Copy
Header nieuwsbrief

Overgang Ultimo 8 naar 10

Ultimo wordt als onderhoudsbeheersysteem gebruikt in meerdere markten. Enige tijd geleden heeft Ultimo aangekondigd de ondersteuning van versie 8 eind 2015 te stoppen, waardoor vanaf 2016 er geen updates of configuratiewijzigingen meer mogelijk zijn. Hierdoor worden veel bedrijven gestimuleerd om over te stappen op de web based versie: Ultimo 10.

Naast de lay-out van het programma, is er ook een aantal functionaliteiten veranderd. Daarom is Promaint diverse malen ingeschakeld om te ondersteunen bij deze overgang en de aansluiting te maken tussen Ultimo 10 en de werkelijke bedrijfsprocessen.

Promaint  begeleidt het gehele traject door advies en capaciteit te bieden. Hierdoor is geen nieuwe opstartperiode nodig en kan er naadloos van het ene naar het volgende programma worden overgegaan. De input die hiervoor nodig is, is vergelijkbaar met het implementeren van een geheel nieuw systeem. Zeker aangezien er nieuwe modules en functionaliteiten beschikbaar zijn in Ultimo 10.

Daarnaast grijpen veel organisaties de overstap van Ultimo 10 aan om opnieuw kritisch naar hun werkprocessen en de ondersteuning daarvan door het systeem te kijken. Ultimo 10 biedt de mogelijkheid om maximaal terug te gaan naar de standaard functionaliteiten. Zo wordt met de implementatie van het nieuwe systeem weer een frisse start gemaakt. Daarmee is de overgang niet alleen een systeemverbetering, maar ook een procesverbetering geworden die aansluit bij de praktijk.

Download hier ons productblad over begeleiding bij de overgang van Ultimo 8 naar 10.

 

Calamiteitenbingo

Risicomanagement gaat over het inschatten van risico’s, het bepalen van de benodigde beheersmaatregelen en het borgen van deze maatregelen. Risico’s worden bepaald door de kans van optreden van een gebeurtenis en het effect van deze gebeurtenis. Bewustwording van kansen, effecten en de inzet van beheersmaatregelen is een belangrijk aspect voor iedere organisatie die met risicomanagement of risicogebaseerd onderhoud aan de slag wil.

Om deze bewustwording op een laagdrempelige wijze te vergroten, heeft Promaint het spel ‘calamiteitenbingo’ ontwikkeld. Wilt u meer weten over deze calamiteitenbingo, klik dan hier om contact met ons op te nemen.

 

Masterclass Risico gebaseerd onderhoud

In maart 2016 organiseert Promaint de Masterclass Risico gebaseerd onderhoud. Tijdens deze Masterclass wordt op een interactieve wijze specifiek ingezoomd op het beheersen van risico’s van het ongewenst falen van gebouwen, installaties en apparatuur binnen de ziekenhuizen en zorginstellingen.

Een Masterclass met hetzelfde onderwerp is in november 2015 gegeven in samenwerking met de NVTG. De reacties hierop waren zeer enthousiast. 
Hier vindt u een artikel met een verslag van de NVTG Masterclass.

De Masterclass Risico gebaseerd onderhoud is bedoeld voor managers en medewerkers van (medisch) technische afdelingen binnen een ziekenhuis of zorginstelling en wordt gehouden op woensdag 9 maart vanaf 12.15 uur in Nieuwegein.

Hier vindt u meer informatie over deze Masterclass. Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 februari 2016.
 

ProMaintenance Scan

Promaint lanceert een eigen kwaliteitsonderzoek. De ProMaintenance Scan richt zich vooral op de inhoud van de organisatie van de technische diensten, waarbij in vergelijking met de bestaande onderzoeken minder nadruk ligt op de kosten en meer op de kwaliteit. Met het resultaat krijgen de deelnemende ziekenhuizen een beeld van de kwaliteit van de huidige Technische Dienst.


Gestart is met een aantal ziekenhuizen, met de intentie om dit vervolgens uit te breiden naar een grotere groep ziekenhuizen en daarna de brug te slaan naar andere sectoren. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn in deelname, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.
 

Artikel FMT Gezondheidszorg

In oktober 2015 heeft Promaint een artikel gepubliceerd in het vakblad FMT Gezondheidszorg.  Onderwerp van het artikel is 'regie in eigen organisatie', waarbij uitgebreid ingegaan wordt op de keuzemogelijkheid van maincontracting of een integraal beheercontract.

Het artikel kunt u hier lezen.

Peter Webers, manager Procesgroep Techniek van Maastricht UMC+ vertelt in deze nieuwsbrief over zijn ervaringen met Promaint

De eerste contacten tussen Promaint en de Procesgroep Techniek van Maastricht UMC+ dateren van vijf jaar geleden. Promaint is destijds gestart met het optimaliseren van een aantal externe contracten. Vanwege de wederzijdse positieve ervaringen is Promaint vervolgens benaderd om deel te nemen aan de verbetering van het totale onderhoudsproces binnen de Procesgroep Techniek.

Promaint heeft de totale blauwdruk begeleid die de basis was voor de herinrichting van het onderhoudsbeheersysteem Planon. Ook hebben ze het voortouw genomen bij de daadwerkelijke inrichting van het systeem. Hierdoor zijn we beter in staat om de assets en de preventieve en correctieve werkstromen te beheren. Tevens worden de bibliotheekfuncties beter benut en wordt de grafische planner ingezet voor het meerjaren onderhoudsplan.

Gedurende bovengenoemde projecten werd het convenant  ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ actueel. Aanpassingen in het onderhoudsbeheersysteem naar aanleiding van het convenant zijn direct in het project meegenomen. De Procesgroep Techniek is nu in staat om alle assets te beheren conform de richtlijnen van het convenant. 


Als kers op de taart is het gehele systeem in 2015 door Lloyds gecertificeerd op de beheer- en onderhoudshoofdstukken, conform ISO-13485. Het betreft de norm voor Medische Hulpmiddelen welke hoofdzakelijk wordt gebruikt door leveranciers.

Manager Procesgroep Techniek Peter Webers van Maastricht UMC+ geeft dan ook aan zeer te spreken te zijn over het behaalde resultaat: "Een teamprestatie tussen de medewerkers van de Procesgroep Techniek en de medewerkers van Promaint. Kenmerkend waren hierbij de deskundige en professionele aanpak, het enthousiasme en de humor".

 
Promaint BV ● T 088 77 66 246 ● info@promaint.nl ● www.promaint.nl
© Promaint BV
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp