Copy
Nieuwsbrief 28 mei 2021
28/05/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • Aankondiging MR-verkiezingen
 • Kandidaten MR-verkiezingen
  • Brigitte de Brouwer
  • Barbara Evers
  • Eveline van Aaken
 • Gymlessen
 • Traktaties/ lunchtrommels
 • Do-iT Oirschot
 • Parkeren (herhaling)
 • Wij zoeken een vrijwilliger voor de moestuin (herhaling)
 • Agenda

Aankondiging MR-verkiezingen

Naar aanleiding van de oproep voor kandidaten voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad eind 2020 hebben 3 enthousiaste ouders zich gemeld. Zij hebben reeds enkele vergadering bijgewoond om te bekijken of hun beeld van de MR overeenkwam met de werkelijkheid. Gelukkig zijn onze kandidaten nog steeds enthousiast! Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures moeten we verkiezingen organiseren. Bijgevoegd is de informatie van elke kandidaat waarin zij zich voorstellen. Volgende week krijgt vervolgens het oudste kind van een gezin 1 stembiljet mee. Het stembiljet kan vanaf dat moment tot en met 16 juni ingeleverd worden in de stembussen. Voor de volledigheid, er is 1 stembiljet per gezin, ook als de ouders niet meer op hetzelfde adres wonen. In de week van 21 juni wordt vervolgens de uitslag bekend gemaakt.

Namens de MR

Kandidaten MR-verkiezingen

Hieronder stellen de drie kandidaten zich voor:

 Brigitte de Brouwer

We zijn ontzettend blij dat we Avontuurrijk hebben gekozen als school voor onze kinderen (Norah, Juliette en over een paar jaar ook voor Marie). Door me beschikbaar te stellen voor de MR wil ik graag bijdragen aan een goede basis in de ontwikkeling van alle kinderen van Avontuurrijk. Ik zet me graag in om te zorgen dat waar het mogelijk is we verbeteringen aanpakken en de sterke kanten vast blijven houden. Maar dat zal ik niet alleen kunnen. Daar hebben we inspraak van de ouders voor nodig. Mocht ik gekozen worden om in de MR zitting te nemen, dan wil ik daar goed gevoed vanuit alle ouders deelnemen. Dat betekent dat ik graag op zou halen wat er onder de ouders leeft. Om dat te kunnen zal ik zorgen dat ik goed benaderbaar ben voor alle ouders, zodat iedereen, zijn zorgen, meningen en positieve kanten van de school vrij met me kan delen.

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Brigitte (36 jaar) en ik heb een bedrijf opgezet waarbij we ons richten op het verbeteren van de verpleegkundige en verzorgende zorg. Ik ben gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en KU Leuven op het effect van een goede werkomgeving van verpleegkundigen op de kwaliteit van de zorg. Daarnaast ben ik als vrijwilliger medebestuurder van de Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef.

 Barbara Evers

Hoi allemaal,

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara Evers. Ik ben de moeder van Olivier (groep 8) en Charlotte (groep 2). Ik ben getrouwd met Martijn Evers. Mijn hobby’s zijn shoppen, lezen, fietsen en wandelen met de hond. Daarnaast heb ik mijn grote passie voor de paarden(sport). Ik ben afgestuurd aan de PABO. En heb een aantal jaren met heel veel inzet en plezier voor de klas gestaan. Toen ik Olivier kreeg werd dat minder en later ben ik gestopt om voor de kinderen te zorgen. Op dit moment ben ik instructreur bij Ponyleerkracht in Oirschot. Ik geef paardrijles aan kinderen van 6 tm 12 jaar oud.Het lesgeven aan kinderen is me op het lijf geschreven en daarom wil ik binnenkort weer terug naar het basisonderwijs.

De basisschoolperiode is één van de belangrijkste momenten in het leven van een kind. Ik vind het belangrijk dat ouders zich inzetten voor de school en meedenken over het beleid. Ik hoop als betrokken ouder een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op Avontuurrijk. Met mijn ervaringen als leerkracht, maar ook zeker als ouder, denk ik een goede sparringpartner en vertegenwoordiger te zijn, om de kwaliteit van onderwijs, maar ook de sfeer en de veiligheid op school te bewaken.

 Eveline van Aaken

Hoi, ik ben Eveline van Aaken. Ik ben de moeder van Danique (groep 8), Luc (groep 6) en Tieme (groep 3). Ik ben getrouwd met Jan. Ik werk als logopedist in de ouderenzorg, op een revalidatie-afdeling. Verder ondersteun ik Jan achter de schermen bij zijn autobedrijf.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten: met de kids erop uit, in de tuin of op de mountainbike of racefiets, wandelen. En verder heel veel dingen om weer naar uit te kijken als het straks weer mag... terrasje pikken, vakantie...

Ik zou het leuk vinden om lid van de MR te worden om zo meer betrokkenheid te krijgen met het beleid van school. Ik vind het belangrijk dat de dialoog er is tussen leerkrachten en ouders. Ik denk dat ik gemakkelijk te benaderen ben en denk jullie meningen daardoor goed te kunnen vertegenwoordigen in de MR.

Gymlessen

Vanwege corona hebben we al een hele tijd geen gebruik kunnen maken van de bus en de gymzaal. Uiteraard hebben we ervoor gezorgd dat er wel een alternatief is. De kinderen gymmen iedere week buiten onder leiding van juf Denyze. We hebben dan uiteraard geen lessen waarbij we toestellen gebruiken, maar er zijn wel veel afwisselende spellessen. Er zit overigens ook een voordeel aan, omdat we niet met de bus hoeven, kunnen we nu langer echt gymmen. 

Omdat we komende periode eindelijk lekkerder weer verwachten is het misschien goed te weten wanneer de kinderen gymmen, zodat u, desgewenst, rekening kunt houden met de kleding (extra shirt, andere schoenen). De kinderen van groep 4-5 gymmen op maandagen. De andere groepen op de woensdag (groep 1-2 heeft geen les van juf Denyze). 

Traktaties/ lunchtrommels

We merken de laatste tijd weer een aantal zaken op, waarvoor we langs deze weg toch even de aandacht willen vragen. Wanneer kinderen jarig zijn, mogen zij uiteraard iets trakteren. We geven daarbij de voorkeur aan een zo gezond mogelijke traktatie. Tegelijkertijd beseffen we dat het ook leuk en lekker is om iets van snoep of chips te trakteren. En zeker in tijden van corona, waarin alleen voorverpakte traktaties mogen, is het lastiger een gezond alternatief te trakteren. We zien de laatste tijd echter dat het niet altijd bij één snoepje, één zakje chips, of zelfs één 'cadeautje' blijft. En waar wij niet op de stoel van de ouders willen gaan zitten voor wat betreft de soort traktatie, willen wij wel aangeven dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om meer dan één van bovenstaande traktaties uit te delen. Het is onnodig om meerdere snoepjes, chipszakken en/ of cadeautjes te trakteren. Het verzoek is dan ook het te houden bij één van de genoemde traktaties.

Ongeveer hetzelfde geldt voor de inhoud van de lunchtrommel. In principe willen wij ons ook niet bemoeien met dat wat de kinderen op hun brood, broodje, cracker o.i.d. dergelijks doen. Maar we zien steeds vaker dat de lunchtrommels naast de 'gewone lunch' aangevuld worden met snoepjes, en/ of (snoep)koekjes. Kinderen hoeven op school geen snoep te eten tijdens hun lunchpauze. Dit snoepje kunnen ze prima eten wanneer ze om 14:15u thuis komen. Ook hierbij willen wij u verzoeken niet structureel kinderen snoepjes/ koekjes mee te geven in hun lunchtrommel en dit te bewaren voor na schooltijd.

Do-iT Oirschot

Parkeren (herhaling)

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij al eens gewezen op het parkeren/stilstaan met auto's rond de school. Door te parkeren/ stil te staan voor de heg aan de voorkant van de school, of bijvoorbeeld in of net na de bocht naar de Bestseweg, ontstaan er voor de fietsers en voetgangers onveilige situaties, omdat zij dan het overzicht op het overige verkeer en vice versa kwijt raken. We willen iedereen nogmaals verzoeken niet op bovengenoemde plaatsen te parkeren/ stil te staan. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk de grote parkeerplaats. NB. Soms betreft bovenstaande bericht opa's of oma's (of andere familieleden) die deze nieuwsbrief niet lezen/ ontvangen. Zou u in dat geval ervoor willen zorgen dat ook zij deze informatie krijgen? Bovendien wordt het komende tijd weer mooier weer, waardoor we natuurlijk weer allemaal gaan fietsen ;-) 

Wij zoeken een vrijwilliger voor de moestuin (herhaling)

Op onze school hebben we een prachtige moestuin, met twee enthousiaste ouders die deze tuin samen met de kinderen onderhouden. Echter zijn we op zoek naar een ouder of grootouder die groene vingers heeft en graag in een moestuin werkt. Spreekt je deze oproep aan, neem dan graag contact op met juf Roxanne, email roxanneholsheimer@skobos.nl. Het gaat om de donderdagmiddagen van 12:45 tot 14:05 uur en we starten na de meivakantie. Uiteraard houden we ons bij het werken in de moestuin aan het protocol.

Agenda

 • Donderdag 24 juni - Studiedag - kinderen zijn vrij
 • Vrijdag 25 juni - Studiedag - kinderen zijn vrij
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp