Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief 24 oktober 2015

 
Beste collega’s
 
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de nieuwe website van Stipezo gelanceerd. Met deze nieuwe website moesten ook de daarmee samenhangende e-mailadressen worden verhuisd. Deze verhuizing is niet vlekkeloos verlopen waardoor we enkele dagen niet bereikbaar waren. Onze excuses hiervoor. De e-mailadressen functioneren inmiddels weer naar behoren.
 
Met vriendelijke groet,
Ria Snelting-van Densen
Voorzitter Stipezo
 
Audit
De auditcommissie heeft de gegevens van het afgelopen jaar geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat het voor een aantal van onze collega’s toch onduidelijk is hoe de hygiëne in de praktijk toegepast moet worden. Er worden onnodige werkzaamheden uitgevoerd, maar ook werkzaamheden die in strijd zijn met de hygiënerichtlijnen. We zullen hierover volgend jaar meer informatie verstrekken en bijscholing geven, zodat iedereen beter weet hoe te handelen. Zoals u van ons gewend bent en mag verwachten, zullen we de bijscholing heel kostenvriendelijk aanbieden.
 
Vergoedingen 2016
Volgens de zorgverzekeraars die wij de afgelopen tijd hebben gesproken, zullen volgend jaar de vergoedingen voor instrumentele behandelingen op dezelfde manier plaatsvinden als dit jaar. Wel kan het voorkomen dat zorggroepen de (directe) contracten met de MBO-professionals zullen opzeggen. Hiervoor in de plaats komen de individuele samenwerkingscontracten tussen podotherapeuten en MBO-professionals. Dit vereist van ons dat we over de vergoeding zullen moeten onderhandelen met een podotherapeut. Mocht u hierbij problemen ondervinden, meld dit aan ons (via admin@stipezo.nl), dan gaan we samen aan de slag om tot een gewenst resultaat te komen.
 
Btw
Er is weer contact geweest met de landelijke werkgroep binnen de belastingdienst die ons verzoek om btw-vrijstelling in de verlengde-arm-constructie moet beoordelen.
We zijn weer een stapje verder, maar een definitief besluit is er nog niet. We houden u op de hoogte.
 
Intercollegiale toetsing
Het komende jaar zijn alle collega’s met een registratiecode uit het jaar 2010 aan de beurt om deel te nemen aan een intercollegiale toetsing. Binnenkort ontvangen deze collega’s hierover de nodige informatie.
 
Copyright © 2015 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp