Copy
Newsletter RNDR
View this email in your browser
                                   
CUPRINS
 
  FRUCTE ŞI LEGUME ÎN ŞCOLI

Noul Program pentru şcoli, un program european pe care România îl va derula din anul şcolar 2017-2018, unifică actualele programe de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli, respectiv de distribuire a laptelui în şcoli, sub aceleaşi reguli şi principii de implementare.

Construit în jurul obiectivelor de sănătate şi educaţie, programul are două componente: distribuţia de fructe, legume, lapte şi produse lactate şi măsuri educative, apreciindu-se că simpla distribuţie a produselor, în absenţa unor măsuri de educaţie, nu este suficientă pentru a imprima un stil de viaţă sănătos.

Programul se adresează tinerilor consumatori din grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, cu alte cuvinte, consumatorului de mâine. Astfel, Programul urmăreşte formarea de obiceiuri alimentare sănătoase bazate pe consumul de produse proaspete şi reapropierea de mediul rural, de sursa produselor consumate.

Pe fondul creşterii îngrijorătoare a fenomenului de obezitate infantilă şi al afecţiunilor de sănătate conexe, alimentaţia sănătoasă şi un stil de viaţă echilibrat sunt două concepte cu care copiii trebuie familiarizaţi încă de la grădiniţă.

Acest program reprezintă un adevărat instrument de promovare a educaţiei pentru sănătate, iar măsurile educative, sub diverse forme, pot contribui la o mai bună conştientizare din partea copiilor despre beneficiile consumului de produse proaspete, despre gustul şi varietatea produselor agricole şi nu în ultimul rând, conectează copiii cu mediul rural, cu originea produselor pe care le consumă.
Astfel, copiii pot vizita ferme, unităţi de procesare a laptelui, expoziţii şi târguri, pot participa la concursuri şi zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte şi produse lactate, se pot implica în activităţi de grădinărit la nivelul şcolii sau pot degusta, ocazional, şi alte produse decât cele distribuite zilnic.
INFORMAȚII UTILE
 SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU CULTIVAREA TOMATELOR ÎN PLATĂÎn intervalul 19-21 iunie 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a mai primit 906 cereri pentru decontarea cheltuielilor aferente programului de tomate cultivate în spații protejate, care vor fi procesate pentru a intra la plată în perioada imediat următoare.

La această dată, suma aprobată de către MADR cu această destinație este 39.985.832,40 lei, din care au fost plătiți 27.003.244 lei unui număr de 2003 beneficiari ai Programului de susținere a tomatelor cultivate în spații protejate.

MADR continuă să primească cereri de la Direcțiile Agricole, urmând a fi parcurse procedurile necesare în vederea efectuării plăților către beneficiari.

Numărul total al celor care s-au înscris în acest program este de 7.337 beneficiari din toate județele țării, cei mai mulți înscriși fiind din județele Olt, Giurgiu, Galați, Dolj, Buzău, Teleorman, fapt ce demonstrează interesul deosebit manifestat de producătorii agricoli pentru această formă de sprijin.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de cel puțin 1.000 mp, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, dar și să valorifice o cantitate de tomate de 2.000 kg dovedită cu documente justificative.

Schema de ajutor de minimis este destinată producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, producătorilor agricoli persoane juridice.

ACCES LA APĂ GRATUIT PENTRU IRIGAŢIIO dată cu apariţia Legii nr. 133/2017 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, care a intrat în vigoare la data de 12 iunie 2017, şi potrivit căreia, fermierii primesc apă gratuit pentru irigarea culturilor, MADR va primi, conform Normelor metodologice de a plicare a Legii nr. 133/2017,  în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea, a afirmat că pornirea sistemului de irigaţii este investiţia cea mai mare pe care o are în gestiune MADR şi susţine că până în 2020 România va avea 1,3 milioane ha de irigaţii. Problema cea mai mare a agriculturii este de a porni sistemul de irigaţii din sudul ţării, în opinia ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Prin urmare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale recomandă fermierilor să folosească toate metodele de preluare a apei din canalele de irigat, pentru a asigura dezvoltarea optimă a culturilor pe perioada verii.

Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii cuprinde obiectivele de irigaţii care trebuie reabilitate, criteriile de prioritizare a realizării obiectivelor, prioritizarea realizării obiectivelor şi propuneri privind extinderea suprafeţelor irigate gravitaţional din surse de apă alternative.
START LA FINANŢAREA INVESTIŢIILOR ÎN INFRASTRUCTURA DE IRIGAŢII

În data de 6 iunie a fost lansată prima sesiune din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.3I - componenta irigații Restul Teritoriului și submăsura 4.3I - componenta irigații Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).
 
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.3I - Restul Teritoriului „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” sunt de 150.000.000 euro.
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.3I - ITI DD „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” sunt de 7.000.000 euro.

ROŞIILE ROMÂNEŞTI, SIGURE PENTRU CONSUMAutoritatea Naţională Fitosanitară (ANF) informează consumatorii că roşiile româneşti sunt sigure pentru consum. Produsele de protecție a plantelor au fost aplicate în dozele recomandate de inspectorii fitosanitari ai ANF, respectându-se timpul de pauză de la aplicare și până la recoltare.

Zilnic, la nivelul întregii țări, se prelevează probe pentru determinarea reziduurilor de pesticide din legume și fructe, până la această dată fiind transmise Laboratorului pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale București un număr de 325 probe de roșii de la producătorii agricoli sprijiniți prin Programul de tomate românești. Rezultatul analizelor de laborator pentru probele finalizate demonstrează faptul că nici un consumator nu este expus la reziduuri de pesticide care i-ar putea pune în pericol sănătatea.

RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE PUBLICATE

 
Au fost publicate, pe site-ul AFIR, următoarele rapoarte de selecție şi contestație:
 • Raportul de Selecție aferent sM 4.2 - „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole. Schema de ajutor de stat GBER”, etapa 5 https://goo.gl/29eP8X
 • Raportul de Contestații aferent sM 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”, etapa 3 https://goo.gl/hkHrZ8
 • Raportul de Contestații aferent sM 4.1a - „ Investiții în exploatații pomicole”, etapa 5  https://goo.gl/PK3JkQ
 • Raportul de Selecție aferent sM 4.1 - „Investiții în exploatații agricole”, etapa lunară 2  https://goo.gl/k4DckO
Alte documente de interes:
 • Listele intermediare ale proiectelor care vor fi evaluate pentru submăsurile ale căror depuneri au depășit 200% din alocarea sesiunii, în primele 5 zile ale etapei lunare iunie - sM 4.1 Vegetal, montan şi ITI. https://goo.gl/0aOBwS
 • Tabel calcul SO, aferent sM 19.2  https://goo.gl/Kfg8td
 • Pagina dedicată Măsurii 1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare https://portal.afir.info


 NEWSLETTER PEI-AGRI PUBLICAT

Versiunea în limba română a Newsletter-ului PEI-AGRI a fost publicată pe site-ul RNDR - secţiunea PEI-AGRI. Link aici => https://goo.gl/sBPFDL .
Din cuprins: 
 • Schimb de date prin Farmbench
 • Sesiune pentru trei noi Focus Grupuri
 • Summit-ul de Inovare Agricola - octombrie 2017
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
CONECTAREA ÎN REȚEA LA NIVEL LOCAL ȘI REGIONAL
 

 
Reprezentanții Unității de Sprijin ai Rețelei Naționale Rurale din România (RNDR) au participat în data de 31 mai a.c., la Namur - Belgia, la Atelierul de Lucru privind conectarea în rețea la nivel local și regional.
 
Evenimentul, organizat de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD) împreună cu Rețeaua de Dezvoltare Rurală din Wallonia, a avut ca teme principale de discuţii:
 • analiza rezultatelor studiilor privind activitatea rețelelor la nivel local/regional, cu prezentări ale reprezentanților din țările/regiunile selectate;
 • abordarea rețelelor naționale rurale la nivel regional și local în vederea implicării actorilor din mediul rural;
 • analizarea privind îmbunătațirea comunicării în rețea de la nivel central la local/regional și invers;
 • metode de dezvoltare a potențialului local prin schimburi de experiență, identificarea provocărilor și rezolvarea lor.
În cadrul atelierului au fost analizate și prezentate exemple privind activitatea de networking la nivel local și regional din state precum: Wallonia-Belgia, Franța, Polonia, Italia, Polonia, România și Slovacia.
 

Concluziile trase la finalul dezbaterilor au fost:
 • Rețelele Naționale Rurale prin instrumentele și metodele de comunicare trebuie să identifice părțile interesate și să sprijine implicarea activă a comunităților rurale în procesul de dezvoltare rurală;
 • Necesitatea realizării de chestionare în rândul părților interesate în vederea identificării nevoilor la nivel local;
 • Definirea clară a rolului persoanelor interesate și implicate în dezvoltarea locală, respectiv prin educarea referitoare la potențialul rural, transferul de cunoștințe, sprijinirea diversificării, încurajarea participării fiind un aspect important.
Mai multe informații legate de eveniment, precum și prezentările susținute la această reuniune pot fi accesate pe siteul ENRD - secțiunea dedicată evenimentului: https://goo.gl/Q6WE0d

OPORTUNITĂȚI ȘI PERSPECTIVE PRIVIND EFICIENȚA RESURSELOR ÎN ZONELE RURALE
 
Reprezentanții Unității de Sprijin a Rețelei Naționale Rurale din România (RNDR), ai Autorității de Management PNDR (AM PNDR) și ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au participat în data de 13 iunie a.c., la Brussels - Belgia, la seminarul "Oportunități și perspective viitoare privind eficiența resurselor în zonele rurale".


 
Evenimentul, organizat de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală (ENRD) a avut ca teme principale de discuţii:
 • evidențierea eficientizării resurselor în raport cu economia rurală și politicile publice europene;
 • identificarea rolului pe care politica de dezvoltare rurală îl poate avea în utilizarea oportunităților de promovare a eficientizării resurselor în zonele rurale cu accent asupra apei și solului;
 • prezentarea lecțiilor învățate și a bunelor practici din cadrul grupului tematic pentru eficientizarea resurselor și economiei rurale și dezvoltarea aplicării lor la nivel european.

 
În cadrul atelierelor de lucru au mai fost discutate aspecte tehnice privind:
 • beneficiile pentru fermieri referitoare la utilizarea durabilă și responsabilă a resurselor de sol și apă;
 • îmbunătățirea transferului de cunoștințe (M 1);
 • stimularea sistemelor de inovare și a cunoștințelor privind eficientizarea resurselor în agricultură;
 • abordarea și implementarea în cadrul PDR privind eficientizarea resurselor.
Mai multe informații legate de eveniment, precum și prezentările susținute la această reuniune pot fi accesate pe siteul ENRD - secțiunea dedicată evennimentului:  https://goo.gl/F72T1A

GOOGLE ARTS&CULTURE: EXPOZIŢIE COLECȚIA HAINA ȚĂRĂNEASCĂ

 
Google prezintă cea mai mare expoziție virtuală dedicată modei și stilului, care reunește 3000 de ani de cultură vestimentară. Proiectul „Purtăm cultură (We wear culture), lansat de Google Arts&Culture este rezultatul colaborării cu Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR), la care se adaugă peste 180 de instituții de cultură din New York, Paris, Londra, Tokio și multe alte locuri de pe mapamond.

Colecția Haina țărănească prezentată de MNȚR în cadrul proiectului „We wear culture” este dedicată portului tradițional din România. Expoziția virtuală cuprinde 27 de artefacte vestimentare, care se adaugă colecțiilor MNȚR deja existente pe platforma Google Arts&Culture. Piesele prezentate în expoziția MNȚR sunt însoțite de o coloană sonoră din colecția „Ethnophonie” a Muzeului Național al Țăranului Român: doine, hore, învârtite, brâuri.
 
Expoziția „We wear culture” este accesibilă accesând link-ul https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/fashion și prin aplicația Google Arts&Culture, disponibilă pentru iOS și Android.

HUB-URI DE INOVARE DIGITALĂ ÎN ZONELE RURALE
 

Seminar Digital innovation hubs - copyright European Commission
 
În perioada 1-2 iunie a.c., la Kilkenny - Irlanda, a avut loc seminarul PEI-AGRI privind Hub-urile de Inovare Digitală (HID), în cadrul căruia a fost discutat și clarificat conceptul unui astfel de Hub şi rolul său în agricultură.
 
În cadrul dezvoltării rurale, digitalizarea și tehnologiile aferente pot contribui la mobilizarea comunităților și transferului de cunoștințe, revitalizarea zonelor rurale prin promovarea specificului local, creșterea atractivității și utilizarea potențialului mediului rural. Digitalizarea facilitează comunicarea și schimbul de experiență la distanță și elaborarea de tehnologii accesibile de oriunde.
 
Hub-urile de Inovare Digitală sunt practic centre de sprijin pentru afaceri și companii în vederea creșterii competitivității prin îmbunătățirea proceselor de producție, dar și prin produse și servicii de tehnologie digitală. Prin serviciile oferite, HID facilitează accesul la expertiză, instruire și comunicare directă între producători și clienți, la nivel regional și local.


Seminar Digital innovation hubs - copyright European Commission

În agricultură, HID încurajează contactul direct dintre producători și consumatori prin comercializare via internet, dezvoltarea agriculturii de precizie, accesul la informare și formare fără  ca fermierii să fie nevoiți să abandoneze lucrările în cadrul fermei, cât și colaborare și schimb de experiențe la distanță sau analize comparative și actualizări ale datelor cu informații direct de pe teren.
 
Totodată, în cadrul HID și prin implicarea fermierilor, institutelor de cercetare, operatorilor economici  și furnizorilor de servicii IT din zonă pot fi elaborate aplicații pentru telefonul mobil care oferă informații privind cultura sau localizarea utilajelor prin GPS sau termenele de depunere a declarațiilor la Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură.
 
În România, la acest moment, în materie de inovare în agricultură au fost concepute două astfel de aplicații pentru telefonul mobil, aparținând AgriSo - cu ajutorul căruia pot fi vizualizate terenurile, localizare utilaje GPS etc și Fertassist - inițiativă Azomureș, elaborată în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - care ajută fermierii să calculeze doza de fertilizanți în funcție de cultură, nivelul de producție dorit și alte elemente referitoare la cultură.
 
Pentru mai multe informații accesaţi link-urile: https://goo.gl/MS4uWB  și https://goo.gl/YrdW5d
EVENIMENTE NAȚIONALE

 CAMPANIE DE INFORMARE RNDR: TULCEA ȘI CONSTANȚA


 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) își propune derularea unei campanii de informare a fermierilor, UAT-urilor, asociațiilor, GAL-urilor, cu privire la posibilitățile de accesarea a măsurilor din cadrul PNDR 2014-2020.
 
Campania de  informare are în vedere conștientizarea persoanelor interesate de activități în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale referitor la elaborarea și depunerea proiectelor în cadrul sesiunilor deschise în anul 2017.
 
Scopul acestei campanii de informare este acela de a convinge cât mai mulți actori interesați de activități în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale să elaboreze și să depună proiecte în cadrul sesiunilor deschise în anul 2017 și, în același timp, să se realizeze un inventar al problemelor apărute în implementarea proiectelor, în vederea identificării de soluții.

 
Primele întâlniri din seria programată s-au desfășurat în Tulcea și Constanța. În cadrul întâlnirilor au fost făcute prezentări, iar experții din cadrul Autorității de Management pentru PNDR 2020 și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au răspuns întrebărilor adresate de participanți.ASOCIEREA ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ÎN BUZĂU

Specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Direcția Generală Politici Agricole, Direcția Generală Dezvoltare Rurală), Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Direcției pentru Agricultură a Județului Buzău, Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN-S.A, au participat în data de 9 iunie 2017, la o întâlnire cu fermierii care își desfășoară activitatea în sectorul legumicol și/sau pomicol constituiți în diferite forme de organizare sau interesați de asociere și accesare a fondurilor europene, pe raza județului Buzău.

Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica soluții în vederea realizării unor proiecte integrate privind producerea/valorificarea/procesarea producției de legume și fructe, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către fermierii din bazinele legumicole și pomicole din județul Buzău.
În cadrul întâlnirii s-a pus accent pe încurajarea asocierii producătorilor agricoli și înființarea de cooperative agricole, grupuri de producători, organizații de producători, în vederea unei valorificări mai eficiente a producției realizate și accesarea mai facilă a fondurilor europene, precum și sprijinirea construirii în bazinele legumicole și pomicole a unor centre de colectare, procesare legume-fructe și depozite frigorifice.

De asemenea, au fost subliniate avantajele pe care le poate avea o formă de organizare (cooperativă agricolă, grup de producători, organizație de producători), respectiv: valorificarea unor cantități mai mari de produse, de o calitate superioară, la un preţ mai bun, într-un timp mai scurt. Prin intermediul formelor organizate ale fermierilor se pot încheia contracte cu marile reţele de magazine.

ZIUA CÂMPULUI

 
         
În data de 8 iunie a.c., a avut loc cea de-a IX-a ediţie a manifestării tradiţionale „Ziua câmpului“ organizată în localitatea Secuienii Noi, din judetul Neamț.
 
Evenimentul a constituit un schimb de experienţă între fermieri cu privire la agrotehnica modernă, la variantele de aprovizionare și de valorificare eficientă a producției, precum și la oportunitățile de finanțare. 
 
La manifestare au participat reprezentanţi ai marilor firme producătoare de seminţe, pesticide, îngrăşăminte, bancheri, asigurători, consultanţi, fermieri reprezentativi pentru zona Moldovei, precum și oficialităţi.
 
Reprezentanții CDRJ Neamț și CDRJ Iași au fost prezenți la standul RNDR oferind informații și materiale despre Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
CALENDAR
4 iulie 2017
Conferinţa: Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii
Lempdes, Franța
https://goo.gl/SJFGqZ
7 iulie 2017
Conferinţa PAC: Have your say
Brussels, Belgia
https://goo.gl/J5uP7u
 
-
 

Editat de REȚEAUA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ (RNDR)

Contact: 

E-mail: rndr@madr.ro
Website
: www.rndr.ro 

Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91, 
       021 307 86 79/24

Fax: 021. 307 86 06

Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp