Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS
 
  POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:
ORIENTĂRI ŞI SCENARII POST 2020

Dezbaterile, analizele şi consultarea publică asupra Politicii Agricole Comune confirmă nevoia continuării acestui program conform direcțiilor stabilite prin reforma din 2013, dar într-o formă simplificată și cu un accent sporit pe conservarea mediului, managementul riscurilor și reînnoirea generațiilor de fermieri.

Lansată în 1962, Politica Agricolă Comună sau PAC, reprezintă un sistem de subvenții si programe agricole ale Uniunii Europene care adună cel mai mare buget unic de cheltuieli din Uniune. Cu un cost anual de 55 de miliarde de euroPAC acoperă aproximativ 40% din cheltuielile europene.

Perspectiva financiară a noului PAC simplificat este de a reduce probabil sumele alocate faţă de cadrul actual, susţin experţii şi analiştii din piaţă. Motivele țin de pierderea contribuției Marii Britanii dar nu numai atât, ci și de provocările la care Uniunea Europeană va trebui să răspundă și de prioritățile care vor fi stabilite în contextul actual, ceea ce va plasa domeniul agriculturii într-un plan secundar. Aceştia au avansat o posibilă reducere cu 3 miliarde de euro a bugetului PAC post-2020. De asemenea, plățile directe ar putea fi condiționate de atingerea unor obiective și astfel există posibilitatea să se plafoneze.

În acest context, conform semnalelor trase de analişti, România trebuie să-și facă temele, să se cupleze și să participe activ la dezbaterile europene care vor contura deja din 2018 o serie de direcții mai clare despre cum va arăta PAC, cu atât mai mult cu cât în 2019 România va prelua Preşedinţia Consiliului UE. Reprezentanţii României vor avea influenţă în Consiliul de miniştri şi în comisiile specializate pe agricultură şi vor putea propune elemente ce vor aduce beneficii tuturor ţărilor din est. Pe perioada exercitării Preşedinţiei, România va primi practic primul pachet legislativ referitor la PAC din partea Comisiei și va avea rol primordial în stabilirea agendei discuțiilor în procesul co-decizie.
 
Totodată, în fiecare stat membru au fost lansate deja largi consultări privind impactul măsurilor actualei PAC în atingerea obiectivelor generale și specifice și pentru a oferi posibile schimbări de politică în contextul Cadrului Financiar Multianual al UE post 2020. Rezultatele preliminare vor fi utilizate atât pentru elaborarea Comunicării privind modernizarea și simplificarea PAC (prevăzută a fi adoptată la finalul lui 2017), cât și pentru Evaluarea Impactului de către Comisie pentru PAC după 2020.
În pregătirea acestei comunicări, Comisia Europeană a publicat în februarie 2017 documentul ”Inițiativa de evaluare a impactului”, care sintetizează înțelegerea contextului actual și formulează o serie de orientări privind reforma PAC:
 • agricultură smart prin consolidarea competitivității și a inovării, asigurând, în același timp, sustenabilitatea și echilibrul ecosistemelor;
 • o agricultură rezilientă, prin abordarea volatilității veniturilor și consolidarea poziției agricultorilor europeni în lanțurile agroalimentare;
 • o economie rurală vie, prin încurajarea creșterii economice și a locurilor de muncă în zonele rurale și prin reînnoirea generațiilor;
 • corelarea cu alte politici, în special cele legate de mediu, schimbări climatice, ocuparea forței de muncă, politici sociale, educație, siguranța alimentară, nutriție, sănătate publică, coeziune, dreptul concurenței, comerțul, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și migrația;
 • îmbunătățirea guvernanței prin reflectarea mai bună a diversității existente în agricultura UE, simplificarea PAC și punerea în aplicare a instrumentelor eficiente din punct de vedere al costurilor, consolidând accentul pe rezultate.
O dată cu creionarea acestor orientări, Comisia a sintetizat şi dezbaterea publică de până acum pe tema viitorului acestei politici și a schiţat cinci scenarii pentru acesta:
 1. Rămâne sub forma actuală, incluzând doar simplificările deja adoptate sau propuse;
 2. Se dezmembrează - un scenariu pur ipotetic, indezirabil și nerealist (în plus imposibil din perspectiva Tratatelor), formulat strict cu scopul de a demonstra valoarea adăugată a PAC, precum și impactul economic, social și de mediu al unei intervenții la nivel UE în acest domeniu;
 3. Se reformează în concordanță cu nevoile identificate. Pune accent pe gestionarea riscurilor și pe investițiile în restructurare și dezvoltarea sectorului IMM-urilor din mediul rural. Configurează stimulente în domeniul schimbările climatice și a serviciilor de mediu, precum și accesul la inovare, IT&C și infrastructura la nivel local într-un cadru unic;
 4. Se redefinește împărțirea sarcinilor între UE, statele membre și ferme în asigurarea unor venituri minime pentru fermieri, prin crearea de sinergii între sprijinul direct (inclusiv plățile pe suprafață) și gestionarea riscurilor. De asemenea, urmărește o mai bună legare a practicilor agricole la țintele privind mediul/ clima la nivelul întregii Uniuni. Stimulente pentru o mai bună integrare a tehnologiilor existente și a rezultatelor cercetării și inovării (prin intermediul serviciilor de consultanță);
 5. Are loc o redistribuire puternică a sprijinului de la fermele mari către cele mai mici și prietenoase cu mediul. O plafonare obligatorie limitează suma maximă care poate fi încasată prin plăți directe. Această opțiune promovează cerințe mai stricte de mediu, lanțuri scurte de aprovizionare și piețele locale.
 PAC este considerat programul cel mai mare și costisitor al Uniunii Europene, fiind asociat cu fiecare patru euro din zece cheltuiți de Uniunea Europeană.
Sursa:
INFORMAȚII UTILE
FACILITĂȚI PENTRU FINANȚAREA FERMELOR MICI

Au fost incluse o serie de modificări în Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul PNDR 2020, ca urmare a observațiilor și a propunerilor primite în perioada de consultare publică.
O modificare esențială vizează dimensiunea economică a fermei eligibilă pentru finanțare, care s-a diminuat de la 8.000 S.O. la 4.000 S.O. Modificarea dimensiunii economice a fermei permite și celor care au exploatații mai mici să solicite și să obțină finanțare. Sprijinul acordat pentru dezvoltarea fermelor mici este 100% nerambursabil și este în valoare de 15.000 de euro.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: www.afir.info

NOI DOCUMENTE PENTRU SDL-URI

 A fost publicat pe pagina de internet a MADR - http://www.madr.ro, la secţiunea LEADER, Manualul de procedură pentru coordonarea, verificarea şi monitorizarea implementării SDL, formularele aferente şi Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală şi anexele la ghid.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://goo.gl/Xp8B2q

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PRELUNGITĂ
 
Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin aferente Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” se prelungeşte până la data de 15.06.2017, ora 17.00. Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat sunt publicate pe pagina de internet a APIA, http://www.apia.org.ro, la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR.

START LA NOI SESIUNI DE PROIECTE: APROXIMATIV 680 DE MILIOANE DE EURO DISPONIBILI!
 
sM 4.1   „Investiții în exploatații agricole”
sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”
sM 6.1   „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
sM 6.2   „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
sM 6.3   „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
sM 6.4   „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
sM 9.1   „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
sM 4.1   „Investiții în exploatații agricole zona ITI - DD”
sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole zona ITI - DD”
sM 6.2  „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale zona ITI - DD”
sM 6.3  „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici zona ITI - DD”
sM 6.4  „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole ITI - DD”
Minimis GBER - 4.2.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://portal.afir.info
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 ROMÂNIA LA CONSILIUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURĂ ŞI PESCUIT


În perioada 21-23 mai 2017 s-a desfăşurat, la Malta, Consiliul European pentru Agricultură și Pescuit şi a avut ca tema principală de discuţii “Schimbările Climatice și resursele de apă în Uniunea Europeană”. Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a participat secretarul de stat Alexandru Potor.
Discuțiile au fost purtate în principal în contextul activităților legate de programarea pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Participanții, miniștrii pentru agricultură și pescuit ai țărilor Uniunii Europene, au facut o radiografie a situației din fiecare stat și au dat raspuns unui set de patru întrebări care se referă în principal la inițiativele politice pentru creșterea rezilientei agriculturii, instrumentele actuale ale PAC și opțiunile de diversificare disponibile pentru agricultură în cadrul scenariilor proiectate privind schimbările climatice precum și identificarea de noi instrumente economice dedicate sustenabilității și dezvoltării sectorului agricol.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: http://www.madr.ro

PLATFORMĂ ONLINE GRATUITĂ PENTRU PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR AGRICOLE DE PRECIZIE

 
Rețeaua Smart AKIS a lansat recent o platformă on-line grătuită, prin care oferă instrumente pentru facilitarea și promovarea tehnologiilor agricole de precizie.
Pentru mai multe detalii accesați http://bit.ly/2q5LGLQ

SONDAJ PRIVIND TINERI FERMIERI
 
Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD) doreşte să identifice nevoile tinerilor fermieri din Uniunea Europeană şi invită pe toţi cei care doresc să sprijine acest proces şi să contribuie la dezvoltarea unui sector agricol durabil să completeze chestionarul publicat pe pagina de internet a ENRD, accesând următorul link: http://bit.ly/2pB9xTN

ÎMBUNĂTĂȚIREA IMPLEMENTĂRII PEI-AGRI

 
'EIP-AGRI Seminar Moving EIP-AGRI implementation forward' - copyright European Commission
În perioada 10-11 mai 2017, reprezentanții Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale, ai Autorității de Management pentru PNDR și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, au participat la seminarul “Îmbunătățirea implementării EIP AGRI“, organizat de DG AGRI și Service Point PEI AGRI, împreună cu Rețeaua Națională Rurală și Autoritatea de Management pentru PNDR a Greciei, la Atena.
Evenimentul a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea implementării PEI-AGRI în statele membre UE, prin:
 • identificarea abordărilor și mijloacelor necesare Autorităților de Management și Agențiilor de Plăți în îndeplinirea atribuțiilor, având în vedere necesitățile Grupurilor Operaționale;
 • schimbul de experiență și practici între Autoritățile de Management, Rețele Naționale Rurale și Agențiile de Plăți privind sprijinul acordat Grupurilor Operaționale;
 • evalurea proiectelor Grupurilor Operaționale și finanțarea soluțiilor identificate de Grupurile Operaționale.
Pentru mai multe detalii accesați link-ul: https://goo.gl/U9aV0O
EVENIMENTE NAȚIONALE
FNGAL ÎN ACŢIUNE: REGIUNILE SUD-EST ŞI SUD-MUNTENIA


Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România (FNGAL) a organizat în data de 29.05.2017, la Constanța-Mamaia, o întâlnire de lucru pentru Regiunile Sud-Est și Sud Muntenia, care a avut ca temă Creșterea sprijinului tehnic și metodologic acordat reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală implicați în implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Scopul întâlnirii a fost îmbunătățirea cadrului de implementare a Submăsurilor 19.2, 19.3 (lansarea Ghidului consultativ), 19.4 și, implicit lansarea apelurilor de selecție pentru măsurile cuprinse în SDL–urile GAL-urilor: asociativitate, mici producători și tineri fermieri, servicii sociale în mediul rural, sprijin acordat comunităților dezavantajate, scheme de calitate și protecția mediului.

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a participat domnul secretar de stat Alexandru Potor, doamna Florentina Tudor, director general al Autorității de Management pentru PNDR, domnul Daniel Crunţeanu, director general adjunct AFIR și experți ai Serviciului LEADER și investiții nonagricole din cadrul AM PNDR.

Secretarul de stat Alexandru Potor a atras atenția asupra unor problematici cu impact asupra implementării Măsurii LEADER, respectiv: BREXIT, Politica Agricolă Comună (PAC) post 2020 și președinția UE a României, în semestrul I, 2019. De asemenea, a fost subliniată importanța accelerării implementării SDL.

Directorul general al AM PNDR, Florentina TUDOR, a salutat inițiativa FNGAL de a organiza acest eveniment și a precizat faptul că AFIR, AM PNDR și GAL-urile formează o echipă având un scop comun: absorbția fondurilor europene și a subliniat disponibilitatea AM PNDR de a depune toate eforturile pentru a veni în sprijinul GAL-urilor. De asemenea a precizat faptul că România atribuie un rol deosebit guvernanței locale, în perspectiva PAC post 2020.

Dezbaterile s-au axat pe prioritizarea măsurilor și alocarea financiară în funcție de nevoile descrise în Strategia de Dezvoltare Locală, respectarea termenelor și încadrarea lor în calendarul activităților propuse pentru acest an, lansarea în dezbatere publica a Ghidului solicitantului pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.

La întâlnire au participat aproximativ 200 de persoane, reprezentanți ai GAL-urilor din Regiunile Sud-Est și Sud Muntenia, experți ai Compartimentelor de Dezvoltare Rurală Județene Brăila, Constanta, Galați, Argeș, Dâmbovița, București/Ilfov și experți din cadrul Oficiilor Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

S-A DAT STARTUL CAMPANIEI DE IRIGAT PENTRU ANUL 2017
 
În data de 12 mai 2017, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea, a dat startul campaniei de irigat pentru anul 2017 la amenajarea de irigații Pietroiu-Ștefan cel Mare, din județul Ialomița.

Ministrul Petre Daea a precizat că în primă etapă a programului de reabilitare a infrastructurii pentru irigații vor fi reabilitate 1,3 milioane hectare, iar lucrările vor începe pentru 40 de amenajări, unde există Organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI).

Oficialii MADR au mai anunțat că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) va furniza apa gratuit la stațiile de punere sub presiune, iar costurile se vor ridica la 90 de milioane de lei, fiind suportate de la bugetul de stat.

LANSARE PLATFORMĂ ROMÂNIA TRADIȚIILOR CREATIVE

 
Miercuri, 24 mai a.c., în cadrul Romanian Design Week,  a avut loc lansarea platformei România tradițiilor creative, un proiect al Muzeului Țăranului Român. Platforma își propune să vină în ajutorul meșteșugarilor, să creeze și să consolideze relația acestora cu designeri, industriile creative, specialiștii în patrimoniul cultural local și să faciliteze intrarea pe piață a produselor astfel create.

Obiectivul principal al platformei România tradițiilor creative îl reprezintă atât redescoperirea și recuperarea tradițiilor, inovarea meșteșugurilor și adaptarea la cerere și piață, cât și vizibilitatea ca participant la dezvoltarea economiei, promovarea și transmiterea meșteșugurilor, inclusiv la sprijinul pentru intrarea pe piață și comercializare.

Platforma reprezintă în special un efort comun pentru protejarea și promovarea meșteșugurilor, patrimoniului cultural și natural al zonelor rurale.

La conferința de lansare a platformei au participat și reprezentanții a șase proiecte socio- economice dedicate specificului rural și meșteșugurilor, respectiv: Ecopolis, DeltaCraft, Mesteshukar ButiQ, KraftMade, Patzaikin, Pro Patrimonio și Prodid.

„Oamenii trebuie stimulați să creeze, mai ales că tradiționalul, meșteșugurile dispar cu timpul. Trebuie să fim uniți și să abordăm comun problemele pe care le întâmpinăm, în special în mediul rural” a menționat Ivan Patzaikin, subliniind că “utilizarea resurselor de care dispui poate avea un impact la nivel economic, inclusiv tradiția trebuie văzută ca o resursă.”

Tradiția, meșteșugurile, specificul local al zonei rurale trebuie privite ca resurse și participante la impactul economic în zone, prin valorificarea potențialului.

“Pentru societatea actuală, tradițiile nu mai înseamnă mare lucru. De aceea este necesar și util ca toate aceste inițiative și proiecte să se unească și să depună eforturi comune. Asta încercăm să facem prin România tradițiilor creative, să schimbăm ideea că tradiția înseamnă doar conservarea, nealterare, muzeificare, iar partea creativă asigură resursa pentru viitor” a precizat prof. dr. Vintilă Mihăilescu.

PRIMELE ROȘII ROMÂNEȘTI ÎN PIEȚE ȘI HYPERMARKET-URI

 Primii producători de roșii românești produse prin Programul de sprijin pentru tomate şi cultivate în spaţii protejate au livrat deja marfa pe piețele din România și hypermarket-uri.
Dintre aceștia, un număr de șase fermieri din localitatea Izbiceni, județul Olt, au scos deja la vânzare primele roșii autohtone în Piața din Pucheni, dar și în marile rețele comerciale.
În perioada următoare, tomatele produse în sere și solarii vor apărea din ce în ce mai mult pe piața internă, în piețe agroalimentare sau hypermarket-uri.

Reamintim că producătorii agricoli din România sunt susținuți, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă, punând la dispoziție mărfuri de calitate și proaspete.
Programul are în vedere să diminueze importurile de tomate, odată cu crearea de noi locuri de muncă, așa cum este prevăzut în Programul de Guvernare.

ÎNTÂLNIRI JUDEŢENE PENTRU IDENTIFICAREA PRODUSELOR CU POTENŢIAL DE RECUNOAŞTERE LA NIVEL EUROPEAN

În perioada martie-mai a.c., au avut loc în 20 județe întâlniri de lucru organizate de către direcțiile agricole, ca urmare a solicitării conducerii MADR şi ținând cont de obiectivul fixat prin programul de guvernare referitor la înregistrarea unui număr de 14 produse cu indicație geografică până în anul 2020.

Astfel, în județele Tulcea, Galați, Brăila, Brașov, Vâlcea, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Arad, Mureș, Neamț, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Bihor, Satu Mare, Botoșani, Iași și Bacău au avut loc prezentări ale legislației europene și naționale care reglementează modul de obținere a recunoașterii la nivel european al unor produse cu caracteristici speciale, cu tradiție de producere și cu o calitate superioară.

La aceste întâlniri au participat în medie un număr de 50 persoane din diferite sectoare de activitate, în principal mici fermieri, producători agricoli, procesatori din domeniul agroalimentar, reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală-GAL, reprezentanți ai fundațiilor și asociațiilor din domeniu.

De asemenea, au fost prezenți și președinții Consiliilor Județene, prefecți, primari, directori ai instituțiilor publice deconcentrate (APIA, AFIR, ANSVSA, ANPC), factori de decizie locali care pot determina evoluții pozitive în dezvoltarea segmentului de produse cu indicație geografică.

În urma acestor întâlniri au fost identificate o serie de produse cu potențial de înregistrare pe schemele de calitate europene și naționale dintre care amintim: Telemea de Vaideeni, Telemea de Sibiu, Brânză de burduf de Bran, Gem de rabarbăr, Brânza de Gulianca, Salată tulceană cu icre de știucă, Virșli de Hunedoara, Pâine de Pecica, Salam de Nădlac, Salinate, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Șuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Bere nemțeană, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei etc. 

Reamintim că, în prezent, România are înregistrate ca indicații geografice patru produse alimentare: Magiunul de prune de Topoloveni (IGP), Salamul de Sibiu (IGP), Novac afumat din Țara Bârsei (IGP), Telemea de Ibănești (DOP). Alte trei produse se află în analiză la Bruxelles respectiv Cârnați de Pleșcoi ((IGP), Scrumbie de Dunărea afumată (IGP) și Cașcaval de Săveni (IGP).  Tot ca indicații geografice protejate sunt înregistrate și se află într-un proces de verificare și un număr de nouă băuturi spirtoase: Vinars Târnave, Vinars Segarcea, Vinars Murfatlar, Vinars Vaslui, Vinars Vrancea, Palincă, Horincă de Cămârzana, Țuica de Argeș, Țuica Zetea de Medieșu Aurit.

CDRJ SIBIU LA MARATONUL INTERNAŢIONAL SIBIU-RĂȘINARI-POPLACA

 
Reprezentanţii Centrului de Dezvoltare Rurală Judeţeană Sibiu (CDRJ Sibiu), au participat, în vederea promovării Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, la Maratonul Internațional SIBIU-RĂȘINARI-POPLACA – Mai 2017, organizat de Fundaţia Comunitară Sibiu, cu sprijinul  Consiliului Județean Sibiu, al Primăriei Comunei Rășinari și a Primăriei Comunei Poplaca. A fost  pentru prima dată când acest maraton a primit statut de Maraton Internațional deoarece la traseul inițial s-au adăugat traseele din Comuna Rășinari și Poplaca, lungimea totală de alergare fiind de 42 km (standard european).

Au participat alergători din țară și Europa. Înscriși 3200 participanți, din care  85 au participat la Maratonul Continental de 42 Km, 100 alergători la Ștafetele de 4X10 km, 4X 5,3 km, 363 alergători în Semi-maratonul Takata, 1437 alergători la Crosul Visma, iar restul de aproximativ 1980 de alergători pe categorii de vârstă, copii de la 4 până la 16 ani. Pe tot traseul alergătorii de maraton au fost întâmpinați de locuitori, susținători, formații de dansuri populare.

Maratonul Internațional Sibiu este cel mai mare eveniment sportiv filantropic din România, adică un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală, organizat de Fundația Comunitară Sibiu. Evenimentul a adus împreună cetățeni, organizații, companii și autorități publice.
Pentru mai multe detalii, accesaţi link-ul: http://maratonsibiu.ro/

TARGUL AGROTEX-AGRALIMENT CRAIOVA 2017


Camera de Comert și Industrie Dolj a organizat, în perioada 11-14 mai, la Casa Tineretului din Craiova, cea de-a 26-a ediție a Targului AGROTEX-AGRALIMENT.

Au fost expuse echipamente agricole, pompe de irigații acționate pe baza energiei produse de panouri solare, masini, utilaje, produse si echipamente din industria alimentară.

Directorul Direcției de Târguri și Expoziții din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Dolj, dl. George Motataianu, a declarat că marii dealeri și importatori din domeniul agriculturii preferă fie demonstrațiile pe teren, fie târgurile mari din zona Bucureștiului,  iar fermierii se îndreaptă către acele târguri sau demonstrații cu utilajele mai performante, care se fac direct în câmp.

APLICAȚIA DATE DESCHISE AFIR


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat aplicația on-line „Date deschise AFIR” prin care toți cei interesați pot consulta mult mai ușor informații publice privind beneficiarii și proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)
Pentru mai multe detalii accesaţi link-ul: http://opendata.afir.info/

TÂRGUL GUSTOS DE ALBA


Ediția a VIII-a a TÂRGULUI GUSTOS DE ALBA Organizat de Consiliul județean Alba împreună cu Primăria Alba Iulia, având ca parteneri: GAL Pe Mureș și pe Târnave, Tara Secașelor Alba- Sibiu, Valea Ampoiului Valea Mureșului  și Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare TÂRGUL GUSTOS de ALBA s-a desfășurat în perioada 19-21 mai 2017 pe Latura de Vest a Cetății  Alba Carolina din Alba Iulia.
 
Evenimentul a fost dedicat producătorilor locali din domeniul alimentar, în scopul promovării valorilor tradiționale culinare și a producătorilor din județul Alba.
 
Expozanți diverși: brutarii, patiserii, cofetarii, carmangerii producători de brânzeturi, cultivatori de legume și fructe, au oferit vizitatorilor produse proaspete, de calitate, preparate după rețete care ne-au încântat copilăria. Au făcut deliciul publicului demonstrațiile culinare – s-au pregătit sub ochii vizitatorilor  preparate tradiționale reprezentative pentru bucătăria județului Alba (sarmale cu mămăligă, bulz ciobănesc, plăcinte pe lespede), s-au primit informații despre alimentația sănătoasă și s-au desfășurat ateliere și concursuri culinare pentru copii și tineri.
 
Nu în ultimul rând,  sâmbătă și duminică,  ansamblurile folclorice Vintana, Banu Mihalcea și Dor Teiusan au încântat spectatorii cu spectacolele de dansuri populare.
 
Prin participarea lor în calitate de parteneri, GAL-urile prezente au mărit vizibilitatea LEADER, PNDR și RNDR. Identitatea lor vizuala foarte bine prezentată precum și participarea  personalului GAL (în doua zile alături de reprezentanți CDRJ ALBA) a făcut posibilă participarea la dialoguri cu un public  interesat de dezvoltarea zonei și prin accesarea măsurilor din PNDR.
 
CALENDAR
31 mai
Bruxelles - Belgia
Grup de lucru ENRD privind conectarea în rețea la nivel regional și local
https://goo.gl/Q6WE0d
1 iunie
Bruxelles - Belgia
Grup de lucru ENRD privind îmbunătățirea LEADER
https://goo.gl/tb0BRY
 
 3-5 iunie
Festivalul de gastronomie tradiționala Bran, Sibiu
7-9 iunie
Conferința FNGAL Reg. Vest și Sud-Vest
Buziaș - Timiș
8-11 iunie
Târgul internaţional ExpoAgroutil, Constanța, parcare complex Maritimo
13 iunie
Bruxelles - Belgia
Seminar ENRD privind eficientizarea resurselor în zonele rurale
23 - 29 iunie
Festivalul  IEI, Pestisani, Gorj
27-28 iunie
Jyväskylä - Finlanda
Cea de-a 8 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale
https://goo.gl/L3xYAI

Editat de REȚEAUA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ (RNDR)

Contact: 

E-mail: rndr@madr.ro
Website
: www.rndr.ro 

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91, 
       021 307 86 79/24

Fax: 021. 307 86 06

Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp