Copy
Nieuwsbrief 5 september 2021
05/09/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Start nieuwe schooljaar
  • Meneer Wim
  • Juf Malon
  • Algemene informatieavond
  • Juf Noelle
  • Agenda

Start van het nieuwe schooljaar


Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en zijn we allemaal weer goed uitgerust, zodat we met veel plezier kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Afgelopen week is er op school hard gewerkt om alles weer klaar te maken voor het nieuwe schooljaar, met het inrichten van de klassen met spiksplinternieuw meubilair als meest in het oog springend. Morgen zullen de kinderen verrast worden met een compleet nieuwe klasseninrichting. Aangezien u als ouders (nog steeds) niet de school in kunt, zullen wij in de komende nieuwsbrief een aantal foto's delen. 

Helaas is het komend schooljaar nog steeds zo, dat we te maken hebben met corona en de daarbij behorende maatregelen. In het meest recente nieuwe protocol kunt u lezen wat de geldende afspraken zijn. In ieder geval blijft het zo, dat ouders in principe niet in de school komen, tenzij noodzakelijk. Daarom zullen de kinderen ook dit schooljaar zelf naar binnen gaan. U kunt uw kind afzetten (en ook ophalen) bij de poort aan de kant van de grote parkeerplaats of, in het geval van de kleuters, bij de hoofdingang. Komende maandag geldt er een eenmalige uitzondering voor de nieuwe kleuters, zij mogen een van hun ouders 's morgens even mee naar binnen nemen. 

We kunnen komend schooljaar gelukkig wel weer naar de gym en ook buiten kunnen de kinderen weer fijn samen spelen, omdat de zogenaamde cohorten zijn afgeschaft. Dus wat dat betreft komen weer een stukje dichter bij hoe we het normaliter gewend zijn.

We gaan er in ieder geval weer een heel fijn schooljaar van maken en we kijken er naar uit alle kinderen weer te zien. 

Meneer Wim

In deze nieuwsbrief even een berichtje over meneer Wim. Meneer Wim heeft in de vakantie een ongeluk gehad, waarbij het van ongeveer 6 meter hoog van een ladder is gevallen. Hij heeft daarbij onder andere vier ribben gebroken en een klaplong opgelopen. Hij is, na een korte tijd in het ziekenhuis, inmiddels weer thuis. Hij herstelt redelijk, maar goed herstel heeft (volgens meneer Wim 'teveel') tijd nodig. Dat betekent dat meneer Wim in de ieder geval de komende vier tot zes weken nog niet kan werken. Hij zal wel af en toe op school zijn. Binnen het team hebben we ervoor gezorgd dat de meest belangrijke taken van meneer Wim overgenomen worden. Toch zou het kunnen zijn dat u als ouders merkt dat meneer Wim er niet is. Zo zou het kunnen voorkomen dat het iets langer duurt voordat de telefoon wordt opgenomen. 

Wij hopen dat meneer voorspoedig herstelt, zodat hij weer kan doen wat hij het liefste doet en wij weer kunnen rekenen op zijn inzet.

Juf Malon

In de zomervakantie is juf Malon geopereerd. Deze geplande operatie is goed verlopen en juf Malon werkt inmiddels aan haar herstel, dat ook voorspoedig verloopt. Toch is het zo dat juf Malon de komende weken nog niet op school is. De ouders van de betreffende groep zijn geïnformeerd over de vervanging en in een eerder stadium al over het verloop van het herstel. Uiteraard wensen wij juf Malon ook een voorspoedig herstel en hopen wij haar ook binnen afzienbare tijd weer op school te mogen begroeten. 

Algemene informatieavond

Normaliter vindt er aan het begin van het schooljaar een algemene informatieavond op school plaats. Gezien de eerdergenoemde nog geldende coronamaatregelen kan deze avond op school niet doorgaan (met uitzondering van groep 3, daar zal op een coronaproof manier een algemene informatieavond georganiseerd worden). U zult in de week van 20 september via de mail alle benodigde informatie ontvangen die anders op de informatieavond gedeeld worden.

Juf Noelle

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over het nationaal programma onderwijs. Vanuit de overheid is geld vrijgemaakt om in corona ontstane achterstanden beter aan te kunnen pakken. Op AvontuurRijk hebben wij ervoor gekozen een deel van deze middelen in te zetten in de vorm van extra handen in de klassen. In dat kader hebben wij juf Noelle aangenomen. Zij komt als leerkrachtondersteuner drie dagen op AvontuurRijk werken. Juf Noelle zal er zijn op woendagen, donderdagen en vrijdagen. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich nog een keer voorstellen.
 

Agenda

  • 6 september - start nieuwe schooljaar
  • 24 september - studiedag - alle kinderen zijn vrij
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp