Copy
Newsletter RNDR nr. 3/2019 (34)
View this email in your browser
                            
    Copertă: Început de primăvară în Piatra Craiului (județul Brașov)
CUPRINS                                                          NEWSLETTER MARTIE 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
  SESIUNI DESCHISE PENTRU DEPUNERE PROIECTE
 
În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2019 se desfășoară sesiunile de depunere proiecte aferente submăsurilor 5.1 Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile – beneficiari publici și privați, 5.2Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale,de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale.
 
Tot cu începere din 1 aprilie și până pe 30 noiembrie 2019 se desfășoară sesiunea de depunere proiecte aferentă submăsurii 17.1 Prime de asigurare a culturilor,a animalelor și a plantelor.
 
De asemenea, până pe 15 mai 2019  are loc cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin (Sesiunea II) pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.

  CONCURSUL EURIC: REZULTATE ÎNSCRIERI
 
În 15 martie s-au finalizat înscrierile la EURIC – Ambasadori ai inovării rurale în Uniunea Europeană.
 
Participarea României a însumat 15 înscrieri la EURIC, concursul care caută ambasadori ai Inovării Rurale în Uniunea Europeană, plasându-se astfel pe locul 3 din 22 de țări, etapa de înscrieri, în cadrul proiectului LIAISON - Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks.
 
Reamintim că prin intermediul EURIC, un parteneriat de institute și organizații de cercetare din Uniunea Europeană caută să identifice, în proiectele finanțate de Uniunea Europeană, modalități noi de punere în practică a inovării interactive în mediul rural, prin prisma abordării EIP-AGRI și numai.
 
Următoarea etapa este cea de jurizare și selecție a celor 15 ambasadori, includerea lor și a proiectelor pe care le-au conceput, într-o reprezentare online, precum și realizarea a 15 scurte filme de prezentare.
 
La sfârșitul anului 2019 cei 15 Ambasadori EURIC vor fi prezentați ca surse de inspirație, în cadrul și pe scena unui eveniment european.

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ
 


Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici

  NEWSLETTER EIP-AGRI – EDIȚIA nr. 67 DISPONIBILĂ ȘI ÎN ROMÂNĂ
 

Cea mai recentă ediție a newsletterului EIP-AGRI este disponibilă acum atât în engleză, franceză, cât și română pe siteul eip-agri – secțiunea Newsletters și pe siteul rndr.ro – secțiunea PEI – AGRI.
Din cuprins menționăm: folosirea antibioticelor în sectorul suinelor, catalogul proiectelor inovatoare, diversificarea fermei cu ajutorul bioeconomiei circulare, sesiune privind tehnologii și produse de recupereare a nutrienților.

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
CONSILIUL AGRIFISH DIN 18 MARTIE 2019
 
În data de 18 martie a.c, la Bruxelles s-a derulat cea de a doua reuniune a Consiliului AgriFish din cadrul președinției României a Consiliului Uniunii Europene.
Consiliul a desfășurat un schimb public de opinii cu privire la întregul pachet de reformă a PAC, pe baza raportului președinției privind situația actuală și a sugerat modificări la textul tuturor celor trei regulamente: planurile strategice în domeniul PAC, regulamentul orizontal și cel privind organizarea comună a pieței. Miniștrii au fost invitați să prezinte observații cu privire la texte și să ofere președinției orientări cu privire la următoarele etape.
În contextul dezbaterii privind PAC, miniștrii au fost, de asemenea, informați cu privire la sprijinul cuplat pentru venit și programele ecologice.
De asemenea, Consiliul a purtat o discuție cu privire la strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei. În special, miniștrii au făcut schimb de opinii și bune practici puse în aplicare la nivel național și regional, cu scopul de a furniza informații pentru o punere în aplicare eficace și rapidă la nivelul UE a strategiei actualizate. În plus, miniștrii au explorat potențialele sinergii cu PAC și cu noul Program-cadru pentru cercetare și inovare.
Mai multe detalii și intervențiile statelor membre aici și aici

SATE INTELIGENTE – STADIUL DEFINIȚIEI
 
În perioada 21-22 februarie a.c., la Bruxelles s-a desfășurat conferința privind proiectul pilot referitor la definiția satelor inteligente și studiile de caz identificate la nivel european, care pot fi considerate exemple în ce privește aplicarea acestui nou concept.
 
Satele inteligente sunt comunități din zone rurale care folosesc soluții inovatoare pentru a-și îmbunătăți rezistența și a-și consolida resursele locale și a beneficia de oportunități.
Abordarea este participatorie și vizează elaborarea și implementarea strategiilor în vederea îmbunătățirii condiților economice, sociale și/sau de mediu, inclusiv prin utilizara tehnologiilor digitale, cooperare cu alte comunități și persoane din zonele rurale și urbane
.

De asemenea, în data de 6 martie, a avut loc cea de a 7a reuniune a Grupului de Lucru Tematic (GLT) Sate inteligente organizat de Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD), în cadrul căreia au fost analizate posibilitățile de finanțare a conceptului sate inteligente în perioada 2021-2027, prin intermediul Planurilor Strategice PAC.


Mai multe informații privind stadiul și definiția conceptului de sate inteligente, pot fi consultate accesând secțiunea sate inteligente de pe siteul rndr.ro și secțiunea Smart Villages de pe siteul ENRD.
ATELIERUL DE BUNE PRACTICI PREGĂTIREA EVALUĂRII EX-ANTE A PLANURILOR STRATEGICE PAC

În data de 20 martie, la Bruxelles, s-a desfășurat atelierul de bune practici privind Pregătirea evaluării ex-ante a Planurilor Strategice PAC.
 
Astfel, evenimentul a inclus schimburi de experiență și lecții învățate din evaluarea ex-ante a Programelor de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, cât și cadrul legal pentru egfectuarea evaluării ex-ante aferentă perioadei 2021-2027, elemente de noutate și instrumentele financiare în cadrul Planurilor Strategice PAC.

Informații și prezentările susținute în cadrul evenimentului pot fi consultate aici .
EVENIMENTE NAȚIONALE
ÎNTÂLNIREA INFORMALĂ A DIRECTORILOR PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

În data de 28 martie 2019, la Palatul Parlamentului a avut loc Întâlnirea informală a directorilor pentru dezvoltare rurală din Statele Membre ale UE, organizată, în contextul Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR).

Principala tematică a întâlnirii a vizat modalități de sprijinire a tinerilor fermieri, la eveniment participând reprezentanți ai tuturor autorităților de management și ai departamentelor de dezvoltare rurală din  statele membre UE, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor organizații din cadrul UE.

Din partea Comisiei Europene, domnul Mihail Dumitru, director general adjunct a vorbit despre propunerile Comisiei referitoare la viitoarea perioadă de programare, accentuând faptul că prioritățile cheie ale PAC post 2020 vor veni în sprijinul tinerilor fermieri, asigurând astfel continuitatea actualului program.

În cadrul întâlnirii, doamna Florentina Tudor - director general AM PNDR, a subliniat importanța sumelor semnificative alocate în cadrul programelor de dezvoltare rurală de către un număr de state membre pentru sprijinirea tinerilor fermieri și identificarea soluțiilor privind numeroasele provocări din mediul rural.

Un alt subiect de actualitate dezbătut în cadrul reuniunii a fost sprijinirea tinerilor fermieri și a start-up-urilor prin intermediul instrumentelor financiare, cât și importanța eficientizării politicilor agricole prin direcționarea fondurilor către nevoile reale ale tinerilor fermieri – ilustrate printr-o serie de prezentări realizate de către reprezentanți ai Asociației Tinerilor Fermieri Europeni și ai fermierilor români sprijiniți prin PNDR.
Întreg comunicatul de presă aici .


  ÎNTÂLNIREA GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PIATRA NEAMȚ

În perioada 14 - 15 martie 2019, la Piatra Neamț, s-a desfășurat întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.
În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • Implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte;
 • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
 • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 - componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Clarificări privind implementarea sM. 19.2 și sM. 19.4.

Reprezentanta Ministerului Muncii și Justiției Sociale a oferit informații cu privire la acreditarea furnizorilor de servicii sociale și acreditarea serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) subliniind rolul și importanța creării și serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural.

Subiectele dezbătute au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri, și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, precum și alte modificări privind condițiile specifice.
De asemenea, reprezentanții AFIR au oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL.
Totodată, au fost prezentate condițiile de accesare a sM 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, reprezentanții AM PNDR clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor din Regiunea Nord-Est.
În perioada aprilie – iunie 2019 se vor mai organiza 4 GLL. Astfel, GAL-urile sunt invitate să transmită propuneri scrise la adresele de e-mail: rndr@madr.ro, leader@madr.ro, pentru tematici/subiecte de interes care să fie abordate la viitoarele GLLuri și care să sprijine implementarea SDL-urilor.


SESIUNE DE LUCRU sM 19.2 la STÂNA - CLUJ

În perioada 25-28 februarie, la Stâna – județul Cluj-Napoca s-a desfășurat sesiunea de lucru dedicată beneficiarilor măsurii de asociere parte a sub-măsurii 19.2. Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.
Evenimentul a fost organizat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj Napoca, în cadrul rețelei facilitatorilor de dezvoltare a structurilor asociative - CoopNet, cu sprijinul Fundației Româno Americane.
Discuțiile s-au axat pe două direcții principale, respectiv particularitățile tehnice și birocratice ale implementării proiectelor finanțate cu bani europeni și eficientizarea economică a asociațiilor și cooperativelor.

Aspectele abordate de către experții OJFIR Cluj și CDRJ Maramureș au reprezentat răspunsuri la întrebările venite din partea participanților, privind:  

 • Evaluarea proiectelor - cadru general al proiectelor de servicii aferente sm. 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală;
 • implementarea proiectelor - procesul de avizare al achizițiilor, raportarea și depunerea cererilor de plată;
 • implementarea proiectelor (perspectiva beneficiarului).
 • încadrarea unor acțiuni(propuse în proiecte aflate în stadiu de lucru) în articolul 35 din Regulamentul 1305/2013, aliniat și literă, având în vedere faptul că formularea acestora în fișa măsurii din SDL nu este întocmai cu cea din Regulament;
 •  spețe referitoare la finalizarea Comitetelor de Selecție și îndeplinirea indicatorilor de monitorizare propuși în SDL, până la finalizarea implementării acestuia (în special numărul locurilor de muncă).

Sesiune de lucru dedicată entităților (cooperative, GAL-uri) implicate în măsura de asociere finanțată prin LEADER a facilitat găsirea unor  soluții care să deblocheze situaţiile din implementare a  unor proiecte și a fost sursă de inspirație din experiența celor care au prezentat tema viabilizării economice a structurilor asociative, dintr-o prismă duală.
Mai multe informații aici .


  SEMINARUL INFO DAY – ACȚIUNI DE INFORMARE ȘI PROMOVARE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI ALIMENTARE


În data de 21 februarie, la sediul MADR a avut loc seminarul „INFO DAY – Acțiuni de informare și promovare a produselor agricole și alimentare”, organizat de MADR în colaborare cu reprezentanți ai Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) din cadrul Comisiei Europene.
Programul de promovare se adresează organizațiilor profesionale și interprofesionale, grupurilor și organizațiilor de producători, precum și celor din sectorul agroalimentar, care au ca obiect de activitate acțiuni de promovare.

Oficialii de la Comisia Europeană, doamnele Marta de Medina-Rosales și Vincenza Ferrucci au prezentat principalele prevederi ale acestui program de finanțare, respectiv politica UE privind promovarea, programul de lucru și cererile de propuneri pentru anul 2019.
Au fost detaliate prioritățile tematice, bugetele alocate, entitățile și produsele eligibile, piețele care vor fi țintite și procedura de transmitere a propunerilor de proiecte.

Data limită de depunere a proiectelor este jumătatea lunii aprilie 2019.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul www.madr.ro, secţiunea Agricultura – Promovare produse agroalimentare

Comunicatul de presă poate fi citit în întregime aici .


  LICEELE AGRICOLE – HUB-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII

În data de 14 martie, la Liceul tehnologic din Dorna Candrenilor - județul Suceava, a avut loc masa rotundă organizată în cadrul programului „Liceele Agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, proiect derulat de Fundația World Vision România, Junior Achivement România, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – filiala Cluj, Centrul pentru educație Economică și Dezvoltare din România și Centrul Român pentru Politici Europene, în parteneriat cu Romanian-American Foundation.
La eveniment au participat fermieri, gospodari și antreprenori de agroturism din Bazinul Dornelor, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și elevi ai liceului, din anii terminali.

În cadrul atelierului de lucru organizat cu acest prilej au fost identificate și analizate principalele probleme cu care se confruntă fermierii, întreprinzătorii, dar și elevii din mediul rural la care, specialiștii invitați, împreună cu participanții au încercat să găsească soluții.
Dintre probleme identificate, menționăm:
 • Lipsa de informare, consultanță
 • Lipsa asociațiilor și cooperativelor
 • Lipsa piețelor de desfacere
 • Dificultatea accesării fondurilor/creditelor
 • Necesitatea cursurilor de formare pentru diferite calificări/specializări
 • Necesitatea unor întâlniri mai dese cu specialiștii
 • Infrastructura deficitară existentă în localitățile din zonă
 • Nevoia de educație (în cadrul școlii) pentru agricultură și agroturism
Agenția Zonei Montane, prin reprezentant, a prezentat Programul de încurajare a activităților din zona montană cât și programele de investiții pentru zona montană privind activități specifice și în ceea ce privește mențiunea facultativă de calitate „produs montan” și Legea muntelui.
 FESTIVALUL MEDITERANEAN LA TÂRGU JIU

În perioada 29 – 31 martie, Piața Prefecturii din Târgu Jiu a găzduit Festivalul Mediteranean, un eveniment culinar dedicat mâncărurilor mediteraneene, fructelor de mare și deserturilor turcești.
Evenimentul a inclus preparate pe bază de calamari, caracatiță, creveți, scoici, midii, rapane, homari, paela, raci, dar și hamsii, guvizi sau dorada.
Organizatorii au anunțat prezența la Târgu Jiu a specialiștilor din restaurante de calibru din România.
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Până la ediția din aprilie a newsletterului, vă dorim:
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
4 aprilie 2019
Către o industrie agro-alimentară circulară
Bruxelles- Belgia
detalii aici...
11-12 aprilie 2019
networX - Inspirând Europa rurală
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
9 aprilie 2019
Forumul privind Viitorul Agriculturii
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
 -
11-14 aprilie 2019
Târgul Internațional Agraria
Cluj-Napoca - România
detalii aici...
9-10 aprilie 2019
Grupul de Lucru LEADER
Constanța - România
detalii aici...
18-20 aprilie 2019
Conferința internațională privind "Agricultura, silvicultura și științele vieții"
Praga - Cehia
detalii aici...
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp