Copy
Twitter
Facebook
Website

Warme Feestdagen,
 een Goede Terugblik
en Plezierige 2017-Doelen
gewenst ! 


Annetje Bootsma

Aandacht voor de familie !

In 2016 kwam ik veel in aanraking met familieleden. Ik zat naast partners van mensen met dementie en dacht mee over oorzaken en oplossingen rond onrust. Ik gaf aan een groep familieleden een klinische les over wat er in de hersenen gebeurde van hun geliefde en nu zo ongelukkige oma, en wat je kan doen om de angst te verminderen van iemand met dementie.


De informatie van een nicht over het oorlogsverleden van haar tante leidde tot een andere aanpak van het voedsel verzamelen van een bewoonster in een kleinschalig verpleeghuis. Met de betaalde inzet van een kleinkind met haar vriendinnengroep kwam een 90 jarige man weer regelmatig buiten en in het huis van de buurt.
Aandacht voor familie is belangrijk in het zoeken naar oorzaken van problemen en in het vinden van oplossingen.

Doe wat je belooft: liefst iets meer, liefst iets eerder
Aandacht voor familie is ook enorm belangrijk in de samenwerking tussen verzorging, artsen en hun patiënten. Niet om werk door te schuiven naar familieleden om kosten te besparen, maar om kennis en verwachtingen te delen, om duidelijk te zijn in wat kan en wat niet.
Binnen de ouderenzorg kan de gezondheid van ouderen sterk verbeteren als de samenwerking in de driehoek oudere-professional-familie soepeler zou verlopen. Chiel Egbert geeft in zijn driehoekskunde daarbij een prachtig basismotto mee: " Doe wat je belooft: liefst iets meer, liefst iets eerder! "


Thuisconsult
in 2017 !
 
In de zomer van 2016 werd aangekondigd dat specialisten ouderengeneeskunde ook buiten het verpleeghuis hun diensten kunnen aanbieden. Dat is een prachtige ontwikkeling, want voor mij was het altijd moeilijk te verkroppen dat ik niet onafhankelijk maar alleen in dienst of opdracht van een verpleeghuis of GGZ mijn vak kon uitoefenen. 
 
Een droom komt uit
Begin december hebben 11 collega's en ik een samenwerkingsverband gevormd binnen Familysupporters en hebben we ons aangemeld bij de zorgkantoren. In 2017 kunnen we op de huisartsen ondersteunen bij complexe ouderenproblematiek. De huisarts kan naar ons bellen voor een kort advies, maar ook voor een thuisconsult of voor meebehandeling. Positieve gezondheid
Het thuisconsult voor ouderen met complexe problematiek past perfect bij Familysupporters. Familysupporters is een sociale onderneming die voor mensen van 0 tot 100 zorg wil bieden op gebied van gezondheid in de brede zin van het woord. Wij bieden praktische hulp, advies en behandeling en werken in een netwerk met dienstverleners op gebied van ggz, zorg, spiritualiteit, financieel-juridisch en clientondersteuning. 

Opleiding
In dit kader ga ik ook weer een opleiding volgen bij het LUMC: de kaderopleiding 1e lijn die gericht is op samenwerking met huisartsen rond ouderen met complexe problematiek.

5rythms dansen ouderen
In New York heb ik kennis gemaakt met 5-Rythms dansen met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
5-rythms is een bewegingsmeditatie die komt uit Amerika. De combinatie van muziek en bewegen en emotie geeft bijzondere reacties bij de deelnemers. Gabriel Roth is degene die een wereldwijd netwerk van docenten heeft georganiseerd. 

Met de docenten en vrijwilligers in Amsterdam zoeken we naar een mogelijkheid om ook In Amsterdam een dansgroep te starten met ouderen en mensen met dementie. We zoeken nog een organisatie die de organisatie wil dragen ...

Dementiezorg is specialistische zorg
Met de Anna Elizabeth Foundation lobbyen we voor meer kennis bij betrokkenen rond dementie.
In het afgelopen jaar hebben we de eerste speldjes en goodie-bags mogen uitdelen aan familie en verzorgenden bij Jan Bonga die samen de E-learning hadden gevolgd.

Help mee: geef een tientje!
Om in 2017 onze vrijwillige inzet te ondersteunen, om meer lessen en workshops te kunnen geven, en om goodie-bags te vullen met een kleine attentie naast de gesponsorde artikelen vragen wij een kleine kerstbijdrage.


In januari gaan we les geven aan mensen van de sociale loketten van de gemeente Amsterdam. Zo werken we mee aan een dementie vriendelijke stad.

Vernieuwde Website
Marc Specht en Dion Moerkerken zijn twee jongens van het mediacollege die onze website hebben vernieuwd.
Bezoek onze website en laat je reactie achter op Facebook of via Twitter.
En wat nog meer ...

Het werk en de verwijzingen vanuit Familysupporters, de CCE, particuliere patiënten en verzoeken voor observatie en advies vanuit de dementiewinkel nemen toe.
Sinds kort heb ik een eigen auto voor door de week en hoef ik niet meer een auto te huren van Greenwheels of Snappcar.
Bij InHolland en Zusters&Co blijf ik vaste gast docent rond de thema's Dementie, Delier en Depressie.

Baarsjes SeniorenFit is een preventie project van Corrine Kramer van LeefUp, in samenwerking met Familysupporters , Cordaan, het stadsdeel ende ouderen zelf combineren we in de Baarsjes een gezondheidsconsult met toeleiding tot het aanbod van beweegactiviteiten. Dit levert interessante inzichten waarover volgend jaar meer.

Met de groep van Anne-Mei The denk ik mee over verbinding tussen het medische en sociale domein in de Proeftuinen Dementie. Spannend om een nieuwe werkwijze te onderzoeken.

Met al die plannen en het vinden van een goede balans ben ik erg blij met de hulp die ik in 2017 ga krijgen van een secretaresse/assistent. Tot 2 januari kan er nog op de advertentie worden gereageerd.
De Ouderenpraktijk Amsterdam
is de onafhankelijke praktijk van 
dr Annetje Bootsma, 
met diensten voor ouderen
op gebied van welzijn, dementie
en ouderengeneeskunde.
Vriendelijke Groet - Annetje Bootsma
Delen
Tweet
Delen
Doorsturen
Copyright © 2016 Ouderenpraktijk, Alle rechten voorbehouden.


Wil je jouw e-mail instellingen veranderen?
instellingen veranderen // uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp