Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief Januari 2016

 
Uw factuur niet aangekomen?
Heeft u tussen 1 en 3 januari 2016 uw factuur betreffende de contributie 2016 niet ontvangen? Neem dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact op met finadmin@stipezo.nl.
Mogelijk zijn er wijzigingen geweest in uw digitale verbinding, zoals wisseling van provider. In incidentele gevallen ontstaan hierdoor problemen met de verzending van de factuur vanuit ons financiële programma. U ontvangt dan van de financiële administratie per omgaande uw factuur alsnog.
 
Podotherapeut niet meer direct toegankelijk
Podotherapeuten  hebben ons gewezen op veranderingen in (door)verwijzing naar de podotherapeut: diabetespatiënten met een zorgprofiel 1, ook diegenen die al bij ons onder behandeling zijn, moeten in 2016 eerst via de huisarts een verwijzing krijgen voor de podotherapeut, voor wij weer officieel mogen declareren. Wij mogen onze patiënten niet meer rechtstreeks voor de screening naar de podotherapeut sturen, dit doet de POH.
 
Nieuwe contracten
Podotherapeuten bieden ons als ‘hoofdverantwoordelijke voor voetzorg’ nieuwe contracten voor 2016 aan. Deze contracten verschillen van elkaar, niet alleen in formulering, maar ook in voorwaarden en vergoedingen. Vaak zijn ze dwingend van karakter (geen inspraak en tekenen bij het kruisje) met een uitbreiding van de diverse verplichtingen die aan ons worden gesteld. Soms is dit begrijpelijk, soms komt het belerend en wantrouwend over. Met deze nieuwe contracten wordt beoogd zich volledig in te dekken tegen mogelijk nadelige gevolgen die zouden kunnen voortkomen uit onze werkzaamheden. Wij raden u aan het nieuwe contract goed door te nemen en opnieuw te bekijken of u ermee akkoord kan en wilt gaan. Als brancheorganisatie en vertegenwoordiger van uw belangen, zijn wij in ieder geval altijd bereid om hierover met u mee te denken. Stuur ons uw (eventueel geanonimiseerde) contract als u twijfelt of wanneer u hulp van ons wilt.
 
Verdwijnen van de pedicure+
Er circuleren brieven van podotherapeuten waarin wordt gemeld dat zorgverzekeraars de pedicure + per 2017 zullen uitsluiten voor contractering en dat alleen medisch pedicures voor contractering in aanmerking zullen gaan komen. Deze uitspraak is gebaseerd op de wens van de brancheorganisaties NVvP (podotherapeuten) en ProVoet (pedicures) en niet op een bij ons bekende afspraak of overeenkomst van welke aard dan ook.
Stipezo is van mening dat een Paramedisch Chiropodist uitermate geschikt/competent is om voetzorg in de breedste zin te verlenen. Gelukkig zijn de zorgverzekeraars het met ons eens. Ook vinden wij dat de pedicure+ ten opzichte van een medisch pedicure geen enkele tekortkoming heeft wanneer het aankomt op de levering van de gewenste voetzorg die valt binnen een door de podotherapeut opgesteld behandelplan.  Dit hebben wij, met succes, jaren geleden al bij de zorgverzekeraars aangetoond en ook dit jaar zullen wij ons blijven inzetten voor de erkenning en acceptatie van de Paramedisch Chiropodist en de pedicure + door de podotherapeuten.
 
NZa
Op 19 december jl. hebben wij onze zorgen over het bovengenoemde zeer nadrukkelijk onder de aandacht van de NZa gebracht. Binnen de NZa zijn juristen een vooronderzoek gestart naar de manier van contractering en mogelijke uitsluiting van professionals. Wij hebben hier ook gemeld dat er meer dan 1600 mensen onze petitie hebben ondertekend
(zie: “Pedicure zelfstandig”, Stop het verplichte onderaannemerschap van MBO-professionals in voetzorg.) Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek.
 
Vergoedingen voor voetzorg vanuit aanvullende verzekering
In tegenspraak met wat er is verteld in 2015, blijkt dat er toch zorgverzekeraars zijn die diabetes-, reuma- en/of oncologische voetzorg vanuit de aanvullende verzekering in 2016 blijven vergoeden. Het is daarom belangrijk dat u voor de actuele stand van zaken de website http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure bekijkt. Vanzelfsprekend raadt u uw patiënten/cliënten altijd aan hun eigen polis te raadplegen.
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp