Copy
Nieuwsbrief Herinrichting Deinum-Boksum december 2015
Even voorstellen… I Project officieel van start | Informatiebijeenkomst op 10 november Het verwijderen van het (beweegbare) brugdeel I Inloopmiddagen

Even voorstellen…

Wieger Feddema
Omgevingsmanager

Namens de gemeente Menameradiel ben ik omgevingsmanager voor het project Herinrichting Deinum – Boksum. Ik ben het aanspreekpunt voor iedereen die iets met de uitvoering van deze werkzaamheden te maken heeft. Het gaat dan niet alleen om de weggebruikers en de omwonenden, maar het is ook mijn taak om andere belanghebbenden, zoals het Wetterskip, dorpsbelangen, grondeigenaren, hulpdiensten, busmaatschappij en andere betrokkenen te informeren.


Daarnaast zie ik het als mijn belangrijkste taak om alle belanghebbenden mee te nemen in het project. Communicatie is hierbij van essentieel belang. Daarbij ben ik de verbindende schakel naar het gemeentebestuur toe en heb ik een adviserende rol naar het projectmanagement van Leeuwarden Vrij-Baan. 

Van planfase tot uitvoering
Mede omdat ik vanaf de start betrokken ben geweest bij het initiatief om te komen tot een nieuwe inrichting van Deinum-Boksum, ben ik aangewezen als aanspreekpunt in dit gebied. Al in 2012 zijn we begonnen met gesprekken met het dorp en zijn de wensen en ambities van het dorp in kaart gebracht. Diverse keren zijn we bij elkaar geweest en dat heeft geleid tot het plan zoals dat nu wordt uitgevoerd. Ook met diverse andere belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd, over bijvoorbeeld grondaankopen, sportvoorzieningen, flora en fauna maatregelen, archeologie, verleggen van kabels en leidingen, nieuwe groenaanplant, het inrichten van woonvelden, het inrichten van een nieuwe vaart en andere onderwerpen. Het management en het gemeentebestuur vinden het van groot belang dat we ook tijdens de uitvoering rekening houden met wat in de achterliggende periode is besproken met belanghebbenden. Doordat er nu een vast aanspreekpunt is, kunnen mensen ook terugvallen op een persoon waar ze eerder mee gesproken hebben.
Dat is in grote lijn mijn taak. Zorgen dat de communicatie goed verloopt, zorgen dat afspraken die gemaakt zijn in het voortraject worden nagekomen en aanspreekpunt zijn voor de omgeving.

Meer weten?
Wilt u informatie over het project Herinrichting Deinum-Boksum? U kunt mij altijd bereiken via e-mail: w.feddema@menameradiel.nl. 

 

Project officieel van start

Afgelopen maandag 30 november is officieel het startsein gegeven voor de werkzaamheden. Dit gebeurde door gedeputeerde Sietske Poepjes, burgemeester Van Mourik, wethouder Arend Dijkstra én kinderen uit groep 7 van sws Twaspan uit Deinum. Ook de Leeuwarden Vrij-Baan leeuw mocht niet ontbreken tijdens de handeling. Na een symbolische laatste rit over de oude weg N31, begon het freeswerk en aanvegen van het eerste puin. De kinderen hielpen geweldig mee met bezems en scheppen.
Lees meer...

Een groepsfoto na het harde werken. Links wethouder Arend Dijkstra, alle leerlingen van groep 7 van sws Twaspan uit Deinum, rechts burgemeester Tom van Mourik en voor gedeputeerde Sietske Poepjes.

GLOBALE PLANNING:

December
  • Verwijderen weg N31
  • Verwijderen weg It Holt
  • Aanleggen weg It Holt
  • Kappen bomen langs N31
  • Verwijderen beweegbare deel van de Westergoabrêge

Januari
  • Graven van sloten
  • Verdere verwijdering van de Westergoabrêge

Februari 
  • Voorbereidend werk t.b.v. sportvelden

Informatiebijeenkomst
10 november

Een terugblik

De informatiebijeenkomst in Deinum op dinsdagavond 10 november is goed bezocht. Zo’n 150 inwoners en geïnteresseerden kwamen naar It Holt om meer te horen over het project Herinrichting Deinum- Boksum.

Tijdens een presentatie werd door Provincie Fryslân, Gemeente Menameradiel en Reef Infra duidelijk gemaakt wat het project inhoudt en werd er een globale planning afgegeven.

Na afloop van de presentatie stond het projectteam klaar om vragen te beantwoorden. Bekijk het album op Facebook om een indruk te krijgen van de avond.

De bijeenkomst vond plaats in It Holt.

Verwijderen (beweegbare) deel Westergoabrêge

Op maandag 28 december van 12:00 uur tot 14:00 uur wordt het beweegbare deel van de Westergoabrêge verwijderd. Dit is een heel spektakel om te zien! U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Onder het genot van een hapje en drankje, u aangeboden door aannemer Reef, kunt u deze mijlpaal vanaf de eerste rij meemaken.
Op de bouw gelden veiligheidsregels. Deze zijn voor uw en onze veiligheid. U krijgt bij deze activiteit ter plaatse instructie. Én vergeet uw fototoestel niet mee te nemen!

De Westergoabrêge gaat eruit. Hier wordt op maandag 28 december mee gestart.

Inloopmiddagen

Aannemer Reef Infra biedt regelmatig de gelegenheid om vragen te stellen over het project. Op woensdag 2 december om 14:30 uur vond de eerste inloopmiddag plaats bij It Holt.
Vanaf januari is er een tweewekelijkse inloopmogelijkheid, in een tijdelijk pand achter It Holt. Zodra data en tijden bekend zijn worden deze aan u gecommuniceerd.

Reef heeft straks een eigen plek achter Restaurant It Holt, aan It Holt 6 in Deinum.

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. Voor nu en voor de toekomst.

Copyright © 2015 D.R.I.V.E ÚS NATOER, Alle rechten voorbehouden.


unsubscribe from this list   
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 D.R.I.V.E ÚS NATOER, Alle rechten voorbehouden.