Copy
Newsletter RNDR nr. 11/2018
View this email in your browser
                            
    Copertă: Fotografie RNDR, noiembrie 2018
CUPRINS                                                          NEWSLETTER NOIEMBRIE/2018
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
  SPUNE-ȚI PĂREREA !

Vrem să știm părerea voastră!
Dorim să știm ce informații vă interesează cel mai mult și ce teme vă doriți să găsiți în newsletterul RNDR.
Click AICI pentru a completa chestionarul
A 3-A SESIUNE PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR: SCHEMA SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE
 
Fotografie: Robert Balog pixabay

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pregătește lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sub-măsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”.

Perioada propusă pentru desfășurarea sesiunii este decembrie 2018 – iunie 2019.
Potențialii beneficiari sunt rugați să urmărească site-ul APIA pentru consultarea documentelor de implementare necesare pregătirii cererii de sprijin și a documentelor aferente acesteia care vor fi publicate în perioada imediat următoare.
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 NOIEMBRIE 2018
În data de 19 noiembrie 2018, Petre DAEA, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultură și Pescuit), desfășurată în Belgia, la Bruxelles.
Printre subiectele aflate pe agenda Reuniunii Consiliului s-a aflat Pachetul de reformă a Politicii Agricole Comune post-2020 (PAC), respectiv Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC, precum și Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (OCP) produselor agricole.
Totodată, în 20 noiembrie 2018, a avut loc întâlnirea Trio-ului România, Finlanda, Croația, ocazie cu care au fost puse în discuție dosarele gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru perioada ianuarie- iunie 2019, când România va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul întâlnirii, ministrul Petre Daea a prezentat temele legislative aflate pe agenda europeană și stadiul acestora, subliniind prioritățile României pe domeniul agriculturii și pescuitului.
Ministrul a precizat că PAC va pune un accent puternic pe deblocarea potențialului în materie de cercetare, inovare, formare și utilizare a serviciilor de consiliere, pentru a îmbunătăți grija față de mediu și climă, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a resurselor.
Mai multe detalii aici și aici

NOI STUDII PRIVIND POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ POST 2020


O nouă serie de studii privind pachetul de reformă a PAC pentru perioada 2021-2027 a fost recent publicată de către Think Tank-ul Parlamentului European.

Studiile au în vedere următoarele subiecte:

  • Planurile Strategice PAC post 2020: evaluarea structurii în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale UE (aici);
  • Sprijinul PAC după 2020: evaluarea viitoarei structuri a plăților directe și investițiile prin devzoltare rurală  (aici);
  • Abordarea sectorială în PAC post 2020 și îmbunătățirea lanțului alimentar scurt (aici).
Pentru mai multe detalii, accesați linkul
GHIDUL EVALUĂRII IMPACTULUI PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ


Biroul de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală a publicat ghidul privind evaluarea impactului Programelor de Dezvoltare Rurală (PDR) și evaluarea activităților prevăzute în Rapoartele Anuale de Implementare (RIA) din 2019.
Sunt prezentate aspecte precum contribuția PDR la indicatorii comuni PAC și sprijin în ce privește întrebările comune de evaluare 22-30 privind raportarea rezultatelor evaluării RIA în 2019.
Ghidul este acum disponibil și în versiunea în limba română.
Click aici pentru descărcare automată

INSTRUMENTE FINANCIARE ÎN EUROPA RURALĂ


În secțiunea biblioteca a siteului fi-compass puteți consulta cele mai recente informații și materiale referitoare la instrumente financiare .
Materialele oferă o vedere de ansamblu asupra experiențelor practice în programarea și implementarea instrumentelor financiare pentru agricultură și dezvoltare rurală.
Mai multe informații aici .

NETWORX  - INSPIRÂND EUROPA RURALĂ

În luna aprilie 2019, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea rețelelor rurale în Europa, va avea loc evenimentul networx. Inspirând Europa rurală
Cu această ocazie va avea loc și concursul de proiecte FEADR (perioada de programare 2014-2020), proiectele fiind identificate, propuse și transmise de Rețelele Rurale Naționale.
EVENIMENTE NAȚIONALE
A 15-a REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER

În perioada 22-23 noiembrie 2018, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat la Sibiu, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica Infrastructură socială și cooperare - sM 19.3.
La eveniment au participat reprezentanți MADR – DGR AM PNDR, ai Ministerul Muncii și Justiției Sociale, AFIR și ai GALurilor.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte referitoare la rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin Strategiile de Dezvoltare locală (SDL), oportunitatea accesării de fonduri prin finanțare POCU 2014-2020, măsurile de asociere (art.35) din cadrul SDL și clarificarea unor aspecte pentru a facilita implementarea acestor tipuri de proiecte.
În discursul său, Secretarul de Stat Alexandru POTOR, a afirmat:
România se afla în primele cinci țări privind accelerarea absorției fondurilor disponibile din FEADR alături de Franța, Germania, Spania și Italia“.
Totodată a fost menționată importanța abordării LEADER și implicarea GALurilor ca soluție pentru o distribuție teritorială echilibrată a fondurilor de dezvoltare.

Grupurile de Acțiune Locală Podișul Mediașului și Zona Sătmarului au prezentat proiecte de infrastructură socială.
Grupul de Lucru LEADER a creat cadrul dezbaterii problemelor întâmpinate în implementarea SDL–urilor, atât pentru proiectele de infrastructură socială cât și pentru proiectele de cooperare.
CONFERINȚA PRIVIND EVALUAREA ON-GOING A PNDR 2014-2010

În data de 7 noiembrie 2018, a avut loc prima conferință dedicată evaluării on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2017- 2020.
Obiectivul conferinței a fost prezentarea rezultatelor primelor două studii de evaluare realizate pentru Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în anii 2017 și 2018 privind eficacitatea, eficiența, relevanța și impactul programelor de dezvoltare rurală, pe care statele membre trebuie să le comunice Comisiei Europene în diferite perioade de implementare

În primul studiu de evaluare a PNDR 2014-2020 privind implementarea PNDR până la 31 decembrie 2016, echipa de evaluatori a concluzionat că, sondajele realizate cu beneficiarii indică o imagine generală pozitivă asupra programului și a eficienței acestuia, comparativ cu perioada anterioară de programare, dar sunt necesare totuși eforturi pentru îmbunătățirea performanței și a nivelului de implementare a programului. 

Cel de al doilea studiu de evaluare asupra intervențiilor PNDR 2014-2020 în zona montană realizate până la data de 31 decembrie 2017 a relevat necesitatea unor strategii mai structurate și adaptate specificului zonelor montane, bazate pe o analiză actualizată a contextului, cât și că intervențiile PNDR prezintă un grad ridicat de relevanță și o contribuție directă la incluziunea socială și dezvoltarea locală în zonele montane, indicând un progres tangibil în implementare la nivelul anumitor măsuri.

Pentru mai multe detalii accesați linkul
ULTIMELE DOUĂ CONFERINȚE REGIONALE PNDR

În 19 și 26 noiembrie a.c. la Brașov și Snagov au avut loc ultimele două conferințe regionale dedicate implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

În cadrul evenimentelor, directorul general adjunct al AM PNDR, Carmen Boteanu, a afirmat: ”Întinerirea generațiilor implicate în agricultură și creșterea competitivității la nivelul exploatațiilor agricole pot fi susținute cu succes, alături de finanțarea prin granturi, de asocierea fermierilor în cadrul unor cooperative și finanțări complementare ale investițiilor prin instrumente financiare finanțate din PNDR, respectiv credite cu risc partajat

Tematica celor două evenimente a vizat aspecte precum acțiunile de sprijinire a tinerilor fermieri, serviciile de consiliere, instrumentele financiare de creditare prin PNDR 2014-2020 și oportunitățile și asocierea fermierilor în cooperative.
 

Secretarul de Stat POTOR a concluzionat: Împreună cu doamna Toader am discutat despre oportunitatea finanțării proiectelor selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) atât din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR), cât și din Fondul Social European (FSE). Pe viitor, consider că finanțările asociate – de la MADR și din alte programe operaționale desfășurate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală  (GAL) - reprezintă o soluție salutară pentru dezvoltarea mediului rural românesc. Aștept cu mare interes ca și alte investiții din zona dezvoltării regionale, a programelor de competitivitate sau de mediu să fie derulate prin intermediul GAL.

Mai multe detalii aici
  VIZITE DE STUDIU USAMV CLUJ NAPOCA LA VATRA DORNEI 

În perioada 23 – 24 noiembrie, Agenția Zonei Montane a organizat două vizite de studii pentru studenții Universității de Științe Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj Napoca.

La prima vizită au participat un număr de 39 studenți din anul IV din cadrul Departamentului de Științe Economice a Universității de Horticultură de la USAMV Cluj Napoca, de la specializările Inginerie Economică în AgriculturăInginerie și Management în alimentație publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului, iar la cea de a doua au participat un număr de 15 studenți, anul I master la Montanologie, de la aceeași universitate.

Au fost vizitate obiective reprezentative din Bazinul Dornelor, precum Fabrica de procesare a laptelui „La Dorna” din localitatea Floreni, Pensiunile „Poiana” din Poiana Negrii și „Angela” din Vatra Dornei, muzeul de etnografie din Vatra Dornei, Agenția Zonei Montane și Centrul de Economie Montană.

Cu acest prilej, au fost prezentate informații cu privire la activitatea Agenției Zonei Montane și Programele de încurajare a investițiilor în zona montană, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, Produsul Montan, etc.
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
  30 noiembrie
       La mulți ani de Sf. Andrei !
  Ziua națională a Scoției !
      Știați că...Sfântul Andrei este ocrotitorul României, Scoției, Greciei, Ucrainei, Georgiei și Ciprului ?
  4-5 decembrie 2018
Grupul de Lucru LEADER
Sinaia
detalii aici...
 -
12-13 decembrie 2018
Strategii pentru digitizarea agriculturii și zonelor rurale  
Antwerp - Belgia
detalii aici...
5 decembrie 2018 
Cea de a 5a reuniune a grupului de lucru Sate inteligente
Bruxelles - Belgia

detalii aici...
12-13 decembrie 2018
Evaluarea impactului de mediu în Programele de Dezvoltare Rurală în 2019 
Bratislava - Slovacia
detalii aici...
10 decembrie 2018
Atelierul de lucru Atragerea tinerilor fermieri și întinerirea generațiilor în zonele rurale
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
17-19 ianuarie 2019
Forumul Mondial despre alimentație și agricultură
Berlin - Germania
detalii aici...
 -
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
 -
Copyright © 2018, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp