Copy
Nieuwsbrief 9 april 2021
09/04/21

Bekijk deze e-mail in je browser
Inhoud van deze nieuwsbrief:
  • Voortgang corona
  • Terugblik studiedag 6 april
  • Vakantierooster inclusief studiedagen schooljaar 2021-2022
  • RathoPortaal - Een nieuwe online leeromgeving
  • Agenda

Voortgang corona

Na een paar weken waarin we ongeveer om de week een van de klassen in quarantaine hadden, lijkt het op dit moment weer even wat rustiger. Er blijven wel steeds enkele leerlingen per klas die met klachten thuis blijven en laten testen, of die thuis in quarantaine zitten vanwege een positie getest gezinslid. Gelukkig blijven we bij u als ouder(s) een proactieve houding zien voor wat betreft het handelen bij klachten. Kinderen met klachten worden thuisgehouden en waar nodig getest. Hierover wordt goed gecommuniceerd tussen ouders en school, waardoor we in de meeste gevallen de goede keuzes maken en daarmee extra besmettingen en quarantaine van klassen voorkomen. Dit proactief handelen voortzetten is dan ook van het grootste belang. 
Ook de leerkrachten blijven onverminderd bewust bezig met het zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. Wanneer zij zelf klachten ontwikkelen gaan zij ook meteen testen. Gelukkig hebben we inmiddels de mogelijkheid tot het plannen van sneltesten, waarbij we binnen een half uur de uitslag hebben en binnen een uur weer aan het werk kunnen. De komende periode zal er vanuit de overheid ook de mogelijkheid geboden worden aan leerkrachten om twee keer per week preventief zelf te testen. Op die manier hopen we nog sneller eventuele risico's op te sporen en te voorkomen dat we extra maatregelen moeten nemen. Wanneer hier meer duidelijk over is, zullen wij deze informatie met u delen via de nieuwsbrief.  

Terugblik studiedag 6 april

Afgelopen dinsdag hadden we een studiedag. Tijdens deze dag hebben we een aan een aantal zaken gewerkt/ besproken. De dag begon met een uitleg over de nieuwe online omgeving (het RathoPortaal, zie bericht verderop in de nieuwsbrief). Aansluitend hebben we de stand van zaken omtrent de schoolontwikkelingen besproken. Daarbij hebben we kunnen concluderen dat we, ondanks de coronacrisis, toch behoorlijk voortvarend aan onze ontwikkelingen zijn blijven werken.

Vervolgens hebben we een analyse gemaakt van de resultaten van de afgelopen toetsronde. Hierbij hebben we extra scherp gekeken naar de, in de media en door de minister voorspelde, enorme achterstanden. Zoals we al vermoedden, is er van grote achterstanden totaal geen sprake. Natuurlijk zien we wel een aantal effecten van de lockdowns terug in de resultaten, niet overal is de groei zo groot als dat we zouden wensen. Maar over de hele linie zijn wij tevreden over de resultaten. De 'vertraging' in de ontwikkeling, die veroorzaakt is door de lockdowns, is ons inziens goed te overzien en wij verwachten deze in de meeste gevallen, waar nodig, bij te kunnen werken. We zullen daarbij extra inzet gaan organiseren, of hebben dat in sommige gevallen al gedaan. Al met al zijn we, gezien de situatie van het afgelopen jaar, tevreden over de behaalde resultaten.

Tot slot hebben we kort de nieuwe opzet van het rapport geëvalueerd en de conclusie getrokken dat de veranderde opzet vooral heel erg positief ontvangen is. Hoewel het wel extra werk met zich meebrengt, zien wij als team ook de grote meerwaarde van de informatie die we in de nieuwe opzet kunnen delen. In de nieuwe opzet kunnen we een meer compleet en persoonlijk beeld van (de ontwikkeling van) de kinderen geven. We zullen de opzet zoals deze nu is, voorlopig blijven gebruiken. Bij de tweede rapporten zullen de kinderen ook een geheel nieuwe rapportmap ontvangen. Heeft u de oude nog niet ingeleverd willen wij u verzoeken dit alsnog te doen.

Vakantierooster inclusief studiedagen schooljaar 2021-2022

Hoewel dit schooljaar nog helemaal niet op zijn einde loopt, wordt er al wel gekeken naar het komend schooljaar. Vooral praktisch zijn er al zaken die op dit moment in het jaar al gedaan worden. Tijdens de vorige MR vergadering is het vakantierooster voor het komende schooljaar 2021-2022 vastgesteld. De vakanties zijn op een eerder moment in de GMR voor heel SKOBOS al vastgesteld en daar hebben we nu voor AvontuurRijk ook de studiedagen en vrije middagen aan toegevoegd. Onderstaand een overzicht van de vakanties, studiedagen en vrije middagen:

Maandag 6 september 2021 - Start nieuwe schooljaar
Vrijdag 24 september 2021 - Studiedag 1
Maandag 4 oktober 2021 - SKOBOS studiedag
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021 - Herfstvakantie
Maandag 6 december 2021 - Studiedag 2
Vrijdag 24 december 2021 - School om 12:00u, uit start Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 - Kerstvakantie
Donderdag 10 februari 2022 - Studiedag 3
Vrijdag 25 februari 2022 - School om 12:00u uit, start van de Carnavalsvakantie
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 - Carnavalsvakantie
Woensdag 30 maart 2022 - Studiedag 4
Maandag 18 april 2022 - Tweede Paasdag
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 - Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 - Hemelvaart
Maandag 6 juni 2022 - 2de Pinksterdag
Maandag 27 en dinsdag 28 juni 2022 - Studie-tweedaagse (studiedag 5 en 6)
Vrijdag 22 juli 2022 - School om 12:00u, start van de zomervakantie
Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 - Zomervakantie 

Alle dagen staan overzichtelijk in dit schema.

RathoPortaal - een nieuwe online leeromgeving

Wij zijn op school overgaan naar een andere online leeromgeving. Wij werken vanaf nu met het RathoPortaal. Dat is een persoonlijke leeromgeving waar de kinderen ook thuis in kunnen. Hiervoor ga je naar mijn.rathoportaal.nl en log je in met het e-mailadres en wachtwoord wat de kinderen hebben van school (office). Als het niet lukt met inloggen, kun je bij de leerkracht terecht. In het RathoPortaal vind je o.a. basispoort en teams.

Agenda

  • Dinsdag 20 en woensdag 21 april - CITO eindtoets voor groep 8
  • Dinsdag 27 april - Koningsdag, kinderen zijn vrij
  • Zaterdag 1 mei - start meivakantie (tot en met zondag 16 mei)
Dalton Kindcentrum AvontuurRijk
Montfortlaan 20
5688 NM Oirschot
telefoon: 0499-55 03 56
e-mail: avontuurrijk@skobos.nl
website: www.avontuurrijk-skobos.nl
facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk facebook.com/DaltonKindcentrumAvontuurRijk
avontuurrijk-skobos.nl avontuurrijk-skobos.nl
© 2021 Dalton kindcentrum AvontuurRijk Oirschot, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp