Copy
Newsletter RNDR nr. 9/2019 (40)
View this email in your browser
                            
    Copertă: RNDR
 
CUPRINS                                                             NEWSLETTER SEPTEMBRIE 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
SESIUNI SUBMĂSURA 19.3 COMPONENTELE A ȘI B


Până în data de 31 ianuarie 2020, se derulează sesiunile de depunere a proiectelor aferente submăsurii 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală , componentele A și B.
Ghidurile solicitantului pentru accesarea componentelor A și B sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, în cadrul secțiunii ”Dezvoltare rurală”: https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE
Reamintim că următoarele sesiuni de depunere proiecte în cadrul PNDR 2014-2020 sunt încă în derulare:
  • sM 17.1 - Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor: termen depunere: 30 noiembrie 2019;
  • sM 8.1 - Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite,  termen depunere: 13 decembrie 2019.
  • sM 4.2 GBER MINIMIS - Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, termen depunere: 31 decembrie 2019;
  • sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, termen de depunere: 31 decembrie 2019;
  • sM 4.2a - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol, termen depunere: 31 ianuarie 2020;
  • sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - componentele A și B, termen depunere: 31 ianuarie 2020

EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ

Pe siteul rndr.ro - secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletter, a fost publicat noul număr (73) al newsletterului EIP-AGRI, în limba română.
Din cuprins:
  • Alternative non-chimice în combaterea buruienilor;
  • Seminarul ‘Calificări noi pentru agricultura digitală
  • Cercetare internaționlă colectivă în sprijinul IMMurilor
  • Biodiversitate și schimbări climatice
și multe alte subiecte de interes
Versiunea în limba română a numărului poate fi consultată aici și aici .

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ
Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
REUNIUNEA INFORMALĂ A CONSILIULUI AGRIFISH

Sursă foto: Uniunea Europeană
În perioada 23-24 septembrie 2019, la Helsinki s-a desfășurat reuniunea informală a Consiliului de Agricultură și Pescuit și discuțiile organizate cu ocazia acestui eveniment.

Temele aflate pe agendă au vizat încurajarea aplicării practicilor de management în vederea asigurării protecției resurselor de sol, promovarea agriculturii durabile prin stocarea carbonului în sol, importanța stocării carbonului în sol pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice.

De asemenea, miniștrii au analizat aspecte referitoare la măsura în care propunerea PAC post 2020 oferă un cadru adecvat privind  îmbunătățirea stocării carbonului din sol.
Mai multe informații aici .
ÎNTÂLNIREA GRUPULUI TEMATIC BIOECONOMIE și ACȚIUNI CLIMATICE ÎN RURAL

În data de 25 septembrie, la Bruxelles s-a desfășurat întâlnirea grupului tematic Bioeconomie și acțiuni climatice în zonele rurale.
Evenimentul este primul din seria adresată inclusiv schimbărilor climatice, organizate de Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) începând din acest an.

În cadrul reuniunii au fost analizate metodele privind introducerea bioeconomiei în cadrul Planurilor Naționale Strategice PAC și sprijinirea acțiunilor de combatere și reducere a efectelor negative ale schimbărilor climatice, inclusiv prin implicarea fermierilor.

Pe 1 iunie 2018, Comisia Europeană a anunțat propunerile privind PAC și perioada de programare 2021-2027, în cadrul cărora se prevedea ca o proporție de cel puțin 30 % din fiecare alocare națională pentru dezvoltarea rurală va fi dedicată măsurilor legate de mediu și climă.
 
Totodată, se estima ca 40 % din bugetul general al PAC va contribui la acțiuni climatice.
 
La acest moment, se află în elaborare Strategia europeană privind bioeconomia și impactul asupra gestionării resurselor naturale, reducerii dependenței față de resurse neregenerabile, cercetării și inovării și  creării locurilor de muncă în acest domeniu.

Comunicarea Comisiei O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu

A 15a ÎNTÂLNIRE A REȚELELOR RURALE NAȚIONALE

În perioada 19-20, la Poitiers – Franța, a avut loc cea de a 15a întâlnire a Rețelelor Naționale Rurale, organizată în colaborare de Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) și Rețeaua Națională Rurală franceză.

Astfel, în cadrul evenimentului au fost analizate rolul și contribuția rețelelor rurale naționale la implementaea și îmbunătățirea politicii agricole comune, respectiv de dezvoltare rurală, cât și în contextul viitoarei perioade de programare.

Prin intermediul rețelelor rurale naționale este creată valoare adăugată și asigurat transferul de cunoștințe în ce privește economia rurală, mediul academic, cercetarea, societatea civilă și partenerii sociali implicați în agricultură și dezvoltare rurală, statele membre și instituțiile implicate în implementarea politicilor agricole, acestea fiind susținute inclusiv prin acțiuni de cooperare  transnațională.
Mai multe informații aici
EVENIMENTE NAȚIONALE
ÎNTÂLNIREA GLT MEDIU, CLIMĂ ȘI ZONA MONTANĂ

În perioada 23-25 septembrie, la Timișoara s-a desfășurat prima întâlnire a Grupului de Lucru Tematic Mediu, climă și zona montană, privind sursele de finanțare, cadrul legislativ, aspecte de mediu, climă și specifice zonelor montane, adaptarea și aplicarea conceptelor de economie rurală și alte subiecte de interes din cadrul acestei tematici.

De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost analizate precum armonizarea cadrului legislativ existent, necesitatea cadastrării zonei montane, formarea profesională privind aspectele de mediu și climă, metode de implicare a fermierilor (inclusiv prin intermediul aplicațiilor pe telefonul mobil) și acordarea subvențiilor.

Grupurile de Lucru Tematic (GLT) sunt evenimente specifice de interconectare, care contribuie la încurajarea dialogului dintre autoritățile naționale, locale și partenerii sociali și economici. GLT-urile sunt constituite de coordonatorii aleși din cadrul Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, parteneri implicați în agricultură și dezvoltare rurală, cât și autorități naționale și locale cu atribuții.
GRUPUL DE LUCRU TEMATIC ASOCIERE, COOPERAȚIE ȘI CAMERE AGRICOLE

În perioada 18-20 septembrie, la București, a avut loc prima întâlnire a Grupului de Lucru Tematic  Asociere, cooperație și Camere Agricole, privind dezbaterea temelor de interes din domeniul asocierii, încurajarea și dezvoltarea formării structurilor asociative, implicarea fermierilor, documentarea stadiului actual al asocierii producătorilor agricoli și perspectivele de viitor.

Astfel, au fost analizate subiecte precum îmbunătățirea actualului cadru legislativ și financiar aplicabil formelor asociative, cât și în ceea ce privește la elaborarea Planului Național Strategic PAC, fiind formulate propuneri.

Dintre propunerile menționate și concluziile desprinse, amintim pe scurt: dezvoltarea unui registru național al cooperativelor agricole, servicii de consiliere adaptate cooperativelor, integrarea Cooperativelor Agricole și GAL-urilor ca entități supleante care pot prelua funcții ale Camerelor Agricole, actualizarea cunoștințelor și multiplicarea informațiilor din domeniu.

Grupurile de Lucru Tematic (GLT) sunt evenimente specifice de interconectare, care contribuie la încurajarea dialogului dintre autoritățile naționale, locale și partenerii sociali și economici. GLT-urile sunt constituite de coordonatorii aleși din cadrul Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, parteneri implicați în agricultură și dezvoltare rurală, cât și autorități naționale și locale cu atribuții.
CONFERINȚA TEMATICĂ ”POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ – PRODUSUL MONTAN”, DESFĂȘURATĂ LA SIBIU

În perioada 11-12 septembrie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, a organizat, la Sibiu, Conferința Tematică cu tema Politica Agricolă Comună – Produsul montan.

Scopul conferinței a vizat informarea partenerilor sociali și economici, a autorităților publice regionale, locale și cu competențe în domeniul mediu și climă, a organizațiilor reprezentative pentru societatea civilă și incluziunea socială, cu privire la prioritățile României pentru următoarea perioadă de programare și dezbaterea eficientă asupra noii abordări a Politicii Agricole Comune, cât și pentru elaborarea documentelor programatice privind Planul Național Strategic.
REUNIUNE DE LUCRU PRIVIND GUNOIUL DE GRAJD

În data de 10 septembrie 2019, în sala de conferințe a Consiliului Județean Olt, s-a desfășurat reuniunea de lucru privind proiectul „Gunoiul de grajd – bunăstare pentru fermieri! Măsuri locale pentru dezvoltarea agriculturii și protecția apelor”.
 
Evenimentul a avut loc la invitația Ministerului Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului (UPM) „Controlul integrat al Poluarii cu Nutrienti” (CIPN) și face parte dintr-o serie amplă de dezbateri, lansată la Iași în luna martie 2019, ce va continua la nivel național, în perioada 2019-2021.
 
Proiectul "Controlul integrat al poluarii cu nutrienți" (CIPN) este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitrați, prin care se urmărește reducerea poluării cu nutrienâi din surse agricole.
 
Proiectul se află în a doua faza, cea de finanțare adițională, fiind demarat în 2008 și încheiat în 2017 și a finantat un numar de 86 de platforme de management de gunoi de grajd.
Finantare aditionala a proiectului a fost alocata pentru o perioadă de cinci ani, respectiv până în martie 2022, urmând a fi finanțate peste 90 de comunități locale.
ÎNFIINȚAREA BĂNCII DE RESURSE GENETICE VEGETALE PENTRU LEGUMICULTURĂ, FLORICULTURĂ, PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE BUZĂU

În ședința Guvernului din data de 12 septembrie 2019 a fost aprobată Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 
Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău are ca obiect principal activitatea de explorare, inventariere, colectare, cercetare – dezvoltare și conservare a resurselor fitogenetice.
 
Banca va conserva patrimoniul genetic vegetal de pe cuprinsul țării, care cuprinde peste 10.000 de soiuri de legume, plante medicinale și aromatice pe cale de dispariție. Colecția de specii și subspecii de plante va sta la baza viitoarelor cercetări în domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice și medicinale, având ca scop menţinerea biodiversităţii, îmbogăţirea colecţiei de resurse genetice și salvarea speciilor.
 
Beneficiarii acestei bănci de resurse genetice vegetale vor fi toate unitățile de cercetare dezvoltare din domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice și medicinale din țară și străinătate.
Mai multe aici .
PRELUNGIRE PERIOADĂ VALORIFICARE A LÂNII

În ședința Guvernului din data de 19 septembrie 2019 a fost aprobată Hotărârea referitoare la modificarea și completarea HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Actul normativ adoptat prelungește perioada de cerere pentru anul 2019, respectiv perioada în care se valorifică lâna, până la data de 21 octombrie 2019, inclusiv.

Depunerea documentelor justificative pentru obținerea sprijinului financiar se poate realiza până la data de 1 noiembrie 2019.
Mai multe detalii aici .
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
04-06 octombrie 2019
Festivalul Filmului Rural
Orta - Italia

detalii aici...
29-30 octombrie 2019
Atelierul EIP-AGRI Ferma mică - ferma inteligentă
București - România

detalii aici...
15-16 octombrie 2019
Atelierul ENRD Evaluation Politica Agricolă Comună: Experiențe și perspective
Roma - Italia

detalii aici...
29 octombrie -3 noiembrie 2019
Târgul internațional INDAGRA
București (Romexpo)
detalii aici...
-
17 octombrie 2019
Atelierul ENRD LEADER "Întâlnire tematică privind satele inteligente"
Bruxelles - Belgia

detalii aici...
-
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp