Copy
Newsletter RNDR nr. 6/2019 (37)
View this email in your browser
                            
    Copertă: Giurgiu 2019, foto RNDR/NS
CUPRINS                                                          NEWSLETTER IUNIE 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
ANUNȚ LANSARE PROCES SELECTARE PARTENERI PENTRU GRUPURILE TEMATICE PRIVIND ELABORAREA PLANULUI NAȚIONAL STRATEGIC 2021-2027

Pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost publicat Anunțul privind selectarea partenerilor în vederea constituirii Grupurilor Tematice pentru elaborarea Planului Național Strategic 2021-2027.

Elaborarea Planului Național Strategic se va realiza cu respectarea transparenței cadrului instituțional și cadrului juridic aplicabil.
Astfel, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare națională trebuie să respecte principiul european al parteneriatului.

În vederea respectării principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ, pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană, constituite sub umbrela Comitetului Consultativ Tematic PNS.
În cadrul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente, pe următoarele domenii de interes aferente obiectivelor specifice:
 • Agricultură;
 • Industrie alimentară;
 • Siguranțăși securitate alimentară;
 • Mediu și climă;
 • Tineri fermieri;
 • Ocupare şi incluziune socială, inclusiv LEADER;
 • Cercetare, inovare, transfer de cunoștințe.
În acest sens, MADR-AM PNDR lansează procesul de selecție a partenerilor pentru Planul Național Strategic.
Entitățile interesate în participarea activă sunt invitate să transmită scrisori de intenție în acest sens pe adresa parteneri.pns@madr.ro până la data de 31 iulie 2019, ora 17:00.
 Link aici: http://bit.ly/anunt-selectie-parteneri-PNS


CHESTIONAR CU PRIVIRE LA PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC ÎN CONTEXTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE 2021-2027
 
În vederea finalizării Planul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală adresează tuturor actorilor interesați rugămintea de a completa “Chestionarul cu privire la Planul Național Strategic în contextul Politicii Agricole Comune (PAC) 2021-2027”, publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale www.madr.ro – secțiunea Dezvoltare Rurală și de a-l transmite până în data de 31.07.2019, la adresa de e-mail pns2021@madr.ro.

Link chestionar aici: http://bit.ly/chestionar-PNS (auto descărcare chestionar)

În prezent, cele trei regulamente ce vizează Politica Agricola Comună, respectiv planurile strategice, finanțarea, gestionarea și monitorizarea, organizarea comună de piață, sunt în plin proces de analiză și negociere, căutându-se cele mai potrivite căi de legiferare pentru o implementare cât mai eficientă.
 
Propunerea Comisiei prevede o abordare în care statele membre vor avea mult mai multă flexibilitate în elaborarea intervențiilor și în garantarea rezultatelor.
Elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare națională trebuie să respecte principiul european al parteneriatului și să se realizeze pe baza unor proceduri transparente.
Detalii aici .
  SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE

 
 • În perioada 26 iunie-30 septembrie 2019, se derulează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsurile 9.1 Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Sprijin pentru înființareagrupurilor de producători în sectorul pomicol”.
  Detalii aici .
 • În perioada 17 iunie-31 decembrie se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”.
  Detalii aici
 • Până pe 31 august are loc sesiunea de depunere cereri de finanțare pentru sub-măsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării).
Detalii aici
 • Totodată, până pe 30 noiembrie 2019 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1„Prime de asigurare a culturilor,a animalelor și a plantelor”.
 Detalii aici
  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA ESTE IMPORTANTĂ
 


Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE EUROPENE
CONSILIUL AGRIFISH DIN 18 IUNIE 2019
 

În data de 18 iunie, la Luxemburg, s-a desfășurat cea de a 5-a reuniune a Consiliului Agricultură și Pescuit și ultima din cadrul președinției române a Consiliului Uniunii Europene.
 
Principalele teme de pe agenda Consiliului au vizat deliberări legislative referitoare la regulamentul privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEAMAP) şi raportul de progrese asupra pachetului de reformă a PAC post-2020. 

Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere („abordarea generală parțială”) referitoare la propunerea de regulament privind FEPAM 2021-2027, care vizează sprijinirea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), a politicii maritime a UE și a angajamentelor internaționale în domeniul guvernanței oceanelor, mai ales în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
 
În ceea ce privește pachetul de reformă a PAC post 2020, Consiliul a discutat raportul intermediar întocmit de președinție referitor la lucrările efectuate în Consiliu în legătură cu totalitatea propunerilor Comisiei din pachetul de reformă a PAC, care cuprinde regulamente privind planurile strategice în domeniul PAC, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și organizarea comună a piețelor produselor agricole.
Citiți aici raportul intermediar al președinției referitor la pachetul de reformă a PAC post-2020.
Mai multe detalii aici.

Sursă foto: Comisia Europeană

CEA DE A 14-a ÎNTÂLNIRE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE

În perioada 12 - 13 iunie 2019, Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) a organizat împreună cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR), la București, cea de a 14-a Întâlnire a Rețelelor Rurale, având ca temă modul în care rețelele sprijină implementarea LEADER în statele membre.
La eveniment au participat reprezentanți ai Rețelelor Naționale Rurale din UE, Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală, DG AGRI, PEI AGRI, AM PNDR, AFIR și ai GAL-urilor din România. 


Evenimentul a fost deschis de dl. Mike Gregory – Team Leader al Rețelei Europene și de dna. Florentina TUDOR – Director General AM PNDR.
Mike Gregory a făcut o trecere în revistă a principalelor subiecte ce au fost dezbătute, în timp ce doamna Florentina Tudor a prezentat activităţile pe care le desfăşoară Reţeaua Naţională din România, precum şi modul în care aceasta sprijină implementarea LEADER în România.

În cadrul reuniunii au avut loc prezentări și discuții în grupurile de lucru, în urma cărora se desprind concluzii precum:

 • Rețelele Naționale Rurale, prin activitațile pe care le desfășoară, ocupă un rol important în susținerea Grupurilor de Acțiune Locală, a părților interesate din domeniul dezvoltării rurale, inclusiv beneficiarii de proiecte și a abordării LEADER;
 • Valorizarea (rolul și implicarea) rețelelor rurale naționale pentru o dezvoltarea teritorială integrată;
 • Pentru perioada următoare de programare 2021-2027 Rețeaua Rurală Europeană va acoperi ambii piloni ai Politicii Agricole Comună (PAC), iar la nivelul statelor membre UE se vor înființa Rețele Naționale PAC;
 • Importanța LEADER/CLLD în dezvoltarea comunităților rurale la nivelul UE;
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai și muncă în mediul rural și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale în pas cu noile tehnologii
 • Importanta Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală privind transferul de cunoștințe și colectarea de exemple de bună practică;
 • Importanța schimbului de experiență care poate fi atribuit obiectivelor comunităților rurale  de a mobiliza societatea civilă;
 •  definitivarea conceptului de sate inteligente care poate să difere de la o țara la altă în funcție de nivelul de dezvoltare.

Mai multe detalii și comunicatul integral aici
Sursă foto: ENRD Contact Point
  CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT PRIVIND BOLILE TRANSFRONTALIERE LA ANIMALE
 
În data de 10 iunie 2019 la Palatul Parlamentului s-a desfășurat Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Alături de ministrul Petre Daea, la eveniment au mai participat Vytenis Andriukaitis - comisarul european pentru sănătate și siguranța alimentelor, Geronimo Brănescu-președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și înalți oficiali europeni, Pekka Pesonen - secretar general al Copa Cogeca, Bernard Van Goethem - director DG Sante și Eran Raizman, expert superior la Biroul de sănătate și producție animală din cadrul FAO.
 
Subiectele abordate au vizat teme deosebit de importante, precum: perspectiva fermierilor privind managementul riscului în bolile transfrontaliere, în vederea asigurării continuității activității, asistența FAO pentru statele afectate de bolile transfrontaliere, inclusiv Pesta Porcină Africană (PPA) și Pesta micilor rumegătoare, punctul de vedere al UE privind bolile transfrontaliere la animale, rolul EFSA în sprijinirea Statelor Membre pentru a face față acestor epidemii, importanța cooperării în cadrul bolilor transfrontaliere la animale, experiența Statelor Membre în gestionarea bolilor transfrontaliere și implicațiile economice ridicate ale acestora în Europa.
Mai multe detalii aici .

CONFERINȚA ANUALĂ PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ FINANȚATE DIN FEADR 2014-2020

În data de 4 iunie 2019 ministrul Petre DAEA a participat la cea de-a cincea conferință anuală a UE privind instrumentele financiare ale Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în perioada 2014-2020, eveniment organizat de Comisia Europeană, prin Direcția Generală pentru agricultură și dezvoltare rurală și Banca Europeană de Investiții (BEI).

Scopul conferinței a fost acela de a crea o imagine de ansamblu asupra propunerii Comisiei de a sprijini agricultura și dezvoltarea rurală prin PAC și prin instrumentele financiare, a oportunităților oferite de instrumentele financiare ale FEADR pentru statele membre și regiunile UE și a experiențelor autorităților de gestionare a FEADR în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale răspunde nevoilor-cheie identificate la nivelul Uniunii Europene și implicit la nivelul țării noastre privind sprijinul pentru finanțarea investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală prin intermediul instrumentelor financiare” - ministrul Petre Daea.

Evenimentul s-a bucurat de prezența comisarului european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil HOGAN, alături de reprezentanți la nivel înalt din sfera politică națională și europeană din cadrul Statelor Membre ale UE responsabili de agricultură și dezvoltare rurală. De asemenea, au participat specialiști ai autorităților de management pentru FEADR și ai agențiilor de plăți din Uniunea Europeană, precum și intermediari financiari, inclusiv instituții financiare, administratori de fonduri, instituții de garantare, asociațiile acestora și toți ceilalți actori din sectorul financiar implicați direct în gestionarea instrumentelor financiare ale FEADR.

Agricultorii și fermele rurale funcționează în condiții de afaceri speciale și, prin urmare, necesită instrumente financiare particularizate. Colaborând cu BEI am făcut progrese importante în dezvoltarea acestora în ultimii ani, dar trebuie să facem și mai mult.” – Phil Hogan.
Întreg comunicatul aici .

REUNIUNEA INFORMALĂ A MINIȘTRILOR AGRICULTURII ȘI PESCUITULUI LA BUCUREȘTI

În data de 4 iunie 2019 s-a desfășurat Consiliul informal al miniștrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului din București și a fost găzduit și prezidat de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.
 
La reuniunea informală au participat miniștri pentru agricultură și pescuit din statele membre UE, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, directorul general al Comisiei Europene, Jerzy Plewa, directorul general al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, Angel Boixareu Carrera, secretarul general al Copa-Cogeca, Pesonen Pekka Juhana, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European, Paolo De Castro.
 
Pe agenda reuniunii s-au regăsit subiecte deosebit de relevante și de actualitate pentru statele membre, în contextul noii Politici Agricole Comune (PAC): cercetarea agricolă, inovarea și  bioeconomia - crearea de sinergii și instrument principal în dezvoltarea rurală.
 
În cadrul reuniunii informale s-au desfășurat, de asemenea, schimburi de opinii cu privire la aceste tematici majore precum și o informare din partea Președinției despre stadiul pregătirii candidatului unic al UE la postul de director general al FAO.
 
Președintele Consiliului a reiterat necesitatea de a readuce în discuție cercetarea agricolă și bioeconomia, elemente catalizatoare pentru agricultură, luând în considerare viitoarea reformă a Politicii Agricole Comune.
 
Cercetarea în agricultură și bioeconomia reprezintă priorități-cheie menite să permită fermierilor din țările UE alinierea la standardele tot mai înalte impuse de PAC, mai ales la cele de  mediu și climă.
Întreg comunicatul aici .

EVENIMENTE NAȚIONALE
  ROMÂNIA, PRIMUL LOC ÎN UE LA PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE ÎN AGRICULTURĂ

Conform datelor Eurostat pe anul 2018, România ocupa primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea populației ocupate în agricultură, respectiv 23% (comparativ cu 31.6% în 2010, 30.6% în 2012 și 29.3% în 2014), urmată de Bulgaria cu 17.7%, Grecia cu 11.4% și Polonia cu 9.5%.
Datele sunt disponibile aici .
 
În plus, nivelul prețurilor la alimente în anul trecut, în statele membre, a variat de la 130% în Danemarca, 125% în Austria și Luxemburg și 120% în Finlanda și Irlanda la 82% în Lituania, 76% în Bulgaria, 69% în Polonia și 66% în România.
Date disponibile aici .

REUNIUNI EXPERȚI PRIVIND ELABORAREA PLANULUI NAȚIONAL STRATEGIC

În perioada 24-25 iunie a.c., Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, a organizat, în Bucureşti, două reuniuni de experţi dedicate elaborării Planului Naţional Strategic la care au participat 4 experţi de la Comisia Europeană.

Una dintre reuniuni a avut ca temă Arhitectura Verde, axându-se pe condiționalități, eco-scheme și intervenţii în cadrul angajamentelor pentru mediu şi climă, iar cealaltă reuniune a vizat metoda LEADER şi strategia de reînnoire a generaţiilor din mediul rural.

Reuniunile la care au participat experţi de la MADR, AFIR şi APIA, au fost organizate prin proiectul “Organizarea de Reuniuni ale experţilor în cadrul Planului de acţiuni ale Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, finanţat prin măsura de asistenţă tehnică din cadrul PNDR 2014-2020.

  ZI DESCHISĂ LA ICDP PITEȘTI-MĂRĂCINENI

Cu ocazia sărbătoririi a 5 ani de la lansarea Casei Olandeze a Pomicultorului în România, a fost organizat evenimentul  științific “Ziua Deschisă”,  prin parteneriatul deja recunoscut între Casa Olandeză a Pomicultorului și ICDP Pitești-Mărăcineni. 

Evenimentul a reunit 100 de participanți, fermieri și producători de fructe, cercetători de la stațiunile de cercetare - dezvoltare în pomicultură, autorități și instituții din sector și s-a desfășurat pe durata unei zile întregi,  în data de 13 iunie 2019.

La eveniment a participat și secretarul de stat al MADR domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, actuali și foști cercetători de prestigiu în activitățile pomicole, reprezentanți ai instituțiilor publice județene cu responsabilități în dezvoltarea și implementarea programelor agricole  dar și numeroși fermieri din județ și județele limitrofe,  interesați de tematica abordată.

Evenimentul a inclus  o dezbatere pe tema ”Schimbările Climatice - provocări pentru sectorul pomicol și posibile soluții” precum și prezentarea noilor loturi demonstrative ale Casei Olandeze a Pomicultorului de la ICDP Pitești-Mărăcineni - soiuri de prun și portaltoi toleranți la Plum Pox și soiuri de afin Fall Creek.
Capitolul inovații a fost o adevărata  provocarea pentru producătorii de fructe și a cuprins lansarea noilor extensii ale loturilor demonstrative, cu  5 noi soiuri de prun Boomkwekerij Fleuren(Reeves, Victoria, Opal, Mallard și Jubileum) și 4 portaltoi (Docera 6, Adaptabil, Wavit, STJA) plantate în sistem super-intensiv (4 m între randuri și 1,5 m între pomi pe rând) precum și 6 soiuri noi de afin  FallCreekDriesvenplant (Blue Ribbon, Cargo, Last Call, Top Shelf, Calypso, Valor) care au completat ploturilor  deja plantate în 2016 și 2017.


ÎNTÂLNIREA GRUPULUI DE LUCRU LEADER, BĂILE TUȘNAD

În perioada 25-26 iunie 2019, la Băile Tușnad s-a derulat întâlnirea Grupului de Lucru LEADER, cea de a 24-a  și ultima din seria de  întâlniri dedicate implementării LEADER și dezvoltării la nivel local, organizate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) în
cadrul acordului cadru de servicii semnat în data de 18.07.2017 și desfășurat pe o perioadă de 2 ani.

Tema întâlnirii a fost  LEADER rezultate și perspective , evenimentul incluzând de asemenea, vizite la două proiecte din zonă.

La eveniment au participat doamna Teodora Gabriela GHENIU - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, experți din cadrul Serviciului Leader și Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, reprezentanți AFIR – OJFIR Harghita și reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).


Întâlnirea a cuprins două sesiuni, în cadrul primei sesiuni discuțiile au vizat aspecte precum: rezultatele proiectului „Reuniunile GLL“, abordarea LEADER în privința Stadiului Implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) dar și perspectivele măsurii 19 LEADER în cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027, întrebări și răspunsuri privind implementarea sub-măsurii 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală cât și informații privind depunerea și evaluarea proiectelor de cooperare ale GAL.

Totodată au fost expuse dificultăţile întâmpinate în realizarea proiectelor aferente sM 19.3 componenta A - Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor, cu scopul identificării soluțiilor în vederea îmbunătățirii procesului de implementare a acestora. 


Doamna Secretar de Stat Gheniu, a subliniat deshiderea și sprijinul pe care MADR, prin DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole, îl oferă GAL-urilor în asigurarea complementarității și facilitarea comunicării cu alte instituții implicate la nivel local.

Participanţii au efectuat vizite de lucru la beneficiarii investiţiilor finanţate prin PNDR, la GAL-urile din județul Harghita, cu scopul de a cunoaște bunele practici ale acestora și problemele cu care se confruntă în privinţa implementării proiectelor.
Printre acestea s-au numărat proiectul ce vizează „Îmbunătățirea infrastructurii Asociației de Turism Băile Tușnad“  – GAL LEADER „CSIK”  și proiectul „Diversificarea activităților SC LAGUNA SERV SRL prin înființarea unui atelier de croitorie în Leliceni”, jud. Harghita - prin submăsura 6.4.
Mai multe detalii aici

Sursă foto: RNDR
LICEELE AGRICOLE, HUB-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă continuă proiectul „Liceele Agricole - Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii” și investește și în acest an în dezvoltarea abilităților necesare pentru ca elevii să devină fermieri și antreprenori în agricultură.
 
În această perioadă, o parte din liceele aflate în program au desfășurat vizite de studiu, o componentă importantă a acestui program, care, alături de exercițiile practice și prezentările reprezentanților fermelor și unităților de procesare, oferă tinerilor oportunitatea de a explora tehnici noi de învățare în agricultură.
Aceste vizite de studiu pun accent atât pe lanțul valoric din domeniul agriculturii – producția, procesarea și marketingul, cât și pe oportunitățile de viitor pe care tinerii le pot accesa.
 
Scopul programului urmărește să schimbe modul în care elevii percep învățământul agricol, aducând în atenția lor mai multe exemple de ferme și unități care să-i inspire și să-i ajute în dezvoltarea profesională și pregătirea adecvată. Demersul Civitas face parte dintr-un program complex pentru creșterea numărului de elevi interesați de o carieră în agricultură.

Mai multe detalii aici .
CONFERINȚA SALSA PRIVIND VIITORUL MICILOR FERMIERI

Peste 40 de fermieri, cercetători, reprezentanți ai autorităților locale, ONG-uri și universități din 6 țări europene, au discutat la Brașov în perioada 13-17 mai 2019, despre viitorul politicii agricole comunitare.
Workshopul a fost organizat în cadrul proiectului Orizont 2020, ”SALSA:  Fermele mici, afacerile mici din domeniul hranei, securitate alimentară durabilă”.
 
Participanți din Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Croația și România au luat parte la un exercițiu foarte relevant: identificarea nevoilor micilor fermieri, prioritizarea acestora, definirea unor obiective realiste și găsirea unor instrumente adecvate de susținere a activității micilor fermieri, într-un mod sustenabil.
Subiectele discutate au vizat priorități precum marketing și vânzare, schimbări climatice și resurse naturale, accesul la sol și apă, consultanță, forță de muncă calificată, aspecte sociale diverse, etc.

Dezbaterile au ajuns inevitabil și la nevoia de educare: cea a fermierului (pe partea de marketing, vânzări etc.), dar și a consumatorului, acesta din urmă fiind neinformat despre rolul important pe care micile ferme îl au în asigurarea produselor agricole pentru consum.

NOD VERDE ÎN SPRIJINUL PRODUCĂTORILOR LOCALI

Nod Verde este o inițiativă economică, de tip lanț scurt de aprovizionare, care oferă producătorilor agricoli un canal nou de desfacere, iar consumatorilor o alternativă pentru produse agroalimentare locale.
 
Proiectul Nod Verde scoate din anonimat micii producători și resursele locale pentru a sprijini activitatea lor, dar și pentru a îmbunătăți nivelul de viață și hrană pe care oamenii îl consumă zilnic.
Gama de produse este foarte mare, incluzând legume și fructe proaspete, produse de panificație și paste, produse din carne, lactate și ouă, dar și produse conservate precum siropuri, dulcețuri, bere artizanală și vinuri locale.

 
Nod Verde este un proiect al Fundației Civitas pentru Societatea Civilă și reprezintă contribuția la o conectare mai bună între producători și consumatori
Mai multe detalii despre proiect pe www.nodverde.ro.

NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
3 iulie 2019
Seminar ENRD privind bioeconomia
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
-
-
-
-
10 septembrie 2019
Atelier tematic privind Inovarea socială și antreprenoriatul
Lisabona - Portugalia
detalii aici...
8 iulie 2019
Atelier "Rolul comunicării și educării în promovarea economiei circulare și bioeconomiei
durabile la nivel local, regional și național"
Helsinki - Finlanda
detalii aici...
30-31 iulie 2019
Demo Forest
Bertrix - Belgia
detalii aici...
10 septembrie 2019
Conferința LINC 2019

Pärnu - Estonia
detalii aici...
 -
-
15-18 iulie 2019
Simpozion internațional privind cercetarea agricolă
Atena - Grecia
detalii aici...
-
-
-
11 septembrie 2019
Forumul Mondial de Bioeconomie

Ruka - Finlanda
detalii aici...
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp