Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsbrief  juli 2016

 

Workshop schimmelonderzoek

Op zaterdag 18 juni jl. heeft de workshop ‘Schimmelonderzoek’ plaatsgevonden in samenwerking met de Stichting Medische Microbiologie. Dit is in Nederland het meest geavanceerde kenniscentrum en laboratorium voor medische microbiologie en infectiepreventie, dat met behulp van de PCR-techniek het hoogste aantal verschillende verwekkers van een onycho-dermatomycose determineert.
 
Een enthousiaste groep collega’s heeft de presentaties van dr. B. van Diederen en drs. B. Wintermans bijgewoond. Deze presentaties waren inspirerend en zeer informatief. Onze collega Claudia Matthijssen, die reeds lange tijd samenwerkt met dit laboratorium, heeft een demonstratie gegeven van het op juiste wijze verzamelen van nagel- en huidmonsters.
 
Na een heerlijke en rijke lunch werden we rondgeleid in het laboratorium. Na afloop ontvingen de collega’s die het examen microbiologie met goed gevolg hebben afgelegd,  de inzendenveloppen met de instructies hoe het benodigde materiaal moet worden verzameld en een voorbeeldbrief voor de huisarts.
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.
 


Bijeenkomst van brancheorganisaties
Op initiatief van Stipezo heeft er een oriënterend gesprek over DM-voetzorg plaatsgevonden in Oss, waaraan afgevaardigden van alle brancheorganisaties in Nederland hebben deelgenomen. We zien uit naar een tweede bijeenkomst later dit jaar.
 
Stipezodag 2016
Zoals jullie weten is op 24 september a.s. weer onze (nu verplichte) Stipezodag.
Als onderwerp hebben we (onder voorbehoud) in de ochtend de diabetesscreening met daarin:
  • maken en interpreteren van podogrammen;
  • bewegelijkheidsonderzoek;
  • de nieuwe richtlijnen met werkvoorschriften en medische rapportages.
In de namiddag wordt een workshop gehouden. Hierover volgt later meer informatie.
 
‘s Middags komt er ook weer, net als bij de pilot afgelopen jaar, een toets over de presentaties in de ochtend. Door te toetsen kunnen we bij de zorgverzekeraars aantonen dat we daadwerkelijk de nodige competenties en vaardigheden van onze beroepsgroep op peil houden.
 
Aanmelding voor deze dag gaat via admin@stipezo.nl, met vermelding van je naam, adres en RPV-registratienummer.
 
Extra toetsmoment
Om te voldoen aan de accreditatie-eisen van het RPV ben je verplicht de Stipezodag, met de workshop en toets, in september te volgen. Kan je de Stipezodag echt niet bijwonen, dan is er nog een laatste gelegenheid om de toets alsnog te maken.
 
Eind oktober organiseren we een halve dag voor de workshop met toets. Deze middag zullen we centraal in Nederland organiseren, waarschijnlijk bij Van der Valk te Houten. Hiervoor meld je je ook aan via admin@stipezo.nl, onder vermelding van ‘Extra workshop met toets’ en je naam, adres en RPV-registratienummer. Naast dit dagdeel zal je echter wel ook moeten kunnen aantonen dat je dit jaar ook een andere geaccrediteerde bijscholingsdag hebt gevolgd.
 
Let op! De Stipezodag zal minder kosten dan de extra workshop met toets én een geaccrediteerde bijscholingsdag. Bovendien kan je op de Stipezodag in september ook nog shoppen bij MSK, die dan aanbiedingen heeft.
 
Intercollegiale toetsing (ICTS)
Er zijn dit jaar weer enige collega’s die de intercollegiale toetsing als onderdeel van de accreditatie moeten doen. Dit zijn alle collega’s die in hun RPV-registratienummer als eerste 4 cijfers het jaartal 2010 hebben. Van deze collega’s  hebben we nog geen verslagen mogen ontvangen. Wacht niet te lang want het jaar is zo om. Het niet inleveren van een verslag betekent dat je een onderwerp krijgt aangereikt door de examencommissie. Dit onderwerp zal je dan alleen moeten onderzoeken en uitwerken, volgens de criteria die hiervoor zijn vastgelegd.
 
Btw
Over vrijstelling van btw in de verlengde-arm constructie is nog steeds geen definitief besluit bekend. Dit betekent dat we tot na de vakantie hierover geen nieuws voor jullie hebben.
 
Secretariaten dicht tijdens vakantieperiode
De vakantieperiode breekt weer aan. Onze ledenadministratie en het secretariaat zijn gesloten vanaf 3 juli t/m 22 augustus. Dit houdt ook in dat de telefoon in deze periode niet beantwoord zal worden. E-mails komen natuurlijk gewoon aan, maar zullen pas na de vakantie worden beantwoord. E-mails naar admin@stipezo.nl zullen worden beantwoord vanaf eind juli.
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie!
 
Copyright © 2016 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by MailChimp