Copy
Newsletter RNDR nr. 4/2019 (35)
View this email in your browser
                            
    Copertă: APGP
CUPRINS                                                          NEWSLETTER APRILIE 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE

 
Până pe 15 mai 2019  are loc cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin (Sesiunea II) pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.
 
Tot referitor la măsurile de mediu și climă prin PNDR, termenul limită pentru cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sub-măsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” este 28 iunie 2019.

Detalii aici (siteul APIA)

De asemenea, până pe 30 iunie 2019 se desfășoară sesiunile de depunere proiecte aferente:
 • submăsurii 5.1 Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile – beneficiari publici și privați,
 • 5.2- Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale.
 • pentru Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2
Și tot până la această dată, 30 iunie, a fost prelungit termenul limită de depunere pentru submăsurile 16.4Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” și 16.4aSprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare-sectorul pomicol”.
 
Sesiunea aferentă submăsurii 4.3Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”- componenta infrastructură de irigații (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) se află în derulare până la data de 31 august 2019.
 
În plus, precizăm că se derulează și prima sesiunea de depunere aferentă submăsurii 17.1 Prime de asigurare a culturilor, animalelor și a plantelor”, pentru culturile de primăvară.

Detalii aici, secțiunea Investiții PNDR pentru cele mai recente versiuni ale Ghidurilor Solicitantului.

GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD
 

Sunteți implicați sau doriți să vă implicați în proiecte de bioeconomie rurală ?Siteul ENRD (Rețeaua Europeana pentru Dezvoltare Rurală) cuprinde o secțiune actualizată privind bioeconomia în mediul ruralinițiative și proiecte.
 
Printre proiectele identificate în statele membre, se numără și proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor, cu o componentă pentru „Platforme de depozitare Gunoi de Grajd” -  cu finanțare asigurată de Guvernul României dintr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
 
În sprijinul fermierilor mici, proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” a finanțat și urmează să finanțeze investiții în infrastructura specifică, în special: platforme comunale pentru gunoiul de grajd, inclusiv toate echipamentele necesare pentru sistemul de colectare de la populație și împrăștiere a compostului rezultat.

De asemenea, prin acest proiect se asigură informarea fermierilor cu privire la aplicarea Codului de Bune Practici Agricole - prin punerea la dispoziție a unui număr de telefon - 0371.503.525, a unui email - helpdesk@apanoastra.ro și a unui forum de discuții https://infonitrati.apanoastra.ro/ .
 
Precizăm că începând de la sfârșitul lunii februarie 2019, proiectul este prezentat și în cadrul întâlnirilor Grupului de Lucru LEADER .
Mai multe detalii aici: https://apanoastra.ro/

  EDIȚIA nr. 68 NEWSLETTER EIP-AGRI – DISPONIBILĂ ȘI ÎN ROMÂNĂ
 


Cea mai recentă ediție a newsletterului EIP-AGRI este disponibilă acum atât în engleză, franceză, cât și română pe siteul eip-agri – secțiunea Newsletters și pe siteul rndr.ro – secțiunea PEI – AGRI.

Din cuprins menționăm: sisteme de spălare automată a grajdurilor, tematici noi pentru Focus Grupuri, boli și dăunători în viticultură, platformă dedicată culturilor fructifere și alte subiecte interes.

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA ESTE IMPORTANTĂ
 


Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
CONSILIUL AGRIFISH DIN 15 APRILIE 2019
 
Consiliul a desfășurat un schimb de opinii, în sesiune publică, cu privire la noua arhitectură verde a pachetului de reformă a PAC post-2020, pe baza unui document al președinției. Miniștrii și-au concentrat intervențiile pe condiționalitatea consolidată și standardele conexe, schemele ecologice și în ceea ce privește acțiunile pentru mediu ca parte a Politicii Agricole Comune.
 
De asemenea, Comisia a informat Consiliul cu privire la situația actuală de pe principalele piețe agricole, punând accentul în special pe sectorul zahărului, al fructelor, produselor lactate, cărnii și al uleiului de măsline. Ulterior informării, miniștrii au avut un schimb de opinii cu privire la perspectivă și au schimbat informații cu privire la situațiile naționale.
 
Totodată, a fost prezentat și analizat raportul Grupului operativ pentru Africa rurală, Consiliul desfășurând un schimb de opinii asupra recomandărilor cheie ce urmează a fi prezentate în cadrul conferinței ministeriale pentru agricultură organizată în comun de Comisia Europeană și Uniunea Africană la 21 iunie 2019, la Roma.
Mai multe detalii aici

Sursă foto: Comisia Europeană

  CONFERINȚA “LIDERII DEZVOLTĂ COMUNITĂȚILE LOCALE
 
În data de 11 aprilie, Parlamentul European a găzduit conferința “Liderii dezvoltă Comunitățile Locale – locul LEADER în cadrul PAC, realizări și prospecte post 2020”, organizat de membri Parlamentului European Bronis Ropé (Greens/EFA), Martin Häusling (membru al Comitetului AGRI) și Davor Skrlec (membru al Comitetului REGI).
 
Conferința a vizat conectarea procesului de elaborare a politicilor publice europene cu perspectivele internaționale, naționale și ale GALurilor.

"ELARD salută caracterul obligatoriu al LEADER în dezvoltarea rurală, însă solicită să fie asigurat cel puțin același buget pentru LEADER, deoarece doar alocarea a 5% va avea ca rezultat o finanțare substanțial mai scăzută comparativ cu perioada curentă.
ELARD încurajează, de asemenea, statele membre să creeze un "coș comun" de finanțare dedicată pentru CLLD din diferitele fonduri, care funcționează în cadrul comun, cu un "fond de conducere" și coordonat de o Autoritate de Management dedicată."

Detalii aici
Sursă foto: ELARD
EVENIMENTE NAȚIONALE
LANSARE BURSA DE PEȘTE ELECTRONICĂ
 

Începând din 25 aprilie 2019, toți cei interesați să desfășoare activități cu specific pescăresc pot accesa site-ul www.bursadepestetulcea.ro
 
Prin intermediul acestei platforme online este licitată şi comercializată oferta de produse pescărești, obținută în special din pescuitul comercial desfășurat în Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD), pentru a crea o piață concurențială funcțională, care să permită asociațiilor de pescari şi pescarilor să obțină cele mai bune prețuri de vânzare.

Platforma este pusă la dispoziția comercianților fără perceperea vreunei taxe.

În plus, publicul larg poate găsi informații despre cele mai răspândite specii de pești din Delta Dunării și Marea Neagră, precum novacul, bibanul, guvidul, calcanul, crapul sau știuca.
Mai multe detalii aici
.

  VIITORUL LICEELOR AGRICOLE DEZBĂTUT LA MADR
 
În data de 15 aprilie 2019, la sediul MADR, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole pentru discuții aplicate privind Legea 57/2019.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat proiectul de lege care reglementează activitatea liceelor agricole, în sensul stopării declinului acestora, asigurând corelarea programei școlare și a specializărilor cu noile realități din agricultură.
În deschidere, domnul Maricel Dima – Subsecretar de Stat MADR, a realizat o prezentare succintă a celor mai importante aspecte din lege și a măsurilor pe care MADR trebuie să le întreprindă:

 • Elaborarea unui Ordin comun MADR și Ministerul Educației Naționale (MEN) privind stabilirea liceelor tehnologie cu profil preponderent agricol care vor fi selectate pentru finanțare și a unui program de investiții pe o perioadă de trei ani;
 • Stabilirea cifrei anuale de școlarizare și înființarea de noi specializări/calificări profesionale;
 • Desemnarea a doi membri din partea MADR în consiliile de administrație ale liceelor cu profil preponderent agricol;
 • Elaborarea unui ordin comun al MADR și MEN privind modul de utilizare al veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate prin loturile didactice;
 • Elaborarea unui program unitar de efectuare a practicilor de specialitate;
 • Înființarea unui birou pentru învățământ în cadrul MADR. 

În cadrul dezbaterii subsecretarul de stat a afirmat: ”Acesta este un prim pas pentru a revigora învățământul liceal agricol și tot ceea ce înseamnă implicarea acestui sector în componenta agricolă și în viața fermierilor. Esența acestei legi este de a aduce la realitatea zilei liceele agricole pe componenta de practică agricolă”.
Asociațiile de fermieri și-au exprimat susținerea față de acest proiect, subliniind necesitatea creării unui parteneriat astfel încât fermierii să poată avea implicare directă în activitatea liceelor agricole prin derularea unor proiecte de cercetare și a unor stagii de practică.
 
Mai multe detalii aici .


 CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT PRIVIND CERCETAREA AGRICOLĂ
 
În data de 5 aprilie a avut loc Conferința la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei, organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Palatul Parlamentului în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Alături de ministrul Petre Daea, s-a aflat, în deschiderea evenimentului, ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Hurduc.
 
Evenimentul a reunit factori de decizie în domeniul cercetării din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI și DG Cercetare și Inovare), înalți oficiali din Statele Membre ale Uniunii Europene, reprezentanți ai organizației internaționale a fermierilor COPA-COGECA, cadre universitare renumite, personalități din mediul academic și al cercetării agronomice din România și din străinătate, antreprenori din sectoare bazate pe bioresurse, experți în domeniul consultanței agricole.
 
Obiectivul conferinței a fost acela de a întruni experți, cercetători și profesori cu reputație internațională care au schimbat idei, au împărtășit din experiența lor și totodată au făcut recomandări, oferind soluții practice în domeniul cercetării agricole și a bioeconomiei.
Mai multe aici .

Surse foto: RNDR (1), AGERPRESS (2) și (3)


  ÎNTÂLNIRILE GRUPULUI DE LUCRU LEADER DE LA SIBIU ȘI CONSTANȚA

În perioada 21 - 22 martie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Sibiu, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica  Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.
 
La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, și reprezentanți ai GAL-urilor.
 
Dintre subiectele dezbătute în cadrul evenimentului, menționăm:

 • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
 • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
 • Finanțarea serviciilor prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală;
 • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;Clarificări privind implementarea sM. 19.2 și  sM. 19.4.


De asemenea, în perioada 9-10 aprilie 2019, la Constanța s-a desfășurat cea de a 21a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL) din seria dedicată tematicii Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.
Reprezentanții GAL-urilor invitate s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, DGDR-AM PNDR și AFIR.

În perioada mai – iunie 2019 vor mai fi organizate 3 întâlniri GLL, agenda provizorie a întâlnirii Grupului de Lucru LEADER privind schemele de calitate, infrastructură socială și cooperare (9-10 mai) poate fi consultată aici .


 CONFERINȚELE AZM ”ZONA MONTANĂ A ROMÂNIEI: PREZENT ȘI PERSPECTIVE”

În perioada 09 -12, respectiv, 16 – 18 aprilie 2019, Agenția Națională a Zonei Montane, cu sprijinul Direcțiilor pentru Agricultură Județene, a organizat o serie de Conferințe de promovare și informare în cele 7 județe cu zonă montană, în care au fost înființate Centre Regionale de Dezvoltare Montană: Vâlcea, Hunedoara, Alba, Bistriţa Năsăud, Neamț, Brașov, Vrancea.
Sub genericul "Zona montană a României. Prezent și perspective", principalele teme dezbătute în cadrul întâlnirilor au vizat:
 • noutățile aduse de Legea Muntelui nr. 197/2018,
 • stadiul actual al Programului de încurajare a investițiilor în zona montană,
 • prezentarea Agenției Naționale a Zonei Montane, cu structurile sale teritoriale,
 • modul de dobândirea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan",
 • organizarea teritorială montană la nivel de grupe de munți,
 • noua delimitarea zonei montane.

Aceste întâlniri s-au bucurat de o largă participare, fiind prezenți un număr semnificativ de fermieri, autorități publice, GAL-uri, asociații, cooperative, grupuri de producători, ONG-uri, etc. din județele arondate respectivelor centre regionale de dezvoltare montană.
Dezbaterile au avut un caracter interactiv, cei prezenţi venind cu propuneri concrete pentru actualele și viitoarele programe, arătându-se interesați de modul în care se vor derula proiectele pentru zona montană.
Mai multe detalii aici și aici

Sursă foto: AZM
  COOPERARE GALuri ROMÂNIA - ITALIA
 
În data de 01.04.2019 la sediul GAL Ținutul Cloșani a avut loc ședința de lucru cu delegația GAL Valli Del Canavese din Italia. Subiectul de lucru a fost stabilirea bazelor cooperării între cele 2 GAL-uri cu privire la turism și promovarea produselor locale, respectiv cooperarea în cadrul submăsurii 19.3 – componenta b).
 
În cadrul întâlnirii, au luat cuvântul primarii din partea italiană și cea română, fiind prezentat teritoriul comunelor cât și oportunitățile de cooperare.

În încheiere, s-a stabilit ca discuțiile vor continua în urma lansării componentei B a 19.3, moment în care va fi semnat și acordul de cooperare.


Sursă articol și foto: GAL Ținutul Cloșani
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
9 mai 2019
Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană

Sibiu - România
detalii aici...
15 mai 2019
A 3a întâlnire a GLT ENRD Bioeconomie rurală
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
9 - 10 mai 2019
Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER
Ploiești - România
detalii aici...
 -
21 mai 2019
Atelier de lucru ENRD privind depoșpularea în mediul rural

Bruxelles - Belgia
detalii aici...
13-17 mai 2019
Săptămâna Verde UE
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
28-29 mai 2019
Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER
Cluj - România
detalii în curând...
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp