Copy
Newsletter RNDR nr. 10/2018
View this email in your browser
                             
    Copertă: Fotografie RNDR, noiembrie 2017
CUPRINS                                                          NEWSLETTER OCTOMBRIE/2018
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
   TÂRGUL INTERNAȚIONAL INDAGRA 2018
 

În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie, vă așteptăm ca în fiecare an la Târgul Internațional INDAGRA!

Alături de colegii de la AFIR, APIA și MADR, vă invităm să ne vizitați la standul nr.10, platforma 12 pentru a discuta și a vă informa despre finanțările disponibile prin PNDR 2014-2020 !
SESIUNI ÎN DESFĂȘURARE
 
Reamintim că la acest moment se află încă în desfășurare următoarele sesiuni
 • 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate”, termen depunere: 31 decembrie 2018;
 • 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”, termen depunere: 31 ianuarie 2019;
 • 19.3 A „Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate”, termen 28 decembrie 2018;
 • 4.1 vegetal – zona montană „Investiții în exploatații agricole”, termen depunere: 31 martie 2019;
 • 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”– ITI Delta Dunării, termen depunere: 31 decembrie 2018.

RAPOARTE ACTUALIZATE
 
Pe siteul AFIR au fost publicate următoarele rapoarte:
 • Raportul de Contestații submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, etapa 3, sesiunea 02/2017
 • Raportul de Selecție Intermediar submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, etapa 1, sesiunea 01/2018;
 • Erate Rapoartele de Selecție submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”- Schema de ajutor de stat GBER, pentru sesiunile 2016 și 2017
Rapoartele se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, subsecţiunile „Rapoarte de selecție” și "Rapoarte de contestații"
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 CONSILIUL AGRIFISH DIN 15 OCTOMBRIE 2018
 
În cadrul sesiunii publice, Consiliul a discutat raportul privind progresele înregistrate referitoare la lucrările desfășurate pe marginea propunerii de regulament privind planurile strategice în domeniul Politicii Agricole Comune (PAC).
 
Totodată, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii privind aspectele simplificării și flexibilității pentru statele membre cuprinse în propunere, precum și privind noua structură de înverzire propusă de Comisie, proporționalitatea acesteia și pertinența instrumentelor propuse.
 
Urmărim ca noul sistem PAC să fie eficace și durabil, mai simplu pentru fermieri și administrațiile naționale, orientat spre viitor și sustenabil în interesul cetățenilor și fermierilor noștri, al securității noastre alimentare și al mediului. - Elisabeth Köstinger, ministrul federal austriac al sustenabilității și turismului și președinte al Consiliului
 
De asemenea, Consiliul a fost informat cu privire la evoluția pestei porcine africane (PPA) în Europa. Miniștrii și-au exprimat preocuparea cu privire la răspândirea rapidă a bolii și au reafirmat angajamentul de a asigura respectarea legislației relevante a UE și a măsurilor cuprinse în strategia UE privind PPA într-un mod coerent în întreaga Europă, punând accentul pe cooperare în ceea ce privește gestionarea porcilor mistreți și pe gradul de pregătire.
CONCURS FOTO ENRD DEDICAT ZONELOR RURALE

Până pe 5 noiembrie puteți să trimiteți fotografii și citate din și despre mediul rural, în cadrul concursului colegilor de la Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală - ENRD.
 
Pentru mai multe detalii, accesați:
http://bit.ly/concursfotoENRDrural
 PUBLICAREA RAPORTULUI PRIVIND ECONOMIA AGRICOLĂ DIN UE

Recent a fost publicat raportul privind economia agricolă din UE aferent anilor 2014 și 2015.

Astfel, comparativ cu anul 2013, au fost constatate creșteri în special în sectorul horticol, vinicol și al culturilor permanente însă neuniforme dat fiind declnul sectorului de lactate – ca urmare a supra-producției și prețului în scădere.
 
Totodată, raportul prezintă diferențele dintre Statele Membre în ceea ce privește valoare fermei, locurile de muncă și plățile directe.
Descărcați raportul

EVENIMENTE NAȚIONALE
 CEA DE A 14-a REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER

În perioada 11-12 octombrie 2018, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat, la Gura Humorului, cea de-a 14-a reuniune a Grupului de Lucru LEADER (GLL).
Tematica Grupului de Lucru LEADER a vizat infrastructură socială și cooperarea în cadrul sM 19.3.
 
Au fost dezbătute subiecte care vizează rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin strategiile de dezvoltare locală (SDL), precum și necesitatea derulării acestor proiecte în comunitățile rurale.
 
La eveniment au participat experți din cadrul MADR - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai AFIR precum și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
 
Pentru mai multe detalii, accesați linkul
 A CINCEA CONFERINȚĂ REGIONALĂ: REGIUNEA VEST

În data de 18 octombrie 2018, la Buziaș-județul Timiș, a avut loc cea de-a cincea Conferință Regională PNDR 2014-2020 din seria celor opt conferințe regionale organizate în cadrul proiectului Organizarea Conferinței Naționale și a Conferințelor Regionale  pentru PNDR în cadrul Strategiei de Informare și Publicitate 2014-2020.
 
În cadrul evenimentului au fost prezentate și dezbătute teme privind viitoarea Politică Agricolă Comună, respectiv plafonarea plăților directe, atragerea și menținerea în agricultură, incluziunea socială și  aspecte privind dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității (CLLD).
 
Evenimentul a beneficiat de prezența dlui Alexandru Potor, Secretar de Stat MADR, dnei Carmen Boteanu – Directror General Adjunct AM PNDR, dlui Daniel Crunțeanu – Director General Adjunct AFIR, a autorităților locale, cât și a domnilor Florin FAUR – Director Executiv APIA Timiș, doamnei Marinela Petran – Vicepreședinte FNGAL, dlui Alexandru Petrescu – Director General FNGCIMM, doamnei Daniela Zachi – Director FGCR, dlui Cătălin Tiuch – Președinte Federația Galurilor Urbane, dlui Marius Lupulese – AM PECU și a beneficiarilor de proiecte finanțate prin PNDR care au prezentat implementarea problemele întâmpinate și soluțile identificate.


Pentru mai multe detalii accesați linkul
ÎNTÂLNIREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD EST

În data de 17 octombrie a avut loc Întâlnirea Grupurilor de Actiune Locală din Regiunea de Dezvoltare Sud Est
 
Discuțiile au fost animate și au vizat viitorul activitatii GAL-urilor si argumemtele care pot fi sustinute pentru a creste finanțarea specifică abordării CLLD.
 
O posibilă soluție identificată este alocarea unor sume distincte prin alte programe operaționale, alături de susținerea prin Fondul European Agricol și de Dezvoltare Rurală (FEADR).
   CONFERINȚA AGROTURISM ȘI GASTRONOMIE ROMÂNEASCĂ

În data de 18 octombrie a.c., la Cluj, a avut loc Conferința Agroturism & gastronomie românească, eveniment dedicat antreprenoriatului în mediul rural, inspirat de produsele și tradițiile culinare autentic românești, organizat de Agentia TMT PR în parteneriat cu AgroTransilvania Cluster.

Evenimentul a reunit factorii de decizie cu antreprenori din agroturism, turism rural și gastronomic în cadrul unui program ce a inclus: conferința, o expoziție - târg cu vânzare de produse tradiționale și un spectacol culinar demonstrativ.
 
Principalele teme abordate au vizat:
 • Modele și resurse europene ce susțin diversificarea activității agricole
 • Politica națională pentru dezvoltare agricolă și rurală
 • Master Planul Național și proiectele de infrastructură menite să susțină dezvoltarea turismului rural culinar
 • PNDR 2014 – 2020 și măsurile ce susțin fermierii pentru a obține noi venituri prin diversificare în agricultură
 • Context european – politici de dezvoltare rurală
 • Promovarea internațională a produselor românești
 •  Scheme de calitate pentru produsele românești tradiționale
 •  Potențiale drumuri tematice
 •  Proiecte de succes și oameni care au generat experiențe în mediul rural

Printre participanții la eveniment, s-au numărat: E.S. Mihael Zupančič - Ambasadorul Republicii Slovenia în România, Arie Veldhuizen – consilier pentru agricultură, industrie alimentară și natură – Ambasada Olandei, Alexandru Potor – Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Felix Arion – Director general – AgroTransilvania  Cluster și Marilena Stoian – Președinte fondator ANTREC.
  MUNȚII APUSENI LA ORIZONTUL ANULUI 2025

În data de 17 octombrie a.c., la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, a avut loc masa rotundă cu tema: „Munții Apuseni la orizontul anului 2025”.
Evenimentul, și-a propus să inventarieze marile provocări socio – economice și culturale din Munții Apuseni la orizontul anului 2025, precum și soluțiile posibile la nivel local, regional, național și european.
Întâlnirea a fost moderată de domnul conf. univ. dr. Avram Fițiu, de la USAMV Cluj Napoca.
În cadrul evenimentului au fost abordate următoarele teme:
 • Viziunea de dezvoltare a zonei montane – Lazăr Latu Director General AZM:
 • Provocările socioeconomice ale Munților Apuseni -  Silviu Ponoran, Primarul orașului Zlatna  
 • Ferma pedagogică, o soluție de reconectare a lumii urbane cu produsele locale montane. Studiu de caz - Stâna Putredu Moară, județul Bistrița Năsăud - Avram Fițiu, USAMV Cluj
 • Valorificarea sustenabilă a pajiștilor oligotrofe din Munții Apuseni: studiu de caz - Proiectul Arnica - Florin Păcurar USAMV Cluj Napoca
 • Perspectivele dezvoltării sectorului de lână în zona montană a României - Emil Iugan, antreprenor Lunca Ilvei, județul Bistrița Năsăud
 • Proiecte pilot pentru dezvoltarea zonei montane la orizont 2040 - Radu Rey – președinte al Asociației Forumul Montan din România
Cu acest prilej au fost distribuite participanților pliante PNDR, RNDR, AZM, „Produs montan”.
 SUSȚINEREA MEȘTEȘUGARILOR IN PROMOVAREA PRODUSELOR

În data de 25 octombrie 2018 s-a desfășurat festivalul “Obiceiuri, credință,meșteșuguri, trecut și viitor - împreună unim România în mișcare”, eveniment dedicat susținerii meșteșugarilor în promovarea produselor proprii, conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone.
 
La expoziția de produse tradiționale și meșteșug au participat meșteri din județele Gorj și Vălcea care au prezentat produse de olărit,costume populare , sculpturi in lemn dar și alte produse tradiționale.
 
Acțiunea s-a bucurat de  largă participare din partea persoanelor interesate in  dezvoltarea meștesugurilor și a produselor tradiționale.
 
Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Rovinari, S.C Carrefour Romania S.A, S.C. Vetromk S.R.L, Asociația Grup de Acțiune Locală Gilort, Asociația Grup de Acțiune Locală  Sudul Gorjului, Asociația Grup de Acțiune Locală Amaradia-Gilort-Olteț și Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii.
CALENDAR
 24-25 octombrie 2018
Atelier de bune practici: 
Abordări privind evaluarea impactului socio-economic și al PNDR în 2019

Varșovia - Polonia
detalii aici...
  29 octombrie 2018
Conferința Regionala PNDR Regiunea Nord-Vest
Baia Mare
detalii aici...
 -
22-23 noiembrie 2018
Grup de Lucru LEADER
Sibiu
detalii aici...
 -
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
 -
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp