Copy

De Ouderenpraktijk Amsterdam
is de praktijk van dr Annetje Bootsma, 
met diensten voor ouderen op gebied
van welzijn, dementie, en
ouderengeneeskunde.

De Ouderenpraktijk bestaat 1 jaar !

Vorig jaar nam ik ontslag bij de GGZ en ben ik gestart met de Ouderenpraktijk Amsterdam. Ik wil met mijn praktijk onafhankelijk van GGZ of zorginstelling mijn diensten aanbieden aan ouderen en in de 1e lijn. Daarbij richt ik me specifiek op particulieren en op de psychosociale zorg rond ouder worden en dementie.

En nu na 1 jaar heb ik verschillende opdrachtgevers en particuliere klanten. Ik publiceer en word gevonden. Ik zit nog in de opbouwfase en ben vooral aan het investeren. Maar ik heb plezier in het pionieren, geniet van de vrijheid en van wat ik allemaal leer en ik vind mijn draai tussen denken, dromen en doen.

In deze nieuwsbrief lees je over een paar hoogtepunten en wetenswaardigheden uit het afgelopen jaar. En denk aan mijn verjaardagswensen: Je kan mij helpen in de opbouw van mijn praktijk door mijn website te bezoeken, wat rond te neuzen, te reageren (wat vind je? mis je iets?). En vooral door mensen uit je netwerk en op verjaardagsfeesten te vertellen over mijn Ouderenpraktijk.

Publicaties
In het voorjaar schreef ik blogs en gaf ik lezingen en onderwijs rond Succesvol Ouder Worden. Ik leg dan uit dat we ouder en fitter worden, 75 is het nieuwe 65, en wat belangrijk is om succesvol oud te worden. En dat is niet de ambitie om topprestaties te leveren met sport of cultuur, maar dat is de kunst van inzicht, je actief kunnen aanpassen, doelen stellen en ondertussen goed voor je zelf te zorgen. 

Naast de lezingen schreef ik blogs en werkte mee aan tijdschriftartikelen. In de actie WhatsOpa pleit ik ervoor dat alle ouderen een smartphone gaan gebruiken om te whatsappen met kleinkinderen. Dit versterkt de sociale contacten en is een goede opstap naar gebruik van social media en internet in de ouderenzorg. En hoe leuk is het dan dat de actie werd genoemd op tv bij "dit was het nieuws".
Mijn publicaties vind je op mijn website (page: in de media).
  1. Tijdschrift ZinNaar een verzorgingshuis, en nu?
  2. Alzheimercafe: Seks en dementie
  3. Blog: Help mijn Ouders worden Oud!
  4. Blog: Ouderen hebben hangplek nodig
  5. Actie: Whatsopa: stap voor stap aan de smartphone
Met @zusterAnnelies van de Anna Elizabeth Foundation help ik mee in een lobby om alle betrokkenen rond mensen met dementie te motiveren zich bij te scholen in kennis over dementie en aanpassings-mogelijkheden.  
 
De STAR-training is een effectieve goede en toegankelijke e-learning voor zowel familie als hulpverleners voor meer begrip en een betere omgang bij mensen met dementie.

Met deze lobby-actie van zusterAnnelies willen we bereiken dat iedereen in Amsterdam dezelfde basiskennis en dezelfde taal gebruikt rond dementie. 
En zo dragen we bij aan een dementievirendelijke stad!
Pionieren
Via vrienden en collega's uit het netwerk kreeg ik de eerste verzoeken voor een particulier consult. Meestal betreft het mensen die zijn vastgelopen in de gangbare zorgsystemen, mensen die een advies op maat willen of mensen wiens partner of ouder niet verwezen wil worden, maar die zich zelf afvragen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Met deze diensten kan ik de noodzakelijke brug leggen tussen geneeskunde en welzijn. Want het gaat bij ouderen meer om levensvreugde dan om het behoud van een goede bloeddruk. Wat klanten/patiënten het meest waarderen is een overzicht van wat er speelt, het inzicht in handelmogelijkheden of juist onmogelijkheden en de focus op welbevinden.

Via Cordaan en Amstelring ben ik voor huisartsen en wijkverpleegkundigen een aanspreekpunt om bij complexe situaties te vragen of ik de situatie wil beoordelen, diagnose dementie onderzoeken, of wil meedenken over zorgmogelijkheden. De samenwerking in de eerste lijn tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is volop in ontwikkeling. Er zijn volop kansen, er wordt gesproken over financiering vanuit de zorgverzekering van de consulten door een Specialist Ouderengeneeskunde, ik ben betrokken bij de ontwikkelingen hierover in de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde. Tegelijk zijn er nog veel beren op de weg.  
Het is spannend om bovenop de ontwikkelingen te zitten in meedenken en positie bepalen van de rol van specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst.

Bij de CCE richt ik me op de meest complexe gedragsproblematiek bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Hierbij word ik steeds met mijn neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk de organisatie is voor succes in het bieden van een goede zorgomgeving. Persoonlijke inzet en goede wil ontbreken nergens, maar zelfsturende teams hebben meer nodig. De basis voor succes volgens het Trimbos instituut is:
1. een visie als leidraad,
2. een leidinggevende die steunt en stuurt
3. erkenning van verzorgenden als professional
4. voldoende tijd om goede zorg te bieden
5.
 openheid en verbinding in team van verzorgenden.
Tja, als Specialist Ouderengeneeskunde heb je dan maar een kleine rol. Toch merk ik dat ook hier een brede blik en het leggen van een brug tussen theorie en praktijk meerwaarde biedt.
Vriendelijke groet - Annetje Bootsma
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2015 Ouderenpraktijk, Alle rechten voorbehouden.


Wil je jouw e-mail instellingen veranderen?
instellingen veranderen // uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp