Copy
! Belangrijke aanvulling nieuwsbrief 5 februari 2021
06/02/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • Aangepaste richtlijnen verkoudheidsklachten - 'snotneusbeleid'
 • Agenda

Aangepaste richtlijnen verkoudheidsklachten - 'snotneusbeleid'


Gisteren hebben wij u middels de nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd over de opening van de scholen en de daarbij genomen maatregelen en geldende afspraken. Deze maatregelen en afspraken zijn geformuleerd aan de hand van het protocol basisonderwijs. 

Inmiddels is in de loop van gisterenavond een aanpassing op het protocol gekomen, waarover wij u middels deze nieuwbrief goed willen informeren. De aanpassing heeft betrekking op het zogenaamde 'snotneusbeleid' en gaat over wanneer kinderen wel en vooral ook niet naar school mogen komen. Onderstaand de letterlijke tekst uit het protocol

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten;
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 • Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen 
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Wat betekent dit voor school?
 • Wij volgen hierin strikt het protocol
 • Kinderen met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts, zonder koorts, of benauwdheid, mogen naar school komen. Hierover is altijd eerst afstemming met de schoolleiding.
 • Wij zullen u bij het constateren van klachten op school aangeven dat u, uw kind op moet komen halen.
 • We gaan ervan uit dat, wanneer u thuis de klachten constateert, of uw wanneer uw kind voldoet aan een van de andere omschreven regels voor thuisblijven, u, uw kind  thuishoudt.
 • Alle andere informatie in de nieuwsbrief van 5 februari blijft van kracht.
Met inachtneming van de alle maatregelen en afspraken kunnen we er samen voor zorgen dat de scholen veilig, verantwoord en uitvoerbaar open gaan en blijven. We doen daarin nogmaals, en misschien ten overvloede, een beroep op eenieders verantwoordelijkheid, naar zichzelf en ook de verantwoordelijkheid naar anderen om ons heen.

Team AvontuurRijk 

 

Agenda

 • Maandag 8 februari 2021 - Eerste schooldag van het nieuwe jaar
 • Vrijdag 12 februari 2021 - Versoberde Carnavalsviering - kinderen mogen verkleed naar school
 • Maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021 - Carnavalsvakantie
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp