Copy
Newsletter RNDR nr. 7/2018
View this email in your browser
                             
CUPRINS                                                          NEWSLETTER IULIE/2018
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
   SESIUNI DEPUNERE PROIECTE sM 6.1 și sM 6.3

Începând cu data de 1 august și până în 31 decembrie 2018 se desfășoară sesiunea de depunere proiecte aferentă submăsurilor 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - inclusiv pentru aria de aplicabilitatea ITI Delta Dunării.
Mai multe informații aici: http://bit.ly/anuntsesiune61si63 .

 PUBLICARE GHIDUL SOLICITANTULUI sM 1.2
Au fost publicate Ghidurile Solicitantului aferente submăsurii 1.2-„Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare”, pe componentele "acțiuni de informare" și "activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11)".
Ghidurile pot fi consultate pe siteul MADR aici .

  DEPUNERE PROIECTE sM 3.1 

În perioada 02 august31 decembrie 2018 se desfășoară sesiunea de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitatedin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Mai multe informații aici: http://bit.ly/anuntsesiune3-1

 SESIUNE DEPUNERE PROIECTE sM 19.3 – componenta A

În perioada 30 iulie – 28 decembrie 2018 se desfășoară sesiunea de depunere a proiectelor din cadrul Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Ghidul Solicitantului pentru accesarea Componentei A - Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 poate fi consultat pe siteul madr.ro la următorul link:
http://bit.ly/cooperaresM19-3

 ACTUALIZĂRI RAPOARTE PROIECTE PE SITE-UL AFIR


Pe siteul AFIR au fost publicate rapoartele de selecție, evaluare și contestație privind proiectele depuse pe submăsurile PNDR 2014-2020.
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv "Rapoarte de selecție", "Rapoarte de evaluare" și „Rapoarte de contestații” 

Pentru parcurgerea cu succes a siteului afir.info / apdrp.ro și a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, este indicat să folosiți browserul Internet Explorer - versiunea 11.
Rapoarte de selecție:

 • sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” etapa 2, sesiunea 02/2017 – publicare 02.07.2018
 • erată la raportul de selecție sM 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta apă/apă uzată, național, etapa 1, sesiunea 01/2017 – publicare 03.07.2018
 • sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, Infrastructura de acces agricolă, (aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile), etapa 1, sesiunea 01/2017 – publicare 4.07.2018
 • sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” (aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile), zona montană, sesiunea 01/2017 – publicare13.07.2018
 • sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” etapa 3, sesiunea 02/2017 – publicare16.07.2018
Rapoarte de evaluare
 • sM 16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol”, sesiunea 01/2018 – publicare 23.07.2018
 • sM 16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol, etapa 1, sesiunea 01/2018 – publicare 12.07.2018
Rapoarte de contestații
 • sM 4.1aInvestiții în exploatații pomicole”, etapa 1, sesiunea 02/2017 – publicare 25.07.2018
 • sM 6.4Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, etapa 3, sesiunea 01/2017 – publicare 24.07.2018
 • sM 4.1Investiții în exploatații agricole”, componenta vegetal (art.11), etapa 2, sesiunea 01/2017 – publicare 19.07.20018
 • sM 16.4Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol”, sesiunea 01/2017- publicare 25.07.2018
 • sM 6.1Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa 3, non – montan, S01/2017 – publicare 19.07.2018
 • Erată la Raportul de Contestații aferent sM 4.1Investiții în exploatații agricole”, componenta fermă de familie, etapa 2, sesiunea 01/2017 – publicare 13.07.2018
 • Erată la Raportul de Contestații aferent sM 4.1Investiții în exploatații agricole”, etapa 2 (vegetal), sesiunea 01/2017 – publicare 13.07.2018.
Alte documente de interes:
Versiunea 5 a Manualului de procedură și Versiunea 3 a Ghidului de implementare pentru sM 19.2Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" în secțiunea Informatii Generale, PNDR, Investitii prin PNDR, M19-LEADER, sM19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală de pe websiteul www.afir.info 
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 CONSULTĂRI PRIVIND DEFINIȚIA ȘI STUDII DE CAZ PENTRU SATE INTELIGENTE
Până pe 31 august 2018, puteți participa la cele două consultări organizate prin proiectul pilot privind satele inteligente eco-sociale derulat de firma de cercetare și consultanță Ecorys. 
Cele două consultări se adresează definiției conceptului sate inteligente și identificării de studii de caz/bune practici.
În ceea ce privește studiile de caz, se așteaptă o implicare sporită de la nivel local, din diverse regiuni, unde se desfășoară sau au fost desfășurate inițiative, acțiuni sau proiecte de dezvoltare a regiunii, localității.
Amintim că și la nivel național, Rețeaua Rurală Națională derulează o campanie de identificare a acestor acțiuni și vă adresăm invitația de a ne comunica exemple de bune practici la e-mail rndr@madr.ro cu mențiunea Campania sate inteligente.
Scopul campaniei este identificarea și crearea unei baze de bune practici la nivel național.

Linkuri consultări publice:

 CONSILIUL AGRIFISH DIN 16 IULIE

În cadrul reuniunii Consiliului, președinția austriacă și-a prezentat programul de lucru și prioritățile din domeniul agriculturii și pescuitului, care se vor axa pe asigurarea securității alimentare și a vitalității zonelor rurale.
În domeniul agriculturii, principalele priorități vizează negocierile legate de propunerea referitoare la modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC) după 2020 și îmbunătățirea poziției producătorilor agricoli în contextul propunerii Comisiei privind practicile comerciale neloiale.

Alte priorități cuprind  sănătatea plantelor, strategia privind proteinele vegetale, bioeconomia, activități veterinare și fitosanitare, precum și activitățile forestiere.
Discuțiile au început cu o prezentare a Comisiei Europene privind stadiul propunerilor de reformare în direcția plasării nevoilor și particularităților statelor membre și ale beneficiarilor în centrul PAC.

În timpul dezbaterii, miniștrii agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului din statele membre au prezentat idei concrete privind mijloacele de simplificare a activităților fermierilor și autorităților naționale.
Consiliul a avut ocazia de a fi informat despre condiționalitatea plăților din cadrul PAC și cererile, din partea unor state membre, de simplificare a normelor destinate protejării mediului, biodiversității și combaterii efectelor produse de schimbările climatice.


Înregistrările reuniunii Consiliului AgriFish:
Conferința de presă – cele mai importante teme
Sursă: Consiliul European

 PROPUNERI DE BUNE PRACTICI PRIVIND LANȚURILE ALIMENTARE
 
Tot până pe 31 august puteți propune bune practici privind lanțurile alimentare.
Direcția Generală Sănătate a Comisiei Europene are stabilită ca prioritate identificarea, diseminarea și transferul în vederea promovării prevenției în Europa.
Mai multe detalii aici: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

 EXPERȚI PENTRU DOUĂ NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI
 
Se caută 20 de experți din întreaga Uniune Europeană pentru a participa la Focus Grupul PEI-AGRI "Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi". Focus Grupul se va întruni cel puțin de două ori, pe o perioadă de 12-18 luni.
Este foarte important ca în echipă să fie fermieri și consultanți, pentru a asigura că răspunsurile pot fi utilizate în teren.
Pe lângă fermieri, în Focus Grup sunt așteptați și cercetători și alți experți.
Experții vor face schimb de cunoștințe și experiență.
Prima întâlnire a Focus Grupului "Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi" este stabilită pentru 21-22 noiembrie 2018, iar întâlnirea Focus Grupului Bolile și dăunătorii măslinului*" este stabilită pentru 15-16 ianuarie 2019.
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 septembrie 2018 ora 23:59 ora CET (ora Bruxelles-ului). Apelul este pentru două Focus Grupuri, iar "Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi" este prima din listă.
Mai multe detalii accesând: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups 

EVENIMENTE NAȚIONALE
 CONFERINȚELE REGIONALE PNDR

Începând cu luna iunie, Rețeaua Rurală Națională (RNDR) a demarat Conferințele Regionale PNDR.
Astfel, în data de 18 iunie la Piatra Neamț s-a desfășurat prima Conferință Regională PNDR, iar în 9 iulie cea de a doua Conferință Regională s-a desfășurat la Târgu Jiu.
Tematica principală a celor două conferințe a vizat schimbul între generații în agricultură și măsurile PNDR de sprijinire tinerilor în rural, cât și aspecte privind perioada de programare 2021-2027, asocierea și cooperarea, formarea profesională și LEADER.
Detaliile  cu privire la viitoarele Conferințe Regionale PNDR vor fi anunțate pe website rndr.ro, secțiunea Evenimente .

Prezentările susținute și detalii găsiți accesând:
http://bit.ly/conferintaregionalaPNDR1806
http://bit.ly/conferintaregionalaPNDR907  

 S-A DESCHIS MUZEUL TEXTILELOR

Fotografie de Călin Cazan
Aproape 12.000 de piese, de la ţesături din fibre de urzică până la cel mai fin borangic, covoare şi costume populare din toate colţurile lumii, sunt reunite în primul Muzeu al Textilelor, deschis în comuna hunedoreană Băiţa - pe vremuri aceasta fiind una dintre aşezările bogate cuprinse în patrulaterul de aur al Apusenilor.
Este un spaţiu unde se poate compara cămeşa din cânepă crescută în Apuseni cu cea purtată de samuraii din Japonia sau similitudinile care există între costumele populare din Grecia şi cele pe care încă le mai poartă românii din Ţinutul Pădurenilor.
Strânsă de-a lungul a patru decenii, colecţia Muzeului Textilelor din Băiţa poartă amprenta zecilor de ani pe care specialistul Florica Zaharia, cu un doctorat în domeniul său de activitate, i-a petrecut la Muzeul Metropolitan din New York. 
Sursă: comunicat AGERPRES
Sursă foto: Călin Cazan

 CONCURSUL ORAȘE DURABILE - EDIȚIA 2018

În data de 14 mai 2018, Ambasada Franței în România, Camera de Comerț și Industrie a Franței (CCIFER), Institutul Francez din România și Business France au desemnat câștigătorii primei ediții a concursului "Orașe durabile"- deschis tuturor comunităților, județe, municipii, orașe, comune – care premiază inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltării sustenabile, pentru care au fost primite mai mult de 30 dosare. 
Câștigătorii ediției 2018 sunt: 
-Prahova–categoria "Apă, canalizare și gestionarea deșeurilor"; 
-Piatra Neamț-categoria "Mobilitatea urbană"; 
-Seini(Maramureș)-categoria "Eficiența energetică";
-Alba-Iulia-categoria "Valorificarea construcțiilor și reabilitarea moștenirii".
Premiile au fost înmânate comunităților la sediul Ambasadei Franței, în prezența doamnei ambasador Michèle Ramis și a domnului Ion CIMPEANU - secretar de stat la Ministerul Mediului, domnului Ciprian ROȘCA - secretar de stat în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și domnului Alexandru ALDEA-Președintele juriului, decan al Facultății de Inginerie Limbi Străine a Universității Tehnice de Construcții din București.
Sursă: Ambasada Franței în România

  A DOUA CONFERINȚĂ REGIONALĂ PNDR – TÂRGU JIU

În data de 9 iulie 2018, Târgu Jiu a fost gazda celei de a doua Conferințe Regionale PNDR 2014-2020 organizată de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.
Obiectivul conferinței a fost promovarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, informarea fermierilor, antreprenorilor și a reprezentanților autorităților publice locale din regiunea Sud-Vest Oltenia cu privire la accesarea și derularea PNDR.


Discuțiile din cadrul evenimentului au vizat aspecte precum:
 • Accelerarea procesului de implementare a PNDR în vederea asigurării plăților efective;
 • Concentrarea demersurilor în ceea ce privește schimbarea generaților, prin facilitari acordate tinerilor referitor la accesul la teren, finanțare și cunoștințe;
 • Încurajarea asocierii în rândul fermierilor;  
 • Redefinirea zonelor defavorizate la nivel european ca urmare a unor criterii limitative;
 • Necesitatea deplasării accentului în evaluarea și implementarea proiectelor de la conformitate către rezultate concrete 
 • Importanța RNDR în susținerea fermierilor prin informare, comunicare și conectare în cadrul evenimentelor organizate.
Agenda și prezentările susținute, pot fi consultate accesând:
http://bit.ly/conferintaregionalaPNDR907  

 AZI ELEV, MÂINE FERMIER (BUNĂ PRACTICĂ PENTRU SATE INTELIGENTE)

Click pe foto pentru a urmări clipul
Unul dintre proiectele primite în cadrul campaniei RNDR de identificare a bunelor practici pentru sate inteligente este Azi elev, mâine fermier. 
Liceele, în special cele agricole și de meserii, joacă un rol activ în comunitate pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii și a întreprinderilor agricole, iar prin intermediul acestui proiect se are în vedere posibilitatea creșterii capacității tinerilor fermieri de a se integra pe piața agricolă.
Proiectul descrie trei componente educaționale, precum vizite de studiu, practică relevantă și promovarea școlii, menite să sprijine liceele ​​agricole, cu scopul de a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte abilități antreprenoriale și să se conecteze la o piață agricolă reală.
Toate acestea oferă liceelor posibilitatea de a se conecta cu comunitatea din care fac parte și de a atrage candidați motivați și parteneri care vor ajuta liceul să devină un actor activ în comunitate și in final un catalizator pentru dezvoltarea economică.

Proiectul este implementat de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, fliala Cluj-Napoca cu ajutorul finanțatorului – Fundația Româno-Americana, în parteneriat cu World Vision România (WWR), Junior Achievement România (JAR), Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED), Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Liceul Tehnologic nr.1 Salonta, Colegiul „Emil Negrutiu” Turda, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu, Colegiul Agricol „Traian Savulescu" Târgu Mureș, Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu.
Mai multe informații aiciaici și aici

 SESIUNI INSTRUIRE GAL-uri

Proiectul „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020” vizează asigurarea unui nivel calitativ de experiență și cunoștințe în evaluare printre persoanele implicate în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală.
Proiectul a fost demarat de AM PNDR în decembrie 2017 și se desfășoară pe o perioadă de 4 ani.

O prima etapă a proiectului a vizat analiza sistemului de monitorizare și evaluare la nivelul structurilor cu rol în procesul de evaluare a programului, respectiv Autoritatea de Management, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Comitetul de Coordonare a Evaluării, Comitetul de Monitorizare și Grupurile de Acțiune Locală. 

Astfel, în perioada 26-27 iunie, au fost organizate sesiuni de instruire a Grupurilor de Acțiune Locală cu privire la evaluare și monitorizare.
Cele două sesiuni pentru GAL-uri au avut un nivel de provocare ridicat prin prisma elementelor de noutate referitoare la responsabilitățile ce revin acestora în evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală și a corelării cu evaluarea la nivel de program.  

 VIAȚA LA ȚARĂ CU SATE INTELIGENTE

În data de 9 iulie, la invitația Radio România Antena Satelor, Rețeaua Rurală Națională, prin șef birou Adrian Potorac, a participat la emisiunea Viața la țară! pe tema satelor inteligente.
Puteți asculta înregistrarea emisiunii aici: Viața la țară din 9 iulie 2018, tematica sate inteligente .
  SESIUNI INSTRUIRE SALSA 2020

În data de 11 iulie 2018, la Cluj-Napoca, în cadrul proiectului SALSA – Contribuția Fermelor mici si a micilor afacerilor din domeniul hranei la securitate sustenabilă a hranei),au fost dezbătute probleme specifice, provocări și oportunități, mai mulți reprezentanți ai micilor fermieri, agregatorilor, procesatorilor și distribuitorilor de alimente din nordul țării, județele Cluj și Bistrița-Năsăud. 

Principalele provocări ale micilor fermieri care au fost identificate în cadrul focus grupului au fost destul de variate, de la costurile de achiziție pentru semințe, fertilizatori, alte materii prime și logistică, până la lipsa cadastrului pentru majoritatea terenurilor agricole, infrastructură și utilaje agricole vechi sau neadaptate la condițiile terenului și legislație.

Întrebarea participanților care a atras atenție și dezbatere în mod deosebit este cea legată de posibila dispariție a zonelor agricole cu valoare naturală ridicată (High Nature Value Farming), în condițiile în care nu există sprijin real și imediat pentru activitățile agricole tradiționale extensive, dar mai ales de intrarea si activarea pe piață in mod echitabil a micilor fermierilor.

Întâlnirea de la Cluj este ultima dintr-o serie de întâlniri organizate în cele două regiuni ale proiectului: Giurgiu, București și Bistrița-Năsăud. 


Întreg textul și concluziile desprinse în urma evenimentului pot fi consultate pe site-ul RNDR- www.rndr.ro .

  FESTIVALUL SATELE UNITE ALE ROMÂNIEI

În perioada 12-19 august a.c, la Maramureș va avea loc sărbătoarea Satelor Unite ale României - un proiect de valorificare a culturii tradiționale!
Astfel, începând cu 12 august puteți să participați la Școala de vară Moș Pupăză, eveniment ce va avea loc în Valea Stejarului, în cadrul căreia veți avea ocazia să învățați meșteșuguri tradiționale. 
În perioada 18-19 august, la Săpânța va avea loc Reuniunea Satelor – eveniment ce poate fi găzduit anual de câte o comunitate rurală din România.
Înscrierile pentru atelierul Moș Pupăză se pot face până pe 10 august, contactând organizatorii.
Mai multe detalii aici: http://sateleunitealeromaniei.ro/reuniunea-satelor/

 ATELIERUL TRANSFORMAREA REGIUNILOR MONTANE

În 27 iunie 2018, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a desfășurat atelierul de lucru cu tema Transformarea regiunilor montane din România, eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute subiecte privind prioritățile de reformă și investiții pentru dezvoltarea regiunilor montane din România. 
Dezbaterile au cuprins teme precum valorificarea oportunităților zonei montane, creșterea calității vieții în aceste zone, inovarea, dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor, a turismului și agroturismului montan, branding-ul produselor montane.
Discuțiile au vizat și probleme actuale, fiind propuse soluții de perspectivă pentru dezvoltarea zonei montane prin încurajarea investițiilor ca urmare a aplicării noii Legi a muntelui și a programelor pentru zona montană.
La eveniment au participat experți ai Băncii Mondiale, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – AM PNDR, Agenției Zonei Montane, Academiei de Științe Agricole și Silvice, ai altor ministere, guvernului, asociațiilor profesionale de agricultori, ai administrațiilor publice locale etc. 

 FESTIVALUL DE OBICEIURI ȘI PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ȚARA LOVIȘTEI 

În satul Titești, județul Vâlcea a avut loc Festivalul de obiceiuri și produse tradiționale din Țara Loviștei, eveniment organizat sub semnul Centenarului Unirii, de către Asociația Agricolă „Țara Loviștei”, Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Orașului Titești și Obștea de moșneni Titești. 
Festivalul a cuprins o paradă a oierilor și a ansamblurilor folclorice, precum și ateliere de lucru  cu tematică tradițională, spectacole de muzică și dansuri populare.
În cadrul evenimentului au fost distribuite materiale informative ale RNDR, PNDR 2014-2020 și "produs montan", au fost promovate oportunitățile pe care le poate oferi programul și au avut loc discuții cu beneficiari PNDR pentru identificarea de noi practici și exemple de succes. 

 DEMONSTRAȚIE CU TEHNOLOGII POMICOLE ÎN FERME DE FAMILIE

În comuna Corbi, judetul Argeș, la ferma de familie Livada Bunicului a avut loc întâlnirea producătorilor agricoli, majoritatea reprezentând ferme de familie din zone colinare. Evenimentul, organizat anual, a cuprins demonstrații și dezbateri, anul acesta ajungând la cea de a 3-a ediție. 
Dezvoltarea unei afaceri cu specific pomicol într-o localitate montană cu altitudine medie de peste 650 m, a fost posibilă prin sprijinul financiar de la GAL Făgărașul de Sud Ținutul Posadelor și cu asistență tehnică primită direct de la Facultatea de Horticultura din cadrul USAMV Bucuresti prin intermediul prof univ dr. Florin Stanica.
 
Partea demonstrativă privind latura de protecție fitosanitară a fost organizată de firma Bayer Crop Science România care a prezentat cele mai recente noutăți și metode de tratament în cadrul unor tehnologii prietenoase cu mediul.
Fermierul Mihail Ungurenus a prezentat evoluția investiției, care în timp a integrat producția de fructe, depozitarea cu atmosferă controlată, ambalarea fructelor și turismul montan prin pensiunea turistică Livada Bunicului, activitățile bazându-se pe o anumită tradiție specifică livezii, pe o suprafață de cca. 5 ha fiind înființate culturi de măr, păr și arbusti fructiferi, în prim plan fiind afinul și murul.

CALENDAR
  08-10 august 2018
Schimbări în mediul rural în secolul 21
Oslo - Norvegia
detalii aici...
 06-08 septembrie 2018 
Festivalul GALurilor din Slovenia
Kamnik - Slovenia

detalii aici...
 
 27 august 2018 
Echilibru producție/consum
Dubrovnik - Croația

detalii aici...
 20-21 septembrie 2018
Proiecte de cooperare și Dezvoltare Rurală
Kielce - Polonia

detalii aici...
 07 septembrie 2018 
 21-23 septembrie 2018
Festivalul Filmului Rural
Omegna și Miasino - Italia
detalii aici...
 25-27 septembrie 2018
A 11-a ediție a Convenției Europene a Munților
Vatra Dornei - România
detalii aici...
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
-
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp