Copy
Nieuwsbrief 4 juni 2021
04/06/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • MR-verkiezingen
 • Kandidaten MR-verkiezingen
  • Brigitte de Brouwer
  • Barbara Evers
  • Eveline van Aaken
 • Rectificatie gymlessen
 • Groepsverdeling en formatie voor komend schooljaar
 • Op slippers naar school
 • Basketbal
 • Agenda

MR-verkiezingen

Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin een brief met stembiljet mee voor de MR-verkiezingen. In deze brief nog een korte toelichting op het verloop van de verkiezingen en natuurlijk het stembiljet. Omdat we deze verkiezing twee nieuwe leden kiezen, moet iedereen die zijn/ haar stem uitbrengt, op het stembiljet de twee kandidaten van zijn/ haar keuze aankruisen. Vanaf aanstaande maandag 7 juni kunnen de ingevulde stembiljetten in de twee 'stembussen' bij de in/uitgang van school gedaan worden. Deze 'stembussen' zullen buiten staan tijdens het brengen en halen van de kinderen. Uiteraard kunnen de kinderen het stembiljet namens de ouders in de stembus doen. Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 16 juni.

N.B. de stembiljetten zijn genummerd. De nummers zijn, vanwege het anonieme karakter van de verkiezingen, willekeurig uitgedeeld en niet geregistreerd op naam. We gebruiken deze nummers alleen om ervoor te zorgen dat we unieke stembiljetten terugkrijgen en geen gekopieerde extra (en dus ongeldige) stemmen.

Mocht u nog vragen hebben omtrent de verkiezingen kunt u terecht bij de huidige leden van de MR. Voor de volledigheid stellen de kandidaten zich hieronder nogmaals aan u voor.

Namens de MR

Kandidaten MR-verkiezingen

Hieronder stellen de drie kandidaten zich voor:

 Brigitte de Brouwer

We zijn ontzettend blij dat we Avontuurrijk hebben gekozen als school voor onze kinderen (Norah, Juliette en over een paar jaar ook voor Marie). Door me beschikbaar te stellen voor de MR wil ik graag bijdragen aan een goede basis in de ontwikkeling van alle kinderen van Avontuurrijk. Ik zet me graag in om te zorgen dat waar het mogelijk is we verbeteringen aanpakken en de sterke kanten vast blijven houden. Maar dat zal ik niet alleen kunnen. Daar hebben we inspraak van de ouders voor nodig. Mocht ik gekozen worden om in de MR zitting te nemen, dan wil ik daar goed gevoed vanuit alle ouders deelnemen. Dat betekent dat ik graag op zou halen wat er onder de ouders leeft. Om dat te kunnen zal ik zorgen dat ik goed benaderbaar ben voor alle ouders, zodat iedereen, zijn zorgen, meningen en positieve kanten van de school vrij met me kan delen.

Voor degene die mij nog niet kennen, ik ben Brigitte (36 jaar) en ik heb een bedrijf opgezet waarbij we ons richten op het verbeteren van de verpleegkundige en verzorgende zorg. Ik ben gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en KU Leuven op het effect van een goede werkomgeving van verpleegkundigen op de kwaliteit van de zorg. Daarnaast ben ik als vrijwilliger medebestuurder van de Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef.

 Barbara Evers

Hoi allemaal,

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara Evers. Ik ben de moeder van Olivier (groep 8) en Charlotte (groep 2). Ik ben getrouwd met Martijn Evers. Mijn hobby’s zijn shoppen, lezen, fietsen en wandelen met de hond. Daarnaast heb ik mijn grote passie voor de paarden(sport). Ik ben afgestuurd aan de PABO. En heb een aantal jaren met heel veel inzet en plezier voor de klas gestaan. Toen ik Olivier kreeg werd dat minder en later ben ik gestopt om voor de kinderen te zorgen. Op dit moment ben ik instructreur bij Ponyleerkracht in Oirschot. Ik geef paardrijles aan kinderen van 6 tm 12 jaar oud.Het lesgeven aan kinderen is me op het lijf geschreven en daarom wil ik binnenkort weer terug naar het basisonderwijs.

De basisschoolperiode is één van de belangrijkste momenten in het leven van een kind. Ik vind het belangrijk dat ouders zich inzetten voor de school en meedenken over het beleid. Ik hoop als betrokken ouder een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen op Avontuurrijk. Met mijn ervaringen als leerkracht, maar ook zeker als ouder, denk ik een goede sparringpartner en vertegenwoordiger te zijn, om de kwaliteit van onderwijs, maar ook de sfeer en de veiligheid op school te bewaken.

 Eveline van Aaken

Hoi, ik ben Eveline van Aaken. Ik ben de moeder van Danique (groep 8), Luc (groep 6) en Tieme (groep 3). Ik ben getrouwd met Jan. Ik werk als logopedist in de ouderenzorg, op een revalidatie-afdeling. Verder ondersteun ik Jan achter de schermen bij zijn autobedrijf.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten: met de kids erop uit, in de tuin of op de mountainbike of racefiets, wandelen. En verder heel veel dingen om weer naar uit te kijken als het straks weer mag... terrasje pikken, vakantie...

Ik zou het leuk vinden om lid van de MR te worden om zo meer betrokkenheid te krijgen met het beleid van school. Ik vind het belangrijk dat de dialoog er is tussen leerkrachten en ouders. Ik denk dat ik gemakkelijk te benaderen ben en denk jullie meningen daardoor goed te kunnen vertegenwoordigen in de MR.

Rectificatie gymlessen

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de manier waarop wij op dit moment de gymlessen vormgeven en daarbij hebben we dagen vermeld waarop de gymles plaatsvindt, zodat er eventueel rekening kan worden gehouden met kleding/ schoeisel. De toen doorgegeven dagen kloppen echter niet. Hieronder het juiste rooster:

 • Maandagen: groep 4-5
 • Dinsdagen: groep 2-3
 • Woensdagen: groep 6 en groep 7
 • Donderdagen: groep 8

Groepsverdeling en formatie voor komend schooljaar

Inmiddels wordt er op school al voorzichtig gekeken naar het komende schooljaar. Een van de zaken daarin is de organisatie van de groepen en de leerkrachten die komend jaar voor die groepen staan. In de vorige MR-vergadering is de organisatie van de groepen besproken en goedgekeurd. Aan de hand daarvan hebben we op school de verdeling van de leerkrachten over deze groepen besproken en gemaakt. Goed te weten is dat, naast deze formatie, komend schooljaar extra handen in (met name de grotere) klassen ingezet zullen worden. Dit is niet vanuit de standaard formatie, maar wordt ingevuld vanuit de extra middelen die de overheid via het Nationaal Programma Onderwijs aan de scholen beschikbaar stelt. Op dit moment worden die plannen verder uitgewerkt binnen AvontuurRijk (en SKOBOS). Nadat deze zijn voorgelegd aan het team en de MR, zal hierover in een later stadium extra informatie volgen. 

Onderstaand een overzicht van de verdeling van de groepen voor komend schooljaar en de bijbehorende leerkrachten. Mocht u vragen hebben over de verdeling van de groepen en bijbehorende leerkrachten, kunt u deze uiteraard stellen.

 • Groep 1-2 - Juf Angela en juf Els
 • Groep 2-3 - Juf Irene
 • Groep 4 - Juf Roxanne en juf Marieke
 • Groep 5-6 - Juf Marianne en juf Malon
 • Groep 7 - Juf Britt
 • Groep 8 - Juf Nicole
Groep 2 (groepen 1-2 en 2-3)

De ouders van de kinderen die volgend jaar in groep 2 zitten krijgen binnenkort informatie over in welke groep hun zoon/ dochter ingedeeld gaat worden. We proberen bij deze indeling met heel veel zaken rekening te houden, maar hierbij zullen we uiteindelijk niet met alles rekening kunnen houden. We maken deze indeling weloverwogen en kijken daarbij naar wat het beste bij de kinderen past. Voorkeuren van ouders nemen wij hier niet in mee.
Wel goed om te weten, wij organiseren ons onderwijs in de onderbouw zo, dat de groepen 1-2 en 2-3 heel erg veel samenwerken. De kinderen ontmoeten elkaar op verschillende momenten en werken ook groepsoverstijgend samen (mits dit natuurlijk weer kan, na corona). Daarbij zullen er ook specifieke activiteiten/ kringen zijn die alle kinderen van groep 2 samen doen. Daarvoor zetten we ook extra personeel in.

Op slippers naar school

Nu het (eindelijk) weer lekker weer is en de temperaturen oplopen, zien we dat er een aantal kinderen op (teen)slippers naar school komt. Dat is qua temperatuur natuurlijk fijn, maar we merken dat het ook zorgt voor de nodige problemen. Veel (met name jonge) kinderen vallen er sneller mee tijdens het buitenspelen, vaak raken er slippers kwijt en kinderen stoten op een vervelende manier hun tenen. Uiteraard zijn (teen)slippers niet verboden, maar omdat wij graag bovenstaande 'ongelukken' willen voorkomen, vragen wij u om uw kind niet naar school te sturen met (teen)slippers. 

Basketbal

Omdat de traditionele sportdag (met onder andere basketbal) dit jaar niet doorgegaan is, hieronder informatie die normaliter daar verspreid wordt.

Agenda

 • Maandag 5 juni t/m vrijdag 16 juni - MR-verkiezingen
 • Donderdag 24 juni - Studiedag - kinderen zijn vrij
 • Vrijdag 25 juni - Studiedag - kinderen zijn vrij
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp