Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS
 
  LEGISLAȚIA PENTRU LANȚUL SCURT ALIMENTAR ÎN DEZBATERE PUBLICĂ
 
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la desfășurarea acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare a fost publicat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, începând cu data de 12 decembrie 2016.
Inițiativa legislativă este în concordanță cu concluziile privind consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului alimentar și abordarea practicilor comerciale inechitabile, emise la aceeași data de către Consiliul Uniunii Europene.


Aceasta va conduce la sprijinirea fermelor mici prin facilitarea integrării lor în lanțuri scurte. Se va încuraja cooperarea și asigurarea pe piață a unor alimente/produse sănătoase și gustoase, reprezentative la nivel local și recunoscute la nivel național și european, tocmai prin înregistrarea ca produs cu denumire de origine protejată (DOP) sau de indicație geografică protejată (IGP). Este un proces de durată, pe alocuri dificil, dar nu imposibil de implementat, cu beneficii atât pentru micii fermieri și producători locali, cât și pentru consumatori. Dificultatea este dată de instabilitatea prețurilor, cererea pentru produse de calitate la prețuri mici, lipsa unei surse stabile de venit, cât și de capacitatea redusă de adaptare la tehnologiile moderne.
Reușita lanțului alimentar scurt se bazează pe acțiuni desfășurate în parteneriat și asociere, comunicare directă, educarea și responsabilizarea consumatorilor inclusiv prin cunoașterea zonei de proveniență, folosirea produselor locale și rețetelor tradiționale, consumul moderat și evitarea risipei alimentare, pentru a putea asigura o agricultură verde, circulară și cu viitor.
În concluzie, este necesară o atenție sporită asupra utilizării resurselor naturale, coerenței politicilor publice, cooperării, inovării, investițiilor, competitivității și în special siguranței alimentare.
INFORMAȚII UTILE
NOI SESIUNI PENTRU DEPUNEREA DE PROIECTE

Au fost lansate noi sesiuni pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru măsuri finanţate prin FEADR. Perioada de depunere este :
 • 15 decembrie 2016 - 28 februarie 2017, sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole;
 • 16 decembrie 2016 - 28 februarie 2017, sM 16.4/16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol;
 • 15 decembrie 2016 - 15 mai 2017, sM 6.5 - Schema pentru micii fermieri.
Pentru mai multe detalii accesați link-urile:
Submăsura 4.1
Submăsura M 16.4 și 16.4a
Submăsura 6.5
Anunturi primire proiecte
PRELUNGIRE SESIUNE DEPUNERE PROIECTE sM 4.2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER

Sesiunea de depunere a proiectelor de investiții prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER - Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole, aferentă submăsurii 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole din cadrul PNDR 2014-2020  a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2016, ora 16.00.
Pentru mai multe detalii accesați: http://www.afir.info/
 
SELECȚIA ȘI VERIFICAREA CONTESTAȚIILOR  PENTRU PROIECTE PNDR 2014-2020

MADR a aprobat Ordinul nr. 987 din 08.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://goo.gl/O3z0Sn
 
MODIFICĂRI  PRIVIND FORMULARELE DE PLATĂ PENTRU sM 6.1 și sM 6.3

Formularele de plată aferente sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici au fost înlocuite. 
Pentru mai multe detalii accesați link-ul:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_informatii_utile_tipizate
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
A III-A ADUNARE GENERALĂ A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE


Comisarul P.Hogan și participanții la întâlnire
 
Reprezentanții Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale din România au participat, în data de 1 decembrie 2016,  la cea de a III-a Adunare Generală a Rețelelor Naționale Rurale, organizată la Bruxelles de Comisia Europeană.
Evenimentul a avut ca obiective:
 • analiza activităților Reţelelor Rurale Europene;
 • efectuarea unui bilanţ cu privire la activitățile Reţelelor Rurale Europene în contextul cadrului strategic de organizare;
 • analiza rezultatelor Conferinței de la Cork 2.0 (Irlanda) și ale Reuniunii Rețelelor Naționale privind Inovarea;
 • propuneri pentru activităţile prioritare ale Reţelelor Naţionale Rurale în 2017.

Rețelele Naționale Rurale, prin instrumentele și metodele de comunicare, vor trebui să identifice părțile interesate și să sprijine implicarea activă a comunităților rurale în procesul de dezvoltare rurală.

Reuniunea de la Bruxelles s-a desfășurat pe 4 ateliere de lucru paralele, cu următoarele tematici: Autorităţi de Management şi Agenţii de Plăţi; Reţele Naţionale Rurale şi GAL-uri; Organizaţii Europene; Organizaţii de cercetare agricolă şi furnizorii de consultanţă agricolă.

Dezbaterile viitoare din cadrul Rețelelor Naționale Rurale se vor axa pe:
 • digitalizare și utilizarea TIC în mediul rural;
 • specializare Smart;
 • investiții în modernizarea fermelor (mașini agricole, clădiri agricole, energie din surse regenerabile, proiecte de gestionare durabilă)
 • investiții ale tinerilor agricultori;
 • afaceri rurale și crearea de locuri de muncă;
 • economie cu emisii scăzute de carbon și schimbări climatice;
 • schimb de experiență între rețele;
 • CLLD and TNC.
Pentru mai multe detalii accesați: https://goo.gl/zW1svo
 
REUNIUNEA LUNARĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE - AGRICULTURĂ ȘI PESCUIT


Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, a participat, în perioada 12-13 decembrie 2016, la reuniunea lunară a Consiliului Uniunii Europene - Agricultură și Pescuit, desfășurată la Bruxelles.

Pe agenda reuniunii, referitor la agricultură, s-a aflat Proiectul de Concluzii ale Consiliului Uniunii Europene referitoare la consolidarea poziției agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și practicile comerciale neloiale. Președinția a propus un set de concluzii ale Consiliului referitoare la consolidarea poziției agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și practicile comerciale neloiale.

S-a agreat asupra faptului că fermierii reprezintă veriga slabă şi că sunt aplicate practici comerciale neloiale.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://goo.gl/GLQZoN
 
Newsletter-ul PEI - AGRI, PUBLICAT

A fost publicată ediția lunii decembrie 2016 a Newsletter-ului PEI-AGRI
https://goo.gl/pXAYlP 
https://goo.gl/ZXoWyG
 
FONDURI EUROPENE ÎN BENZI DESENATE


Reprezentanța Comisiei Europene în România a premiat câștigătorii concursului Reporter și Blogger European. Evenimentul a avut loc în data de 15 decembrie 2016, la București, ocazie cu care a fost lansată și prima bandă desenată despre fonduri europene - “Pățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețe”.
Ideea concursului a fost deschiderea către noi inițiative și prezentarea etapelor de implementare a proiectelor cu finanțare europeană, respectiv creșterea și menținerea încrederii publicului și a mass-mediei.

Proiectele cu finanţare europeană pot deveni modele de succes pentru alţi beneficiari! Astfel, autorii benzii desenatePățanii. Povețe. Proiecte îndrăznețeașteaptă propunerile celor interesați în promovarea acestor modele sau lecții învățate până la data de 31 martie 2017, la adresa de e-mail Reporter_Alex@fonduri-structurale.ro.

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și va beneficia de o vizită la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene.
EVENIMENTE NAȚIONALE
TÂRG DE CRĂCIUN


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a găzduit, în perioada 16-18 decembrie, ”Târgul de Crăciun”, un eveniment în cadrul căruia producători din diverse zone ale țării au expus produse agro-alimentare tradiţionale, specifice sărbătorilor de iarnă.
Deschiderea târgului a fost făcută de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu. Acesta a acordat diplome de participare din partea ministerului tuturor expozanţilor prezenţi la târg.
În cadrul târgului s-au regăsit produse tradiționale atestate de MADR, produse din arealul zonei montane, dar şi produse de origine animală și vegetală, precum şi alte produse alimentare. Nu au lipsit nici meșterii populari care au expus măşti tradiţionale, instrumente populare, icoane, obiecte obţinute prin prelucrarea lemnului şi a hârtiei.
FORMAREA GRUPURILOR OPERAȚIONALE - ASPECTE PRACTICE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a găzduit, în data de 5 decembrie 2016, evenimentul cu tema:

Aspecte practice privind formarea Grupurilor Operaţionale potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (2014-2020)”.

Teme discutate: cooperarea în scopul identificării soluțiilor inovatoare în agricultură și silvicultură în statele Uniunii Europene, importanța Rețelei PEI-AGRI, a Unitătii de Sprijin pentru PEI-AGRI) și a activității Focus Grupurilor organizate în statele membre (minimum 5 fermieri participanți).

 
CALENDAR
10 ianuarie 2017 - Bruxelles
Politica Agricolă Comună - out of the box thinking

20 ianuarie 2017 - Berlin
Declarația de la Cork - From Reflection to Action
Înscrieri aici: http://bit.ly/2h6xr5i #EU_Cork2
24 ianuarie 2017 - Bruxelles
Cea de-a 3-a reuniune a Grupului pentru Zone rurale inteligente şi competitive
 
25 ianuarie 2015 - Bruxelles
Grup de lucru ENRD privind schimbul de generaţii prin dezvoltare rurală
-
 

Editat de REȚEAUA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ (RNDR)

Contact: 

E-mail: rndr@madr.ro
Website
: www.rndr.ro 

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91, 
       021 307 86 79/24

Fax: 021. 307 86 06

 

Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp