Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS
START LA FINANȚAREA INVESTIȚIILOR ÎN PROCESARE /MARKETING PENTRU 2017

A fost deschisă prima sesiune de depunere, din anul 2017,
a Cererilor de Finanțare pentru submăsurile 4.2 și 4.2a – Sprijin pentru investitii în procesarea/marketingul produselor agricole/ pomicole.
Sesiunea se desfășoară în perioada 10 iulie– 30 septembrie 2017 și are o alocare totală de 112 milioane euro.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info.
Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.
INFORMAȚII UTILE
PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE PROIECTE SUBMĂSURA 4.1aSesiunea aferentă submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” se prelungește până la 30 septembrie 2017, ora 16:00.

Detalii aici: https://goo.gl/JJ5pvM

  PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE PROIECTE SUBMĂSURA 6.3Sesiunea de primire a cererilor de finanțare aferentă submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungită până la data de 31 august 2017, ora 16.00.

RAPOARTELE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE PUBLICATE PE SITE-UL AFIR

 

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție/contestație:
 • Raportul de Selecție Intermediar aferent submăsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - Infrastructura de acces agricolă, etapa lunară 1: http://bit.ly/2vIOqOL ;
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” etapa lunară 1, sesiunea 01 din 2017: https://goo.gl/8u8FKQ 
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, etapa lunară 1, S01/2017: https://goo.gl/GMH8ds
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri”, etapa lunară 3, sesiunea 01 din 2016: http://bit.ly/2uYNKa4
Alte documente de interes:
 • Tabelul centralizator actualizat al preţurilor maximale utilizate în cadrul proiectelor finanţate prin Măsura 19 LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 https://goo.gl/4uFph3


  PROIECT PRIVIND ÎNFIINȚAREA BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE


Proiectul de HOTĂRÂRE privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava se află în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul MADR: https://goo.gl/mhCT7P NEWSLETTER PEI-AGRI - IULIE 2017 PUBLICAT


Ediția aferentă lunii iulie 2017 a newsletterului EIP-AGRI, în limba română, a fost publicată pe site-ul Rețelei Naționale Rurală -  www.rndr.ro – secțiunea PEI-AGRI.
 
Dintre subiecte:
 • Lansarea pe piață a produselor inovatoare
 • “Agricultura  ecologică funcționează”
 • Biocombustibili solizi durabili
 • 4D4F- tehnici bazate pe senzori în sistemele de producere a lactatelor
 • Sesiune pentru trei noi Focus Grupuri
Versiunea în limba română a newsletterului poate fi accesată mai jos:
...detalii newsletter
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
CONECTAREA ÎN REȚEA LA NIVEL LOCAL ȘI REGIONAL
 

ENRD Innovation camp 2017,  Finlanda

În perioada 26-29 iunie a.c., reprezentanta Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale din România a participat, la Jyväskylä – Finlanda, la cea de-a 8-a reuniune a Rețelelor Naționale Rurale.
Evenimentul, organizat de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală împreună cu Rețeaua de Dezvoltare Rurală din Finlanda, a avut ca obiective:
 • elaborarea unor noi instrumente de conectare în rețea în mediul rural;
 • identificarea metodelor de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin Declarația de la Cork
  privind implementarea Programelor de Dezvoltare Rurală;
 • îmbunătățirea implementării activităților realizate de Rețelele Naționale Rurale și sprijinul oferit;
 • Stimularea inovării ca sarcină a Rețelelor Naționale Rurale și conexiunea cu părțile implicate în dezvoltare rurală.

Reuniunea a fost structurată pe 6 grupuri de lucru în cadrul cărora au fost analizate și aplicate metode de îmbunătățire și consolidare a activităților Rețelelor Naționale Rurale, pe tematici precum:
 • impactul asupra comunităților rurale (rural proofing)
 • Comunicare – implicarea comunităților, beneficiarilor și potențialilor beneficiari și creșterea conștientizării
 • Comunicare / informare – diseminarea informațiilor și organizarea campaniilor
 • Simplificare - centralizarea și analizarea feedbackului din partea publicului și autorităților cu responsabilități în implementarea Programelor de Dezvoltare Rurală
 • Inovare – creșterea implicării publicului
 • Inovare – comunicare și diseminare.
 
Obiectivul principal al celor șase grupuri de lucru a fost atât schimbul de experiență, de idei, cât și elaborarea de metode practice de îmbunătățire a implementării PNDR și consolidarea lucrului în echipă între rețelele naționale rurale.
 
Mai multe detalii legate de eveniment, pot fi accesate la următoarea adresă: https://goo.gl/xBrgom

  CONFERINȚĂ PRIVIND VIITORUL POLITICII AGRICOLE COMUNE POST 2020În data de 7 iulie, la Bruxelles, a avut loc conferința dedicată Politicii Agricole Comune (PAC), în cadrul căreia au fost discutate rezultatele consultării publice privind viitorul PAC.

Astfel, au fost prezentate și analizate răspunsurile oferite în cadrul consultării publice încheiate la datade 2 mai 2017. Printre aspectele semnalate în cadrul acestora, s-au numărat îmbunătățirea durabilității fermelor, evidențierea contribuției fermierilor și abordarea politicii de înverzire/mediu.

Recomandările și concluziile au vizat cooperarea între fermieri, societatea civilă, ONG-uri și factorii de decizie.
Mai multe detalii :  https://goo.gl/yrMywq
                            https://goo.gl/UQ6GxB
EVENIMENTE NAȚIONALE

  CONTROL PE TEREN – CERERILE UNICE DE PLATĂ CAMPANIA 2017APIA a început controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren - Campania 2017.

Astfel, în perioada 01 iulie – 01 octombrie 2017, APIA efectuează controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice va avea loc în iarna sau în primăvara anului următor.
 
Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:
- să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;
- să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului;
- să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură.

Controlul se poate face şi în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate. DEPUNERE CERERI DE PLATĂ AFERENTE PROGRAMULUI NAȚIONAL APICOL
Până la data de 15 august 2017, la Centrele judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti ale/al APIA se depun Cererile de plată pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA) în anul 2017

 

Beneficiarii Programului sunt:
1. apicultorii (persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale) pentru acţiunile:
- combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
- raţionalizarea transhumanţei;
- măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol.
2. cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.


Mai multe detalii aici:  https://goo.gl/BzN29h

  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND CREŞTEREA ABSORBŢIEI FONDURILOR EUROPENEJoi, 6 iulie 2017, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut o şedinţă de lucru cu personalul de conducere al AFIR de la nivel central, regional şi judeţean. Scopul întâlnirii a fost de a analiza implementarea PNDR 2014-2020 şi  a identifica problemele care apar în procesul de accesare a fondurilor europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

 „Această şedinţă de lucru ne permite să dialogăm în profunzime cu fiecare judeţ în parte şi să găsim împreună soluţiile necesare pentru a aduce cât mai repede banii în ţară pentru agricultură şi pentru dezvoltarea satului românesc. Vă asigur de tot sprijinul şi toată disponibilitatea mea pentru rezolvarea problemelor care pun piedici în atingerea obiectivului pe care ni l-am stabilit ca ţintă de absorbţie pentru acest an”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Totodată, s-a evaluat punctual cu fiecare oficiu judeţean şi centru regional modalitatea de accelerare a absorbţiei fondurilor europene, astfel încât la finalul anului 2017 să fie atinsă ţinta de 1,6 miliarde euro fonduri europene rambursate de către Comisia Europeană pentru proiectele de investiţii şi măsurile compensatorii finanţate prin PNDR.

De asemenea, s-a stabilit ca în perioada următoare să aibă loc întâlniri lunare pentru analizarea stadiului implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi pentru a găsi soluţii concrete la problemele semnalate de către fiecare structură teritorială în parte.
Alături de ministrul Daea s-au aflat secretarul de stat Alexandru Potor, directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, precum şi directorul general al Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală - AM PNDR, Florentina Tudor.  PROPUNERI ȘI SOLUȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA PNDRÎn acest moment,  la nivelul AFIR și MADR sunt în analiză și se caută soluții rapide pentru probleme aduse în discuție de către beneficiari în cadrul evenimentelor programate și derulate de AFIR.
Astfel, s-a propus ca plata comisioanelor stabilite de Fondurile de Garantare la emiterea scrisorilor de garanție bancară (SGB), necesare beneficiarilor publici pentru solicitarea/ acordarea avansului, să se facă eșalonat, lunar, iar valabilitatea scrisorilor de garanție bancară sa fie în concordanță cu durata efectivă de implementare a investiției.

Totodată, se caută soluții și pentru proiectele trecute pe procedura de tranziție dintre programe, care nu vor putea obține autorizațiile de funcționare până la termenul limită de depunere a ultimei tranșe de plată, astfel încât acestea să poată fi depuse în perioada de monitorizare a proiectului.

În urma seriei de întâlniri de lucru avute în zilele de 13 iulie 2017 la Târgoviște și vineri 14 iulie 2017, la Craiova, la care au participat secretarul de stat Alexandru POTOR și Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian – Ionuț CHESNOIU, au fost discutate și analizate mai multe situații și probleme cu care se confruntă unii beneficiari ai PNDR 2020.
 
 

  ÎNTÂLNIRI DE LUCRU CU SOLICITANȚII ȘI BENEFICIARII PNDR DIN ALBA IULIA

Secretarul de stat din cadrul MADR, Alexandru POTOR, împreună cu directorul general al AFIR, Adrian - Ionuț CHESNOIU, au luat parte vineri, 21 iulie 2017, la o serie de întâlniri de lucru la Alba Iulia.


Rolul acestor întâlniri îl reprezintă analizarea problemelor și spețelor concrete identificate de solicitanții sau beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) și soluționarea acestora pentru a evita eventuale întârzieri sau blocaje de ordin procedural.

 

Cele mai importante probleme de care se lovesc beneficiarii Programului au vizat întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice, dificultatea în a obține credite pentru cofinanțarea investițiilor finanțate prin PNDR 2020, eliberarea de autorizații și avize, în special de mediu, probleme comune și altor regiuni ale țării.

 

Am avut mai multe întâlniri în teritoriu pe această temă, la Tulcea, Constanța, Craiova, Târgoviște și Satu Mare. După fiecare întâlnire, pot spune că au fost înregistrate două tipuri de rezultate: fie s-au dat soluții pe loc la diverse spețe, fie problemele ridicate au fost transmise spre soluționare departamentelor tehnice din minister, AFIR sau APIA, acolo unde e cazul, pentru a analiza și evalua oportunitatea adaptării procedurilor sau legislației” a declarat Secretarul de Stat al MADR, Alexandru POTOR.

 

Este foarte important să avem un schimb real de informații cu beneficiarii noștri în cadrul acestor întâlniri de lucru, astfel încât toate deciziile pe care le luăm și procesul de simplificare pe care l-am inițiat la nivelul Agenției să poată să-și producă efectele. Suntem direct interesați să fim parteneri cu beneficiarii nostri în implementarea proiectelor și toate aceste probleme pe care le identificăm împreună, le vom analiza și, dacă este cazul, le vom aduce în atenția Guvernului României” a declarat directorul general al AFIR, Adrian – Ionuț CHESNOIU.  ÎNTÂLNIRE DE LUCRU LA SATU MARE CU BENEFICIARII PNDR ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
 


Dintre problemele aduse în discuție, amintim acordarea de credite necesare pentru asigurarea cofinanțării și termenele prea lungi în desfășurarea procedurii de achiziții publice.

 

Motivul pentru care suntem la această întâlnire este că am început la nivel național o serie de întâlniri cu beneficiarii PNDR prin care ne propunem să identificăm principalele probleme reale pe care le întâmpinați în implementarea proiectelor și să gasim soluții, fie pe loc, fie să le dăm în lucru departamentelor tehnice din cadrul MADR și AFIR pentru a găsi rapid soluții. Obiectivul pe care îl avem este să accelerăm implementarea fondurilor europene și absorbția eficientă a acestora.” a precizat Secretarul de Stat al MADR, Alexandru POTOR.

 

De asemenea, cei prezenți au solicitat realocarea fondurilor între submăsuri (de exemplu să se ia fonduri de la submăsurile mai puțin populare și să fie suplimentate alocările pentru submăsurile care au prezentat un interes foarte mare, iar fondurile disponibile s-au epuizat rapid). Această posibilitate este deja în atenția MADR și se caută rezolvare.

 

O altă observație a vizat simplificarea procedurii de acordare a avansului pentru beneficiarii publici ai PNDR și de emitere a scrisorilor de garanție bancară.


  FESTIVALUL CULINAR CASTRANOVA – EDIȚIA Ia  Joi, 20.07.2017, în localitatea Castranova - jud.Dolj, s-a desfășurat ,,FESTIVALUL CULINAR”- a cărui tematică a cuprins gastronomia locală, portul popular și mesteșugurile specifice,  organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Jiu-Romanati și SC AMARA SPA SRL.
 
Domnul Marin Nitu - reprezentant al primariei Teasc - partener în cadrul GAL,  a precizat că acest festival este bine venit și contribuie la promovarea teritoriului GAL JIU ROMANATI cu tradițiile locale, a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și mai ales la implicarea locuitorilor și tinerilor în menținerea și promovarea tradițiilor.
 
Au fost prezenți în jur de 200 de participanți care au apreciat preparatele culinare (ciorba de pește, fasole cu ciolan și sos cu miel), pregătite sub ochii vizitatorilor.   DEMO TOUR 2017 - județul ArgeșÎn data de 22.07.2017 în localitatea Buzoiești a fost organizată o prezentare de mașini agricole performante, la care au participat numeroși fermieri, reprezentanți ai instituțiilor descentralizate ale MADR și alti invitați.
 
De asemenea, au fost prezentate inovațiile în domeniul mașinilor de prelucrat solul cu accent pe utilaje de afânat fără răsturnarea brazdei și concomitent  pregătirea patului germinativ.
Acest tip de lucrare reprezintă o noutate în domeniu, cu beneficii privind productivitatea muncii, evitarea tasărilor excesive ale solului și economia de combustibil.
 
Utilajele prezentate sunt eficiente din punct de vedere al costurilor de achiziție pentru fermierii mari și mijlocii (în jur de 200 ha), dar și pentru fermierii mici în situații de asociere în grupuri de producători sau cooperative.

Partea inedită a evenimentului a fost prezentarea practică, demonstrațiile ,,în brazdă”, cu măsurători elocvente ale parametrilor proceselor de lucru.

 

  LANSAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ – GAL ADA KALEH

În data de 07.07.2017 a avut loc conferinta publica de lansare a Strategiei de Dezvoltare Locala a parteneriatului public-privat Gal Ada Kaleh.

În cadrul întâlnirii au fost detaliate măsurile disponibile în cadrul SDL, cât și alocările financiare pe fiecare măsură și activitatea asociației.

Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai comulelor membre ale asociației, ai parteneriatului privat cât și invitati ai Direcției pentru Agricultură Județeană, Direcției Generale Dezvoltare Rurală AM PNDR, Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mehedinți, Consiliul Județean și ai presei locale.
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp