Copy
Newsletter RNDR nr. 12/2018
View this email in your browser
                            
    Copertă: Fotografie RNDR, noiembrie 2018
CUPRINS                                                          NEWSLETTER DECEMBRIE/2018
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
 
INFORMAȚII UTILE
  A 3-A SESIUNE PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR: SCHEMA SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA DE SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE
 
Fotografie: Robert Balog pixabay

Din 11 decembrie 2018 și până pe 28 iunie 2019, ora 14:00, se desfășoară cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sub-măsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”.
Ghidul solicitantului este publicat pe site-ul APIA, secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.
PĂREREA TA ESTE IMPORTANTĂ!
 


Pentru ca newsletter-ul creat și distribuit de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală să fie în acord cu preferințele cititorilor săi, te rugăm să completezi chestionarul de mai jos cu opiniile și sugestiile tale cu privire la  newsletter. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click AICI pentru a completa chestionarul
SESIUNE SUBMĂSURA 4.2

În perioada 21 decembrie 2018, ora 9:00 – 30 iunie 2019, ora 16:00, se desfășoară sesiunea de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferente submăsurii 4.2 din cadrul PNDR 2020 .
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
ACORD PENTRU UN LANȚ ALIMENTAR ECHITABIL

Micii fermieri și producătorii de dimensiune medie din sectorul agroalimentar vor avea în curând posibilitatea de a se baza pe o protecție mai puternică împotriva abuzurilor provenite de la omologii lor de tranzacționare mai mari, cum ar fi procesatorii și comercianții cu amănuntul.

Președinția austriacă a Consiliului și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord politic provizoriu privind directiva referitoare la practicile comerciale neloiale (UTP) în relațiile dintre întreprinderi în lanțul de aprovizionare cu produse agricole și alimentare.

Acordul trebuie acum aprobat de statele membre în cadrul Comitetului special pentru agricultură (CSA).
Obiectivul normelor convenite este de a stabili un cadru european comun care să ofere un nivel minim de protecție agricultorilor și altor furnizori de produse agroalimentare împotriva celor mai evidente UTP. Măsurile convenite vor completa cele deja existente în statele membre, care vor putea lua în viitor măsuri suplimentare.
Întreg comunicatul de presă aici

ÎNTÂLNIREA MINISTERIALĂ PRIVIND CONTROLUL ȘI ERADICAREA PPA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

La invitația comisarilor europeni Vytenis Andriukaitis și Karmenu Vella adresată miniștrilor agriculturii și mediului din statele membre, ministrul Petre DAEA a participat la  întâlnirea privind problematica controlului și a eradicării Pestei Porcine Africane în Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc la Bruxelles în data de 19 decembrie 2018.

În 2014, boala era limitată din punct de vedere geografic în partea de est a UE, iar la acest moment este prezentă în 10 state membre. Pe baza informațiilor tehnice și științifice se poate afirma ca evoluția epidemiei este legată de rolul crucial al mistreților al răspândirii și menținerii bolii în UE.

Măsurile luate la nivelul Comisiei Europene includ coordonare politică, acțiuni legislative constante, audit tehnic și cooperare tehnică, acțiuni legate de știință și cercetare, sprijin financiar, cooperare internațională.   

România, asemenea și celorlalte State Membre afectate de PPA, este interesată de orice dezbatere privind eradicarea și răspândirea PPA, care poate genera soluții pentru administrație, fermieri și pentru administratorii fondului cinegetic.

Ministrul DAEA a afirmat că România și-a propus abordarea subiectului PPA în cadrul Conferinței la nivel înalt privind bolile transfrontaliere organizată pe perioada Președinției române a Consiliului UE, în perioada 09 -11 iunie 2019, la București, în așa fel încât să se conecteze forțele cunoașterii, cercetarea, oamenii de știință și experiența practică.

Mai multe detalii privind întâlnirea pot fi găsite aici, iar informații despre pesta porcină africană aici .
 SEMINAR EIP AGRI PRIVIND DIGITIZAREA ÎN ZONELE RURALE ȘI AGRICULTURĂ

În perioada 12-13 decembrie, la Antwerp - Belgia, a avut loc seminarul Parteneriatului European pentru Inovare în Agricultură (EIP-AGRI) privind digitizarea zonelor rurale și în agricultură.
Evenimentul a reunit circa 150 participanți din statele membre, reprezentanți din diverse domenii cu atribuții în dezvoltarea și implementarea soluțiilor digitale în mediul rural.
De asemenea, seminarul a creat cadrul pentru dezbateri privind perioada de programare post 2020, identificând o parte din propunerile și așteptările statelor membre în cadrul atelierelor de lucru.


Mai multe detalii despre eveniment, se găsesc aici .
CHESTIONAR PRIVIND STADIUL AGRICULTURII DE PRECIZIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Până pe data de 31 ianuarie 2019 sunteți invitați să vă spuneți părerea și să completați chestionarul privind utilizarea tehnologiilor în agricultura de precizie!
Completarea durează mai puțin de 5 minute, chestionarul cuprinzând 8 întrebări .
Accesați linkul pentru varianta în limba engleză , acest link pentru română, sau descărcați de aici versiunea word în română.

CONSILIUL AGRIFISH DIN 17 DECEMBRIE 2018

În cadrul unei sesiuni publice, Consiliul a discutat raportul intermediar întocmit de președinția austriacă cu privire la lucrările efectuate în Consiliu referitoare la totalitatea propunerilor Comisiei din pachetul de reformă a PAC, care cuprinde regulamente privind planurile strategice în domeniul PAC, finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC și organizarea comună a piețelor produselor agricole.

Președinția austriacă s-a străduit să încheie o primă analiză a propunerilor din pachetul de reformă a PAC. Astăzi am pus punctul final la lucrările noastre și ne bucurăm să le oferim succesorilor noștri o imagine clară a stadiului în care se află lucrările Consiliului, astfel încât aceștia să mențină dinamica și să avanseze cât mai mult în următoarele 6 luni - Elisabeth Köstinger, ministrul federal austriac al sustenabilității și turismului și președintele Consiliului

De asemenea, Consiliul a efectuat un schimb de opinii asupra rolului pe care îl pot avea agricultura și silvicultura în strategia actualizată a UE în domeniul bioeconomiei. În intervențiile avute, miniștrii s-au concentrat în special asupra modalităților de valorificare a potențialului bioeconomiei, de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în zonele rurale și de creare de oportunități pentru producătorii primari.

Bioeconomia include acele părți ale economiei care folosesc resurse biologice regenerabile, de pe uscat și din mare, pentru fabricarea de produse cu valoare adăugată, precum alimente, hrană pentru animale, materiale și energie.
Mai multe informații/comunicatul de presă se găsește aici


PRIMA EVALUARE A PERFORMANȚEI POLITICII AGRICOLE COMUNE

În data de 5 decembrie 2018, Comisia Europeană a publicat prima evaluare a performanței Politicii Agricole Comune (PAC).
În cadrul evaluării au fost folosiți 178 indicatori și 900 sub-indicatori, privind principalele trei obiecte ale PAC, anume producția alimentară, managementul durabil al resurselor naturale și dezvoltarea echilibrată a teritoriilor.
Prin intermediul PAC sunt sprijinite aproximativ 65% din fermele din Uniunea Europeană și contribuie astfel la reducerea ratei de sărăcie în mediul rural.
Totodată, indicatorii au evidențiat zonele în care sunt încă necesare îmbunătățiri, cum ar fi în reducerea gazelor cu efect de seră, forța de muncă și cercetarea și inovarea în agricultură.
De asemenea, au fost actualizați și publicați indicatorii PAC pentru anii 2015 și 2016, aceștia fiind disponibili, în funcție de prioritate, aici .

NETWORX  - INSPIRÂND EUROPA RURALĂ ȘI PREMIILE INSPIRAȚIE RURALĂ

În luna aprilie 2019, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea rețelelor rurale în Europa, va avea loc evenimentul networx. Inspirând Europa rurală
Cu această ocazie va avea loc și concursul de proiecte FEADR (perioada de programare 2014-2020), proiectele fiind identificate, propuse și transmise de Rețelele Rurale Naționale.

  EXPERȚI PENTRU CINCI NOI FOCUS GRUPURI


Până în data de 11 februarie 2019, vă puteți înscrie ca  experți pentru cinci noi Focus Grupuri PEI AGRI: Mai multe detalii aici .
EVENIMENTE NAȚIONALE
A 16-a REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER, SINAIA

În perioada 4 - 5 decembrie 2018, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a organizat la Sinaia, cea de a 16-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL), cu tematica infrastructură socială, asociere (art.35) și cooperare - sM 19.3.
În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte precum modalitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) și evaluarea proiectelor la nivelul AFIR/OJFIR și AM, complementaritatea cu Programul Operațional Capital Uman – Axa prioritară 5 - obiectivul specific 5.2 și clarificarea unor aspecte privind indicatorul  de rezultat referitor la numărul de persoane beneficiare de servicii sociale.

Totodată, Grupul de Lucru LEADER a creat cadrul discuțiilor privind acțiunile de inovare în agricultură atât prin intermediul Grupurilor Operaționale cât și în cadrul SDL, clarificări privind cheltuielile eligibile/neeligibile referitoare la componentele A și B ale submăsurii 19.3, precum și modalitățile de informare și sprijinire a GAL-urilor privind inițierea proiectelor de cooperare transnațională.
În cadrul GLL au fost prezentate ca exemple de bună practică două proiecte de infrastructură socială, respectiv:
  • Reabilitare, dotare şi refuncţionalizare clădire existentă în centru de consiliere psihosocială, pentru copii, în satul Gemenea Brătuleşti, comuna Voineşti, jud. Dâmboviţa”, GAL Valea Ialomiței, jud. Dâmbovița
  • Imbunatățirea infrastructurii Centrului de zi pentru copii ”SFÂNTUL STELIAN„ în cadrul fundației Bucuria Ajutorului filiala Urlați, GAL Meleagurile Cricovului, jud.Prahova

La eveniment au participat reprezentanți ai GAL-urilor, reprezentantul Rețelei PEI AGRI, personal cu responsabilități din cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Ministerului Fondurilor – AM POCU.
Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Sinaia pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro , secțiunea Evenimente .

GRUPURI DE LUCRU CU MASS-MEDIA

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a organizat în luna decembrie, două grupuri de lucru tehnice cu experți mass-media, în vederea eficientizării promovării PNDR, comunicării realizate de Rețea, informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai PNDR și a publicului larg.  

În cadrul celor două reuniuni au fost discutate necesitatea parteneriatului dintre mass-media și autoritățile publice, utilizarea instrumentelor de comunicare eficiente prin RNDR și a fost subliniată importanța scurtării timpului de comunicare a informațiilor transmise beneficiarilor/ potențialilor beneficiari.
De asemenea, au fost dezbătute propunerile mass-media privind îmbunătățirea comunicării privind fondurile europene prin PNDR.

La evenimente au participat 18 jurnaliști acreditați la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doi beneficiari ai unor proiecte finanțate prin PNDR care au împărtășit experiența lor privind accesarea fondurilor europene, reprezentați ai Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și AFIR.

EVALUATION WORKS! EVALUAREA REALIZĂRILOR ȘI IMPACTULUI PNDR ÎN 2019

În data de 5 decembrie 2018, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a desfășurat atelierul de lucru EvaluationWorks! - eveniment anual de consolidare a capacităților de evaluare, organizat în fiecare stat membru.

Atelierul a vizat pregătirea raportării evaluării Raportului Anual de Implementare (RAI) 2019, cât și modalitățile și abordările de evaluare a impactului PNDR.

Așa cum am anunțat în numărul anterior al newsletterului, Biroul de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală a publicat recent Ghidul privind evaluarea impactului Programelor de Dezvoltare Rurală în toate cele 23 limbi ale statelor membre.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNTELUI

Începând cu anul 2003, data de 11 decembrie este “Ziua Internațională a Muntelui”.
În anul 2018, tema “Zilei Internaționale a Muntelui” este ”Munții contează!”
Ziua internațională a Muntelui 2018 este o ocazie pentru a se crea o mișcare socială care poate aduce problemele muntelui pe mesele politicienilor.

În data de 15 decembrie 2018, la sediul Centrului de Economie Montană (CEMONT) Vatra Dornei, a avut loc cea de-a 15-a Conferință științifică și informativă pentru celebrarea Zilei Internaționale a Muntelui (ONU – Parteneriatul Montan – internațional), eveniment ce a reunit peste 100 participanți din cercetare, asociații montane, cooperative din zona de munte, producători, întreprinzători, reprezentanți ai autorităților publice, silvicultori, agricultori și alții.

De asemenea, în perioada 10-11 decembrie, s-a derulat Conferința Științifică cu participare internațională „Făgăraș Mountains – An Inventory Towards a New National Park”, în organizarea  Institutului de Biologie București al Academiei Române , Fundației Conservation Carpathia și Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Principalele concluzii ale Conferinței au vizat:
  • Realizarea unui studiu de fundamentare științifică (dedublat de un studiu economic) pentru inițierea procesului de recunoaștere a Munților Făgăraș ca Parc Național (PN);
  • Inițierea unui apel către forurile decizionale cu privire la concluziile seminarului;
  • Centralizarea datelor privind distribuția speciilor/ habitatelor – într-o bază de date comună;
  • Asigurarea unui suport public pentru politicieni și cooperarea constantă cu comunitățile locale – cu scopul de a obține acceptul acestora pentru înființarea Parcului Național.
  • Elaborarea unei strategii de lucru a grupului consultativ pe toate palierele de activitate;
  • Stabilirea limitelor viitorului Parc Național propus și pentru luarea în considerare a situației existente: discuții și obținerea acordului proprietarilor (localnici)din arealul propus pentru a deveni parc național;
  • Stabilirea unui mecanism de comunicare între inițiatorii proiectului de constituire a PN și localnici, deținătorii de terenuri.
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa dumneavoastră de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
  17 ianuarie 2019
Cea de a doua întâlnire a Grupului de Lucru Tematic Bioeconomie
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
 -
31 ianuarie 2019
Regândirea mobilității în mediul rural
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
17-19 ianuarie 2019
Forumul Mondial despre Alimentație și Agricultură
Berlin - Germania

detalii aici...
31 ianuarie 2019
Cea de a 6 a întâlnire a Sub-grupului LEADER CLLD
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
29 ianuarie 2019
Atelierul de lucru ENRD privind Biodiversitatea
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
21-22 februarie 2019
Proiectul pilot Sate eco-sociale inteligente și viitorul satelor inteligente
Bruxelles - Belgia
detalii aici...
 -
22 februarie 2019
Atelierul ENRD privind întinerirea generațiilor
Athlone - Irlanda
detalii aici...
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2018, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp