Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS

PROIECTE DE SUCCES ALE
MEMBRILOR RNDR


INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE  

PROIECTE DE SUCCES ALE MEMBRILOR RNDR
 POVESTEA DE SUCCES A FEDERAŢIEI AGRICULTORILOR DE MUNTE “DORNA”

Conform statisticilor prezentate în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), mai mult de 70% din populaţia săracă a României este localizată în zonele rurale. Lipsa reală a perspectivelor economice duce la o migrare a forţei de muncă şi reduce şansele dezvoltării zonei rurale din România.


Oile sunt în mod tradiţional cele mai importante animale în agricultura zonelor montane din Carpaţii României, iar sistemul de producţie tradiţional este construit în jurul stânei, aceasta fiind folosită ca adăpost pentru oi, unitate de procesare a laptelui şi casă a păstorilor.

Se ştie că o dată cu aderarea la Uniunea Europeana, România trebuie să proceseze laptele în conformitate cu cerintele UE.  Majoritatea din cele 10.000 de stâne din România, NU sunt conforme cu normele sanitar-veterinare în vigoare. Cantitatea de lapte procesată într-o stână de dimensiune medie este de asemenea insuficientă pentru a justifica un profit economic de lungă durată, iar ciobanii nu ating profitul profesional nici pe procesare produse lactate, nici pe marketingul produselor.

Brânzeturile produse în stânele tradiţionale nu respectă standardele de igienă care ar permite vanzarea lor pe piaţă. 30% din produsele lactate sunt folosite pentru consumul în familie, iar restul este vândut direct sau prin intermediul unor comercianţi locali în piaţa locală sau de-a lungul drumurilor, în afara fiscalităţii şi normelor de sănătate din domeniu, la preţuri modeste.


Acesta a fost motorul realizării unui parteneriat între Federaţia Agricultorilor de Munte "Dorna" (FAMD) şi Centrul elveţian a regiunilor montane (SAB), în vederea implementării unui proiect de succes, care să devină un exemplu de bună practică pentru toţi agricultorii din zonele montane.
Prin experiența dobândită pe parcursul derulării şi implementării proiectului intitulat Modele agricole sustenabile pentru zona montana din Romania, proiect finanțat de guvernul elvețian, prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, FAMD dorește să își aducă aportul substanţial la sustenabilitatea rezultatelor produse şi diseminarea modelelor de stâni şi a bunelor practici, atât prin extensia rezultatelor, cât şi prin implementarea unui sistem de marketing eficient şi performant. Ne dorim, în acest fel, să contribuim la dezvoltarea unui proces de standardizare a produselor din lapte de la stânele montane din Carpații României.

În acest sens, am demarat recent, împreună cu două dintre organizațiile noastre membre, o serie de degustări pentru a lua pulsul pieţei. Aceştia ne-au furnizat brânzeturi obținute din lapte de oaie, procesate la stânele modernizate din localitățile Broșteni din județul Suceava și Tulgheș din județul Harghita, maturarea și fermentarea lor făcându-se la sediul FAMD din Vatra-Dornei, într-un spațiu special amenajat, pe o perioadă de 120 de zile. A fost un test din toate punctele de vedere. Am învățat unii de la alţii procesele tehnologice, am schimbat idei, am procesat, iar apoi produsele obținute au fost supuse la testul potențialilor consumatori. Prima degustare de produse am organizat-o în cadrul festivalului “Dorna Art”, desfășurat la Vatra-Dornei (judeţul Suceava), în perioada 28-30 iulie a.c. Peste 300 de participanți locali și turiști au degustat și apreciat pozitiv produsele noastre.

Evenimentul a fost un succes, însă, pentru noi, a fost şi momentul de însușire a multor lecții pentru mai departe și un imbold serios de a continua pe drumul: produse-tehnologie tradițională-standardizare-maturare-produs de marcă locală. Pentru a duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus, avem în vedere şi accesarea unor fonduri din PNDR 2014-2020, în special pe Măsura 16 - Cooperare. Sperăm ca, în cel mai scurt timp, această măsură să poată fi accesată.
Prin urmare, dorim să lansăm pe piață, în viitorul apropiat, produsele de marcă sub care se vor fabrica branzeturile "De la Munte", marcă înregistrată de către FAMD la OSIM România. De asemenea, am demarat procedura de obţinere a unei noi mărci - "Produs Montan", ca marcă colectivă, înregistrare pe care sperăm să o obținem cât mai curând.


Totodată, prin toate demersurile noastre vrem să îi sprijinim pe membrii noștri şi pe toţi cei interesaţi în fabricarea şi promovarea produselor din lapte de la stânele montane din Carpații României și împreună să găsim calea spre a scoate la vânzare produse de înaltă valoare biologică la noi acasă.
Experiența noastră ca organizație membră în EUROMONTANA ne servește din plin şi putem oferi exemple de bune practici!
ing. Ioan Agapi, Director FAMD

FAMD şi-a început activitatea în 1993. Obiectivul principal al organizaţiei este de a susţine dezvoltarea economiei rurale montane. Ca şi domenii de avtivitate se pot enumere dezvoltarea rurală, creşterea comunităţii, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, agroecologia şi agroturismul.
Experienţa FAMD a fost acumulată prin dezvoltarea şi implementarea unor proiecte privind dezvoltareă rurală, instruirea fermierilor, promovarea de produse şi în realizarea centrelor de procesare a laptelui. FAMD a realizat peste 20 de proiecte în aceste domenii, cu bugete cuprinse între 15.000 Euro şi 500.000 Euro, printre care unele au avut finanţare din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

Pentru mai multe detalii, accesaţi: http://www.famdorna.ro/
INFORMAȚII UTILE
ORGANIZAREA GRUPURILOR DE LUCRU LEADERUnitatea de Sprijin a Rețelei anunță finalizarea procedurii de achiziții publice pentru proiectul „Achiziționarea serviciilor pentru organizarea reuniunilor Grupurilor de Lucru LEADER (GLL) în cadrul planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurala 2014-2020”.

Reuniunile GLL se vor desfășura pe o perioadă de 2 ani, urmând să fie organizate maximum 24 de întâlniri ale Grupurilor de Lucru LEADER, fiecare având o durată de 2 zile, cu participarea reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală autorizați pentru exercițiul financiar 2014-2020, ai Unității de Sprijin a Rețelei, Autorității de Management pentru PNDR și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fiecare întâlnire va beneficia de aportul interactiv a 115 participanți.

În cadrul întâlnirilor, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală va facilita dezbaterea unor subiecte cu referire la componenta LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, urmate de concluzii și propuneri de soluții pentru implementarea eficientă a Strategiilor de Dezvoltare Locală și o dezvoltare echilibrată a spațiului rural în România.
Prima serie de întâlniri se va desfăşura în luna septembrie, în judeţele:
Botoşani (19-20 septembrie), Constanţa (21-22 septembrie), Cluj (25-26 septembrie) şi Arad (27-28 septembrie).


  ANALIZA ABSORBȚIEI FONDURILOR EUROPENE PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea, a participat, în data de 5 august 2017, la o întâlnire de lucru cu personalul de conducere de la nivel central, regional şi judeţean al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Alături de ministrul Petre Daea s-au aflat secretarul de stat Alexandru Potor și directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Acest eveniment, organizat la Craiova, este al doilea din seria de întâlniri lunare stabilite pentru analizarea stadiului implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi pentru identificarea problemelor semnalate și a soluțiilor de rezolvare imediată a acestora în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR și atingerea țintelor de absorbție.
 
Este o misiune extrem de importantă. La această întâlnire de lucru trebuie să identificăm măsuri clare pentru atingerea țintei de absorbție pentru luna august și de aici perspectiva pentru acest an.
Cifra este exactă și misiunea lor asemenea! Trebuie să înțelegeți că este nevoie de o mobilizare maximă. Această instituție, AFIR, este făcută pentru a asigura absorbția fondurilor europene.
Nu aveți alt obiectiv. Am stabilit un mod de lucru, o analiză pe fiecare județ și fiecare regiune pentru că este obligatoriu să urmărim obținerea fiecărui cent din fondurile europene pe care le are România la dispoziție. 
Prea mult am suferit din cauza lipsei de angajare de până acum în rezolvarea problemelor acestei țări.” a precizat ministrul agriculturii, Petre Daea.

Pentru mai multe detalii, accesaţi:  https://goo.gl/foPrJg

BILANŢ: PESTE 35.000 DE CONTRACTE DE FINANȚARE PNDR 2014-2020


Până la începutul lunii august au fost semnate 35.247 de contracte de finanțare aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (incluzând și contractele de finanțare preluate prin procedura de tranziție dintre programe), valoarea totală fiind de aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Pentru proiectele de investiții și pentru plățile compensatorii, de la demararea Programului până în prezent, beneficiarii PNDR au încasat fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 1,56 miliarde euro.

  CLARIFICĂRI PRIVIND CONDIȚII DE BUNE PRACTICI AGRICOLE PENTRU GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD

Respectarea condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor de origine animală, conform prevederilor „Codului de bune practici agricole” (Anexă la Ghidurile solicitantului), presupune ca fiecare solicitant de finanțare acordată prin PNDR, care își propune investiții în sectorul zootehnic, să calculeze în conformitate cu „Calculator - Cod Bune Practici Agricole” (Anexă la Ghidurile solicitantului) și să prevadă prin proiect capacitatea de stocare a gunoiului de grajd sau dejecțiilor de origine animală, precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate ca fertilizant pe terenul agricol.

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate realiza fie prin amenajarea unor sisteme de depozitare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale, fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici.

Totodată, în funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv construcţie provizorie sau permanentă (conform Legii 50/ 1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare), terenul utilizat la depozitarea gunoiului se poate afla în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia.

 NEWSLETTER PEI-AGRI - AUGUST 2017 PUBLICAT

Ediția aferentă lunii august 2017 a newsletterului EIP-AGRI, în limba română, a fost publicată pe site-ul Rețelei Naționale Rurală -  www.rndr.ro – secțiunea PEI-AGRI.
 
Dintre subiecte:
 • Practici agricole prietenoase adaptate la schimbările climatice
 • Identificarea de metode corecte pentru “data sharing” în agricultură
 • Sesiune pentru abstracte – agricultură durabilă și mijloace de trai
Versiunea în limba română a newsletterului poate fi accesată mai jos:
...detalii newsletter

ÎNCURAJAREA CONSUMULUI DE FRUCTE ŞI LEGUME ÎN ŞCOLI CONTINUĂProgramul pentru școli
unifică și continuă Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi Programul “Lapte și corn” (implementate la nivel național), în conformitate cu regulamentele europene începând cu anul şcolar 2017-2018, asigurând astfel participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, ce se va derula în perioada 2017-2023, potrivit ordonanței aprobate în 18.08.2017, în Şedinţă de Guvern.
Conform legislaţiei europene, Programul pentru şcoli are două componente:
 • distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf;
 • măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor.
Actul normativ aprobat prevede crearea cadrului legislativ național pentru implementarea componentelor și obiectivelor acestui program în România, care va fi pus în aplicare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

 A DOUA SESIUNE DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU sM 8.1Cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 se va derula până la data de 6 octombrie 2017.

Potențialii beneficiari vor depune Proiectul tehnic de împădurire la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.
Pentru mai multe detalii, accesați: https://goo.gl/eQVcYn

 PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR  PENTRU sM 4.3 I


Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 4.3 I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructură de IRIGAȚII, a fost prelungită până la data de 30 septembrie 2017, ora 16.00.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe pagina oficială a AFIR, www.afir.info.
Toți cei interesați să depună proiecte pot consulta Ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR, secțiunea „Investiții PNDR”.

 NOI RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE PUBLICATE PE SITE-UL AFIR


Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și contestație:
 • Raportul de Selecție lunar aferent sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară, 2 iunie 2017 - componenta montan și Raportul de Selecție lunar aferent sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa lunară, 2 iunie 2017 - componenta non-montan;
 • Raportul de Selecție aferent sM 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Infrastructura de acces SILVICĂ", etapa lunara 1, sesiunea 01 din 2017;
 • Raportul de Selecție final aferent sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, sesiunea 01 din 2016;
 • Raportul de Selecție aferent sM6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării - etapa 2, sesiunea 01 din 2017;
 • Raportul de Selecție aferent sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, etapa 1, sesiunea 01 din 2017;
 • Raportul de Selecție aferent sM 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, etapa 1 din 2017;
 • Raportul de Selecție aferent sM 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, componenta apa/apa uzata, etapa lunară 1, sesiunea 01 din 2017;
 • Raport de Evaluare sM 16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”, sesiunea 02 din 2016;
 • Raportul de Selecție Intermediar aferent sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, etapa 1, sesiunea 01 din 2017;
 • Rapoartele de Contestații aferente sM 4.2 GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, etapele 5 și 6;
Aceste rapoarte se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații” 
https://goo.gl/wTmPEv
Alte documente de interes: Manualul operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi ai PNDR 2014-2020, precum și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari privați, versiunea 03
https://goo.gl/SCxcz9
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  SCHIMB DE EXPERIENŢĂ PENTRU TINERII FERMIERI


Prin intermediul Programului UE-China pentru Fermieri, tinerii fermieri sunt încurajați să se înscrie pentru schimburi de experiență în China privind practici moderne în agricultură și dezvoltare rurală,  care se vor desfășura în lunile noiembrie 2017 și iunie 2018.
Termenul-limită pentru înscriere este 10 septembrie 2017.

Programul comun  este organizat de Uniunea Europeană (DG AGRI și Delegația UE în China) și Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză.

Atât Uniunea Europeană, cât și China se confruntă cu provocări similare în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii, cum ar fi diversitatea agriculturii, regiunile pedoclimatice, mediul natural și tradițiile culturale, diversitatea statutului socio-economic, îmbătrânirea populației rurale, discrepanța dintre mediul urban și dezvoltarea rurală.
Condițiile care trebuie îndeplinite de cei interesați sunt:
 • Vârsta: sub 40 ani
 • Bune cunoștințe de limbă engleză
 • Disponibilitate pentru 2 săptămâni în China, fie în noiembrie 2017 sau iunie 2018
 • Nivel ridicat de experiență și interes în agricultura durabilă
 • Nivel ridicat de interes referitor la agricultura chineză
Înscrierile se pot face accesând: http://bit.ly/2uK0OMG
Dintre obiectivele principale ale programului enumerăm:
 • Facilitarea și diseminarea experiențelor și a celor mai bune practici;
 • Îmbunătățirea consolidării capacităților în tehnicile agricole moderne;
 • Consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării ecologice, al practicilor de protecție a mediului și al agriculturii durabile;
 • Formularea de recomandări pentru practicieni și factorii de decizie privind practicile agricole durabile;
Pentru mai multe detalii, vizitați: http://bit.ly/2vSm0o7

  STUDII DE CAZ PRIVIND PRODUCTIVITATEA AGRICOLĂ ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBĂRI CLIMATICE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a efectuat și publicat recent două studii de caz, realizate în Franța și Olanda, privind productivitatea agricolă și adaptarea la schimbări climatice și efectele benefice ale colaborării dintre acestea.
Studiu de caz Franța: http://bit.ly/2fxA7cl
Studiu de caz Olanda: http://bit.ly/2vpfnJl


CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND LANȚUL ALIMENTAR


Începând din 16 august și până pe 17 noiembrie a.c., sunteți invitați să vă exprimați punctul de vedere referitor la lanțul alimentar, răspunzând la întrebările din chestionarul online:  https://goo.gl/NZJvRm  

Chestionarul cuprinde 15 întrebări, de la practici comerciale incorecte (unfair trading practices – UTP) la transparență pe piață.

Părerile centralizate în urmă răspunsurilor în cadrul chestionarului, vor fi incluse în cadrul documentelor privind noua Politică Agricolă Comună.


 

ENRD LANSEAZĂ UN NOU GRUP DE LUCRU TEMATIC: SATELE INTELIGENTE


Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD) lansează un nou grup de lucru tematic privind “Satele inteligente”, care se va concentra atât pe revitalizarea serviciilor rurale prin inovare socială și digitală. Grupul va analiza felul în care serviciile rurale (ex: sănătate, servicii sociale, educație, energie, transport, comerț cu amănuntul etc) pot fi îmbunătățite prin folosirea instrumentelor de tehnologia informației (TIC) și/sau prin sprijinirea acțiunilor și proiectelor sub responsabilitatea comunităţii.

Astfel, grupul va contribui la Planul de Acțiune al UE pentru Sate Inteligente promovat de Comisia Europeană. În plus, unul dintre obiectivele principale se referă la contribuția Programelor de Dezvoltare Rurală în crearea și dezvoltarea satelor inteligente prin măsuri precum M07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale și LEADER/CLLD.

Cei interesați să participe activ la lucrările acestui grup tematic sau să fie informaţi, pot completa formularul de înscriere până pe data de 8 septembrie 2017. Prima întâlnire a Grupului de Lucru este planificată pentru 26 octombrie 2017 şi va avea loc la Bruxelles.
EVENIMENTE NAȚIONALE

 TÂRGUL DIN SĂLCIUA

În data de 10 august 2017, Primăria comunei Salciua, în parteneriat cu Grupul de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare (GAL MMTMM), Consiliul Județean și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a organizat evenimentul ”Târgul din Sălciua”.

Unul dintre punctele de atracție ale târgului a fost expoziția de taurine, la care au participat crescători din comună și din localitățile învecinate, proprietarii celor mai arătoase taurine fiind premiați de către organizatori.

De asemenea, au fost organizate atât o expoziție etnografică cu vânzare la care au fost invitați să participe meșteri populari din localitățile componente ale GAL-ului, cât și o expoziție cu vânzare de utilaje agricole specifice zonei montane.

Susținerea financiară a evenimentului a fost asigurată printr-un proiect al Grupului de Acțiune Locală.
Prin participarea lor în calitate de parteneri, GAL MMTMM și reprezentanţii CDRJ Alba au mărit vizibilitatea LEADER PNDR şi RNDR. Astfel, au avut loc întâlniri între producători, crescători de animale, dialoguri cu publicul interesat de dezvoltarea zonei și accesarea măsurilor din PNDR  și au fost promovate produse specifice locului.  TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI DIN ROMÂNIA - EDIȚIA A XII-A


Cea de-a XII-a ediţie a Târgului Meşterilor Populari din România a început luni, 21 august, pe Victoria Veche din centrul municipiului Târgu Jiu, vizitatorii putând admira şi anul acesta lucrări specifice artei populare și a găzduit meșteri populari din aproximativ 20 de judeţe ale ţării, din toate zonele etno-folclorice ale României.
Anul acesta sunt şi noutăţi, sunt meşteri care participă pentru prima dată. Avem ceramişti din Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Olt şi Harghita. Avem obiecte de pielărie, arta lemnului, costume populare, covoare olteneşti, cusături şi împletituri, vioară cu goarnă, icoane, metalo-plastie, ouă încondeiate. Se pot găsi picturi pe sticlă, picturi etno, bijuterii”, a declarat Ion Cepoi, directorul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, organizatorul evenimentului.

TÂRGUL LEMNARILOR DIN MUNŢII APUSENI - EDIȚIA A XXII - ATârgul Lemnarilor de la Horea din Ţara Moţilor, a ajuns anul acesta la ediţia a XXII-a. Tradiţiile şi meşteşugurile horenilor au fost promovate cu spectacole, tulnicărese şi nu în ultimul rând vizite la diferite obiective turistice din zonă şi activităţi sportive, în perioada 26-27 august 2017.
În fiecare an, încă din 1995, moţii îşi promovează tradiţiile în prelucrarea lemnului, meşteşugurile, şi obiectele de artă populară, într-o manifestare cu concursuri si momente artistice.
Una dintre competiţii a fost "Cel mai bun lemnar", un concurs în cadrul căruia meşterii lemnari şi-au aratat priceperea.
Reprezentanţii CDRJ Alba au mărit vizibilitatea LEADER, PNDR şi RNDR și au facilitat întâlniri între producători, crescători de animale, precum şi dialoguri cu publicul interesat de accesarea masurilor din PNDR.
19-20 septembrie
Grup de lucru LEADER, Botoşani
21-22 septembrie
Grup de lucru LEADER, Constanţa
 
22 septembrie
Conferinţă HNRN, Budapesta
25-26 septembrie
Grup de lucru LEADER, Cluj
27-28 septembrie
Grup de lucru LEADER, Arad
 
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp