Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsflits oktober 2015
 
Het secretariaat van Stipezo is gesloten van donderdag 15 october t/m maandag 26 october.
 
Beurs Rotterdam
De beurs in Ahoy is alweer voorbij. Er was weer genoeg belangstelling voor Stipezo. Collega’s hadden veel vragen die we zo goed mogelijk hebben beantwoord. Dit heeft ook geleid tot nieuwe aanmeldingen!
Wel jammer dat de organisatie niet heeft doorgegeven dat we een andere standplaats hadden gekregen. Hierdoor hebben we mogelijk belangstellenden gemist.
De volgende VTV-beurs is op 17 en 18 april 2016 in Amersfoort. Hopelijk ontmoeten we daar weer veel collega’s.
 
BIG-registratie
Tijdens de beurs zijn er veel vragen gesteld over de zin van een BIG-registratie voor onze beroepsgroep. Afgezien van het feit dat volgens onze informatie opname voor onze beroepsgroep binnen de Wet BIG niet mogelijk is, willen we u het volgende ter overweging meegeven:
  1. De Wet BIG laat alleen beroepen toe waarvan is vastgesteld dat er in de uitvoering van de beroepspraktijk medische handelingen worden verricht.
Vraag: welk medische handelingen zijn voorbehouden aan onze beroepsgroep?
  1. Het beroep moet een eenduidig Hbo-niveau hebben.
Vraag: zijn we eenduidig en hebben wij dit niveau?
  1. Een beroepsgroep die aan de eisen voor opname voldoet moet nieuw zijn en dus geen duidelijke overlap vertonen met een beroep dat al is opgenomen in het BIG-register.
Vraag: is er in het BIG-register niet al een vergelijkbaar beroep opgenomen?
  1. Opname in het BIG-register betekent niet vrijstelling van btw-afdracht.
Podotherapeuten betalen in een afgesproken verhouding 21% btw over hun inkomsten. Zij voeren hiervoor een strikte administratie en kunnen hierdoor niet alle kosten meer vooraf verrekenen met de betaalde btw, zodat hun kosten voor de behandeling hoger uitvallen.
Vraag: kunnen wij concurreren met de podotherapeut als onze kosten per behandeling gaan stijgen?
 
Schimmeldiagnostiek
Stipezo heeft een overeenkomst kunnen sluiten met een gerenommeerd microbiologisch laboratorium, dat het voor de PaC mogelijk maakt om een schimmelonderzoek aan te vragen. Stipezo verzorgt de logistiek en de helpdeskfunctie. Ook zal Stipezo samen met het laboratorium een scholing verzorgen voor alle collega’s die schimmeldiagnostiek willen gaan uitvoeren. Stipezo vindt het niet wenselijk dat er door commerciële partijen een afhankelijkheid wordt gecreëerd die ontstaat door de verplichting tot bijscholing na een aantal jaren. Daarom is deze scholing voor iedere collega eenmalig, zonder verplichting tot herhaling. Zodra de details rond de scholing en logistiek gereed zijn, komen we hier op terug.
 
Nieuwe website
We hebben de nieuwe website in de lucht en zijn er heel blij mee. Er is geen eigen omgeving meer voor de leden zodat ze niet in hoeven te loggen om hun gegevens te zien. In de zoekfunctie van de RPV pagina kiest u uw stad en de grootte van de zoekcirkel en de vlaggetjes geven de gevonden RPV leden aan. Klik op een vlaggetje en u ziet de belangrijkste gegevens. Wij horen graag van u wat u ervan vindt!
 
Collectieve inkoop
Ons bestuurslid L. Teunissen heeft diverse partijen in het veld benaderd met de vraag of het mogelijk is om voor onze geregistreerden een collectieve inkoopkorting te realiseren. Hierdoor kan de inkoop van praktijkmaterialen en -inventaris voor u mogelijk voordelig uitpakken. In de website vindt u een bijlage ‘Inkoop collectief Stipezo’ . Als u dit ingevuld terugstuurt naar admin@stipezo.nl of naar Kruisstraat 58A
5341HE Oss, kunnen wij zien of ook u interesse heeft in ons initiatief voor ‘Collectieve Inkoop door Stipezo’.
 
Btw
Er is nog geen nieuws te melden over de btw-afdracht voor MBO-professionals in de zorg.
 
Richtlijnen
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het updaten van onze richtlijnen. We verwachten dat dit proces begin 2016 afgerond zal zijn.
 
Facebook
Waarom heeft Stipezo geen forum op FB? Deze vraag komen wij steeds vaker tegen.
Het antwoord is simpel: het ontbreekt ons aan mankracht om een forum adequaat en veilig te kunnen beheren. Gezien de huidige commotie rondom de aanvraag van andere brancheorganisaties om in aanmerking te komen voor registratie volgens de Wet BIG, zal het u duidelijk zijn waarom wij waarde hechten aan een goed beheer. Wel zullen we proberen meer nieuws te plaatsen.
 
Informatie over RPV en toepassing zorgmodule naar podotherapeuten
We krijgen nog regelmatig berichten binnen van collega’s die van een podotherapeut geen samenwerkingscontract krijgen aangeboden omdat zij niet in het KRP staan ingeschreven. Daarom heeft Stipezo naar veel podotherapeuten, verdeeld over het hele land, een informatieve brief gestuurd. Hiermee hopen we te bereiken dat de podotherapeuten de ‘Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera’ inderdaad alleen zorginhoudelijk als leidraad nemen, zoals al eerder aangegeven door de NZa.
Copyright © 2015 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp