Copy
Newsletter RNDR nr. 5/2019 (36)
View this email in your browser
                            
    Copertă: Festivalul Spotlight 2019, foto NS/RNDR
CUPRINS                                                          NEWSLETTER MAI 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE

 
Vă reamintim că până la sfârșitul lunii iunie, respectiv august și noiembrie, sunt încă deschise sesiuni de depunere proiecte în cadrul următoarelor submăsurii PNDR 2014-2020:
 
Termenul limită pentru cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sub-măsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” este 28 iunie2019.
Detalii aici: http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr
 
De asemenea, până în data de 30 iunie 2019 se desfășoară sesiunile de depunere proiecte aferente:
 • submăsurii 5.1 Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile – beneficiari publici și privați,
 • Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale.
 • pentru Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2
Și tot până la această dată, 30 iunie, a fost prelungit termenul limită de depunere pentru submăsurile 16.4Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” și 16.4aSprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare-sectorul pomicol”.
 
Sesiunea aferentă submăsurii 4.3Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”- componenta infrastructură de irigații (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) se află în derulare până la data de 31 august 2019.
 
Până pe 31 noiembrie 2019 se derulează și prima sesiunea de depunere aferentă submăsurii 17.1Prime de asigurare a culturilor, animalelor și a plantelor”, pentru culturile de primăvară.
Detalii aici: https://portal.afir.info/ secțiunea Investiții PNDR pentru cele mai recente versiuni ale Ghidurilor Solicitantului.

  STUDIU EVALUARE SUPRAREGLEMENTARE PNDR
 
La nivelul AM PNDR s-a aflat în derulare proiectul „Evaluarea impactului suprareglementării asupra implementării PNDR 2014-2020”, implementat de SC ACZ Consulting SRL.
 
Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unui studiu de evaluare privind identificarea prevederilor legale care reprezintă suprareglementarea în implementarea PNDR 2014-2020 şi propunerea unor măsuri de simplificare, precum şi evaluarea impactului pe care l-au avut acţiunile propuse în PNDR 2014-2020 pentru reducerea poverii administrative atât pentru beneficiari, cât şi pentru autorităţi.

Rezultatul acestei evaluări, concretizat într-un studiu prezentat în format ”tip carte” intitulat „Evaluarea impactului suprareglementării asupra implementării PNDR 2014-2020” + brosura + rezumat (română și engleză), poate fi accesat pe site-ul madr și rndr.
Link aici

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA ESTE IMPORTANTĂ
 


Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE EUROPENE
CONSILIUL AGRIFISH DIN 14 MAI 2019
 
 
Consiliul a desfășurat un schimb de opinii, în sesiune publică, cu privire la noul model de performanță al pachetului de reformă a PAC post-2020, pe baza unui document al președinției. Miniștrii și-au concentrat intervențiile asupra raportării obiectivelor de etapă și a evaluării performanței, precum și asupra posibilității de a stabili cuantumuri unitare pentru intervenții care nu sunt bazate pe suprafață/animale.
 
De asemenea, Consiliul a fost informat și a desfășurat un schimb de opinii cu privire la aspectele agricole ale comunicării Comisiei „O planetă curată pentru toți: o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei”.
 
Miniștrii s-au concentrat în special pe acțiunile prioritare care ar trebui întreprinse la nivelul UE și la nivel național în domeniul agriculturii și al silviculturii pentru a contribui la realizarea obiectivelor Acordului de la Paris până în 2050.
Mai multe detalii aici.

Sursă foto: Comisia Europeană

REUNIUNEA INFORMALĂ A ȘEFILOR DE STAT SAU DE GIVERN, DE LA SIBIU

În data de 9 mai 2019, la Sibiu a avut loc reuniunea informală a șefilor de stat sau de guvern.
Liderii UE s-au concentrat asupra unor planuri strategice pentru Uniune în anii care urmează.
 
De asemenea, au fost purtate discuții privind următoarea agendă strategică a UE pentru perioada 2019-2024. A fost realizat un schimb de opinii cu privire la provocările și prioritățile cu care se va confrunta Uniunea Europeană în următorii ani. Discuțiile de la Sibiu s-au bazat pe o notă a Agendei liderilor elaborată de președintele Tusk și au fost structurate în două părți: una dedicată dimensiunilor externe, cealaltă consacrată dimensiunilor interne.
 
Agenda actuală a fost convenită în iunie 2014 de către Consiliul European și se axează pe cinci domenii prioritare:
 • locuri de muncă, creștere economică și competitivitate
 • autonomizarea și protejarea cetățenilor
 • politicile privind energia și clima
 • libertate, securitate și justiție
 • UE ca actor mondial puternic
Agenda strategică va fi utilizată pentru planificarea lucrărilor Consiliului European și va servi drept bază pentru programele de lucru ale celorlalte instituții ale UE.

Întrucât summitul a avut loc cu ocazia Zilei Europei, șefii de stat sau de guvern au adoptat Declarația de la Sibiu ca semn al unității și încrederii lor în viitorul UE.

Ne reafirmăm convingerea că, uniți, suntem mai puternici în această lume tot mai neliniștită și care prezintă tot mai multe provocări. Recunoaștem că avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastră mai puternică și de a ne crea un viitor mai bun, recunoscând totodată perspectiva europeană a altor state europene.” Declarația de la Sibiu.

Textul integral al declarației aici
Mai multe detalii despre eveniment aici .


Sursă foto: Uniunea Europeană
EVENIMENTE NAȚIONALE
 CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT PRIVIND APICULTURA
În data de 25 mai 2019, la București s-a desfășurat conferința “Apicultura în context european și mondial”, eveniment organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu prilejul „Zilei Mondiale a Albinei”, în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Alături de ministrul Agriculturii s-au aflat secretarul de stat Daniel Dumitru Botănoiu, directori generali ai direcțiilor de specialitate din MADR și experți tehnici.
 
Obiectivul conferinței a fost acela de a evidenția importanța polenizatorilor pentru umanitate și întregul ecosistem, asupra necesității dezvoltării sectorului apicol în contextul schimbărilor climatice, precum și rolul crucial al acestora în creșterea randamentului culturilor și promovarea siguranței alimentare.
 
Evenimentul a reunit oficiali din Statele Membre ale Uniunii Europene, precum secretarul de stat din Ministerul agriculturii, pădurilor și alimentației din Slovenia, Tanja STRNISA, reprezentanți ai FAO Carolina Starr, ofițer pentru agricultură din cadrul Biroului Regional Europa și Asia Centrală, Ioan Fetea - președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România, personalități din mediul academic etc.
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale acordă o importanță deosebită apiculturii, venind în sprijinul apicultorilor, prin Programul Național Apicol cu ajutorul căruia apicultorii au putut achiziționa material biologic cu valoare certificată și utilaje apicole moderne pentru dezvoltarea acestei activități, în vederea obținerii de produse competitive atât pe piața internă, cât și la export.   
 
La rândul său, secretarul de stat sloven, doamna Tanja Strnisa, a mulțumit MADR pentru inițiativa organizării acestei conferințe și domnului Jose Graziano da Silva, director general al FAO, pentru sprijinul acordat în declararea Zilei Mondiale a Albinelor. Aceasta are scopul de a uni eforturile guvernelor pentru a înțelege rolul crucial al albinelor pentru viitorul planetei. Polenizatorii sunt extrem de importanți din punct de vedere al mediului și reprezintă o sursă de venit pentru fermieri, asigurând totodată locuri de muncă în mediul rural.
Mai multe detalii aici .

Surse foto: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ambasada Sloveniei în România
  CONFERINȚA ANUALĂ FI-COMPASS PENTRU INSTRUMENTE FINANCIARE, BUCUREȘTI 4-5 IUNIE 2019

În perioada 4 - 5 iunie 2019, la București, Comisia Europeană  organizează cea de-a cincea conferință anuală privind instrumentele financiare finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Conferința la nivel înalt este organizată prin fi-compass, platformă consultativă pusă la dispoziția statelor membre de către Comisie în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, având ca obiectiv diseminarea informațiilor referitoare la instrumentele financiare finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții.

În cadrul conferinței, participanții vor avea ocazia să obțină o imagine de ansamblu asupra propunerii Comisiei privind sprijinul pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul Politicii Agricole Comune, în mod particular prin intermediul instrumentelor financiare.
Programul conferinței poate fi consultat pe site-ul fi-compass, secțiunea evenimente (https://www.fi-compass.eu/events)


ÎNTÂLNIREA GRUPULUI DE LUCRU LEADER DE LA CLUJ

În perioada 28-29 mai, la Cluj s-a derulat întâlnirea Grupului de Lucru LEADER, a 23-a din seria de 24 astfel de întâlniri dedicate implementării LEADER și dezvoltării la nivel local, organizate de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
 
Întâlnirea a cuprins două sesiuni, structurate pe subiecte precum abordarea Leader în privința proiectelor de infrastructură socială și cooperare între GALuri, dificultățile întâmpinate în realizare proiectelor aferente sM 19.3 componenta A, dezbateri asupra variantei consolidate a ghidului sM 19.3 componenta B, modalități de sprijinire și informare a GALurilor, cât și bune practici.
 
Grupul de Lucru LEADER (GLL) a reunit GALuri din zona Nord-Vest, cu reprezentanți ai Autorității de Management PNDR (AM PNDR), ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și ai Unității de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală ( US RNDR).
 
Evenimentul a inclus de asemenea, vizite la două proiecte finanțate prin PNDR, respectiv
 • „Achiziția de echipamente ce au ca scop producerea de piese și accesorii pentru autovehicule de epocă și producerea altor materiale plastice”, precum
 • “Dotarea clădirii Muzeului și Centrului Etnografic Kallos Zoltan”, prin achiziționarea de echipamente pentru conservarea patrimoniului, promovarea tradițiilor și specificului cultural local Rascruci, din comuna Bonțida.
Sursă foto: RNDR/Waldorf Events
  CEA DE A 21 a EDIȚIE A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE DE TURISM RURAL

În perioada 23 – 25 mai 2019, la Vatra Dornei s-a desfășurat cea de-a XXI-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective”.

La eveniment au participat aproximativ 50 de invitați,printre care cercetători ştiinţifici, cadre didactice universitare, doctoranzi, consultanți, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spațiul rural. De asemenea, au mai fost prezenți specialiști, practicieni, manageri de pensiuni turistice şi agroturistice.
Conferința, s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile: primele două zile au fost destinate prezentării lucrărilor științifice la sală, iar în cea de-a treia zi a avut loc aplicația practică.
Au fost înscrise un număr de 41 lucrări științifice, având 72 autori, ce au urmărit următoarea tematică:
 • Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel național, regional și global;
 • Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
 • Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
 • Managementul și marketingul e-turismului;
 • Comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural;
 • Rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
 • Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.
 •  Bune practici internaționale.
Aplicația practică, s-a desfășurat în comuna turistică Vama. S-au vizitat câteva obiective turistice reprezentative ale zonei: Muzeul Oului, biserica Înălţarea Domnului, pensiunile „Casa bunicii” şi „Mugur de Fluier”.
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
4-5  iunie 2019
Conferința anuală fi-compass pentru instrumente financiare prin FEADR
București - România
detalii aici...
-
12-13 iunie 2019
Cea de a 14 întâlnire a Rețelelor Rurale Naționale
București - România
detalii aici...
 -
-
25-26 iunie 2019
Grupul de Lucru LEADER
Băile Tușnad- România
detalii în curând...
-
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp