Copy
Header nieuwsbrief

Eerste nieuwsbrief

Met trots introduceren wij u onze eerste nieuwsbrief. Ongeveer eenmaal per kwartaal willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren over actualiteiten in de markt, actuele zaken rond Promaint. Tevens delen wij onze kennis met u, zoals in deze nieuwsbrief over de PDCA. Wij wensen u veel leesplezier.
 

Nieuwe website online 

Na een intensieve voorbereiding is het dan zover. De nieuwe website van Promaint is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat nog beter zien wie we zijn en wat we doen. In onze overige documenten zult u ook de stijl van de website terugzien.

Wij nodigen u van harte uit hier onze website te bezoeken en te bekijken.
 

NVDO-cursus "Uitbesteden van Onderhoud"

Ook dit jaar heeft Promaint weer de NVDO-cursus “Uitbesteden van Onderhoud” verzorgd. Op 21 en 22 mei hebben de cursisten geleerd wat contractmanagement inhoudt, welke type contracten er zijn, hoe deze strategisch toegepast kunnen worden en hoe het gehele proces van contractmanagement beheerst kan worden.
Daarnaast zijn de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen.
 
De cursus “uitbesteden van onderhoud” wordt weer gegeven op 26 en 27 november 2015. Hier vindt u daarover meer informatie. Daarnaast biedt Promaint ook de mogelijkheid om de cursus in company te verzorgen.
 
Bent u ook geïnteresseerd om uw contractmanagement naar een hoger niveau te tillen? Neem dan contact op!

PDCA

Bovenstaande afbeelding komt u wellicht bekend voor. Iedere organisatie die zich bezighoudt met het beheer van of het onderhoud aan installaties, maakt keuzes met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud, de registratie, de doelstellingen, enzovoorts.

Een kleine technische dienst maakt deze keuzes op het moment dat ze zich voordoen, zonder hier al teveel aandacht aan te besteden. Met het groeien van de organisatie neemt ook de vraag om professionalisering toe en daarmee de behoefte om de inrichting van het onderhoud meer structuur te geven. Hierbij spelen ook externe factoren, zoals toenemende wet- en regelgeving, hogere eisen vanuit (interne) klanten en druk op de budgetten een belangrijke rol.
 
Geen enkele organisatie is “klaar” met de inrichting, aangezien de omgeving dynamisch is en uit de PDCA-cirkel steeds weer nieuwe inzichten komen. Zowel voor kleine als voor grote organisaties, in iedere sector, kan dit schema helpen om inzicht te geven in de situatie.

 

Promaint levert bijdrage aan BeterBoek

Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft de 13e editie uitgebracht van het BeterBoek. Het BeterBoek is een informatieve serie boeken voor kinderen van 2 tot 12 jaar over ziekenhuisopname, medicijnen, gezonde voeding en beweging.

Promaint wenst alle betreffende kinderen een voorspoedig herstel toe.

Benchmarkonderzoek

Promaint lanceert een eigen benchmarkonderzoek. Het onderzoek richt zich vooral op de inhoud van de organisatie van de technische diensten, waarbij in vergelijking met de bestaande benchmarks minder nadruk zal liggen op de kosten en meer op de kwaliteit.

Gestart wordt met een groep van ziekenhuizen, met de intentie om daarna de brug te slaan naar andere sectoren. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn in deelname, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.
 

VBOI Jaarcongres

Donderdag 15 oktober vindt het VBOI Jaarcongres plaats, dit jaar met als titel ‘Zorg om technische dienst’.
Ook Promaint is op dit congres aanwezig. We nodigen u graag uit om het congres te bezoeken en u te begroeten in onze stand.

Het congres wordt gehouden in De Fabrique in Utrecht.
Promaint BV ● T 088 77 66 246 ● info@promaint.nl ● www.promaint.nl
© Promaint BV
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp