Copy
Nieuwsbrief 24 september 2021
25/09/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • Week tegen het pesten
 • Kinderboekenweek in de bieb
 • Studiedag 24 september
 • Algemene informatie ouderavond
 • Agenda

Week tegen het pesten


Van 27 september t/m 1 oktober is de week tegen pesten met als thema "Buitengesloten? Uitgesloten! A.d.h.v. verhalen, oefeningen en gesprekken vanuit de Kanjertraining zullen wij aandacht besteden aan gevoelens omtrent (online) buitensluiten en hoe je kunt voorkomen dat iemand zich buitengesloten voelt.

Kinderboekenweek in de bieb. Voorlezen door de burgemeester!

Altijd al eens voorgelezen willen worden door de burgemeester van Oirschot? Of luisteren naar een verhaal wat wordt voorgelezen door de politie of brandweer? Kom dan op woensdagmiddag 6 oktober naar de Bibliotheek in Oirschot voor de start van de Kinderboekenweek. Deze staat in het teken van ‘Worden wat je wil’!

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al acht jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later!

Vier gastlezers die elk een ander beroep vertegenwoordigen gaan voorlezen. En natuurlijk mogen de kinderen ze ook de hemd van het lijf vragen. Na elk kwartier schuif je een ‘beroep’ op. Deze middag is speciaal voor kinderen uit groep 1 t/m 4 van de basisschool.

Aanmelden
Je kunt je voor deze activiteit aanmelden via de website. www.bibliotheekdekempen.nl. Vol=vol.

De voorleesmiddag is op woensdag 6 oktober van 14:00 tot 15:00 uur in Bibliotheek Oirschot. De activiteit is gratis.

I.v.m. COVID-19 vragen we je met maximaal 1 volwassene per kind/gezin te komen.

KinderboekenweekVan 6 tot en met 17 oktober viert Nederland de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen.  Ook in de andere vestigingen van Bibliotheek De Kempen is van alles te beleven. Kijk voor meer activiteiten op de website.

Studiedag 24 september

Vrijdag 24 september had het team van AvontuurRijk een studiedag. In de ochtend hebben we een inhoudelijk programma gehad, waarbij een aantal thema's besproken hebben. We met elkaar gesproken over de start van het schooljaar. De conclusie is, dat we goed gestart zijn. De nieuwe meubels in de klassen vallen goed in de smaak en het feit dat we weer redelijk terug zijn bij normaal maakt ook dat we weer kunnen werken zoals we dat willen en gewend waren.
We hebben met elkaar de voortgang van de keuze voor onze nieuwe methode/ methodiek voor wereldoriëntatie besproken. Op dit moment werken we aan de hand van een methode/ methodiek aan het thema mijn dorp/ mijn stad. We bekijken en ervaren hoe de methode/ methodiek werkt en hoe dit ons (kan) helpt (helpen) bij het werken aan de verschillende inhouden en het aanleren van (21ste-eeuwse) vaardigheden. In een later stadium zullen we ook aan een thema werken van een andere methode. Aan de hand van de ervaringen van de leerlingen en het team zal er een definitieve keuze gemaakt worden.
Aansluitend hebben we met elkaar een aantal praktische zaken besproken. 

 • Binnenkort zijn weer de zogenaamde eerste indruk gesprekken. Daarvoor kunt u weer digitaal inschrijven (informatie volgt in een volgende nieuwsbrief). De eerste indruk gesprekken zijn bedoeld om te horen hoe kinderen gestart zijn en wat voor hun de komende periode van belang is. Het gaat uitdrukkelijk niet om resultaten of een rapport. Vanaf groep 4 zitten de kinderen zelf bij het gesprek en zullen zij, zoveel als mogelijk, zelf aan het woord zijn. Op school zullen de leerkrachten dit met de kinderen voorbereiden aan de hand van een formulier met een aantal vragen. Voor de groepen 1 t/m 3 zijn de gesprekken alleen met de ouder(s).
 • Vanaf dit schooljaar gaan wij werkboekjes waar de kinderen klaar mee zijn, mee naar huis geven. Zo kunnen de kinderen laten zien waaraan ze gewerkt hebben en krijgt u als ouder(s) een beter beeld van de inhouden die aan bod komen. Het kan overigens zijn, dat sommige opdrachten in het werkboek niet gemaakt zijn. Omdat deze bijvoorbeeld niet nodig waren om te maken, of omdat een kind deze niet af heeft gekregen. Deze opdrachten hoeven thuis niet afgemaakt te worden (mag uiteraard wel, maar dat is aan de leerling zelf).
 • Al een aantal jaar hebben wij op school de dialoog of het verplicht douchen na de gymles (vanaf groep 7) noodzakelijk is. Inmiddels hebben wij daar een standpunt over ingenomen. Wij willen kinderen in groep 7 en 8 niet verplichten om helemaal te douchen. Daarom mogen kinderen ook een washandje meenemen, om daarmee even hun gezicht en onder hun oksels te wassen. Als aanvulling mogen zij, indien gewenst, een deo(roller) meenemen. Uiteraard mogen kinderen van groep 7 en 8, die dat zelf willen, wel douchen. Hoewel wij het belang van een goede hygiëne onderkennen, vinden wij in dit geval het welbevinden van de kinderen toch een doorslaggevende factor. Het verplicht douchen maakte dat kinderen die erg onzeker zijn/ waren over de veranderingen in hun fysiek, extra geconfronteerd werden hiermee. Binnen de klassen is er uiteraard wel aandacht voor deze veranderingen in de lessen seksuele voorlichting, zodat we in een open gesprek onzekerheden kunnen benoemen en eventueel wegnemen (dit hoort namelijk bij opgroeien). Maar er wordt niet meer verplicht gedoucht.
 • We verwachten komende week onze nieuwe schoolshirts binnen te krijgen (hopelijk precies op tijd voor de schoolreisjes van aanstaande donderdag). Deze shirt krijgen de kinderen op de dag zelf in bruikleen. Aan het einde van de dag worden ze ingeleverd, gewassen en op school bewaard. Zo kunnen ze bij een volgende activiteit weer gebruikt worden.
In de middag hebben we als team een ontspannend programma gehad in de vorm van ons jaarlijks teamuitje. Het was een moment om elkaar weer eens even echt samen persoonlijk te ontmoeten met een hapje en een drankje. 

Algemene informatie ouderavond

Vanwege de coronasituatie organiseren we dit schooljaar nog geen fysieke algemene informatieavond (met uitzondering van de ouders van groep 3). Afgelopen week heeft u van de leerkrachten (digitaal) de presentatie ontvangen. Onderstaande de bijlage met algemene informatie.

Algemene informatie

Agenda

 • 30 september - schoolreis
 • 4 oktober - SKOBOS inspiratiedag - alle kinderen zijn vrij
 • Week van 11 oktober - eerste indruk gesprekken
 • 23 oktober t/m 31 oktober - herfstvakantie
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp