Copy
Klik op de rode tekst rechts als de brief niet leesbaar is
View this email in your browser

Nieuwsflits december 2015

 

NZa

Er is een gesprek geweest met de juridische afdeling van de NZa. Er wordt een vooronderzoek ingesteld naar het functioneren van ketenzorg en de contractering van ketenpartners. Algemene signalen vanuit de maatschappij geven hiertoe aanleiding, niet specifiek de diabetesvoetzorg. De NZa zal met alle brancheorganisaties gesprekken gaan voeren. Stipezo was als eerste aan de beurt. De vraag aan ons was of wij problemen kennen met betrekking tot het verkrijgen van contracten en uitsluiting ervaren.
 
Als eerste hebben we de juristen inzicht kunnen geven in hoe de diabetesvoetzorg in Nederland kan worden toegepast, wat de inclusiecriteria van patiënten zijn (bepaald door Simm’s en zorgprofielen), wat de totale vergoeding is per zorgprofiel, wat en wie er uit de pot betaald worden.
 
De problemen die wij zelf (hebben) ervaren met betrekking tot het verkrijgen van een contract, de vele regels die ons worden opgelegd, het verschil in bekostiging/vergoeding die wij voor onze diensten ontvangen, de kwartaalbetalingen inclusief  21% btw, hebben we allemaal kunnen benoemen.
 
We konden de juristen ook melden dat er begin dit jaar een petitie is gestart, waarbij Stipezo aangaf dat wij van mening zijn dat MBO-professionals als zelfstandige professionals werken en dus ook als zodanig gezien willen worden.  Het onderaannemerschap is ons opgelegd, zal niet leiden tot kostenreductie en zeker niet tot keuzevrijheid van de patiënt. We hebben gemeld dat 1600 mensen deze petitie hebben ondertekend.
 
Wij worden op de hoogte gehouden van de vorderingen of conclusies. Zodra we een bericht hebben ontvangen zullen we dit met u delen.
 
Btw
De belastingdienst heeft een bericht gestuurd waarin wordt aangegeven dat er helaas nog geen definitieve beslissing is genomen over een vrijstelling voor onze beroepsgroep in de verlengde-arm-constructie (werken als onderaannemer). Er blijken wel degelijk voorstanders te zijn voor ons verzoek, die het eens zijn met de onderliggende argumentatie ervan, maar er is ook een groep die problemen ziet omdat deze kwestie zich afspeelt binnen de medische sector.
 
Zodra we meer weten of als er weer contact is geweest, delen we dat met u.
 

Eindejaarsoverweging van de voorzitter

Een turbulent jaar

2015 is bijna voorbij. We kunnen terugkijken op een erg turbulent jaar waarin er veel wijzigingen met betrekking tot de diabetesvoetzorg hebben plaatsgevonden. Meerdere collega’s hebben daarom de beslissing genomen om niet langer betrokken te willen zijn bij het leveren van gecontracteerde diabetesvoetzorg en hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Hoe begrijpelijk dit ook is, het is geen goede ontwikkeling, noch voor de voetzorg door het verlies aan professionals, noch voor onze brancheorganisatie.
 
2016
De contractering van onze beroepsgroep in 2016 levert ook weer veel vragen op vanwege de nieuwe tarieven en de nieuwe eisen (waarbij diverse instanties worden genoemd). Eenieder van ons moet hierin zelf een overweging maken: meedoen of stoppen.
Stipezo doet er alles aan om onze beroepsgroep van zelfstandige ondernemers en professionals in voetzorg duidelijk te profileren. Hiervoor zijn nieuwe richtlijnen en protocollen in de maak. Als branche kunnen we dit beter zelf ter hand nemen dan gewoon maar afwachten en regels opgelegd krijgen. In 2016 gaan we alle geregistreerden helpen  de nieuwe kwaliteitsborging in de eigen praktijk te implementeren.
 

Positieve ontwikkelingen

Na onze deelname aan de VTV hebben zich ook enthousiaste nieuwe collega’s aangemeld.
Er is een voorzichtig hernieuwd contact met zorgverzekeraar VGZ, wat weer hoop geeft op erkenning van hun kant.
De eerste groep collega’s heeft met goed gevolg de intercollegiale toetsing afgelegd, waarmee weer een stap is gezet in de richting van onze kwaliteitsborging.
De Stipezodag werd goed bezocht en de pilot voor het toetsen van kennis was een succes. Door de evaluatie kunnen we weer verbeteringen aanbrengen.
Er zijn nieuwe contacten gelegd met andere disciplines in de voetzorg. Uit contact met de Hallux Groep is de toezegging voortgekomen om een cursus voor onze geregistreerden te verzorgen zodat wij op verantwoorde wijze zelf comfortzolen kunnen gaan aanbieden.
Ook is er een samenwerkingsverband met een laboratorium toegezegd, met als doel onze geregistreerden de mogelijkheid te bieden om mycose-onderzoek te laten verrichten, zonder verplichting tot herhaling van cursussen.
 
2016 belooft dus een druk, innovatief en interessant jaar te worden. Ik kijk er naar uit. U ook?
 

Stipezo wenst u fijne kerstdagen en een voetvriendelijk 2016!

Copyright © 2015 Stipezo, All rights reserved.


Wil je aanpassen of en hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Dan kun je jouw voorkeuren aanpassen of je van de mailinglijst laten verwijderen

Email Marketing Powered by Mailchimp