Copy
Nieuwsbrief 25 juni 2021
25/06/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 • Corona update
 • UitslagMR verkiezingen
 • Musical groep 8
 • Uitslag peiling oudertevredenheid
 • Studiedagen 24 en 25 juni
 • Agenda

Corona update

Het is alweer enige tijd geleden, dat we een corona update in de nieuwsbrief gezet hebben. En dat betekent in dit geval goed nieuws. Deze update bevat ook goed nieuws. Komende zaterdag 26 juni gaan er landelijk weer een aantal versoepelingen in. En deze keer hebben de versoepelingen ook een uitwerking op het protocol en mogen we op school ook een aantal zaken versoepelen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

 • De zogenaamde cohortering wordt losgelaten. Dat betekent dat de kinderen o.a. weer door elkaar buiten mogen spelen en ook is het weer mogelijk in de gezamenlijke ruimtes op school (samen) te werken. Dat is heel erg fijn, want dit zijn belangrijke onderdelen van onze visie. 
 • Er mogen weer fysieke afspraken gemaakt worden met 'externen'. Hierdoor is het onder andere mogelijk om oudergesprekken 'live' te houden. Wel blijft daarbij de 1,5 meter afstand de norm!
 • We mogen als team, naast alleen lesgeven, ook weer samen na school zaken samen oppakken, terwijl we fysiek bij elkaar zijn. Ook hier geldt overigens nog duidelijk de 1,5 meter afstand.
Uiteraard zijn wij enorm blij dat we weer mee mogelijkheden hebben om enigszins terug te gaan naar 'normaal'. Tegelijkertijd wegen we, zeker gezien het nog maar vier weken tot de zomervakantie is en wij niet op het laatst nog geconfronteerd willen worden met besmettingen en quarantaines, onze beslissingen goed af. We bekijken per situatie wat wenselijk is en nemen op basis daarvan weloverwogen beslissingen.

Wat onverminderd belangrijk blijft, zijn de thuisblijf en testregels. Deze zijn dan ook niet veranderd. Gelukkig zien we dat u als ouders zich hier nog steeds erg goed aan houdt. Dit helpt enorm. Voor de duidelijkheid nog even een samenvatting van de belangrijkste thuisblijfregels:
Kinderen moeten thuisblijven als:
 • Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; 
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
 • Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Meer informatie is uiteraard terug te lezen in het protocol.

Uitslag MR-verkiezingen

Afgelopen week zijn de stemmen van de MR-verkiezingen geteld. Ruim tweederde van de ouders heeft zijn/ haar stem uitgebracht. Uit de uitslag bijkt dat Eveline van Aaken en Brigitte de Brouwer, in ieder geval de komende vier jaar, u als ouders zullen vertegenwoordigen in de MedezeggenschapsRaad. Wij zijn erg blij dat we voor de komende periode weer een goede vertegenwoordiging hebben. Uiteraard willen we ook Barbara bedanken voor haar kandidaatstelling.

Komende week zullen we nog een korte MR-vergadering hebben over de inzet van de zogenaamde NPO gelden. Dit overleg is zowel met de huidige MR-leden, als de twee nieuwe MR-leden. Na dit overleg zullen we u via de nieuwsbrief hierover informeren. Een week later zullen we officieel afscheid nemen van Mirelle en Chantal.

Musical groep 8

Donderdag 8 juli is de afscheidsmusical van groep 8. De kinderen van de andere klassen mogen in de middag komen kijken. Ze gaan hier op de fiets, lopend of met de bus naar toe. Je hoort van de eigen leerkracht hoe ze naar de Enck gaan. De musical is tussen 14.00u en 14.15u afgelopen. We gaan niet meer terug naar school. Alle kinderen moeten dus bij de Enck opgehaald worden. De kinderen van de BSO lopen met de juffen mee terug naar school.

Uitslag Peiling oudertevredenheid

Een paar weken geleden bent u uitgenodigd voor het invullen van een peiling over de tevredenheid. Naar aanleiding van de peiling is de uitslag besproken binnen het team en gedeeld met de MR. Langs deze weg willen wij de uitslag van de peiling ook met u als ouders delen. Hier vindt u de uitslag.

Een korte toelichting op de uitslag. Wij zijn uiteraard enorm trots op de algemene beoordeling van de oudertevredenheid. Deze 8 geeft ons het vertrouwen dat we over het algemeen de goede dingen doen en dat dit gezien en gevoeld wordt.

Een aantal scores valt, in vergelijking met het gemiddelde tevredenheidscijfer, wat lager uit. En hoewel dit nog steeds goede voldoendes zijn, hebben we als team hier wel naar gekeken. En we herkenen voor een deel deze relatief wat lagere scores ook. Naar aanleiding van de uitwerkingen van het leerteam meer- en hoogbegaafdheid, zetten we bijvoorbeeld komend jaar extra in op het beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de groep kinderen die naast het reguliere aanbod meer uitdaging nodig heeft.   

Hoewel we dus best aardig zicht hebben, kunnen we ons voorstellen dat u als ouder de behoefte voelt om een bepaald onderdeel nader toe te lichten. Dat zou ons kunnen helpen nog beter zicht te krijgen op de cijfers uit de peiling. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om eventuele persoonlijke aanvullingen op de peiling met ons te delen.  

Studiedagen 24 en 25 juni

Afgelopen twee dagen hebben we als team studiedagen gehad. We hebben met name de donderdag een heel aantal inhoudelijke zaken besproken. We hebben met elkaar onder andere de uitslagen van de laatste toetsrondes geanalyseerd. Op basis van deze analyse bepalen we met elkaar de focus voor het komend schooljaar en bestendigen we de zaken die bijgedragen hebben aan succesvolle resultaten. We hebben ook gekeken naar het zogenaamde werkverdelingsplan en de verschillende leerteams hebben hun ontwikkelingen en conclusies van het afgelopen jaar gepresenteerd. De vrijdag stond, sinds een hele lange tijd, weer eens in het teken van een wat informeler samenzijn. We hebben elkaar weer even persoonlijk 'ontmoet'. Het was heel erg fijn even tijd te hebben voor ontspanning en informeel kletsen. Dit geeft de nodige energie voor de laatste loodjes van het schooljaar.

Agenda

 • In de week van 5 juli - Tweede Rapport
 • 8 juli - Musical groep 8
 • 13 t/m 16 juli - Schoolkamp groep 8
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp