Copy
Newsletter RNDR nr. 6/2018
View this email in your browser
                             
CUPRINS                                                          NEWSLETTER IUNIE/2018
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
   CAMPANIA SATE INTELIGENTE

Multe zone rurale din Uniunea Europeană suferă din cauza unor probleme cum ar fi lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa de personal calificat, investiții insuficiente în infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor.

Rezolvarea acestora are în vedere, în mod special, crearea de locuri de muncă și reînnoirea generațiilor, aducerea în zonele rurale a locurilor de muncă și creșterea economică propusă de Comisie, promovarea incluziunii sociale și a dezvoltării de sate inteligente în mediul rural al întregii Europe.

La acest moment, definiția satelor inteligente este încă în lucru.

În acest sens, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) vă invită să luați parte la campania Sate inteligente, al cărei scop vizează crearea unei baze de inițiative, proiecte și idei de dezvoltare responsabilă și durabilă a zonelor rurale din România.

Satele inteligente implică:
  • Dezvoltarea potențialului local, uman, de mediu și economic,
  • Revitalizarea și îmbunătățirea serviciilor publice de bază
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață
  • Dezvoltarea competențelor digitale și sprijinirea educației la distanță   
Pentru mai multe detalii despre abordarea sate inteligente, descărcați fișa .

Așteptăm mailurile voastre la adresele rndr@madr.ro și pndr@madr.ro cu mențiunea “Campania sate inteligente”.

 A 4-A VERSIUNE A GHIDULUI GAL-urilor PENTRU IMPLEMENTAREA SDL
 
Cea de-a 4-a versiune a Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - poate fi consultată pe site-ul MADR aici: https://goo.gl/rb2i61 

Ghidul poate fi consultat accesând linkul (descărcare automată)

 RAPOARTE PUBLICATE PE SITE-UL AFIR

Pe siteul AFIR au fost publicate rapoartele de selecție, evaluare și de contestație refe.
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații” 

Pentru parcurgerea cu succes a siteului afir.info / apdrp.ro și a tuturor etapelor de depunere on-line a Cererii de Finanțare, este indicat să folosiți browserul Internet Explorer - versiunea 11.

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  CONSILIUL AGRIFISH DIN 18 IUNIE  2018
În cadrul reuniunii, Consiliul a desfășurat un prim schimb formal de opinii cu privire la propunerile Comisiei de reformare a Politicii Agricole Comune (PAC) de după 2020.

Propunerile, prezentate în data de 1 iunie, includ un nou model de a obținere a rezultatelor pentru PAC, în cadrul căruia statele membre ar avea mai multă flexibilitate pentru a-și personaliza deciziile și a le adapta la circumstanțele locale.


Miniștrii au salutat diverse elemente ale propunerilor, însă și-au exprimat îngrijorarea cu privire la reducerea bugetului PAC propusă de Comisie, în special pentru dezvoltarea rurală, dar și în ceea ce privește capacitatea noii PAC de a oferi autoritățile naționale  și fermierilor o simplificare a modului de lucru și creșterea impactului.

Pe parcursul dezbaterii, miniștrii au fost informați, de asemenea, cu privire la un memorandum privind bugetul PAC în contextul următorului Cadru Financiar Multianual - CFM semnat de mai multe state membre, precum și cu privire la scăderea disponibilității apei pentru agricultură în Cipru.
Înregistrările intervențiilor miniștrilor în cadrul reuniuii Consiliului AGRIFISH pot fi consultate accesând: http://europa.eu/!uq47jV    

 ECONOMIE CIRCULARĂ: ADOPTAREA DE CĂTRE CONSILIU A CONCLUZIILOR

În data de 25 iunie, Consiliul a adoptat concluziile privind Planul de acțiuni referitor la Economia Circulară.

Dintre acestea amintim:
  • punere în aplicare cu succes a măsurilor de realizare a tranziției la o economia circulară necesită implicarea și angajarea unei game largi de politici sectoare;
  • rolul-cheie al guvernelor în crearea de stimulente pentru implicarea sectorului privat și a altor părți interesate să se angajeze într-o economie circulară;
  • integrarea beneficiilor ciclurilor de resurse închise în lanțul valoric al produselor, proceselor și serviciilor, luând în considerare comportamentul consumatorilor;
Conținutul integral al concluziilor Consiliului poate fi citit accesând linkul
 EXPERȚI PENTRU DOUĂ NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI
 
Până pe 10 septembrie vă puteți înscrie ca experți în 2 noi Focus Grupuri PEI – AGRI (Parteneriatul European pentru Inovare în Agricultură), anume:
  • Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi
  • Bolile și dăunătorii măslinului
 Detalii și înscriere
EVENIMENTE NAȚIONALE
  A 7-A REUNIUNE A COMITETULUI DE MONITORIZARE A PNDR

În data de 26 iunie 2018, în prezența reprezentanților Comisiei Europene - Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a avut loc cea de-a 7-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020, organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală.

În cadrul întâlnirii, prezidată de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Petre DAEA, au fost  dezbătute o serie de subiecte de interes pentru agricultura românească, propuneri ale partenerilor sociali cu privire la modificări ale criteriilor și punctajelor de selecție aplicabile măsurilor de investiții din PNDR, care vin în sprijinul beneficiarilor și care vor contribui la creșterea absorbției programului.

De asemenea, a fost prezentat calendarul sesiunilor de depunere și alocările propuse pentru submăsurile PNDR ce urmează a fi lansate în perioada următoare, stadiul implementării măsurilor PNDR 2020 de către Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.


Calendarul actualizat al sesiunilor de depunere proiecte poate fi consultat accesând linkul

  EUROSFAT 2018: VIITORUL AGRICULTURII EUROPENE POST 2020

În data de 8 iunie, în București a avut loc cea de-a șasea ediție a forumului anual de dezbateri pe teme de politică europeană Eurosfat, axată pe viitorul României, al Uniunii Europene și al României în Uniunea Europeană, cu accent inclusiv pe agricultură, în contextul viitoarelor priorități de dezvoltare.
 
Scopul evenimentului a fost de a aduce în prim plan stadiul și scenariile negocierilor pentru viitorul PAC, prin două teme de mare actualitate: pregătirea viitoarelor generații de fermieri și conectarea educației agricole la piață, comunitate și la agricultura modernă – inovare, digitalizare, asociere. 
 
Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene, Reprezentanța Comisiei Europene în România și de susținerea Fundației Româno-Americană, Ambasadei Olandei în România și a reunit experti, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri, cadre didactice de la licee cu profil agricol, pentru a dezbate aspecte cheie de pe agenda europeană, facilitând poziționarea actorilor români în cadrul Uniunii Europene.
 
Printre invitații la ediția din acest an s-au numărat: 
Mihail Dumitru - Director-General Adjunct, Directoratul General Agricultură și Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene),
Andrä Rupprechter - Consilier principal al Cancelarului Federal Sebastian Kurz, responsabil de Președinția Austriei a Consiliului Uniunii Europene, Secretariatul General al Consiliului UE, 
Alexandru Potor-Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România, 
Emar Gemmeke - Consilier pe Agricultură, Hrană și Natură, Ambasada Olandei în România, 
Petra Berkhout -Expert în agricultura Olandei, Universitatea și Centrul de cercetare din Wageningen, Olanda, 
Crenguța Bărbosu - Fundația World Vision, 
Alexandra Toderiță -Centrul Român de Politici Europene.
 
Politica Agricolă Comună (PAC) a fost prima măsură adoptată de Uniunea Europeană care rămâne, până în prezent, cea mai solidă și de succes politică a UE, fondurile adresându-se modernizării și capitalizării agriculturii.

 ACȚIUNI DEMONSTRATIVE LA ICDP MĂRĂCINENI

În data de 07 iunie 2018, pe câmpurile demonstrative ale ICDP Mărăcineni – județul Argeș, au avut loc activități demonstrative. Loturile au fost înființate din anul 2017 din inițiativa Institutului de Cercetare Dezvoltare Mărăcineni și Casei Olandeze a Pomicultorului pentru testarea unor soiuri de pomi fructiferi si arbuști din speciile măr, cireș, afin și coacăz. 

Latura atractivă și inovatoare a acestor loturi demonstrative vizează nu doar comportarea comparativă a materialul genetic  într-o zona colinară dar și testarea unor secvențe tehnologice care concură la exprimarea potențialului de producție  al fiecărei specii în parte. La întâlnire au participat, pe lângă oficiali ai MADR și instituțiilor descentralizate din județul Argeș, numeroși fermieri sosiți din întreaga țara.

Statul olandez s-a implicat activ prin sprijinirea acțiunilor de promovare și transfer de cunoștințe.
În urma vizitei în câmp a urmat o bogată dezbatere pe teme de specialitate în cadrul căreia au fost abordate posibilitățile de finanțare al micului fermier român, organizarea fermierilor în forme asociative de tip productiv, comercializarea produselor pe piețele din România.

Una dintre concluzii a fost ca MADR prin serviciile de specialitate să analizeze și să dispună măsuri în consecință mai ales în perspectiva noului program privind PAC 2021-2027.
Este de asemenea necesar ca programele de cercetare din România să fie propuse și validate de fermieri având ca baza de plecare specificul activităților și nevoile imediate sau de perspectivă ale acestora.

 ÎNTÂLNIRE CU FERMIERII PENTRU PROMOVAREA MENȚIUNII FACULTATIVE DE CALITATE „PRODUS MONTAN”

În data de 4 iunie 2018, Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna a organizat o întâlnire cu fermierii și reprezentanții asociațiilor cu profil agricol din zona montană a județului Covasna, pentru a oferi informații referitoare la acordarea dreptului de utilizare a mențiunii facultative de calitate “produs montan” pentru produsele comercializate de aceștia.  

La întâlnire au participat reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Județeană Covasna, ai asociațiilor crescătorilor de animale și mici producători ce dețin atestat de producător.

Consilierii Agenției Zonei Montane au stat de vorbă cu producătorii agricoli, subliniind importanța certificării produselor agroalimentare prin abordarea mențiunii facultative „produs montan”, în vederea valorificării produselor la un nivel superior și au furnizat informații în ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și importanța RNDR în sprijinul fermierilor din zona montană.

 SĂRBĂTOAREA CIREȘULUI LA ISTRIȚA

În perioada 9-10 iunie, la Istrița – județul Buzău a avut loc Sărbătoarea Cireșului. 
Stațiunea Istrița - situată în localitatea cu același nume din județul Buzău și aparținând administrativ de USAMV București, este considerată “bătrâna doamnă” a pomiculturii românești cu o tradiție de peste 125 de ani în promovarea elementelor de noutate privind  patrimoniul genetic și tehnologic românesc dar și străin.
 
O prezență aparte a fost aceea a studenților de la USAMV București care au participat din plin la o lecție practică în natură, luând cunoștință despre căile de urmat într-o eventuală afacere bazată pe producția de cireșe.
 
Toți participanții au vizitat câmpurile experimentale, fiind prezentat materialul genetic și variantele tehnologice, pepiniera cu toate speciile produse, oferite spre vânzare de stațiune și au beneficiat de expuneri și demonstrații practice despre tăieri în coroană, tratamente fitosanitare, recoltare depozitare și valorificare.

 RAPSODIA PĂSTOREASCĂ LA A 48-A EDIȚIE
 
În comuna Corbi, județul Argeș, se desfășoară în fiecare an o sărbătoare păstorească la care participă locuitorii satului, care se ocupă cu păstoritul, apicultura, cultivarea de specii si soiuri locale de pomi fructiferi.

Evenimentul din acest an a înregistrat o participare numeroasă, căreia i-au dat curs oficialități din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul secretar de stat Dumitru Daniel Botănoiu, precum și numeroși parlamentari și primari din județul Argeș dar și din afara județului, sute de artiști populari și mii de oameni de toate vârstele.

În cadrul evenimentului au avut loc numeroase prezentări de animale, în special ovine, dat fiind că localitatea înregistrează printre cele mai mari efective de oi din România, de cca 30.000 de capete îndeletnicirea aceasta fiind de mare tradiție în zonă.

Producătorii individuali și cei autorizați, mulți dintre ei beneficiari de proiecte finanțate prin PNDR și LEADER - GAL Făgărașul de Sud-Tinutul Posadelor și-au prezentat produsele tradiționale, portul și meșteșugul popular în expoziții cu vânzare.


CDRJ Argeș, împreună cu personalul GAL Făgărașul de Sud –Ținutul Posadelor au prezentat oportunitățile de finanțare pentru etapa actuală și pentru viitor atât prin strategiile de dezvoltare locală GAL cât și prin PNDR, au discutat cu fermierii și au informat asupra rolul RNDR  în sprijinirea acestora în accesarea fondurilor pentru dezvoltarea de proiecte.

 COCOȘUL DE HUREZ LA A 48-A EDIȚIE
 
Horezu, capitala ceramicii populare româneşti, a găzduit în perioada 1 – 3 iunie cea de a 48-a ediţie a celui mai mare târg de ceramică din România: „Cocoşul de Hurez”.

Organizatorii acestui eveniment au fost Primăria Horezu, Consiliul Local Horezu, Consiliul Județean Vâlcea, Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Horezu, Casa de Cultură Constantin Brâncoveanu, Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea.

Evenimentul de la Horezu – Vâlcea a avut loc pe platoul „Stejari”, în aer liber, unde, în cadrul unei  expoziţii, au fost prezentate centrele cu cele mai reprezentative tipuri de ceramică românească. În cadrul evenimentului au fost susținute manifestări populare, cu participarea  formaţiilor de dansuri populare din diverse zone etnofolclorice.

În plus, au fost  organizate  concursuri de ceramică și au fost premiate  cele mai valoaroase piese ceramice.  
La ediţia din acest an, în cele trei zile de festival, organizatorii au precizat că, au participat peste o sută de meșteri populari din toate regiunile țării și circa 10.000 de vizitatori.

CALENDAR
  5 iulie 2018
Combaterea risipei alimentare în UE:
Stimularea eficienței de-a lungul lanțului de aprovizionare

Bruxelles - Belgia
detalii aici...
  19-21 iulie 2018 
Legăturile dintre rural și urban pentru dezvoltare durabilă
Innsbruck - Austria

detalii aici...
 
 10 - 14 iulie 2018 
Conferința GEN Europe 2018
Lilleoru - Estonia
detalii aici...
  21-26 august 2018
Impactul asupra comunităților rurale
Paris - Franța

detalii aici...
 12 iulie 2018 
 21-23 septembrie 2018
Festivalul Filmului Rural
Omegna și Miasino - Italia

detalii aici...
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
-
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp