Copy
Newsletter RNDR nr. 9/2017
View this email in your browser
                                   
CUPRINS

A III-A SĂRBĂTOARE A CARPAȚILOR

EVENIMENTE NAȚIONALE

INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 
   A III-A SĂRBĂTOARE A CARPAȚILOR
 

Deși abordarea socio-politică a Uniunii Europene are în vedere crearea unui spațiu al valorilor comune pentru statele membre și tinde către o uniformizare a politicilor din fiecare domeniu, există totuși și o preocupare constantă pentru păstrarea tradițiilor și a elementelor de specificitate ce există între diverse comunități.
 
Astfel, sunt organizate evenimente în cadrul cărora este promovat intens specificul unei anumite zone geografice/comunități, precum și ideea de păstrare a elementelor caracteristice acesteia.
 
Un astfel de eveniment a fost organizat, în perioada 24-27 august 2017, de către Carpathian Forum în Istebna (Polonia), anume cea de-a III a Sărbătoare a Carpaților,  manifestare care a reunit valahii din Carpații Nordici din Europa. Au participat delegații din: România, Polonia, Ucraina, Cehia, Serbia, Slovacia, Istebna devenind astfel capitala tradiției și culturii carpatice.
 
Evenimentul dedicat valahilor a cuprins și o componentă știintifică în cadrul căreia au fost organizate conferința internațională cu titlul „Valahii în spațiul cultural european și polonez”, precum și conferința „Protecția biodiversității în Carpați”. Problemele dezbătute au vizat nevoia de a sensibiliza direcțiile generale ale Uniunii Europene cu atribuții în domeniu, pentru sprijinul logistic/financiar al acestor zone montane ale Carpaților și păstrarea meseriilor tradiționale de ciobani, baci, procesatori de produse ovine.

În plus, întrunirea valahilor din Carpați a promovat cazuri de bună practică, prezentări artistice tradiționale și degustarea de produse autohtone specifice ciobanilor valahi din țările participante.
 
Întrunirea valahilor a avut loc la Centrul PĂSTORESC din Koniakov, unde gazde au fost Piotr KOHUT - baci a 1200 de oi, procesator de brânză și derivate ale acesteia și soția acestuia, Maria KOHUT – manager a unei pensiuni agropedagogice unde elevii din Koniakov, Istebna, Wisla și împrejurimi învață creșterea oilor, caprelor, procesarea produselor din lapte de oaie, cât și folosirea lânii.
 
Delegația română s-a prezentat cu cazuri de buna practică, respectiv Asociația Etnografică și Muzeală  “Poarta de su` Feleac” cu un muzeu privat autentic românesc, unde elevii ascultă povești din istoria zonei și învață despre produse tradiționale românești: www.facebook.com/poartadesubfeleac; un atelier portabil de jucării textile “Zâna Cânepii”- Școala Tehnică de Arte Românești Tradiționale, precum și expoziția de clopote a domnului Cornel COSTELIUC din Câmpulung-Moldovenesc, unică în lume.
 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România a fost reprezentată de Valentin Tudorache – coordonatorul Compartimentului de Dezvoltare Rurală din județul Sibiu.
 
Valahii sunt prezenti de mai multe secole, dar și astăzi pe teritoriul Europei însă mai ales în aria Carpaților din România, Ungaria, Ucraina, Polonia, Serbia, Slovacia, Cehia, traseul de transhumanță trecând prin Brașov, Sibiu, Gorj, Vatra Dornei, Năsăud, Maramureș până în sudul Cracoviei și având ca îndeletnicire, în funcție de regiunea în care trăiau, inclusiv păstoritul și activități care rezultă din acesta - precum împărțirea oilor, a pășunilor și a veniturilor, un mod de viață ce constituie fundamentul organizării întregii comunități.
EVENIMENTE NAȚIONALE

PRIMELE REUNIUNI ALE GRUPURILOR DE LUCRU LEADER

În perioada 19 – 20 septembrie 2017 a fost organizată la Botoșani, de către Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, prima întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) – eveniment prevăzut în cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
La eveniment au participat membri ai Grupurilor de Acțiune Locală din regiune, precum și reprezentanți ai Unității de Sprijin a Rețelei, Autorității de Management pentru PNDR și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, atât de la nivel central cât și regional.
 
În cadrul întâlnirii a avut loc un schimb de idei din experiența practică a grupurilor, cât și aspecte administrative privind depunerea și evaluarea proiectelor din cadrul sesiunilor în desfășurare, inclusiv prioritizarea AFIR. În plus, discuțiile au vizat și necesitatea organizării unor evenimente pe tematici specifice, un exemplu fiind art. 35 al Regulamentului UE nr. 1305/2013.

 
În intervalul 21-22 septembrie, la Constanța, s-a desfășurat cea de-a 2-a întâlnirea GLL cu GAL-urile din regiune, printre subiectele dezbătute numărându-se evaluarea proiectelor conform ghidurilor elaborate de GAL și declarate eligibile dar care nu au întrunit criteriile de eligibilitate ale AFIR, cheltuilile eligibile și efectuarea plăților, încadrarea corectă a proiectelor pe măsuri – aspecte care au primit răspunsuri din partea AM PNDR și AFIR.

În plus, în continuarea seriei evenimentelor pe teme de interes GAL, participanții au fost invitați să trimită propuneri de tematici pentru ca acestea să fie discutate, clarificate și soluționațe.
De asemenea, în perioada 25-26 septembrie, la Cluj a avut loc cea de-a 3-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER, eveniment care a beneficiat de prezența domnului Alexandru POTOR – Secretar de Stat în cadrul MADR, a reprezentanților AM  PNDR și ai AFIR de la nivel central și local.
 
Subiectele dezbătute au vizat atât modificările Strategiilor de Dezvoltare Locală, îmbunătățirea procedurilor, cât și extinderea activității GAL în afara LEADER – respectiv spre măsura 5.2 – Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman și măsura 1 a PNDR 2020 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, introducerea în cadrul SDL a măsurilor specifice Grupurilor Operaționale PEI, flexibilizarea bugetului alocat organizării  de către GAL-uri a evenimentelor și multe alte aspecte întâmpinate de către GALuri.
 
De asemenea, a fost subliniată importanța proiectelor de cooperare transfrontaliere inclusiv cu state non-membre ale Uniunii Europene, în vederea efectuării de transfer de expertiză (know-how) către acestea.
 
Cu ocazia evenimentelor, au fost efectuate și vizite la proiecte de succes finalizate în cadrul PNDR 2007-2013 și PNDR 2014-2020.
 
Mai multe detalii despre prezentarile susținute în cadrul întâlnirilor Grupului de Lucru LEADER pot fi gasite pe site-ul rndr.ro, secțiunea Evenimente RNDR - http://rndr.ro/evenimente-rndr.html.

Menționăm că, aceste întâlniri fac parte din seria celor 24 întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) desfășurate la nivelul întregii ţări, cuprinse în  planul de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.


  FORUMUL TRADIȚIILOR CREATIVE
follow-up articol platforma “România Tradițiilor Creative” – mai 2017

Lansată pe 24 mai 2017 în cadrul săptămânii Romanian Design Week, platforma “România Tradițiilor Creative” a organizat în perioada 6-10 septembrie Forumul Tradițiilor Creative, eveniment găzduit de Muzeul Țăranului Român.

Tradiții Creative este o invitație la acțiune nu doar pentru protejarea tradițiilor, ci și pentru transferul și valorificarea meșteșugurilor care, din păcate, riscă să dispară o dată cu meșterii.

Prima ediție a forumului a reunit meșteri și antreprenori, industrii creative, cercetători implicați în păstrarea, punerea în valore și promovarea specificului local, de la economie/agricultură circulară la meșteșuguri pe cale de dispariție, vestimentație și metode de promovare actuale.

Alăturarea creativității la tradiții indică mai cu seamă un mod de utilizare a acestora: nu doar conservarea, păstrarea cu sfințenie a tradițiilor, ci și valorificarea lor productivă – în perspectiva viitorului și nu doar din cea a trecutului. Avem cu toții o moștenire, întrebarea este: ce facem cu ea? Tradiții creative  sugerează că putem face două lucruri diferite, dar complementare: 1)să le păstrăm cu grijă, să patrimonializăm, cu grijă și venerație (legacy) și 2) să le punem la lucru, să le folosim ca resursă de dezvoltare organică pentru viitor (patrimony)”- prof. Vintilă Mihăilescu, Revista Martor nr. 22/2017.
 
Tradițiile, rădăcinile continuă să reprezinte o sursă de inspirație, fie că vorbim de gastronomie, vestimentație, reciclare și refolosire a lemnului, lânii, culegerea și publicarea de povești locale și multe alte asemenea acțiuni care fascinează, însă de cele mai multe ori nu aduc un profit pe termen lung celor care le practică. Pentru săteni, oamenii locului, aceste îndeletniciri și altele specifice zonelor au fost și sunt un mod de viață.

 
Forumul Tradiții Creative a subliniat stadiul alarmant în care se află obiceiurile și meseriile rurale, mai ales amenințarea cu dispariția - dat fiind interesul scăzut pentru preluare și continuitate, probleme a căror rezolvare necesită implicarea noastră, a tuturor: instituții publice, societate civilă, comunitate locală, educație, infrastructură, finanțare etc. Astfel, forumul a adus în atenția publicului inițiative de valorificare creativă a specificului local și a evidențiat faptul că tradițiile trebuie private nu doar ca sursă de inspirație, ci inclusiv ca surse și resurse culturale și economice.

Ultima zi a Forumului a inclus o vizită și inaugurarea eco-debarcaderului de la Școala Piscu – una dintre inițiativele pentru promovarea specificului și îndeletnicirile locale prin educație, comunitate, turism și valorificarea potențialului local.
 
Prima ediția a Forumului Tradiţiilor Creative s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Mai multe informații aici: https://www.facebook.com/TraditiiCreative/
 


SIMPOZION AFIR
 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a organizat Simpozionul Național „Dezvoltarea durabilă a mediului rural”, eveniment care s-a desfășurat la Palatul Bragadiru din București, în data de 26 septembrie 2017.
 
„Obiectivul nostru este să se acceseze întreaga sumă din PNDR până în 2020. Este obiectivul pe care ni l-am asumat și care trebuie îndeplinit. Asta este obiectivul agriculturii și este obiectivul țării, la care trebuie să lucrăm toți indiferent de locul de muncă.” a declarat Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre DAEA.

 
La eveniment au participat înalți oficiali ai Parlamentului și Guvernului României, secretari de stat și directori din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ai structurilor subordonate, reprezentanți ai mediului academic, instituții partenere, precum și partenerii sociali de tradiție care susțin agricultura și mediul rural.
 
„Acest simpozion are o importanță deosebită pentru că poartă o dublă semnificație. Pe de-o parte, a fost utilă o analiză a impactului pe care fondurile europene implementate de Agenție l-au avut de-a lungul timpului pentru mediul rural, iar pe de altă parte, am marcat 17 ani de la înființarea Agenției SAPARD, în 28 septembrie 2000.” a precizat directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț CHESNOIU.  FESTIVALUL COBORĂTUL OILOR DE LA MUNTE- EDIȚIA 25-A, JUD. GORJ
 
Mii de persoane au participat, la sfârşitul săptămânii trecute,  la Festivalul pastoral „Coborât ul oilor de la munte", desfășurat  la Baia de Fier, judeţul Gorj.
Evenimentul a înregistrat cea de-a 25-a ediţie şi a reunit ansambluri renumite din Gorj şi alte judeţe precum: Olt, Vâlcea, Argeș, dar şi un ansamblu din Bulgaria.

În ultima zi,  festivalul  a  cuprins  parada  portului, cântecului şi dansului popular.
Alaiul şi -a continuat parada până la platoul de la ieşirea din Peşt era Muierilor, unde formaţiile invitate şi ­ au prezentat programul artistic.
 
Acţiunea s-a bucurat de o  participare numeroasă din partea persoanelor interesate în creşterea ovinelor.

CDRJ GORJ a participat în cadrul evenimentului, prezentatând și distribuind broşuri materiale informative privind PNDR 2014-2020, cât și materiale privind  proiecte accesate prin PNDR.

  FESTIVALUL PLĂCINTELOR
 
La mijlocul lunii septembrie, satul Hârja, comuna Oituz a răsunat a chef şi voie bună. A XIII –a ediţie a Festivalului Plăcintelor a reunit meşteri mari într-ale plăcintelor, făcute după reţete cu o vechime demnă de cartea recordurilor, organizatori fiind ANTREC Bacău,  Primăria Oituz, Asociaţia "Copii în sânul familiei" şi "Asociaţia Sf. Voievod Ştefan cel Mare – Hârja”.
 
Peste 20 de participanţi au concurat cu aproape 100 de feluri de plăcinte. Au participat cei mai iscusiţi meşteri bucătari într-ale plăcintelor bucovinene,  de la poale-n brâu până la plăcinte cu brânză dulce şi sărată, aburinde în arome, plăcinte cu varză sau plăcinte cu cartofi coapte pe lespede.
 
Cea de-a XIII a ediţie a Festivalului Plăcintelor a marcat şi ziua câmpenească a comunei Hârja şi s-a desfăşurat la Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice din cadrul Asociaţiei ”Sf. Voievod Ştefan cel Mare“ din Hârja, din comuna băcăuană Oituz.
  ZIUA NAȚIONALĂ A BĂLȚATEI – TG MUREȘ

Asociațiile profesionale ale crescătorilor și operatorilor de însămânțări artificiale din România au organizat, în zilele de 1 și 2 septembrie la Târgu Mureș, cea de-a doua ediție a Zilei Naționale a Bălțatei.

Organizațiile partenere ale acestui eveniment au adus tuturor celor interesați experiența pozitivă din zona cercetării științifice, producției, succesul înregistrat în domeniul geneticii și ameliorarea bovinelor, programul cuprinzând și prezentarea în ring a celor mai frumoase exemplare din această rasă.
 
Ediția din acest an, a beneficiat de prezența dl. dr. Georg Rohrmoser, secretarul general al Asociației Europene de Bălțată.
 
Președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), Claudiu Frânc, a declarat în cadrul evenimentului de la Târgu Mureș, că România a fost invitată, în premieră, să adere la Asociația de Bălțată din Europa, invitație primită și pe fondul eforturilor fermierilor români de a păstra și dezvolta această rasă, care a ajuns la 60% din ponderea populației bovine din țară. 
 
Fermierii crescători de Bălțată din România, înscriși în FCBR, vor beneficia conform protocolului semnat la Târgu Mureș, de o serie de facilități care vor veni din partea partenerilor străini.


COBORÂTUL OILOR – JUD. ALBA


Duminică, 17.09.2017 în comuna Săsciori, satul Loman s-a desfășurat unul dintre cele mai impresionante obiceiuri păstoreşti din judeţul Alba, anume „Coborâtul Oilor de la munte la Loman”, eveniment ce marchează întoarcerea acasă a ciobanilor.

„Coborâtul oilor” reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale calendarului pastoral, o tradiție pe care bătrânii o păstrau cu sfințenie, semnificând coborârea de la munte și pregătirea pentru iernat.

Anul acesta, printre participanții la sărbătoare s-a numărat și dl. ministru al agriculturii, Petre Daea, care a vizitat și Centrul de colectare a laptelui din satul Loman, în cadrul vizitei fiindu-i solicitat sprijinul pentru omologarea unei rase locale de oi - oaia țurcană varietatea Oacheșa de Loman.

Evenimentul  a fost  organizat de către Asociația Crescătorilor de Ovine din Săsciori, Consiliul Local și Primăria Săsciori, cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

Reprezentanții Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean Alba au fost prezenți la acest eveniment unde au distribuit pliante și au purtat discuții cu  crescătorii de ovine prezenți, privind accesarea măsurilor din PNDR.


TÂRGUL NAȚIONAL DE TURISM RURAL DE LA ALBAC

Staţiunea turistică Albac din Munţii Apuseni a găzduit în perioada 1 – 3 septembrie 2017, Târgul Naţional de Turism Rural – unicul târg de turism rural din Transilvania și cel mai important din România.

Evenimentul, ajuns la cea de-a XIII-a ediţie, a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba şi Primăria Albac, iar partenerul oficial al târgului a fost Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural Filiala Alba.
Printre participanții la eveniment s-au numărat reprezentanţi din turism de la nivel regional şi naţional, cât şi ai unor judeţe şi localităţi cu potenţial în ceea ce priveşte turismul rural.
 
Organizatorii au pregătit un info-trip în care a fost prezentat un circuit turistic complex în cadrul căruia vizita începe în Alba Iulia, loc încărcat de istorie, trece prin Ciumbrud la Casa Domeniile Vinului, Rimetea, iar în final se încarcă de spiritualitate la Mânăstirea Lupşa.
La ediția din acest an a Târgului Naţional de Turism Rural, participanţii au fost invitaţi să vadă oferta zonelor turistice prezente la târg, dar şi ateliere de meşteşuguri populare şi de gastronomie tradiţională, amenajate în zona expoziţională.
 
În plus, a fost  realizat şi un vernisaj de artă fotografică cu instantanee realizate de clasa de arte vizuale a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și s-a desfășurat prima ediţie a concursului de interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan” şi un concurs inedit, „Comoara ascunsă din staţiunea turistică Albac”, la care au participat  membri ai cluburilor de orientare turistică din ţară.
Ultima zi a târgului a fost dedicată gastronomiei, meşteşugurilor  tradiţionale şi folclorului, iar organizatorii au pregătit demonstraţii gastronomice, demonstraţii de măiestrie meşteşugărească realizate de meşteri populari, o paradă a portului popular autentic şi un spectacol de folclor.
EXPOZIȚIA  ȚURCANA-REGINA MUNȚILOR

În data de 24 septembrie 2017 a fost organizata la Costești, jud Hunedoara a XIII ediție a Expoziției de ovine „Țurcana-regina munților”,  organizată de către Asociația Crescătorilor de ovine Dacia. Pentru aceasta expozitie, ciobanii din Munţii Orăştiei au coborât cele mai frumoase exemplare.
Țurcana este cea mai populară rasă de oi din România, preferată de păstori pentru rezistență, dar și pentru producția de lapte, carne și lână.
 
La expozitie a participat și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, domnul Petre Daea, care s-a întâlnit și discutat cu zeci de crescători de ovine (ciobani) din expoziție.  Domnul ministru a declarat că a luat deja măsuri pentru ca ciobanii să nu mai fie nevoiți să arunce lâna. Statul va plăti o subvenție de 1 leu pe kilogramul de lână și s-a promis realizarea a minim opt centre regionale de colectare, în primă fază.
Am dat drumul la programul de sprijin pentru crescătorii de ovine, pornind de la faptul că până acum o mare parte din cantitatea de lână, peste 70% din lâna oilor, fie se abandona pe câmp, fie i se dădea foc. În programul de guvernare am stabilit o formă de sprijin prin stimularea vânzării lânii, există o HG și un program care a început să funcționeze: la această dată sunt peste 32.000 de oieri care s-au înscris în acest program ca să primească, când se valorifică cantitatea de lână un leu pe kilogram.

În prezent, sunt foarte puțini producători români care mai știu să prelucreze și mai folosesc lâna autohtonă. Majoritatea sunt din județul Sibiu și fac din lâna oilor haine și țundre pentru ciobani.

Un astfel de producător a venit la Costești de la Miercurea Sibiului cu pături, straițe, veste și scurte și pâslă cu căptușeală din blană de oaie. Din 1978, lucrez cu lâna de oaie. Am 40 de ani de activitate. Lâna o luăm de la ciobani, o toarcem, facem fir și apoi țesături călduroase. Le cumpără mai ales ciobanii. Ei aduc lâna și noi le facem manopera, le dăm produsele gata.”
INFORMAȚII UTILE
   RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE PUBLICATE PE SITEURILE AFIR ȘI MADR


Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 • Raport de Selecție aferent sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta zootehnic, etapa lunară 1, sesiunea 01 din 2017
 • Raport de Selecție aferent sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, etapa lunară 2, sesiunea 01 din 2017
 • Raport de Contestații aferent sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta zona montană, etapa 1, sesiunea 01 din 2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” - montan, etapa lunară 1, S01/2017
 • la Raportul de Contestații aferent submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, etapa lunară 2, S02 din 2016
 • Raport de Selecție aferent sM7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta apă/ apă uzată – montan, etapa 1, sesiunea 01 din 2017
 • Raport de Selecție aferent sM7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, etapa 1, sesiunea 01 din 2017
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații”: 
https://goo.gl/psphxT
Alte documente de interes publicate pe site-ul AFIR:
 • Lista de întrebări frecvente și răspunsuri privind implementarea sM19.4 prin intermediul LEADER: https://goo.gl/x1RbQ4
 • „Lista instituțiilor financiare”, o rubrică destinată produselor de finanțare adaptate nevoilor beneficiarilor proiectelor finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020: https://goo.gl/GWrxSo
Documente de interes publicate pe site-ul MADR:
 • Ghidul de bune practici privind acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ,,PRODUS MONTAN": https://goo.gl/FYzRj9
 • Strategia Naţională pentru Programele Operaţionale în sectorul de fructe și legume pentru anii 2018 – 2020: https://goo.gl/gcmr7h

 FRUCTE ȘI LEGUME PROASPETE PENTRU ȘCOLARI

Guvernul a adoptat o Hotărâre care stabilește modul de aplicare și de finanțare a Programului pentru şcoli al României, în perioada 2017-2023. Finanțarea Programului va fi asigurată de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din fonduri externe nerambursabile.
Prin acest program, România participă la Programul pentru școli al Uniunii Europene.

Preșcolarii și elevii din învățământul primar și gimnazial vor primi, în anul școlar 2017-2018, fructe și legume proaspete, produse lactate și produse de panificație.

Produsele care pot fi distribuite preşcolarilor şi elevilor sunt:
- Fructe şi legume: mere, pere, struguri de masă, prune, morcov, păstârnac, ţelină rădăcină, sfeclă roşie, ardei graşi, castraveţi proaspeţi.
- Lapte şi produse lactate: lapte de consum fără adaos de lapte praf (lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT), produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf (iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana şi alte sortimente de lapte fermentate sau acrite). Produse de panificaţie: corn sau baton din făină integrală; covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori şi alţi aditivi alimentari.
Autorităţile naţionale competente pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.
Pentru mai multe detalii accesați: https://goo.gl/gt4Wj6
  NEWSLETTER  PEI-AGRI ÎN ROMÂNĂ – EDIȚIA SEPTEMBRIE 2017


Ediția aferentă lunii septembrie 2017 a newsletterului EIP-AGRI în limba română, a fost publicată pe site-ul Rețelei Naționale Rurală -  www.rndr.ro – secțiunea PEI-AGRI.
 
Dintre subiecte:
 • Soluții concrete pentru durabilitate și bunăstarea animalelor
 • Cultivarea culturilor proteice pentru optimizarea profiturilor fermelor de animale
 • Digitizarea în agricultură
Versiunea în limba română a newsletterului poate fi accesată aici: https://goo.gl/SWwnFC
 
De asemenea, în cadrul aceleiași secțiuni – Broșuri PEI-AGRI - a fost publicată versiunea în limba română a fișei privind primele experiențe ale Grupurilor Operaționale: http://bit.ly/2ynRmBc
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „AID IS CLOSE” ,  RNR UNGARIA
 
Reprezentanții Unității de Sprijin ai Rețelei Naționale Rurale din România și ai Autorității de Management pentru  PNDR au participat în perioada 18-22 septembrie  2017, la Budapesta – Ungaria, la vizita de lucru și la Conferința Rețelei Rurale Ungare "Ajutorul este aproape - Rețelele împreună" .
 
Evenimentul, organizat de Rețeaua Națională Rurală Maghiară, a avut ca obiective:
 • Abordarea cooperării prin LEADER și implicarearețelelor naționale rurale în sprijinirea Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Prezentarea activității Rețelei Naționale Rurale Maghiare și colaborarea cu celelalte rețele naționale rurale;
 • Inovarea în Agricultură - exemple de Grupuri Operaționale;
 • Valoarea adăugată a cooperării în cercetarea bioeconomiei;
 • Exemple de proiecte privind dezvoltarea sistemelor cooperative.
La eveniment au participat Rețeaua Europenă de Dezvoltare Rurală prin team leader, președintele Rețelei Naționale Rurale maghiare, președintele Camerei Agricole din Ungaria, secretarul de stat adjunct pentru dezvoltare strategică agro-rurală, reprezentanți ai Rețelei Naționale Rurale din România, Ungaria, Polonia, Suedia, Anglia, reprezentanți ai asociațiilor maghiare implicate în agricultură și dezvoltare rurală.
 
În cadrul conferinței au fost semnate următoarele trei protocoale de colaborare:
 • Un parteneriat de colaborare între Rețeaua Națională Rurală și Departamentul Biroului de Programe de Dezvoltare din Ungaria;
 • Un parteneriat de colaborare între Rețeaua Națională Rurală Maghiară și Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România;
 • Un parteneriat de colaborare între Rețeaua Națională Rurală și Asociația LEADER din Ungaria.
Urmare dezbaterilor din cadrul evenimentului, au fost subliniate aspecte precum:
 • Importanța colaborării între instituțiile de stat din cadrul fiecărei țări și a schimbului de experiență între statele UE;
 • Rețelele Naționale Rurale prin instrumentele și metodele de comunicare trebuie să identifice părțile interesate și să sprijine implicarea activă a comunităților rurale în procesul de dezvoltare rurală;
 • Definirea clară a rolului persoanelor interesate și implicate în dezvoltarea locală, respectiv prin educarea referitoare la potențialul rural, transferul de cunoștințe, sprijinirea diversificării și încurajarea participării;
 • LEADER reprezintă o metodă de dezvoltare eficientă a comunităților din mediul rural și se interconectează și cu mediul urban încercând să reducă disparitățile;
 • În vederea realizării deprogrese viitoare privind creșterea durabilă a agriculturii, acvaculturii și silviculturii în bioeconomie trebuie pus accentul pe cercetare, inovare și cooperare transnațională pentru o dezvoltare bazată pe cunoaștere, inclusiv prin sprijinirea Grupurilor Operaționale.


 RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE ÎN RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE - RIGA

În perioada 19-20 septembrie 2017, Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală – Helpdesk a organizat la Riga, Letonia, Atelierul de lucru cu tema Cum sa raportăm activitățile de evaluare în Raportul Anual de Implementare: experiență și perspectivă.
 
Acest atelier de bune practici a abordat principalele provocări cu care s-au confruntat statele membre în ceea ce privește raportarea activităților de evaluare în cadrul Raportului Anual de Implementare prezentat în 2017 și a urmarit identificarea soluțiilor de la diferiți actori – Autorități de Management, evaluatori, etc. În plus, atelierul a oferit participanților ocazia să reflecteze critic asupra funcționării procesului de evaluare a PDR, din perspectiva următoarelor aspecte:
 • Coordonare și gestionare: Cum funcționează în practică planificarea, alocarea resurselor, contractarea evaluatorului independent și colaborarea cu furnizorii de date?
 • Metodologie și instrumente: Metodele și indicatorii utilizați sunt adecvați pentru a răspunde la întrebările de evaluare luand in considerare disponibilitatea datelor și resursele?
 • Raportarea: Ce lecții și idei pot fi împărtășite cu privire la raportarea rezultatelor evaluării prin intermediul SFC și alte formate de raportare (rapoarte, ateliere etc.)?
Feedbackul primit din partea reprezentanților Statelor Membre va contribui la simplificarea și îmbunătățirea raportării activităților de evaluare în cadrul Raportului Anual de Implementare a programelor de dezvoltare rurală care vor fi prezentate în 2019, precum și a evaluării ex post.
Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2xMoYM1
10 octombrie
10 ani de implementare LEADER în Bulgaria
Pravets, Bulgaria
Detalii: http://bit.ly/2fvzgFF
13-15 octombrie
AGRO OLTENIA – prima ediție, Craiova
 
11 octombrie
25 ani de LEADER/CLLD
Eveniment în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor
Bruxelles, Belgia
Detalii: http://bit.ly/2osTgyY
24 octombrie
Prima reuniune a Grupului Tematic  Managementul Apei și Solului
Bruxelles, Belgia
Detalii: http://bit.ly/2fDed83
11-12 octombrie
AGRI-INNOVATION SUMMIT
Lisabona, Portugalia
Detalii:http://bit.ly/2hvyLQt
26 octombrie
Prima reuniune a Grupului Tematic Sate Inteligente
Bruxelles, Belgia
Detalii: http://bit.ly/2yL2JnI
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp