Copy
Newsletter RNDR nr. 9/2018
View this email in your browser
                             
CUPRINS                                                          NEWSLETTER SEPTEMBRIE/2018
    Copertă: Cadru din filmul Moromeții, regia Stere Gulea (1987)
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
  VIZITA DE LUCRU A COMISARULUI EUROPEAN, PHIL HOGAN ÎN ROMÂNIA

În perioada 12-14 septembrie 2018, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul Phil Hogan a efectuat o vizită de lucru în România, dând astfel curs invitației adresate de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România, domnul Petre Daea.
Vizita comisarului european a cuprins o întâlnire bilaterală la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și deplasări în teren.
 
Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat Politica Agricolă Comună post 2020, preluarea Președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, precum și evoluția pestei porcine africane în România.
 
De asemenea, în prezența comisarului european, Phil Hogan și a ministrului Petre Daea au fost semnate acordurile operaționale între Fondul European de Investiții și cele patru bănci selectate, pentru a accesa cele 155 milioane de euro care vor fi puse la dispoziția fermierilor pentru investiții, cu rolul de a facilita activitatea economică a agricultorilor.
 

În a doua jumătate a zilei, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, împreună cu ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, a avut o întâlnire cu fermierii români, în județul Ialomița. Fermierii au adus în atenția oficialilor problemele întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare europeană în acest exercițiu financiar, legătura dintre tehnologiile utilizate în agricultură şi impactul asupra mediului, sprijinul acordat tinerilor fermieri şi a fermelor mici şi mijlocii în următorul exercițiu financiar european.
 
La finalul vizitei în România, comisarul european a făcut aprecieri cu privire la agricultura română:
România are cel mai mare număr de fermieri din întreaga Uniune Europeană. Avem multe ferme mici aici care au nevoie de atenția noastră, dar, deși sunt 3 milioane de fermieri în România, mai puțin de un milion cer subvenții de la Comisie. Ceilalți consideră că sunt așa de mici, că nu pot să ceară împrumuturi. Trebuie să lucrăm în această direcție pentru a ne asigura că tot mai multe dintre fermele mici să fie implicate, nu doar în producerea de hrană pentru ele, ci în producerea de hrană pentru români și să ajute la menținerea vitalității și a condițiilor de trai cât mai bune din zonele rurale.”
 
Referitor la exercitarea mandatului președinției Consiliului U.E., comisarul european a declarat:
Sper ca România, în timpul președinției sale să arate că este o țară extrem de europeană și că poate avea realizări în legătura cu agenda nevoilor pentru viitorul Europei.”
 
De menționat că în perioada 12-16 septembrie a avut loc și vizita delegației membrilor Secretariatului General al Consiliului UE (SGC), în perspectiva pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene.

 STUDIU DE EVALUARE PRIVIND ZONA MONTANĂ

În luna august 2018, AM PNDR a finalizat studiul de evaluare Zona montană, în cadrul proiectului Evaluarea on-going a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în perioada 2017-2020.

Obiectivul general al studiului este evaluarea relevanței, eficienței și eficacității intervențiilor PNDR în zona montană, dar și a impactului și factorilor de succes sau de eșec ai programului.
Astfel, se asigură analiza modului în care programul de dezvoltare rurală a răspuns nevoilor actuale ale zonei montane din România.

Pe parcursul desfășurării activităților de evaluare, echipa de experți a utilizat metode și tehnici de analiză calitativă și cantitativă, ce au fundamentat răspunsurile la cele 11 întrebări de evaluare specifice zonei montane, care  au permis dezvoltarea concluziilor și a recomandărilor prezentate la nivelul studiului de evaluare.

Studiul de evaluare, versiunile RO si EN, este publicat pe site-ul  MADR - www.madr.ro și RNDR - www.rndr.ro, secțiunea Evaluare PNDR: .
 NEWSLETTER PEI-AGRI ÎN ROMÂNĂ - SEPTEMBRIE 2018

În cadrul secțiunii EIP-AGRI Newsletters de pe site-ul EIP-AGRI, cât și în secțiunea PEI-AGRI a site-ului rndr.ro, puteți citi în limba română numărul 61 al newsletterului aferent lunii septembrie 2018.
Link aici
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 GRUP TEMATIC ENRD PRIVIND BIOECONOMIA


Din 9 octombrie 2018, sub coordonarea Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD), vor începe lucrările Grupului de Lucru Tematic Bioeconomie.
 
Grupul de Lucru va aborda subiecte de interes precum valoarea adăugată, dezvoltarea economică și locurile de muncă create prin bioeconomie. Mai multe detalii  aici .
 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PROIECTE DE COOPERARE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
 
În perioada 19-22 septembrie 2018, în Kielce – Polonia, s-a desfășurat conferința internațională “Proiecte de cooperare și dezvoltare rurală”, organizată de Rețeaua Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea Swietokrzyskie și Rețeaua Națională Rurală poloneză în cadrul Planului de Acțiuni al RNR. Evenimentul a reunit 115 reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală din 11 state membre UE și a creat cadrul pentru schimbul de experiențe referitoare la implementarea proiectelor de dezvoltare a zonelor rurale.
 
Conferința a inclus dezbateri privind implementarea proiectelor în parteneriat, pe tematici precum îmbunătățirea calității vieții, promovarea satelor ca zone de locuit, dezvoltarea antreprenoriatului și dezvoltării socio-economice - bazate pe resurse locale, inclusiv abordarea sate inteligente în cadrul proiectelor de cooperare.
 
În cadrul conferinței, la invitația domnului Ryszard Kamiński - președintele Forumului Rural din Polonia, reprezentanți ai GALurilor din Finlanda, Portugalia și România au prezentat stadiul actual al implementării proiectelor de cooperare.
Evenimentul a beneficiat de  sprijinul și participarea Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) și a creat cadrul identificării de parteneri între GAL-uri și schimbului de experiență în ceea ce privește proiectele de cooperare.
 
Prezentările susținute cu ocazia conferinței de la Kielce, cât și propunerile de cooperare pot fi consultate aici și aici .
 GRUPUL TEMATIC ENRD SATE INTELIGENTE

Începând cu 4 octombrie, continuă seria întâlnirilor Grupului de Lucru Sate inteligente.
Subiectele propuse spre dezbatere vor viza strategii de mobilizare și responsabilizare a comunităților rurale și metode de sprijinire a abordării sate inteligente la nivelul statelor membre.
Mai multe detalii aici

EVENIMENTE NAȚIONALE
 CONFERINȚA REGIONALĂ PNDR, REGIUNEA SUD-MUNTENIA
 
În data de 1 octombrie 2018, la Amara – Ialomița, a avut loc cea de a 4-a Conferință Regională PNDR–Regiunea Sud-Muntenia.
 
Principala temă de dezbatere a fost promovarea măsurilor PNDR care vizează sprijinirea și atragerea tinerilor în agricultură, acesta fiind unul dintre obiectivele viitoarei Politici Agricole Comune. Agenda conferinței a inclus subiecte de interes precum finanțări complementare prin PNDR 2014-2020 și Programul Operațional Regional, sprijinirea tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR 2014-2020, stadiul măsurilor de investiţii PNDR 2014-2020, gestionate de către AFIR și APIA, precum și exemple de proiecte de succes.
 
Un element de noutate în cadrul conferinței a fost reprezentat de aspectele referitoare la achiziții publice și instrumente financiare în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020, informațiile fiind aduse la cunoștința publicului interesat de către reprezentanții Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), FGCR și FNGCIM.
 
Participanții au primit asigurări din partea secretarului de stat Potor asupra faptului că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale face eforturi pentru a clarifica aspectele care îngreunează la acest moment implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Întregul comunicatul poate fi citit aici .

 A 11-a CONVENȚIE EUROPEANĂ A MUNȚILOR
 

În perioada 25-27 septembrie 2018, la Vatra Dornei, s-a desfășurat cea de a 11-a Convenție europeană a munților, în contextul Anului Centenar 2018 și Anului European al Patrimoniului Cultural – eveniment organizat de Agenția Zonei Montane împreună cu Asociaţia Europeană a Zonelor Montane – Euromontana.
 
Tema evenimentului a fost „Patrimoniul cultural, motor al creativității, inovării și dezvoltării socio-economice pentru viitorul zonelor montane” și a avut ca scop prezentarea modului în care patrimoniul cultural poate fi utilizat în forme inovatoare şi moderne, ca resursă, dar şi pentru creşterea atractivităţii zonelor montane, cât și în dezvoltarea unor noi modele de dezvoltare socio-economică sustenabilă.

În cadrul lucrărilor au avut loc prezentări tematice privind patrimoniul cultural și natural din zonele montane ale Europei, fiind organizate trei ateliere paralele pentru schimbul de bune practici, cât și un grup de lucru vizând agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală ca parte a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, Convenţia Carpatică.

La eveniment au participat peste 250 de persoane din 20 de state europene cu regiuni montane.
 
Mai multe detalii aici . 
 A 13-A REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER: INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ȘI COOPERARE
 
În perioada 11-12 septembrie  2018, la Craiova, a avut loc întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) pe tematica Infrastructură socială și cooperare - submăsura 19.3.
 
Subiectele dezbătute au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială, implementate prin Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) ale GAL-urilor și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, oportunitatea accesării de fonduri prin finanțare POCU 2014-2020 și clarificarea unor aspecte pentru a facilita implementarea acestor tipuri de proiecte.
 
Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei Elena SOLOMONESC-Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), a domnului Alexandru Potor - Secretar de Stat MADR, a domnului Adrian CHESNOIU-Director General AFIR, a doamnei Carmen BOTEANU-Director General Adjunct AM PNDR, precum și a altor persoane cu atribuții din cadrul MADR, MMJS și AFIR.

 
În cadrul GLL, Grupurile de Acțiune Locală Gilort, Parâng și Calafat au prezentat proiecte de cooperare și infrastructură socială din perioadele de programare anterioară și actuală.
 
De asemenea, au fost constituite grupuri de lucru, în cadrul cărora a fost desfășurat un exercițiu practic privind elaborarea proiectelor de cooperare.

Grupul de Lucru LEADER a creat cadrul dezbaterii problemelor întâmpinate în implementarea SDL–urilor, atât pentru proiectele de cooperare cât și pentru proiectele de infrastructură socială.
 
Întreg comunicatul și prezentările susținute pot fi consultate aici
 CEA DE A 3-A CONFERINȚĂ REGIONALĂ PNDR
 
Nevoia reînnoirii generațiilor în agricultură și a transferului activității agricole au fost temele dezbătute cu ocazia celei de-a treia Conferințe Regionale, dedicată implementării  Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, desfășurată la Brăila în data de 10 septembrie 2018.
 
În cadrul întâlnirii, Alexandru Potor – Secretar de Stat în cadrul MADR a declarat că România propune soluții pentru stabilizarea fermierilor tineri în zonele rurale și instituirea unor prime de menținere și dezvoltare a micilor exploatații deținute de persoane până în 40 ani.

De asemenea, au fost discutate și subiecte privind abordarea LEADER și implicarea GALurilor ca  soluție pentru o distribuție teritorială echilibrată a fondurilor de dezvoltare dedicate în mod special tinerilor și fermelor mici și mijlocii.
 
Domnul Daniel-Eugeniu Crunțeanu-Director General Adjunct al AFIR, a arătat că proiectele finanțate cu sprijin FEADR prin PNDR 2020 la nivelul regiunii de dezvoltare 2 Sud-Est Constanța au condus la angajarea a peste 570 de persoane în locuri de muncă noi, susținerea financiară pentru instalarea a 1.640 de tineri fermieri, precum și la finanțarea a 1.200 de antreprenori care dezvoltă investiții neagricole în mediul rural.

De asemenea, în cadrul conferinței au fost prezentate proiecte ale beneficiarilor PNDR, de către aceștia.

Alături de secretarul de stat Alexandru Potor, la eveniment au fost prezenți directorul general adjunct al DGDR-AM PNDR Carmen Boteanu, reprezentanți ai APIA, Alina Mihaela Toma, Președinte-Director general FGCR, Andra Vereș Directorul Garantare în cadrul FNGCIMM, doamna Luminița MIHAILOV – Director General ADR Sud-Est, domnul Ilie PETRE – Președinte ADI ITI Delta Dunării și reprezentanți regionali ai APIA și AFIR.

Detalii și prezentările susținute în cadrul conferinței pot fi consultate aici și aici
  TÂRGUL APULUM AGRARIA LA CEA DE-A 27-A EDIȚIE

În perioada 21-23 septembrie s-a desfășurat cea de-a 27-a ediție a Târgului Apulum Agraria - eveniment de promovare a agriculturii judeţului Alba, a producătorilor şi fermierilor locali – membri ai asociaţiilor profesionale, a produselor tradiționale autentice și susținerea economiei
locale.
Nu au lipsit nici concursurile, atelierele de lucru pentru copii, expoziţia de obiecte agricole de odinioară, produsele de artizanat și nu în ultimul rând expoziţiile de animale şi păsări - care au completat programul evenimentului
 
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Alba împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Grupurile de Acțiune Locală „Pe Mureș și pe Târnave”, GAL „Valea Ampoiului și Valea Mureșului”, GAL „Ţara Secaşelor Alba-Sibiu” și GAL „Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare”.
  FESTIVALUL SARMALELOR LA A 23-A EDIȚIE
 
La Praid - judeţul Harghita s-au pregătit, în 21-23 septembrie cele mai bune sarmale, evenimentul reunind 18 echipe de bucătari din ţară şi din străinătate, cu reţete speciale.
 
Festivalul Sarmalelor de la Praid este un concurs culinar între români şi maghiari, inițiat în urmă cu peste 14 ani cu ocazia unui simpozion internațional privind turismul rural - desfăşurat tot la Praid-unde a fost propusă ideea unui concurs gastronomic dedicat sarmalelor.
 
În plus, festivalul urmăreşte consolidarea relaţiilor culturale între regiunile participante, precum şi conservarea tradiţiilor culinare prin promovarea sarmalelor, un fel de mâncare care permite multă inventivitate, originalitate şi diversitate a sortimentelor.
CALENDAR
  05 octombrie 2018
Innov'Rural: Investiții în Dezvoltare Locală
St.-Amant-Tallende, Franța
detalii aici...
10 octombrie 2018
CLLD: Finanțare UE de jos în sus (bottom-up)
Bruxelles, Belgia
detalii aici...
 24-25 octombrie 2018
Atelier de bune practici: 
Abordări privind evaluarea impactului socio-economic și al PNDR în 2019

Varșovia - Polonia
detalii aici...
09 octombrie 2018 
Prima reuniune a Grupului de Lucru ENRD privind Bioeconomia
Bruxelles, Belgia
detalii aici...
10-12 octombrie 2018 
Congresul fermierilor europeni 2018
Linz, Austria

detalii aici...
 
 -
08 octombrie 2018 
18 octombrie 2018
Cnferința Regională PNDR, Regiunea Vest
Buziaș, județul Timiș
detalii aici...
 -
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
 -
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.

Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp