Copy
Newsletter RNDR nr. 7/2019 (38)
View this email in your browser
                            
    Copertă: Anuja Mary / Unsplash
 
CUPRINS                                                             NEWSLETTER IULIE 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE
 
 • Începând din 22 iulie și până pe 31 decembrie 2019 are loc sesiunea de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 6.3Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”(inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării)
    Detalii aici .
 • În perioada 26 iunie-30 septembrie 2019, se derulează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsurile 9.1 Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și 9.1a „Sprijin pentru înființareagrupurilor de producători în sectorul pomicol”.
  Detalii aici .
 • Până pe 31 august are loc sesiunea de depunere cereri de finanțare pentru sub-măsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructură de irigații (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării).
Detalii aici
 • Până pe 30 noiembrie 2019 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1„Prime de asigurare a culturilor,a animalelor și a plantelor”.
 Detalii aici

  NOI PUBLICAȚII EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ
 
Pe siteul rndr.ro, secțiunea PEI AGRI, subsecțiunea Broșuri PEI Agri, au fost adăugate două noi broșuri în limba română, anume: Modelarea (r)evoluției digitale în agricultură și Colaborare pentru inovare.
Materialele pot fi consultate și descărcate de aici: https://rndr.ro/pei-agri/brosuri-pei-agri.html
  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA ESTE IMPORTANTĂ
 
Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE EUROPENE
CONSILIUL AGRIFISH DIN 15 IULIE 2019
 

Foto: Uniunea Europeană

Finlanda, care a preluat președinția Consiliului la 1 iulie, a prezentat prioritățile mandatului său în domeniul agriculturii și al pescuitului.
 
În domeniul agriculturii, prioritatea președinției finlandeze este să se realizeze cât mai multe progrese în cadrul negocierilor privind propunerile Comisiei privind reforma politicii agricole comune (PAC) post-2020, înainte de adoptarea unei decizii privind noul cadru financiar multianual 2021-2027. Alte priorități includ chestiuni legate de bioeconomie, de silvicultură, de situația pieței și de comerțul internațional.
 
În ceea ce privește pescuitul, președinția conduce negocierile privind posibilitățile de pescuit pentru 2020 pentru Marea Baltică, Marea Neagră, Oceanul Atlantic și Marea Nordului. În plus, președinția dorește să intensifice, cât mai mult posibil, lucrările privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și continuarea discuțiilor cu privire la Regulamentul privind controlul pescuitului.
 
Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la aspectele legate de mediu și de climă ale pachetului de reformă a PAC post-2020, concentrându-se în special asupra elementelor considerate de statele membre ca fiind esențiale pentru atingerea unui nivel mai ridicat de ambiție în materie de mediu și climă, precum și asupra modului în care, în practică, se pot îmbunătăți normele propuse, astfel încât să se atingă acest obiectiv.
În timpul schimbului de opinii, mai mulți miniștri au subliniat importanța asigurării unei flexibilități suficiente pentru a adapta mai bine cerințele pentru un nivel mai ridicat de ambiție în materie de mediu și climă la nevoile statelor membre și pentru a simplifica normele în beneficiul atât al fermierilor, cât și al autorităților naționale.
 
De asemenea, mai mulți miniștri au considerat că un astfel nivel mai ridicat de ambiție ar trebui să fie însoțite de un sprijin financiar adecvat.
Comunicatul poate fi citit în întregime aici .
  REUNIUNEA INTERGRUPULUI SATE INTELIGENTE PENTRU COMUNITĂȚI RURALE

În data de 16 iulie, la Strasbourg, a avut loc reuniunea inaugurală a intergrupului Sate inteligente pentru comunități rurale.
Noul intergrup are ca scop sprijinirea schimbului de experiență privind metode inovatoare de dezvoltare a potențialului comunităților rurale din zone rurale și montane îndepărtate, cât și a inițiativei sate inteligente (smart villages) lansate de Franc Bogovič și Tibor Szanyi în timpul legislaturii anterioare.
Mai multe detalii aici .
 
De asemenea, în 4 iulie, la Athlone – Irlanda a avut loc seminarul Sate inteligente în orășelele rurale din Irlanda, organizat de Rețeaua Națională Rurală irlandeză și Departamentul de Dezvoltare Rurală și a Comunității, cu scopul creșterii consțientizării despre conceptul sate inteligente.
Seminarul a vizat dezvoltarea înțelegerii conceptului, identificarea și demonstrarea planificării adaptate la conextul național irlandez, revitalizarea mediului rural, cât și implementarea LEADER după 2020.
Mai multe informații despre concept și discuțiile din cadrul seminarului aici și aici  .
SEMINAR BIOECONOMIE: OPORTUNITĂȚI PENTRU EUROPA RURALĂ

În data de 3 iulie a.c., la Bruxelles s-a desfășurat seminarul ”Bioeconomia: oportunități pentru Europa rurală”, organizat de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD).
Evenimentul a reunit participanți din cadrul autorităților de management, reprezentanți ai rețelelor naționale de dezvoltare rurală, ai ENRD, ai unor Grupuri de Acțiune Locală, diferite autorități locale, cercetători, antreprenori, fermieri și reprezentanți ai Comisiei Europene (DG AGRI, DG JRC).

Subiectele au vizat teme precum definirea conceptului de bioeconomie, identificarea și prezentarea inițiativelor naționale și europene, integrarea conceptului în cadrul politicii de dezvoltare rurală (PAC, Planuri Strategice), integrarea și implementarea la nivel local ca parte a altor abordări (prin sate inteligente).

Mai multe informații și prezentările din cadrul evenimentului, pot fi găsite aici .
CONCURSUL FOTO EUROPA RURALĂ

Ești fotograf sau pasionat de fotografie și ajungi adesea în zonele rurale?
Suntem interesați să vedem fotografiile de vacanță, din rural!
Fotografiile voastre de la țară pot să ajungă în publicațiile Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)! Folosiți #RuralEurope și etichetați European Network for Rural Development - ENRD pe instagram, facebook sau twitter.
Competiția durează până pe 15 septembrie 2019!
EVENIMENTE NAȚIONALE
  ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU CONDUCEREA LICEELOR AGRICOLE

În data de 10 iulie 2019, la sediul MADR, s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu reprezentanții liceelor agricole.
Scopul întâlnirii a fost informarea participanților asupra modului de implementare a Legii  57/2019 pentru completarea legii educației naționale, ale demersurilor realizate de minister, precum și cunoașterea principalelor dificultăți cu care se confruntă liceele agricole.  
 
Unul dintre obiectivele principale ale MADR este acela de a stopa declinul învățământului liceal agricol, astfel încât acesta să răspundă gradului de inovare din agricultură.
 
În cadrul întâlnirii a fost prezentate acțiunile concretizate la nivelul MADR:
 • Emiterea ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului educației naționale pentru aprobarea listei cu liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care vor primi finanțare din partea MADR pentru investiții, fiind selectate 58 licee tehnologice cu profil preponderent agricol.
 •  Elaborarea metodologiei de finanțare a celor 58 licee tehnologice cu profil preponderent agricol care urmează să fie aprobată prin hotărâre a Guvernului. Proiectul  a fost elaborat de către MADR și se află în procedură de avizare la ministerele avizatoare.
 • Înființarea biroului învățământ liceal agricol, formare profesională și consultanță în agricultură în cadrul MADR – măsură realizată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
De asemenea, au fost descrise demersurile ce urmează a fi întreprinse de MADR, împreună cu Ministerul Educației Naționale, în perioada următoare, în baza discuțiilor și a propunerilor din partea conducerii liceelor agricole.
 
Ministrul Daea a îndemnat conducerea liceelor agricole să prezinte problemele cu care se confruntă și să contribuie cu propuneri și sugestii pentru elaborarea unor acte normative privind dezvoltarea și progresul învățământului liceal agricol.
 
Este necesar să avem tineri bine pregătiți, iar acum trebuie să creionăm în mod real necesitățile liceelor cu profil agricol pe care să le transpunem în acte normative” - ministrul Petre Daea.
Întreg comunicatul aici
URBAN – RURAL:  CE NE UNEȘTE – CE NE SEPARĂ?

Impact Hub și Robert Bosch Stiftung lansează programul BEYOND Divides, prin care spijină crearea de soluții pentru comunități din mediul rural și cel urban, desfășurat în 4 orașe europene: Istanbul, Ruhr, Madrid și București, un proces inovator de co-creație, realizat în scopul de a conecta persoane din ambele medii.

În România, programul este coordonat de Impact Hub Bucharest și derulat în parteneriat cu Asociația ROI din Urlați și oferă, pe parcursul unui an, resursele necesare celor 2 grupuri din mediul rural și cel urban, pentru a genera idei și soluții care pot rezolva probleme comune cu care se confruntă.
 
Primul eveniment public al Beyond Divides a avut loc pe 12 iulie la sediul Impact Hub Bucharest, locația Timpuri Noi. Sub denumirea Urban – Rural:  Ce ne unește – ce ne separă? evenimentul a adus impreuna participantii din grupul de actiune al proiectului cu alte persoane interesate de tematica diviziunii dintre in urban si cei care traiesc in zone rurale.  
 
Evenimentul a reprezentat încheierea primei etape și a avut 3 componente: prezentarea procesului prin care au trecut deja participantii în 2 luni de lucru și a concluziilor la care au ajuns, 3 povești inspiraționale ale oamenilor care lucrează deja la conectarea urbanului și a ruralului (WWF România, Teach for Romania și Moara de hârtie) și o invitatie de a contribui cu idei, sugestii, feedback.
În urma evenimentului, mai multe comunități s-au declarat interesate în a replica proiectul și multe persoane și-au oferit timpul și cunoștințele pentru a contribui mai departe în proces.
 
În luna august demarează etapa de ideație, generare și prioritizare soluții, iar pe 10 octombrie va avea loc  cel de al doilea eveniment public unde vor fi anunțate ideile care vor intra în implementare.
Mai multe detalii :
https://impacthub.ro/beyond-divides
Lucia Radu – Manager de proiect, lucia.radu@impacthub.ro
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ECONOMIA MONTANĂ, ÎN CONTEXT MULTI ȘI
INTERDISCIPLINAR


În data de 4 iulie 2019, în organizarea Academiei Române – Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) „Costin C. Kirițescu” – Centrul de Economie montană, în colaborare cu Agenția Națională a Zonei Montane și a Forumului Montan din România, la Casa Academiei din București a avut loc cea de-a X-a conferință științifică cu tema ”Economia montană, în context multi și interdisciplinar. Particularități și perspective realiste și vizionare”.
 
La eveniment au participat cercetători științifici, cadre didactice universitare, specialiști cu preocupări în dezvoltarea zonei montane din România.
 
În deschiderea evenimentului, au prezentat alocuțiuni, Petre Daea - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, acad. Bogdan Simionescu-vicepreședintele Academiei Române,  prof. univ. dr. Valeriu Tabără - președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, prof. dr. Luminița Chivu - Director General al INCE,  prof. dr. Radu Rey – președinte al Forumului Montan din România.
 
Au fost prezentate un număr de 26 lucrări științifice având ca tematică economia montană.
Lucrările Conferinței, vor fi publicate în volumul X al Revistei de Montanologie.
CONFERINȚA FNGAL  REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA. TĂRGUL DE TRADIȚII ȘI TURISM LEADER


Evenimentul a avut loc în comuna Polovragi județul Gorj, participanții fiind reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locala din regiunea Sud Vest Oltenia și producătorii agricoli atât din zonă, cât și din zonele limitrofe.
 
În cadrul conferinței au fost discutate teme precum:
 • Prezentarea conceptului tradiții și turism LEADER;
 • submăsura 19.3 Cooperare între GAL-uri;
 • sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala
 • Prezentarea conceptului produs montan, produse tradiționale – susținerea producătorilor locali.
Evenimentul a inclus o serie de activități în are liber, prezentare de produse tradiționale, mini expoziție de obiecte sculptate, foc de tabără, proțap, degustări de vin și nu in ultimul rănd degustarea de produse tradiționale.
 
De asemenea au fost vizitate tabăra de sculptură "Simboluri dacice" și "Tărgul de tradiții și turism" unde au fost admirate sculpturile în lemn realizate de maeștri profesioniști veniți din întreaga țară.

 
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
29-30 august 2019
Conferința tematică RNDR
detalii în curând...
11 septembrie 2019
Forumul Mondial de Bioeconomie

Ruka - Finlanda
detalii aici...
10 septembrie 2019
Atelier tematic privind Inovarea socială și antreprenoriatul
Lisabona - Portugalia
detalii aici...
29-30 octombrie 2019
Atelierul EIP-AGRI Ferma mică - ferma inteligentă
București - România

detalii aici...
10 septembrie 2019
Conferința LINC 2019

Pärnu - Estonia
detalii aici...
29 octombrie -3 noiembrie 2019
Târgul internațional INDAGRA
București (Romexpo)
detalii aici...
-
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp