Copy
Newsletter RNDR nr. 5/2018
View this email in your browser
                             
CUPRINS                                                          NEWSLETTER NR. 5/2018
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
PROPUNERILE COMISIEI EUROPENE PRIVIND POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ POST 2020

Pe 1 iunie a.c, Comisia Europeană a anunțat propunerile privind PAC și peroada de programare 2021-2027.
Pe scurt, propunerile anunțate în cadrul conferinței de presă susținută de Phil HOGAN - Comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurala, vizează aspecte precum:
 • Fermele mici și medii vor primi un sprijin mai mare pe hectar;
 • Țările vor trebui să rezerve cel puțin 2 % din alocarea lor destinată plăților directe pentru a-i sprijini pe tinerii fermieri la instalare. Acest sprijin va fi completat prin sprijin financiar pentru dezvoltarea rurală și diferite măsuri de facilitare a accesului la terenuri și la transferul acestora;
 • O proporție de cel puțin 30 % din fiecare alocare națională pentru dezvoltarea rurală va fi dedicată măsurilor legate de mediu și climă;
 • Se preconizează că 40 % din bugetul general al PAC va contribui la acțiuni climatice;
 • Managementul riscului va fi ]n mod obligatoriu inclus în planurile strategice naționale;
 • Se are în vedere un nou sistem de monitorizare, pentru reducerea controlului și verificărilor asupra fermierilor
 • Pentru evitarea reducerii bugetului alocat Pilonului 2, Statele Membre sunt invitate sa se implice financiar 
Mai multe informatii privind:
INFORMAȚII UTILE
    A 3-A VERSIUNE A GHIDULUI GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ
 
Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - versiunea 03 poate fi consultat pe site-ul MADR: https://goo.gl/rb2i61 
 
Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL este un material de informare tehnică a Grupurilor de Acțiune Locală, elaborat de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR şi constituie un suport informativ pentru implementarea corectă a Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerinţelor specifice ale Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și reglementărilor europene.
 
Ghidul prezintă regulile pentru îndeplinirea atribuțiilor obligatorii ale Grupurilor de Acțiune Locală, îndrumări privind monitorizarea, evaluarea și modificarea SDL, precum și alte informaţii utile implementării acestora.

Link document (descărcare automată)


  NOUTĂȚI STADIU RAPOARTE

Documente și știri de interes pe site-ul AFIR:

Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 • Raport Contestații sM4.3 silvic, etapa 2, S01/2017 - publicare 24.05.2018
 • Raport Contestații sM4.1a, etapa 5,S01/2017 - publicare 17.05.2018
 • Raport Contestații sM6.3 ITI, etapa 4, S01/2017 - publicare 17.05.2018
 • Raport Contestații sM6.1 ITI, etapa 8,S01/2017 - publicare 17.05.2018
 • Raport Contestații sM6.1 ITI, etapa 6,S01/2017 - publicare 17.05.2018
 • Raport Contestații sM7.2,  rutier, montan, etapa 2,S01/2017 - publicare 17.05.2018
 • Raport Selecție sM 6.1, etapa 3, non-montan, S01/2017 - publicare 22.05.2018
 • Erată la Raportul de Selecție sM7.6 - național, etapa 2, S01 /2017 - publicare 21.05.2018;
 • Raport de Selecție sM 4.2 etapa 4, sesiunea 01/2017 - publicare 18.05.2018
 • Formulare de plată aferente sM6.2, 19.2 - 6.2 - publicare 15.05.2018
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații” 

Pentru parcurgerea cu succes a siteului afir.info / apdrp.ro și a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, este indicat să folosiți browserul Internet Explorer - versiunea 11.

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  AGRICULTURA ECOLOGICĂ: ADOPTAREA UNOR NOI NORME EUROPENE
 
În data de 22 mai, Consiliul European a adoptat noi norme ale UE privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.
 
Noul regulament încurajează dezvoltarea durabilă a producției ecologice în UE și vizează garantarea unei concurențe echitabile pentru agricultori și operatori, prevenind frauda și practicile neloiale și îmbunătățind încrederea consumatorilor în produsele ecologice.
 
Vechile norme aplicabile producției ecologice nu erau uniforme în întreaga UE, întrucât cuprindeau o gamă largă de practici diferite și de excepții. În plus, principiul echivalenței aplicat alimentelor ecologice importate crease o situație în care unor producători diferiți din aceeași țară li se aplicau standarde diferite.
 
Mulțumită noilor norme, consumatorii care cumpără un produs care poartă logoul Uniunii Europene pentru producția ecologică pot fi siguri că dispun de aceeași calitate în întreaga UE.
Link comunicat

 ATELIERUL DE LUCRU ENRD PRIVIND ATRAGEREA TINERILOR IN MEDIUL RURAL

În data de 3 mai, la Bruxelles, s-a derulat cel de-al doilea atelier de lucru privind creșterea atractivității zonelor rurale, în special în rândul tinerilor.

Datele statistice cu privire la tinerii din Europa, indică faptul că 0,11% dintre tineri sunt manageri de ferme, 18.8% dintre tinerii din mediul rural nu sunt angajaţi - iar populatia rurală din Europa a scăzut în perioada 2011 - 2016 cu 1.2%. 

Tinerii din Europa, în special  cei cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, în risc de sărăcie reprezintă  29.8% în statele vest-europene – cu un accent  mult mai pronunţat în mediul urban, în timp ce în statele din Europa de Est riscul de sărăcie este foarte ridicat în mediul rural. 

Evenimentul s-a concentrat pe nevoia Europei de restructurare a populaţiei, având în vedere abandonul zonelor rurale şi supra-popularea zonelor urbane, incluzând în special iniţiative inspirationale ale tinerilor precum: 
 • implicarea tinerilor în activitaţile curente tradiţionale ale bulgarilor din rural,
 • vloggeri (video-bloggeri) din mediul on-line, cu succes în rândul tinerilor care să prezinte latura pozitivă a vieţii la ţară 
 • aspecte referitoare la digitizare
 • necesitatea adaptării la tehnologiile moderne inclusiv în mediul rural
Mai multe detalii și prezentările susținute în cadrul evenimentului aici
   GESTIONAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR: NOI NORME

Consiliul European a adoptat în 22 mai 2018 pachetul de măsuri privind deșeurile, care instituie noi norme pentru gestionarea deșeurilor și stabilește obiective cu forță juridică obligatorie pentru reciclare.

Statele Membre vor trebui să se asigure că, până la 31 decembrie 2023, biodeșeurile sunt fie colectate separat, fie reciclate la sursă (de exemplu, prin compostarea la domiciliu).

Pachetul de măsuri impune ca materialele valoroase conținute de deșeuri să fie efectiv reutilizate, reciclate și reintroduse în economia europeană și, prin urmare, contribuie la tranziția către o economie circulară și la reducerea dependenței UE de importul de materii prime, prin promovarea unei utilizări prudente, eficiente și raționale a resurselor naturale.
Link comunicat
 CONCLUZIILE FORUMULUI PENTRU VIITORUL AGRICULTURII

Tematica din acest an a Forumului pentru Viitorul Agriculturii a vizat "Agricultura sănătoasă, alimente sănătoase, viitor sănătos”.

Agricultura întâmpină din ce în ce mai multe provocări generate de schimbările climatice, de distrugerea ecosistemelor și de o aliniere necorespunzătoare între obiectivele  economice și de mediu.

Noul model PAC se va baza ferm pe performanțe și rezultate, cu un plan strategic raționalizat care va fi elaborat de fiecare țară UE, care să cuprindă toate aspectele politicii.
Statele membre vor beneficia de o mai mare flexibilitate in  adaptarea măsurilor de mediu și de climă la cele mai adecvate condiții locale. 

"Fermierii vor putea să urmeze diverse căi de agricultură inteligentă, inclusiv agricultura de precizie – noua PAC fiind concepută pentru a oferi fermierilor încredere și satisfacții. Sustenabilitatea nu este doar o problemă a mediului. Trebuie să se asigure și sustenabilitatea veniturilor fermierilor." - a declarat Phil Hogan, comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală.

În concluzie, s-a convenit că este necesară o PAC puternică pentru ca agricultura europeană să supraviețuiască. Dacă este utilizată în mod eficient, aceasta poate conduce în direcția producției de calitate superioară, protejând în același timp valorile noastre europene în materie de producție alimentară.

Mai multe detalii aici
  SEMINARUL ENRD DESPRE SATE INTELIGENTE

În data de 22 mai 2018, la Bruxelles – Belgia a avut loc seminarul privind conceptul de sate inteligente, organizat de Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD). 

Seminarul a analizat inovarea digitală și socială în mediul rural, prin prisma acțiunilor întreprinse până la acest moment referitoare la definirea și încadrarea proiectelor în tematica sate inteligente, continuând identificarea bunelor practici și asigurarea sprijinului acordat planului de acțiuni al Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea și aplicarea conceptului.

Evenimentul a reunit peste 140 participanți și a analizat totodată integrarea strategiilor și instrumentelor deja existente, respectiv dezvoltarea unor noi abordări și importanța implicării comunităților rurale în implementarea proiectelor.

Similar noilor abordări dezvoltate ulterior crizei economice europene din 2009, respectiv economia verde, bioeconomia, economia circulară, abordarea sate inteligente vizează complementaritatea dintre diversele politici ale Uniunii Europene, precum și dintre măsurile programelor de finanțare în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor europeni din rural și urban, cât și analiza și înțelegerea cât mai profundă a necesităților reale ale comunităților rurale.
Mai multe informații aici și aici
 ATELIERUL DE BUNE PRACTICI "VALOAREA ADĂUGATĂ A LEADER/CLLD PRIN EVALUARE"

Copyright: European Commission 2018, Evaluation Helpdesk

În perioada 17-18 mai, la Helsinki – Finlanda, s-a desfășurat atelierul de bune practici "Valoarea adăugată a abordării LEADER/CLLD prin evaluare”, eveniment ce a analizat valoarea adăugată și impactul LEADER și CLLD asupra dezvoltării locale.
 
Până la acest moment au fost identificate trei obiective la care atât LEADER/CLLD, cât și Programele de Dezvoltare Rurală (PDR) pot contribui și prin intermediul cărora poate fi analizat impactul și valoarea adăugată, respectiv:
 • îmbunătățirea capitalului social
 • îmbunătățirea guvernanței/administrării locale
 • rezultate îmbunătățite
În plus, evenimentul a reunit și prezentat exemple de bune practici privind evaluarea contribuției aduse de LEADER/CLLD, având în vedere că în 2019 urmează a fi realizată evaluarea/auto-evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.
 
Totodată, în cadrul evenimentului a fost lansat manualul privind evaluarea CLLD de către GALuri și FLAGuri. Documentul poate fi descărcat de aici .

Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul atelierului de lucru, se găsesc aici
 CEA DE-A 9-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE COORDONARE A REȚELELOR RURALE EUROPENE

În data de 25 mai 2018 la Bruxelles – Belgia, s-a desfășurat cea de-a 9-a întâlnire a Grupului de Coordonare a Rețelelor Rurale Europene, eveniment la care Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale din România a participat prin reprezentant.

La eveniment au participat reprezentanti DG Agri, ai ENRD și EIP, reprezentanții Rețelelor Naționale Rurale și Autorităților de Management din statele membre, ONG-urilor, serviciilor de consultanță, ai institutelor de cercetare.


În cadrul dezbaterilor din cadrul evenimentului, au fost subliniate aspecte precum: 
 • Modalități prin care inovarea poate ajuta zonele rurale și comunitățile să răspundă provocărilor globalizării, schimbarea modelelor comerciale și inegalității de dezvoltare; 
 • Elaborarea unor ghiduri /instrumente/ pași de urmat pentru  actorii locali cu scopul de a încuraja cooperarea la nivel local;
 • Importanța schimbului de experiență care poate fi atribuit obiectivelor comunităților rurale  în vederea mobilizării societății civile;
 • Colectarea de exemple pentru a crea o imagine de ansamblu cuprinzătoare / un  portal cu bune practici referitor la bioeconomie; 
 • Îmbunătățirea condițiilor de trai și muncă în mediul rural și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale în pas cu noile tehnologii; 
 • Identificarea de modalități privind utilizarea diferită a fondurilor cu finanțare UE;
 • Pentru perioada următoare de programare 2021-2027 activitățile ENRD și EIP se vor derula în cadrul unei singure Rețele Rurale Europene dedicată Politicii Agricole Comune; 
 • Valorizarea rețelelor naționale rurale pentru o dezvoltarea teritorială integrată.
Mai multe informații și prezentările susținute în cadrul evenimentului, se găsesc aici
  A 11-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALE ȘI PRIMUL ATELIER DE COMUNICARE

A 11-a întâlnire a Reţelelor Naţionale Rurale (RNR) şi primul atelier de comunicare, organizate de Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD) în colaborare cu Rețeaua Naționala Rurală a Republicii Cehe, s-au derulat la Praga, în perioada 30 mai – 1 iunie 2018.

Agenda de lucru a celei de-a 11-a întâlnire a Reţelelor Naţionale Rurale (RNR) a cuprins discuții despre subiecte precum: analiza activităților RNR, oportunități de consolidare a RNR în cadrul perioadei de programare actuale şi celei viitoare, activităţi în curs de desfășurare cu concursul REDR și al diferitelor RNR: clustere, actori externi și sprijinirea prin intermediul rețelelor naționale a diverselor măsruri din Programele de Dezvoltare Rurală – cum ar fi LEADER și cooperare-inovare, precum și o scurtă introducere în atelierul de comunicare.


În ceea ce privește atelierul de lucru dedicat comunicatorilor din cadrul RNR, acesta a cuprins subiecte privind identificarea de bune practici, idei şi exemple pentru o comunicare comună mai bună şi eficientă privind acţiunile şi promovarea Programelor de Dezvoltare Rurală.
Informațiile obținute în cadrul evenimentului au permis o mai bună identificare a punctelor tari şi slabe de la nivelul RNDR din perspectiva REDR, identificarea de noi instrumente pentru consolidarea activităţii RNDR şi abordări inovatoare pentru o comunicare comună şi eficientă în reţea.

Mai multe informații despre:
EVENIMENTE NAȚIONALE
  A 20-A EDIȚIE A CONFERINȚEI TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN
 

În perioada 24 – 26 mai, la Vatra Dornei s-a desfășurat cea de-a 20-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective”. 
La eveniment au participat peste 70 de invitați din țară și de peste hotare, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spațiul rural. 
În program au fost înscrise un număr de 59 lucrări științifice, având 110 autori, ce au urmărit tematici precum:
•    Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel național, regional și global;
•    Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
•    Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
•    Rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
•    Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară
În plus, în cadrul evenimentului s-a derulat și atelierul de lucru „Sprijinirea fermelor mici și mijlocii din mediul rural montan, în vederea desfășurării activităților agroturistice. Necesitatea implementării unui program de dezvoltare a agroturismului montan”, al cărui obiectiv a vizat identificarea soluților la probleme din sfera serviciilor turistice.
Concluziile desprinse în cadrul atelierului vizează aspecte precum:
- infrastructura deficitară;
- lipsa de personal calificat, migrarea personalului existent;
- legislația stufoasă;
- dezvoltarea piețelor locale, zonale și a lanțurilor scurte;
- diferențierea clasificării pensiunilor, în funcție de serviciile de alimentație pe care acestea le oferă;
Mai multe detalii aici 
  PORTAL UNIC DEDICAT AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 
Toate informațiile despre agricultură și dezvoltare rurală într-un singur loc: finantare-rurala.ro !
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a elaborat și lansat portalul unic finantare-rurala.ro .
Portalul reunește informații ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Direcției Generale Dezvoltare Rurală - AM PNDR (DGDR), Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) - toate într-un singur loc și doar la un click distanță.
Pentru parcurgerea cu succes a siteului afir.info / apdrp.ro și a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, este indicat să folosiți browserul Internet Explorer - versiunea 11.
 SEMINAR DEDICAT INDICAȚIILOR GEOGRAFICE PENTRU PRODUSE AGRO-ALIMENTARE

În perioada 29-30 mai 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț (DGPIAC) și Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale (DGAERI), împreună cu reprezentanții Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (DG AGRI) a organizat seminarul “Protecția indicațiilor geografice pentru produsele agro-alimentare, vin și băuturi spirtoase”.

La întâlnire au participat  reprezentanți ai grupurilor de inițiativă cât și reprezentanți ai asociațiilor grupurilor aplicante. 
Pe parcursul celor două zile, experții Comisiei Europene au susținut prezentări referitoare la legislația europeană și la modul de aplicare al acestea și au răspuns la  întrebările punctuale ale participanților.

Prin acest seminar s-a dorit creșterea nivelului de informare al celor interesați și lămurirea unor aspecte privind dosarele depuse. 

Dintre denumirile de produse care se doresc a fi înregistrate pe unul din sistemele de calitate europene, amintim: Virșli de Hunedoara, Plăcinta Dobrogeană, Pastrama ciobănească de Covurlui, Telemea de Vaideeni, Usturoi de Copălău, Brânză de burduf de la Bran, Salinate de Turda, Prune de Leleasca/Sâmburești, Slănină afumată din porc de Bazna, Cașcaval afumat de Soveja, Pastramă de Dobrotești, Parizer și Muschi țigănesc (STG). 
În ceea ce privește băuturile spirtoase cu  indicație geografică au existat discuții pe dosarele deja depuse de România, dar și pe viitoarele aplicații precum Țuica de România și Țuica de Turț.
 EXPOAGROUTIL 2018- EDIȚIA 26, CONSTANȚA

Cel mai mare târg de profil din regiunile Sud-Est şi Nord-Est din România, ExpoAgroUtil – ajuns la cea de-a 26-a ediție, s-a  desfăşurat în perioada 3-6 mai, în spaţiul exterior al centrului VIVO Constanţa.
Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în parteneriat cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa.

Sunt multe de făcut în această zonă de activitate. Este momentul să producem în România, să consumăm produse din România şi să încercăm să vindem produse cu valoare adăugată cât mai mare. Camera de Comerț și Industrie a României depune toate eforturile pentru a promova la nivel internaţional business- ul românesc” – a declarat domnul Mihai Daraban - Preşedintele  Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Evenimentul a beneficiat de o prezenţă semnificativă a producătorilor şi distribuitorilor de utilaje şi inputuri agricole, dar şi de material săditor, produse tradiţionale şi viti-vinicole. Participanţii au avut posibilitatea de a participa la întâlniri de afaceri, de a beneficia de oferte promoţionale, de a lansa comenzi şi de a semna contracte.
Mai multe informații aici
   SÂMBRA OILOR LA CEA DE-A 62-A EDIȚIE
 
Pasul Huta dintre Țara Oașului și Maramureș este, an de an, gazda uneia dintre cele mai străvechi datini din ţară: ’’Sâmbra Oilor’’- cea mai mare și mai veche serbare câmpenească, legată de ocupaţia tradiţională a păstoritului.
 
Evenimentul se desfăşoară anual în prima duminică a lunii mai, ajungând în acest an la cea de a 62-a ediție și bucurandu-se de un real succes.
 
Obiceiul presupune ca înainte de a urca pe munte,  atât oile cât şi stăpânii lor sunt stropiţi cu apă sfinţită pentru purificare, iar prepararea unor alimente rituale sau pronunţarea de formule magice fac parte din obiceiurile locale ale sărbătorii.
Se măsoară şi se crestează pe un răboj laptele dat de oile fiecărui sâmbraş, se calculează apoi cantitatea de brânză cuvenită fiecăruia în toamnă, la spargerea stânii. Sâmbra de pe dealurile de la Huta Certeze reprezintă păstrarea și redarea simbolică a unui obicei vechi, respectat cu sfințenie.
  TÂRGUL GUSTOS DE ALBA - EDIȚIA 2018

La Alba Iulia, s-a desfășurat vineri 18.05.2018, cea de-a 9-a ediția a Târgului “Gustos de Alba” .  Evenimentul s-a derulat până duminică, 20.05.2018, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina și a avut ca scop promovarea producătorilor autohtoni, conservarea bucătăriei tradiționale și încurajarea consumului de produse obținute în fermele din județul Alba.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii târgului au avut ocazia să asiste la demonstrații și concursuri culinare, iar producătorii din toate zonele județului au fost prezenți cu bunătăți tradiționale din panificație, patiserie, prelucrarea cărnii și a laptelui, apicultură, legumicultură, vinificație etc.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia și Grupurile de Acțiune Locală Pe Mureș și pe Târnave, Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, Țara Secașelor Alba – Sibiu și Valea Ampoiului-Valea Mureșului.

Reprezentanții RNDR - CDRJ Alba au participat la eveniment, facilitând dialoguri cu publicul interesat de accesarea măsurilor din PNDR și au fost distribuie materiale informative.
 FESTIVALUL BRÂNZEI DE GULIANCA

În satul Gulianca, din comuna Salcia Tudor - județul Brăila, a avut loc în perioada 19-20 mai 2018, cea de a IV-a ediție a Festivalului "Brânzei de Gulianca". Evenimentul a avut ca scop principal promovarea unicului brand al județului Brăila, brânza de Gulianca și certificarea acesteia ca produs tradițional românesc.
Până la această ediție, la sfârşitul anului 2017, s-a reușit înregistrarea la OSIM a numelui și imaginii produsului, care va constitui și viitoarea etichetă a acestuia.

Brânza de Gulianca este obținută din lapte crud de oaie, cheag natural din stomăcel de miel și sare, procesat în primele 2 ore după muls, de la  rasele predominante din zonă, Țurcana și Țigaia, rezistente la condițiile de mediu din zonă, care sunt crescute de localnici din cele mai vechi timpuri.
La concentrația de saramură folosită, mijlocul feliei rămâne foarte puțin sărat față de partea exterioară a feliei, asigurându-se un gust plăcut, ceea ce face produsul inconfundabil pe piață.
 
Evenimentul a debutat cu un seminar tematic, susținut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – prin reprezentanți RNDR din teritoriu, în colaborare cu Directia Agricolă Județeană Brăila, privind modalitățile de atragere a fondurilor prin PNDR si rolul RNDR în sprijinirea și interconectarea fermierilor și  a asociațiilor de ovine din zonă.
Mai multe informații aici
 FESTIVALUL „URCATUL OILOR LA MUNTE 2018 - NOVACI -  GORJ 

Mii de persoane au participat în data de 20 mai 2018 la Festivalul „Urcatul oilor la munte“ de la Novaci, ajuns la cea de-a 51-a ediţie.

Atât locuitori din zona submontană, cât şi turişti din alte judeţe au fost prezenţi în oraşul Novaci, în cadrul unui festival de tradiţie în judeţul Gorj şi în ţară.
 
Este o sărbătoare pe care o păstrăm de peste o jumătate de secol şi la care participă foarte multă lume, începând de la autorităţi judeţene, parlamentari, primari din zonele de provenienţă ale ansamblurilor până la producători de produse specifice. Au fost expuse şi produsele culinare specifice zonei şi ne-a ajutat şi faptul că Transalpina a fost redeschisă şi s-a putut circula dinspre Ardeal către Rânca-Novaci, în nordul Olteniei“, a declarat Dumitru Leuştean - primarul din Novaci.
  UN NOU PRODUS SOFTWARE ÎN AJUTORUL FERMIERILOR:
     BENTO GRÂNAR 


Bento Grânar este o soluție software dezvoltată de Bento Intellectually Curious împreună cu Siloz Carani - cel mai mare hub logistic pentru produse agricole din vestul României. 
Soluția software urmărește toate procesele specifice de recepție, laborator, gradare, tarare, uscare, gazare, aerare, depozitare si livrare a cerealelor.

Câteva detalii pe scurt despre aplicația Bento Granar:
 • Oferă informatii rapide și complete referitoare la locul de depozitare, lotul de transport, tipul cerealelor și proprietățile lor;
 • Permite gradarea automată a cerealelor prin integrare cu aparate de laborator specifice;
 • Gestionează reducerea corpurilor străine în procesele de tarare și a umidității în cazul uscării și înregistrează uscarea naturală;
 • Permite în condiții predefinite amestecul în aceeași boxa a mai multor loturi compatibile ale aceluiași articol, realizând o omogenizare a loturilor;
 • Calculează automat perisabilitatea de depozitare, de manipulare, de transport și de respirație conform legilor în vigoare.
Mai multe informatii despre Bento Granar aici și aici
 MARATON INTERNAȚIONAL SIBIU 2018

În data de 26 mai, la Sibiu s-a derulat cea de-a II-a ediție a Maratonului Internațional Sibiu 2018, sub organizarea Fundației Comunitară Sibiu și a partenerilor Clubul Sportiv Comunitar Sibiu, Grey Projects, Visma Software.
 
La maraton s-au înscris aproximativ 4000 de alergători din Uniunea Europeană și România, alergătorii având vârste între 4 ani și 70 de ani și concurând pentru susținerea celor 26 cauze caritabile comunitare precum:
 • Ajung la timp-al Fundației Un Copil o Speranță (UCOS), pentru copii cu dizabilități: autism, sindrom Down, retard;
 • Mame salvatoare-Curs de prim ajutor gratuit pentru mămici- Societatea Națională de Cruce Roșie;
 • Inimi sănătoase-Spitalul Copiilor Sibiu;
 • Ambulanța pentru monumente-Asociația Monumentum, etc.
Compartimentul Dezvoltare Rurală Județean (CDRJ) Sibiu și-a adus contribuția la acest Maraton folosind dotarea Rețelei Naționale Dezvoltare Rurală (RNDR) ca punct de revigorare a alergătorilor în punctul cel mai critic al traseului pe teritoriul Comunei Poplaca la kilometrul 27 (după parcurgerea a 27 kilometri de la start).
CALENDAR
 4-7 iunie 2018
Viitorul abordării LEADER 2020+
Albena- Bulgaria

detalii aici...
12 iunie 2018 
A patra reuniune a Grupului de Lucru Sate Inteligente
Bruxelles - Belgia

detalii aici...
 
6-8 iunie 2018 
Securitatea apei și solului:
Provocări pentru următorii 30 ani
 
Imola - Italia

detalii aici...
 12-14 iunie 2018
Conferința LINC 2018
(înregistrare închisă)
Rauma - Finlanda

detalii aici...
6-8 iunie 2018 
14 iunie 2018
Seminar ENRD Managementul apei și solului
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
17-21 iunie 2018
Noi provocări în zonele rurale
Mosonmagyaróvár - Ungaria
detalii aici...
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
-
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp