Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief 4 mei 2016

 

Btw

We hebben van de inspecteur onderstaand bericht ontvangen:
“Uit het nieuwe besluit volgt dat de vrijstelling artikel 11-1-g Wet OB ook van toepassing kan zijn op medische beroepsbeoefenaren die niet onder het bereik van de Wet BIG vallen en op Wet BIG-beroepsbeoefenaren die zich buiten hun deskundigheidsgebied bezig houden met gezondheidskundige verzorging van de mens als de medische beroepsbeoefenaar aantoont dat hij (minimaal) beschikt over HBO-niveau (zie onderdeel 4 van het besluit).

In het nieuwe beleidsbesluit medische vrijstelling omzetbelasting is de volgende passage (zie onderdeel 3.1 van het besluit) opgenomen die betrekking heeft op zoals u het verwoord "de verlengde arm constructie".

De dienst door een derde (géén medische beroepsbeoefenaar) kan ook gezondheidskundige verzorging van de mens zijn als deze dienst onderdeel is van een medische behandeling die in zijn geheel gezien een therapeutisch doel heeft en deze dienst naar zijn aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaakt van de medische behandeling waarvan de ene fase niet kan slagen zonder de andere.

2 HvJ 18 november 2010, C-156/09 (Verigen).  

“Ten aanzien van het 'Verigen'-aspect kan ik meedelen dat dit strikt en eng uitgelegd wordt, met andere woorden dat er niet snel sprake is van een dienst die naar zijn aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel uitmaakt van de medische behandeling.”--

Het bovenstaande betekent dat het huidige beleid geen ruimte laat voor btw-vrijstelling voor onze beroepsgroep. De inspecteur gaf echter ook aan dat in het geval van de door ons aangereikte casus nog geen besluit is genomen.
We hebben daarom nog een beetje hoop en wachten af.
 

Extra administratiekosten

Er zijn nog enkele geregistreerden die de contributie van dit jaar nog niet hebben betaald. Vanaf 1 juni worden boven op de normale factuur van januari 2016 extra administratiekosten ad € 15,00 in rekening gebracht.
 

Workshop comfortzolen

In samenwerking met Hallux wordt er op vrijdag 20 mei a.s. de workshop ‘comfortzolen’ gegeven. Locatie: Peduca, Kruisstraat 58A te Oss; tijdstip: 14:00 uur. Stipezo neemt de helft van de kosten voor haar rekening zodat de eigen bijdrage nog maar € 12,50 zal zijn.

Aanmelden via admin@stipezo.nl. Wacht hier niet te lang mee, want de ruimte is beperkt.
Vergeet niet je schoenmaat te vermelden, want je krijgt 1 paar comfortzolen mee naar huis om zelf te testen.

Introductie schimmelonderzoek

Op zaterdag 18 juni a.s. wordt een introductie gegeven in het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal over het aanvragen van schimmeldiagnostiek. Deze introductie start om 10.30 uur met koffie en thee en is helemaal gratis.
 
De introductie zal worden verzorgd door dhr. B. Diederen, arts en microbioloog, gevolgd door uitleg over microbiologie door dhr. B. Wintermans eveneens arts en microbioloog. Mw. R. Snelting zal een monsterafname demonstreren.
Rond 12.30 uur is er een lunch waarna er, in groepen, een rondleiding volgt door het laboratorium.
Aan het eind van de dag ontvangt iedere deelnemer instructies en verzendmateriaal om huid en/of nagels in te zenden. Naar verwachting zal de dag eindigen rond 14.00 uur (wijzigingen voorbehouden).

Iedere geregistreerde die het examen Microbiologie met goed gevolg heeft afgelegd kan zich tot 11 juni aanmelden via admin@stipezo.nl. Alle aangemelde geregistreerden ontvangen voor 17 juni een programma met de exacte tijden.
 

Stipezodag 24 september 2016

Zoals jullie van ons gewend zijn zal de Stipezodag weer worden gehouden op de laatste zaterdag van september, te Zaltbommel bij MSK. De kosten voor de Stipezodag, inclusief lunch en drinken, bedragen € 115,00 (€ 139,15 incl. btw).
 
Is de groep groter dan 75 personen dan organiseren we een tweede dag. Om de logistiek rondom de accreditatietoets goed te kunnen regelen is het belangrijk dat je je hier dus zo spoedig mogelijk voor aanmeldt. Zodra de eerste 75 aanmeldingen binnen zijn, gaan we een tweede dag regelen die zal plaatsvinden in november of december.
 
Wil je er zeker van zijn dat je al op 24 september kunt deelnemen aan de Stipezodag, meld je dan nu al aan via admin@stipezo.nl, met vermelding van je naam, adres en registratienummer.
 

Meer geregistreerden … meer gehoor …

Stipezo groeit, maar om nog krachtiger te zijn richting onze gesprekspartners zijn er nog meer geregistreerden nodig! Daar hebben we ook jouw hulp bij nodig. Wij willen je daarom vragen in je omgeving actief te werven. In ruil voor jouw inzet geven wij, voor een door jou aangemelde collega, 10% korting op de lidmaatschapskosten voor 2017.
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by MailChimp