Copy
Newsletter RNDR nr. 4/2018
View this email in your browser
                                      
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 NOUL BUGET AL UNIUNII EUROPENE DUPĂ 2020

În data de 2 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea sa privind viitorul buget al Uniunii Europene după 2020.
În ceea ce privește Politica Agricolă Comună (PAC), alocarea aferentă este de 365 miliarde Euro, propunerile Comisiei vizând totodată simplificare și flexibilitate, cât și direcționarea și importanța rezultatelor.
Față de perioada de programare anterioară, se înregistrează o scădere cu 5%.
De asemenea, noul buget UE va consolida legătura dintre Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună în ceea ce finanțarea acțiunilor privind mediul și biodiversitatea.
Totodată, va fi creată o rezervă pentru situații de criză, iar sprijinul privind instrumentele de management al riscului va fi introdus în planurile strategice.
Mai multe informații: http://bit.ly/noulbugetUE-PAC
INFORMAȚII UTILE
  CLARIFICĂRI DECONTARE TVA PENTRU PROIECTE DE INVESTIȚII ÎN IFRASTRUCTURA DE IRIGAȚII FINANȚATE PRIN PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prezintă o serie de clarificări privind depunerea proiectelor de investiții în infrastructura de irigații de către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) prin submăsura (sM) 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)... detalii...
 


CLARIFICĂRI LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII REALIZATE ÎN REGIE PROPRIE PRIN PROIECTE PENTRU ÎNFIINȚARE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLEAFIR aduce clarificări privind implementarea proiectelor de investiții pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)... detalii...
 


COMPLETĂRI LEGISLATIVE PRIVIND GESTIONAREA FONDURILOR EUROPENE  În ședința de Guvern din data de 18.04.2018 s-a aprobat Ordonanță care completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente Politicii Agricole Comune, Politicii Comune de Pescuit şi Politicii Maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării... detalii...1,13 MILIARDE EURO PRIN PNDR 2020 PENTRU PRIOECTE DE MODERNIZARE A INFRASTURCTURII DIN MEDIUL RURALAgenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit până în prezent 1.921 de solicitări de finanțare pentru proiecte de modernizare și realizare în mediul rural a infrastructurii rutiere, educaționale și sociale, precum și de apă și apă uzată, în valoare de 1,9 miliarde de euro... detalii...


ACTUALIZĂRI RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE 


Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 •  Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta ferma de familie, etapa 3, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii  4.1 „Investiții în exploatații agricole” Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, componenta zootehnic, etapa 3, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, ANEXA 6, componenta apă/apă uzată, național, etapa 2, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, etapa 3, sesiunea 01/2017,
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, etapa 3, sesiunea 01/2017
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații” 
http://bit.ly/liste-si-rapoarteAFIR 

Documente de interes publicate pe site-ul AFIR:
•    Sesiunea de primire a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă submăsurii 4.2 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2018, ora 17:00.

Precizăm că sesiunea de depunere se adresează beneficiarilor PNDR 2020 care au semnat contracte de finanțare cu AFIR în cadrul schemei de ajutor de stat GBER aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole”, pentru proiectele depuse în sesiunile din 2016 și 2017.
Mai multe informații accesând linkul: http://bit.ly/prelungireGBER-sM42 
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 DECLARAȚIA DE LA BLED PRIVIND SATELE INTELIGENTE

În data de 13 aprilie, la Bled - Slovenia, a fost semnată declarația privind satele inteligente (smartvillages).
Declarația urmează Planului de Acțiune al Uniunii Europene referitor la Satele inteligente din 2017, în ceea ce privește dezvoltarea locală targetată, coeziunea economică și socială, energie regenerabilă și agricultură de precizie.

"Satele inteligente/dezvoltate inteligent se referă la oameni: comunități rurale care dezvoltă o strategie pentru bunurile și așteptările locale; identificarea soluțiilor potrivite secolului 21 și găsirea unor noi oportunități, inclusiv de (inter)conectare. Am demarat un proiect-pilot în ceea ce privește dezvoltarea unui model de sat eco-inteligent, pe care comunitățile rurale să-l adapteze și să-l aplice" - Phil Hogan, comisiar european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Inițiativa Comisiei Europene referitoare la proiectul pilot privind satele inteligente a fost prezentată în cadrul Grupului de Lucru Tematic privind Satele Inteligente – derulat de Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) și se află în prezent în desfășurare. 
Astfel, puteți propune idei, proiecte și inițiative de sate inteligente, accesând următorul chestionar cu 7 întrebări: http://bit.ly/chestionarEcoRys-SateInteligente
 
Pentru mai multe detalii, accesați:
http://bit.ly/declaratiaBled și http://bit.ly/planactiuneUE-sateinteligente 

   SEMINAR EIP-AGRI - FACILITAREA ADOPTĂRII SOLUȚIILOR DIGITALE DE CĂTRE FERMIERI: ROLUL AKIS

În perioada 26-27 aprilie 2018, reprezentanţii Autorităţii de Management pentru PNDR și ai RNDR, au participat la atelierul de lucru „Facilitarea adoptării soluțiilor digitale de către fermieri: rolul AKIS, organizat cu sprijinul Parteneriatului European de Inovare în agricultură (PEI-AGRI), desfăşurat la Jurmala -Letonia.

Discuţiile din cadrul atelierului s-au axat pe subiecte precum:
 • Proiecte inovative care facilitează adoptarea soluțiilor digitale;
 • Sesiuni interactive;
 • Tehnologii digitale, instrumente și practici;
 • Nevoile fermierilor din punct de vedere al tehnologiilor digitale.
Informațiile obținute în cadrul evenimentului au permis o mai bună înțelegere a nevoilor fermierilor din punct de vedere al tehnologiilor digitale, a modului în care se poate facilita accesul la acestea și o mai bună implementare a submăsurilor 16.1-16.1a – Sprijin pentru înființarea Grupurilor Operaționale din cadrul PNDR 2014-2020 astfel încât să răspundă mai bine la nevoile de digitalizare ale fermierilor. 

Tehnologiile digitale pot sprijini fermierii europeni în furnizarea de alimente sigure, durabile și de calitate. Performanța combinată a consultanților, a sistemelor de formare în domeniul agriculturii și a sistemelor educaționale, a cercetătorilor și a organizațiilor de fermieri - denumită adesea Sistemul de cunoaștere și inovare agricolă (AKIS), este deosebit de importantă pentru a sprijini inovarea agricolă din Europa, beneficiind de oportunitățile de transformare digitală.... detalii...

 SEMINAR EUROPEAN PENTRU INOVARE ÎN VALONIA
 

Până pe 9 mai, vă mai puteți înscrie la Seminarul european de inovare organizat de Rețeaua Rurală Valonă în perioada 17-18 mai în Valonia.

Link înscriere aici: https://fr.surveymonkey.com/r/SEInnovation
 
Evenimentul va dezbate 4 teme și 4 abordări, în cadrul a 16 ateliere.
Program eveniment: http://bit.ly/eveniment-RNRValonia

  CONFERINȚA OECD PRIVIND DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE  PRIN INOVARE 

În perioada 9-12 aprilie 2018, la Edinburgh – Scoția, s-a desfășurat cea de-a 11-a conferință OECD, evenimentul vizând inovarea în zonele rurale și modalitățile în care aceasta poate contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de trai în mediul rural, reducerea disparităților dintre rural și urban și alte provocări actuale.
 
Evenimentul, co-organizat de Comisia Europeană și Guvernele Scoției și Regatului Unit și coordonat de Unitatea de Sprijin a Rețelei Rurale Scoțiene, a reunit 442 de participanți din 27 State Membre.
 

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentați cei 10 factori-cheie ai inovării în mediul rural și elaborarea unei politici integrate în vederea aplicării acestor factori – în special prin crearea locurilor de muncă, creșterea economică și furnizarea de servicii.

Programul și prezentările susținute în cadrul conferinței: http://bit.ly/conferintaOECD-inovare

Mai multe informații despre eveniment: http://bit.ly/conferintaOECD-scotia
EVENIMENTE NAȚIONALE
 GRUP DE LUCRU LEADER LA BĂILE TUȘNAD
 

În perioada 17-18 aprilie 2018, la TUȘNAD, s-a desfășurat cea de-a 11-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL), din cadrul primului contract subsecvent aferent acordului cadru de prestări servicii, eveniment organizat de Unitatea de Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR.

Tematica principală a evenimentului a fost infrastructura socială prin LEADER din Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și complementaritatea cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 -  Axa 5,obiectiv specific 5.2.
 
În plus, au fost prezentate informații privind organizarea unui număr de 4 FOCUS GRUPURI la care vor participa reprezentanți ai 40 de GAL-uri cu responsabilități în activități de monitorizare și evaluare, evenimente care vor avea ca scop culegerea de informații privind nevoile de pregătire a personalului de la nivelul GAL, care va fi implicat în procesul de monitorizare și evaluare  a implementării Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL).

Întreg comunicatul accesând: http://bit.ly/GLL11-BaileTusnad
 CONFERINȚA SALSA2020: VREM SĂ ȘTIM CINE NE HRĂNEȘTE
 
În data de 18 aprilie, Hotel Radisson Blu din București a găzduit conferința „SALSA 2020: Vrem să știm cine ne hrănește!”, organizată de Highclere Consulting în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene privind cercetarea aplicată.
 
Evenimentul a reunit mici fermieri și producători agricoli, comercianți, distribuitori, reprezentanți ai hypermarketurilor, reprezentanți ai autorităților regionale și centrale și ai asociațiilor de consumatori.
 
În cadrul evenimentului au fost dezbătute și analizate subiecte precum:
 • rolul micilor fermieri și al afacerilor din domeniul hranei în România
 • integrarea pe piață a micilor producători
 • care sunt mecanismele care pot fi analizate și îmbunătățite pentru un proces de producție mai eficient și mai rentabil
 • înțelegerea rolurilor instituțiilor care reglementeaza sistemul alimentar
 • securitatea hranei
 
Concluziile discuțiilor au mers către:
 • necesitatea creării de cooperative, asociații de producători,
 • marketing - desfacere;
 • educarea în ce privește comportamentul consumatorului, așteptări și cerere,
 • determinare, colaborare, conectare a celor interesați;
 • comunicare și informare transparente: sinceritate, transparență, onestitate, calitate, precum și  marketing,
 • social media și conținut – diferențiere prin marketing pe bază de localizare, origine.

  TÂRGUL AGRARIA LA CEA DE-A 24-A EDIȚIE


USAMV Cluj-Napoca, prin Departamentul de Științe Economice, în calitate de partener al proiectului internațional de cercetare HNVLink, finanțat prin programul Orizont 2020, în parteneriat cu AgroTransilvania Cluster, a organizat în 22 Aprilie 2018 conferința “Viitorul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în România încotro?Exemple de bune practici și modele de succes” în cadrul Târgului Agraria.

Scopul conferinței a fost să reunească fermieri, cercetători, decidenți politici, ONG-uri, reprezentanți mass-media și consumatori, iar participanții au avut posibilitatea să obțină informații actuale referitoare la viitorul subvențiilor în noua Politică Agricolă Comună (post 2020) de la reprezentanți ai Comisiei Europene. În același timp au fost prezentate exemple de inovări aplicabile în cazul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală dezvoltate atât în România cât și la nivelul Uniunii Europene.
 
În cadrul evenimentului, printre invitați și speakeri au fost reprezentanți ai Comisiei Europene,ai ministerelor de resort, ONG-urilor, cecetători, fermieri, GAL Someș Transilvan, dintre care amintim: Pille Koorberg - Parteneriatul European pentru  Inovare, Laslo Rakosy - UBB Cluj–Napoca și manager custode sit Natura 200 Dealurile Clujului, Mark Redman - specialist dezvoltare rurală Comisia Europeana și director Highclere Consulting, Mihai Constantinescu - specialist agricultură în Ministerul Apelor si Padurilor, Razvan Popa -Vicepresedinte Fundatia ADEPT, Irina Muresan - Manager GAL Somes Transilvan și Mihai Horvat - membru  Cooperativa Agricola Somes Aries.

 
Tot în cadrul târgului AGRARIA, reprezentanții Agenției Zonei Montane (AZM) au participat la atelierul de lucru  "Cum amelioram sistemele de creștere din zona montana" (19 aprilie 2018) și la grupul de lucru ”Produs montan” aferent atelierului de lucru  "Ziua Fermierului Montan" - vineri 20 aprilie 2018. Reprezentanții AZM au susținut o scurtă prezentare privind mențiunea facultativă atribuită produselor destinate consumului uman ”produs montan”, importanța acesteia  și încurajarea adresată producătorilor pentru a dobândi dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative.
 
 Cu această ocazie au fost distribuite materiale informative privind PNDR, produs montan, acțiunile RNDR și AZM, participanților.

   GRUP DE LUCRU LEADER LA DROBETA TURNU-SEVERIN

În perioada 24-25 aprilie 2018, la Drobeta Turnu-Severin, a avut loc cea de-a 12-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) și ultima din prima serie de 12 evenimente dedicate tematicii LEADER, eveniment organizat de Unitatea de Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR. 
 
Tematica principală a evenimentului a vizat infrastructura socială prin LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și complementaritatea cu Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 -  Axa 5, obiectiv specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Discuțiile au atins subiecte precum complementaritatea proiectelor de infrastructură socială finanțate prin LEADER – PNDR 2014-2020 cu Axa 5 - POCU, condițiile specifice și cerințe obligatorii pentru finanțare prin POCU a proiectelor soft care asigura operaționalizarea proiectelor hard de infrastructura socială, finanțate prin Sm19.2 – PNDR (grup țintă minim obligatoriu, activitățile obligatorii în cadrul proiectelor integrate, solictanți/parteneri eligibili POCU, etc).
 
De asemenea au fost prezentate modificările Ghidului de implementare a sM 19.2 și a Ghidului de implementare a sM 19.4.
 
Asemenea reuniunii GLL Băile Tușnad, în cea de-a doua zi, trei GAL-uri au prezentat experiențele privind proiectele pe tematică, respectiv problemele întâmpinate și soluțiile identificate.
 
Pentru îmbunătățirea comunicării, facilitarea și fluidizarea discuțiilor, Grupurile de Acțiune Locală sunt invitate să transmită întrebări, spețe, propuneri de tematici și proiecte realizate de GALuri și feedback pe e-mailul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală – respectiv rndr@madr.ro - precizare menționată și în cadrul invitațiilor pentru GLL Băile Tușnad și GLL Drobeta Turnu-Severin.  
 
Fotografii GLL Drobeta Turnu-Severin: http://bit.ly/FotoGLLDrobeta
 SECȚIUNE DEDICATĂ EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE GAL-uri
 

În cadrul webisteului www.rndr.ro, secțiunea LEADER a fost creată subsecțiunea Evenimente LEADER – dedicată promovării evenimentelor organizate de Grupurile de Acțiune Locală în teritoriu.
 
Astfel, GALurile pot adăuga și promova evenimentele pe care le desfășoară în regiune.
Mai multe detalii accesând: http://bit.ly/detalii-calendarGAL 
 
 ACȚIUNI PRIVIND EVALUAREA/AUTOEVALUAREA IMPLEMENTĂRII SDL
 
Pornind de la obligația Grupurilor de Acțiune Locală de a realiza o evaluare/autoevaluare a implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, AM PNDR a prevăzut o serie de activități care să vină în sprijinul GAL-urilor în procesul de evaluare a implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală și care vor fi derulate în cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020.
 
În prezent se află în desfășurare o analiză a sistemului de monitorizare și evaluare de la nivelul GAL (prin analiză de birou, interviuri, focus grupuri, sondaj) care urmărește să surprindă nivelul de cunoaștere și înțelegere de către GAL-uri a procesului de evaluare a SDL și să identifice nevoile de formare. Aceste subiecte vor fi adresate în cadrul unor sesiuni de instruire pe parcursul a două module, dedicate GAL-urilor, planificate în iunie si septembrie, și vor propune totodată, activități suplimentare necesare pentru consolidarea capacității de monitorizare și evaluare la nivel de GAL.
 
O altă acțiune prevăzută în cadrul proiectului este elaborarea unui Ghid operațional de evaluare a implementării SDL (realizat pe baza Ghidului elaborat de către Comisia Europeană, dar într-o manieră sintetică, adaptat nevoilor teritoriale), care va reprezenta un instrument util în planificarea și derularea activităților de evaluare realizate de către GAL-uri.

 FESTIVALUL ALIMENTULUI TRADIȚIONAL ROMÂNESC
 
În data de 23 aprilie 2018, la Cluj s-a desfășurat „Festivalul Alimentului Tradițional Românesc” ajuns la cea de-a XI-a ediție”, eveniment organizat de către studenții anului IV Ingineria Mediului din cadrul USAMV Cluj Napoca.
 
Scopul evenimentului a fost evidențierea a 20 produse tradiționale autentice, pentru care, timp de un semestru, 20 de studenți au elaborat o poveste sub forma unui caiet de sarcini, document necesar pentru atestarea produsului tradițional la MADR.
 
Printre invitați s-au numărat meșteri populari, reprezentanți ai GAL-urilor, ai asociaților țărănești,ai Agenției Zonei Montane (AZM), media, conducerea USAMV Cluj Napoca.
  TÂRGUL INTERNAȚIONAL AGRO PITEȘTI
 

În perioada 26-29.04.2018, la Pitești s-a desfasurat Târgul internațional de echipamente și utilaje agricole “AGRO Pitești”.
 
Evenimentul este deja cunoscut fermierilor și publicului larg din familia agricultorilor ajungand la cea de-a treia editie, apreciata cu mult mai mult interes si de expozantii de tractoare, masini si echipamente agricole necesare fermelor mari si mici dar si gospodariilor populatiei din mediu rural.

O noutate apreciata in acest an a fost asocierea manifestarii expozitionale  de masini agricole cu Caravana “Alege oaia” promovata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
CALENDAR
15 mai 2018
A 4-a întâlnire a Grupului Tematic - Gestionarea durabilă a apei și a solurilor
Turku - Finlanda
detalii aici...
31 mai 2018 
A 11-a întânire a Rețelelor Naționale Rurale
Praga – Cehia
detalii aici...
 
22 mai 2018 
Seminar ENRD "Sate inteligente"
Bruxelles – Belgia
detalii aici...
 1 iunie 2018
Atelierul de lucru ENRD dedicat comunicării în cadrul RNR
Praga – Cehia
detalii aici...
25 mai 2018 
Cea de-a 9-a reuniune a Comitetului Rețelelor Rurale 
Bruxelles – Belgia
 4-7 iunie 2018
Viitorul abordării LEADER după 2020+
Albena-Bulgaria
detalii aici...
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79/24
Fax: 021. 307 86 06
-
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp