Copy
Newsletter RNDR nr.1/2018
View this email in your browser
                                   
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
     PUBLICARE REGULAMENT OMNIBUS

La 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare o serie de îmbunătățiri tehnice aduse politicii agricole comune (PAC).
Partea privind sectorul agricol din regulamentul Omnibus modifică cele patru regulamente ale PAC:
 • plățile directe
 • dezvoltarea rurală
 • organizarea comună a piețelor și
 • reglementarea orizontală
Plățile directe: normele privind pășunile permanente au fost modificate pentru a oferi mai multă flexibilitate statelor membre. De asemenea, anumite elemente ale înverzirii vor fi simplificate. În plus, distincția dintre fermierii activi și cei inactivi va deveni opțională, permițând astfel statelor membre în care aceasta a dus la o sarcină administrativă excesivă să renunțe la utilizarea ei.
Dezvoltarea rurală: măsurile de gestionare a riscurilor vor deveni mai atractive având în vedere că anumite praguri sunt reduse în timp ce ratele de sprijin cresc. De asemenea, utilizarea instrumentelor financiare va fi simplificată
Organizarea comună a piețelor: unele prerogative ale organizațiilor de producători, cum ar fi planificarea producției, optimizarea costurilor de producție, introducerea pe piață și negocierea contractelor pentru furnizarea de produse agricole în numele membrilor, vor fi extinse la toate sectoarele în vederea îmbunătățirii poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare. 

Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, așa-numitul regulament Omnibus, a fost publicat în luna septembrie 2016 ca parte a pachetului de revizuire a cadrului financiar multianual (CFM) și includea modificări aplicabile tuturor celor patru regulamente PAC de bază, în scopul simplificării în continuare a politicii agricole comune cu avantaje atât pentru fermieri, cât și pentru autoritățile naționale.

Propunerea Omnibus a reprezentat o a doua etapă în exercițiul de simplificare a PAC și a urmat unei serii de măsuri de simplificare adoptate prin intermediul unor modificări ale actelor delegate și de punere în aplicare ale Comisiei, precum și ale orientărilor în acest sens.

În conformitate cu procedura legislativă ordinară, propunerea Omnibus a necesitat aprobarea atât a Parlamentului European, cât și a Consiliului. În cadrul Consiliului, partea privind sectorul agricol din propunerea Omnibus a fost discutată în mai multe rânduri de către Comitetul special pentru agricultură (CSA) și de către Consiliului Agricultură și Pescuit.

Regulamentul (Omnibus) nr. 2393/2017 poate fi accesat aici: http://bit.ly/2BrAH0J 
INFORMAȚII UTILE
  RAPOARTELE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚII PUBLICATE PE SITE-UL AFIR

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 • Raport de Selecție aferent submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” etapa 1, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - Componenta infrastructura de IRIGAȚII, etapa 4, sesiunea 01/2017
 • Raport de Contestații individual pe submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
 • Raport de Selecție aferent submăsurii 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, etapa 2, național, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa 3, S01/2017
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, componenta educațională, etapa 2, sesiunea 01/2017
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații”:
http://bit.ly/2vIOqOL


Alte documente de interes publicate pe site-ul AFIR:

 • GHIDUL Solicitantul pentru submăsura 16.1 și submăsura 16.1a - Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol

Documente de interes publicate pe site-ul MADR:

 • Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 1.1. - Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe prin utilizarea costurilor unitare standard
           Link aici: https://goo.gl/d1CgHD
 • Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală, editia 02 si formularele aferente MANUALULUI DE PROCEDURĂ pentru SDL. Link aici: https://goo.gl/iWAfks

  SPRIJIN PRIN PNDR 2020 ACORDAT PENTRU COMASAREA TERENURILOR

O nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare prin intermediul submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul PNDR 2020 se desfășoară în perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00.
 
Fondurile europene disponibile pentru această sesiune de primire a cererilor de finanțare sunt în valoare de 12.290.531 euro. Pragul de calitate lunar stabilit pentru intervalul 8 ianuarie 2018 – 8 februarie 2018 este de 25 de puncte și scade treptat până la pragul minim de 3 puncte în ultima lună a sesiuni (11 aprilie 2018 – 11 mai 2018).
 
Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordă sub formă de plată anuală începând cu anul semnării Contractului de finanțare și până la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului ajunge până la 1.500 de euro/ an și reprezintă 120% din suma anuală pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (plăți directe către fermieri).

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare este cea on-line prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției, www.afir.info. 

Pentru mai multe detalii, puteti accesa site-ul AFIR (secțiunea Investiții PNDR – sM 6.5)
 DESCHIDEREA PRIMEI SESIUNI DE DEPUNERE PENTRU GRUPURI OPERAȚIONALE

În perioada 29 ianuarie 2018 -30 aprilie 2018 se desfășoară prima sesiune aferentă sub-măsurilor 16.1 și 16.1a - Înființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvoltă proiecte pilot și noi produse în sectorul agricol și pomicol.

Alocarea financiară pentru sesiunea aferentă submăsurii 16.1 este de 6.676.044 Euro, iar pentru submăsura 16.1a este de 5.850.768 Euro.

Grupurile Operaționale (GO) sunt grupuri de persoane care lucrează împreună în cadrul unui proiect inovator, finanțat prin Programul de Dezvoltare Rurală (PDR), național sau regional al statului membru. 

Grupurile Operaționale reunesc parteneri din diverse domenii, în funcție de tema și obiectivele specifice ale fiecărui proiect.

Solicitantul trebuie să fie un grup operațional potențial, în baza unui acord de cooperare, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură, din sectorul agricol/pomicol în funcție de submăsură și de tema proiectului:
 
•    Partener cu domeniul de activitate - cercetare;
•    Partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar/pomicol 
În funcție de tema proiectului și de problema specifică abordată de Grupul Operațional, se pot alătura alți parteneri relevanți (consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi etc.)

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice neautorizate, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF.

Cererile se depun on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții interesați au la dispoziție Ghidul solicitantului și anexele aferente sM 16.1 și 16.1a, documente pe care le pot consulta pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”.
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

Din 22 ianuarie și până pe 20 aprilie, Comisia Europeană desfășoară consultarea publică referitoare la  eficiența programelor de dezvoltare rurală 2007-2013.

Întrebările formulate vizează inclusiv modul în care programele de dezvoltare rurală au contribuit la îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și forestier, a mediului și zonei rurale, calitatea vieții la țară și diversificarea economiei rurale.

Răspunsurile sunt așteptate mai ales de la următoarele tipuri de beneficiari:
 • fermieri
 • procesatori
 • retaileri
 • locuitori ai zonelor rurale
 • autorități publice naționale
 • autorități publice regionale
 • organizații de business
 • organizații non-guvernamentale și ale societății civile
 • alte instituții publice
Rezultatele consultării vor fi folosite de Comisia Europeană în redactara concluziilor privind evaluarea programelor de Dezvoltare rurală, care vor sta la baza elaborării Politicii Agricole Comune post 2020.
Chestionarul este disponibil accesând următorul link:  http://bit.ly/2GiRHtE  

  PRIMA REUNIUNE A CONSILIULUI AGRIFISH DIN 2018


Consiliul European AGRIFISH din  29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Președinției Bulgariei.

Principalele discuții au vizat Comunicarea Comisiei “Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, situația de pe piața zahărului, a cărnii de porc și a laptelui. Un alt subiect supus dezbaterii a fost analizarea oportunității derulării unor studii și teme de cercetare în vederea  prevenirii și controlului pestei porcine africane în Uniunea Europeană.

La reuniune, România a fost reprezentată de Secretarul de Stat Alexandru Potor.

Dezbaterile cele mai intense s-au desfășurat pe marginea Comunicării Comisiei UE privitoare la viitoarea Politică Agricolă Comună. Comisarul European Phil Hogan a ținut să îndepărteze anumite îngrijorări care au apărut între membrii blocului comunitar în legătură cu posibila renaționalizare a PAC și creșterea birocrației, prin solicitarea adoptării unor Planuri Naționale Strategice ca precondiție pentru accesarea fondurilor destinate agriculturii.

România nu este de acord cu plafonarea plăților directe și a respins ideea cofinanțării din surse naționale a sumelor plătite pe suprafața agricolă.

În cadrul înaltului for european am transmis faptul că, în perioada de programare următoare, zonele rurale trebuie să continue a fi finanțate corespunzător, pentru a ajunge la un nivel de dezvoltare comparabil cu cel din alte state membre. Am observat cu satisfacție faptul că mai multe state membre împărtășesc poziția noastră (în special privind nevoia atingerii convergenței externe a plăților pentru fermieri). Cu toate acestea am asistat și la exprimarea unor opinii care resping egalizarea plăților directe între statele membre, în mod notabil Olanda, care a invocat niveluri diferite de la o țară la alta în ceea ce privește costul input-urilor, prețul terenurilor și al forței de muncă” a precizat secretarul de stat Alexandru POTOR.

Comisarul Hogan a expus membrilor Consiliului o analiză asupra situației piețelor agricole.

Ministrul bulgar al Agriculturii – Rumen Porodzanov, care asigură conducerea lucrărilor Consiliului AGRIFISH, a solicitat intervenienților să se concentreze în special pe sectoarele cele mai sensibile – zahăr, lapte și carne de porc.

Sectorul laptelui a cunoscut o relativă revenire după șocurile anilor trecuți dar rămâne foarte sensibil din cauza acumulărilor uriașe de stocuri de lapte praf degresat (aproximativ 380.000 tone). Acestea pot dezechilibra piața și în aceste condiții România încurajează toate măsurile care pot fi adoptate la nivel comunitar, având ca efect reducerea cât mai rapidă a stocurilor.
Comunicat MADR 


   CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND TRANSPARENȚA ȘI SUSTENABILITATEA PROCEDURII UE REFERITOR LA EVALUAREA RISCURILOR ÎN CADRUL LANȚULUI ALIMENTAR


Regulamentul privind legislația generală în domeniul alimentar (normele UE privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale de-a lungul lanțului de producție) reprezintă piatra de temelie a cadrului de reglementare al UE, care acoperă întregul lanț alimentar: „de la producător la consumator”.
 
Legislația impune ca prevederile legale privind produsele alimentare și hrana pentru animale să se bazeze pe date științifice. Este vorba despre principiul analizei de risc, care constă din trei componente distincte, dar interconectate: evaluarea riscului (aviz științific), gestionarea riscurilor (măsuri luate pe baza avizelor științifice, a altor factori legitimi și, dacă este cazul, a principiului precauției) și comunicarea riscurilor (schimb interactiv de informații privind riscurile pe tot parcursul procesului de analiză a riscurilor).
 
De la adoptarea, în 2002, a regulamentului privind legislația generală în domeniul alimentar, contextul politic, economic și social a evoluat și, totodată, s-au modificat percepția și așteptările consumatorilor cu privire la lanțul alimentar.
 
Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, iar răspunsurile pot fi transmise în oricare din cele 23 de limbi oficiale.
Recomandarea este ca răspunsurile să fie formulate în engleză, întrucât acest lucru va ajuta la o procesare mai ușoară.
Chestionarul poate fi accesat aici: http://bit.ly/2DIrKFb
 RAPORTUL CURȚII EUROPENE DE AUDIT: SPRIJINUL PENTRU TINERII FERMIERI SĂ FIE MAI BINE DIRECȚIONAT

Sprijinul pentru tinerii fermieri este adesea definit în mod necorespunzător, impactul și rezultatele scontate nefiind specificate. Curtea recomandă o mai bună direcționare a sprijinului, astfel încât acesta să stimuleze o reînnoire eficace a generațiilor.
 
Auditul s-a concentrat pe cele patru state membre cu cele mai importante cheltuieli pentru tinerii fermieri (și anume cei cu vârsta sub 40 de ani): Franța, Spania, Polonia și Italia. S-a constatat că există diferențe importante între modul în care sunt gestionate plățile din pilonul 1, acordate sub forma unei plăți suplimentare de 25 % pentru tinerii fermieri, în plus față de plățile directe, și plățile din pilonul 2, destinate tinerilor fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă.
 
Deși sprijinul prevăzut în pilonul 2 se bazează în general pe o vagă evaluare a nevoilor, obiectivele sale reflectă totuși parțial obiectivul general de a încuraja reînnoirea generațiilor.
 
Acest ajutor răspunde în mod mai direct nevoilor tinerilor fermieri legate de accesul la terenuri, la capital și la cunoștințe.
Cuantumul ajutorului este în general corelat cu nevoile și este ajustat pentru a încuraja acțiuni specifice (cum ar fi introducerea unor practici agricole ecologice sau inițiative privind economisirea apei ori a energiei).
Planurile de afaceri sunt instrumente utile, însă prezentau o calitate variabilă între statele membre auditate. Autoritățile de management nu au aplicat întotdeauna proceduri de selecție care să le permită prioritizarea celor mai bune proiecte.
Raportul poate fi accesat aici: http://bit.ly/2BsNX4W
  PORTAL DEDICAT CONCEPTULUI SATE INTELIGENTE


Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) a creat și publicat în cadrul siteului enrd.ec.europa.eu o secțiune dedicată conceptului smart villages (sate inteligente, sate dezvoltate durabil), în cadrul căreia cei interesați pot găsi informații despre proiecte și inițiative derulate la nivel european și care contribuie la aplicarea conceptului.
 
Cea de-a treia întâlnire a grupului de lucru tematic (GLT) al ENRD pe tematica sate inteligente se va desfășura pe 21 februarie, participanții având posibilitatea ca în următoarea zi să asiste la seminarul organizat de ERUDITE privind comunitățile digitale
 
Secțiune portal: http://bit.ly/2kruagJ
 
Reuniunea grupului de lucru tematic: http://bit.ly/2DNTU1D
 INSTRUMENTE NOI DEDICATE INOVĂRII LEADER /CLLD

Tot în cadrul siteului Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) a fost publicată secțiunea dedicată inovării prin LEADER/CLLD.
Secțiunea va fi actualizată periodic și va include bune practici și recomandări privind inovarea prin intermediul LEADER.
Mai multe detalii aici: https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-innovation_en
EVENIMENTE NAȚIONALE
  DEZBATERI PRIVIND VIITORUL SECTORULUI ALIMENTAR ȘI AL AGRICULTURII

La data de 11 ianuarie 2018, s-a demarat la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) procesul de consultare cu părțile interesate (reprezentanți ai fermierilor - federații agricole, organizații profesionale, diverse asociații din domeniu, producători agricoli, institute de cercetare, mediul academic) cu privire la Comunicarea Comisiei Europene pe o nouă Politică Agricolă Comună (PAC), post 2020.

Comunicarea pusă în dezbatere publică relevă elementele principale ale unei eventuale reforme și direcția dorită pe ”Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, în contextul schimbărilor climatice, intensificării protecției mediului, volatilității prețurilor, frământărilor politice și economice, cât și a constrângerilor tot mai mari generate de comerțul mondial.
 
Procesul de consultare și decizia privind poziționarea României față de cele 7 aspecte cheie din Comunicarea Comisiei privind viitoarea PAC trebuie să poarte amprenta bunei guvernanțe.
 
În urma discuțiilor purtate pe obiectivele strategice și pe noua arhitectură a politicii agrare viitoare, ministerul a solicitat până la începutul lunii februarie punctele de vedere scrise de la părțile interesate consultate pentru a contura aspectele practice și favorabile atât pentru fermierii români, în termeni de nivel de susținere financiară, echitate și simplificare administrativă, cât și pentru spațiul rural românesc în general.
 
Reamintim că, în data de 29 noiembrie 2017, Comisia Europeană a publicat Comunicarea sa ce va sta la baza dezbaterilor la nivelul instituțiilor europene, precum și la nivel de state membre. Textul Comunicării Comisiei Europene privind Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii este disponibil și pe site-ul MADR (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_ro.htm).

 ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI PETRE DAEA CU EXCELENȚA SA, DOAMNA MICHELE RAMIS, AMBASADORUL REPUBLICII FRANCEZE LA BUCUREȘTI

Domnul Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a primit-o la sediul MADR pe doamna Michele Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze la București. Doamna Ambasador a fost însoțită de doamna Marie-Luce Ghib, consilier agricol regional pentru România, Bulgaria și Serbia și domnul Michel Cywinski – Șef al misiunii economice.

În cadrul discuției cu Ambasadorul Republicii Franceze la București, subiectele principale abordate au vizat viitoarea Politică Agricolă Comună și pregătirea preluării Președinției Consiliului UE de către România în prima parte a anului 2019, cooperarea bilaterală precum și invitarea României, ca parte la Inițiativa lansată de Franța “4 per 1000 pentru sol”.

Ministrul Daea a menționat importanța întâlnirii de astăzi, mai ales că Franța și România au interese comune.
 
Discuția a pregătit întâlnirea cu omologul francez, domnul Stephane Travert, stabilită pentru data de 13 februarie 2018.
Ministrul român a atras atenția asupra contextului diferit și a noii conjuncturi față de care suntem obligați să gândim viitoarea Politică Agricolă Comună, pentru 27 state membre, dar și pericolul unor amenințări din afara granițelor UE legate de piață și de boli la animale și plante.
 
Câteva elemente esențiale de interes comun, subliniate de ministrul Daea, au fost următoarele: 
 • atât România cât și Franța sunt pe primele locuri în UE la producția de cereale și la exportul acestora;
 • România trebuie să dezvolte sectorul de zootehnie și să creeze valoare adăugată, asigurând în acest fel câștigul pentru fermieri;
 • o alocare consistentă și în viitor va asigura competitivitatea necesară îndeplinirii obiectivului asumat – asigurarea securității alimentare.
 
Schimbul de opinii privind Politica Agricolă Comună a dus la prelungirea întâlnirii și, răspunzând  interesului manifestat de Franța, Petre Daea a punctat și detaliat o parte a priorităților României, între acestea amintind menținerea celor doi piloni, menținerea plăților directe și continuarea convergenței acestora, fără diferențiere între statele membre, flexibilitate între piloni.

De asemenea, ministrul a subliniat că, în opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. Totodată, ministrul Petre Daea a afirmat că România nu susține plafonarea plăților. Altfel, se periclitează sursa de securitate alimentară și de contribuție economică a fermelor de dimensiune mare, esențiale agriculturii noastre.

În contextul preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, ministrul Agriculturii a dat asigurări că ne aflăm acum în etapa formării experților și într-un dialog permanent cu trio-ul format din Estonia, Bulgaria și Austria. Măsurile sunt necesare pentru ca toate problemele să fie preluate din mers și să fie gestionate eficient, în vederea asigurării unui flux continuu al activităților.

La rândul său, Ambasadorul Michele Ramis a afirmat că Franța este apropiată de obiectivele prezentate de România în domeniul agricol, accentuând ideea că viitoarea Politică Agricolă Comună va trebui să răspundă provocărilor legate de securitatea alimentară și de schimbările climatice, iar sectorul agricol va trebui să își întărească rezistența în fața diverselor crize.
Mai multe informații în comunicatul MADR: http://bit.ly/2GjPiyA

 SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PRIVIND LEADER ȘI RNDR 


Marți, 30 ianuarie 2018 a avut loc un schimb de experiență între reprezentanții Direcției Generale Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și o delegație din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Moldova, însoțiți de reprezentanți ai asociaților de fermieri din această țară, temele abordate vizând înființarea platformei dedicată Rețelei Naționale Rurale și înființarea Grupurilor de Acțiune Locală de tip LEADER din Republica Moldova.
 
Discuțiile au atins aspecte referitoare la cadrul legal național și european și împărtășirea experienței din România privind abordarea de jos în sus a nevoilor identificate la nivel local (abordarea LEADER - bottom-up) și funcționarea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din România.
 
La întâlnire a participat domnul Secretar de Stat Daniel BOTĂNOIU care a încurajat strânsa colaborare între cele două părți prin schimbul de experiență și transferul de bune practici privind tematica LEADER și Rețeaua Națională Rurală.

  PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA CEA DE-A 83-A EDIȚIE A EXPOZIŢIEI INTERNAȚIONALE “SĂPTĂMÂNA VERDE” 2018

În perioada 19 - 28 ianuarie 2018, la Berlin, Germania, a avut loc cea de a 83-a ediţie a expoziţiei internaţionale „Săptămâna Verde”, la care Bulgaria a fost țară parteneră. 

La ediţia din acest an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a participat cu un stand la care au fost prezenți experți din cadrul direcțiilor tehnice şi secretarul general, Constantin Ilie Aprodu.

La standul MADR din incinta expoziției, vizitatorii au putut degusta produse românești înregistrate cu Indicație Geografică Protejată precum: Magiun de prune TOPOLOVENI din judeţul Argeş, Salam de Sibiu al celor 6 membri ai Asociaţiei Producătorilor de Salam de Sibiu, din judeţele Bacău, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Ilfov şi Bucureşti, Novac afumat din Ţara Bârsei, judeţul Braşov. Totodată, Telemeaua de Ibănești de la membrii Asociației pentru promovarea produselor tradiționale de pe Valea Gurghiului, județul Mureş, produs înregistrat cu Denumire de Origine Protejată, va putea fi degustată de cei interesați.

La „Săptămâna Verde” au fost expuse și produse a căror documentație se află în diverse stadii de verificare la direcțiile de specialitate ale Comisiei Europene: cârnații de Pleșcoi, din județul Buzău, Scrumbia de Dunăre afumată de la membrii Asociației Ro-Pescador din Tulcea şi Cașcavalul de Săveni de la Asociația Producătorilor din Botoșani.
Pentru prima dată la un târg internațional, reprezentanții MADR au prezentat, în cadrul standului, 16 produse din cele 30 înregistrate în Registrul național al produselor montane: suc natural din mere ”KOP”, suc natural din pere ”KOP”, suc natural din mere şi sfeclă roşie ”KOP”, suc natural de mere, suc natural de pere, suc natural de mere și pere, miere din județul Caraș Severin, cașcaval de Ibănești, smântână de Ibănești, urdă de Ibănești din județul Mureș, cașcaval țărănesc Valdostana, brânză de burduf Valdostana, cașcaval Valdostana din județul Prahova, sana, iaurt și chefir din județul Harghita.

Începând cu anul 2003, MADR a participat la „Săptămâna Verde” de la Berlin, în fiecare an, cu stand propriu.
Mai multe informații aici: http://bit.ly/2DH8MQp 

  PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI DIN RASELE BAZNA ȘI MANGALIȚA

Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, în perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora în vederea producerii cărnii de porc, pentru creșterea, îngrășarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița către un procesator/altă persoană juridică, potrivit unei Hotărâri adoptate în ședința de astăzi a Guvernului.
 
La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița și procesatorii/alte persoane juridice care defășoară activități de prelucrare și conservare a cărnii, activități de comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, activități de comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne.
 
Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița, care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, pentru creștere, îngrășare și livrare către un procesator cu care au încheiat contract în acest sens.
Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
 
a) să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
b) să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică;
c) să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract;
d) să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;
e) să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică;
f) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.
 
Furnizorii de porci solicitanți ai ajutorului de minimis, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
a) sa dețină scroafe și/sau scrofițe, înscrise în registrul genealogic;
b) să furnizeze purcei înțărcați către procesator sau altă persoană juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;
c) purceii să fie identificați potrivit legislației în vigoare.
 
Procesatorii și alte persoane juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare și să îi transporte către beneficiari,
 • să încheie contract cu beneficiarii pentru creșterea și îngrășarea purceilor,
 • să preia de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel puțin 50% din efectivul de purcei destinat îngrășării/beneficiar, la o greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap
 • să plătească beneficiarului prețul stabilit prin contract.
 În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița, crescătorii de porci din rasele Bazna și/sau Mangalita și procesatorii/alte persoane juridice, pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care se depune la direcția agricolă județeană (DAJ), care îi înregistrează în registrele unice corespunzătoare, precum și în registrul de evidență al ajutorului de minimis.
 
Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 mil. lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinație, de la bugetul de stat.
 
Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2rJGNdb

5 februarie 2018
Copernicus pentru Agricultură
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
6 februarie 2018
Atelier ENRD privind simplificarea LEADER
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
 
6-7 februarie 2018
Atelier de lucru EIP-AGRI
“Inovarea în lanțurile alimentare scurte: creând valoare împreună”

Lyon - Franța
detalii aici...
13 februarie 2018
Atelierul de lucru ENRD
“Îmbunătățirea politicii de dezvoltare rurală la nivel regional”

Roma - Italia
detalii aici...
22-23 februarie 2018
Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER 
București, România
detalii aici...
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79/24
Fax: 021. 307 86 06
19-21 Februarie 2018
Forumul Național de Dezvoltare Rurală
Zaragoza - Spania
detalii aici...
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp