Copy
Newsletter RNDR nr. 3/2018
View this email in your browser
                           
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
     SERVICII DE CONSILIERE  PENTRU ÎNFIINȚAREA FORMELOR ASOCIATIVE ALE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
  
Se află în desfășurare licitația deschisă pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol”, număr anunț de participare în SEAP nr. 182727/15.02.2018.
 
Procedura a fost lansată pe 7 loturi la nivel național, în conformitate cu prevederile legislației naționale din domeniul achizițiilor publice și ale Măsurii 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
 
Contractul este finanțat din fondurile FEADR (fonduri comunitare) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”.
 De asemenea, se mai află în desfășurare procedurile de licitație deschisă, publicate în SEAP, în vederea achiziționării serviciilor de consiliere, pentru:
 • Consiliere acordată beneficiarilor care au angajamente de agro-mediu;
 • Consiliere acordată fermierilor care activează în ferme mici.
Mai multe informatii accesând: http://bit.ly/PNDRmasura2_consiliere-asociere
INFORMAȚII UTILE
  ACTUALIZĂRI SITEURI MADR ȘI AFIR: RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE 
 
Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:  Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv Rapoarte de contestații .
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, etapa 2, S01/2017
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri”, etapa 1, sesiunea 01/2018
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, zona ITI - Delta Dunării, etapa 3, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, zona ITI - Delta Dunării, componenta rutier, etapa 3, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, componenta zootehnic, etapa 2, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării -, etapa lunară 8, S01/2017
 • Raportul de Selecție aferent sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, etapa lunară 2, S01/2017
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării, etapa 9, S01/2017
 • Erata la Raportul de Selecție aferentă submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, etapa lunară 3, S01/2015
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, național, S01/2017
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații”:
http://bit.ly/AFIR-rapoarte-si-liste 

Documente de interes publicate pe site-ul AFIR:
•    Modelul de cerere autorizare mediu pentru sM6.1 și sM6.3.

Acesta se află în cadrul secţiunii „INFORMATII UTILE”, subsecţiunea „Tipizate” (Cerere de plată și Formulare pentru sM 6.1, 6.3 si 19.2 - poziția 20).
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  EXPERȚI PENTRU 3 NOI FOCUS GRUPURI PEI-AGRI

 
Până pe 3 aprilie vă puteți înscrie ca experți în 3 noi Focus Grupuri PEI – AGRI (Parteneriatul European pentru Inovare în Agricultură), anume:
 • Noi tipuri de nutreț pentru alimentația porcilor și păsărilor
 • Protejarea producției de fructe de daunele cauzate de îngheț
 • Reducerea pierderilor alimentare în cadrul fermei
Pentru înscriere accesați:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20180227calltext_fg29_31.pdf
 
http://bit.ly/newsflashPEIAgri-experti-3noiFocusGrupuri


   CONSULTARE PUBLICĂ EUROPEANĂ PRIVIND AJUTORUL DE MINIMIS

Comisia Europeană propune schimbări în ceea ce privește regulile ajutorului de stat în agricultură, prin creșterea sumei pe care autoritățile naționale o pot folosi pentru a sprijini fermierii -  fără o aprobare preliminară. 

Propunerea, respectiv creșterea sumei maxime de la 15.000 Euro la 25.000 Euro pe o perioadă de trei ani per exploatație, vine ca răspuns la solicitările Statelor Membre referitor la îmbunătățirea sprijinului pentru fermieri, cât și în ce privește reducerea sarcinei administrative fără a produce efecte negative.

Această modificare, cât și altele sunt subiectul consultării publice aflate în derulare până pe 16 aprilie a.c.

Aflați mai multe detalii .


   ENERGIA REGENERABILĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂPotrivit unui nou raport publicat de Curtea Europeană de Conturi, Uniunea Europeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie și dezvoltarea rurală.


 ATELIER DE BUNE PRACTICI "VALOAREA ADĂUGATĂ A ABORDĂRII LEADER PRIN EVALUARE"În perioada 17-18 mai 2018, la Helsinki – Finlanda, se va desfășura atelierul de bune practici cu tema Valoarea adăugată a abordării LEADER prin evaluare, organizat de Biroul European de Evaluare pentru Dezvoltare Rurală (Evaluation Helpdesk).

Evaluarea valorii adăugate are în vedere beneficiile obținute prin aplicarea abordării LEADER – comparativ cu rezultatele obținute prin neaplicarea acesteia.

Termen-limită pentru înscrierea la eveniment: 19 Aprilie 2018. 
Link de înscriere: https://form.jotformeu.com/80653631778364

Aflați mai multe detalii accesând: http://bit.ly/atelier-leader-helsinki_17-1805

 

 REMINDER: CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND EFICIENȚA PDR 2007-2013

 

Vă reamintim că până pe 20 aprilie puteți participa la consultarea publică privind îmbunătățirea programelor de dezvoltare rurală (PDR). 

Consultarea are în vedere implementare PDR în perioada 2007-2013, cât și sugestii privind îmbunătățirea viitoarelor programe.
Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PerformanceOf2007-2013RDPs 


  CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 MARTIE


Fotografie copyright: European Union

În 19 martie a avut loc cea de-a 3-a reuniunea consiliului AGRIFISH, în cadrul căreia statele membre au prezentat punctele de vedere și poziția referitoare la comunicarea privind viitorul Politicii Agricole Comune post 2020, mare parte dintre acestea exprimându-și sprijinul pentru concluziile elaborate de Președinție în acest sens.

Concluziile președinției sunt rezultatul a luni de negocieri intense între statele membre, discuțiile fiind inițiate sub președinția estonă a Consiliului. 

Mai multe detalii și concluziile președinției bulgare, accesând:
http://bit.ly/consiliul-AgriFish-1903


 OPINIA CURȚII EUROPENE DE CONTURI: ȚINTE AMBIȚIOASE ȘI RELEVANTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PERFORMANȚA

 
Curtea de Conturi Europeană a susținut în data de 19.03.2018, ca viitoarele cheltuieli efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC) să fie bazate pe ținte ambițioase și relevante în ceea ce privește performanța, respectând în același timp pe deplin cerințele referitoare la legalitate și la regularitate.
 
PAC face în prezent obiectul unei revizuiri, întrucât actuala perioadă de șapte ani utilizată pentru planificarea finanțelor UE se încheie în 2020.
 
În plus, Curtea consideră că anumite măsuri din cadrul PAC nu au obiective clare.
 
Întreg comunicatul și studiul Curții Europene de Conturi accesând:
http://bit.ly/opinie-curteaeuropeana-PAC


 LANSAREA PORTALULUI WIFI4EU: WI-FI GRATUIT PENTRU EUROPENIPrin intermediul inițiativei WiFi4EU, Comisia Europeană dorește să promoveze accesul gratuit la Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, muzeele și centrele de sănătate, peste tot în Europa.
 
Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2017-2019. Acesta va fi utilizat pentru instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație în principalele centre de interes public.

Cererea de proiecte va fi lansată la 15/05/2018, ora 13:00 (ora Europei Centrale).

Pot participa:
- Municipalități
- Entități care acționează în numele municipalităților.

 
Detalii privind lista entitățiților eligibile și mai multe informații, accesând:
http://bit.ly/portal-wifi4EU


  CEA DE-A 10-A REUNIUNE A REȚELELOR NAȚIONALE RURALEÎn perioada 20-21 martie, la Neuhardenberg – Germania, s-a desfășurat cea de-a 10 reuniune a Rețelelor Naționale Rurale. Tema reuniunii a vizat inovarea socială în zonele rurale, anume:
 • Mobilitate rurală
 • Lanțuri scurte inteligente
 • Sate conectate digital
De asemenea, au fost prezentate prioritățile Rețelei Europene pentru Dezvoltare rurală (ENRD) pentru perioada 2018-2019, cât și domeniile în cadrul cărora Rețelele Naționale Rurale (RNR) pot desfășura acțiuni de cooperare.
Mai multe detalii .


 NOU STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA SPRIJINULUI PENTRU TINERI FERMIERI

Comitetul pentru agricultură a publicat recent un studiu privind implementarea sprijinului pentru tinerii fermieri - inclusiv ca urmare a refomei Politicii Agricole Comune din 2013 și aplicarea măsurii la nivelul statelor membre.

Subiectul tinerilor fermieri și rolul acestora în agricultură vizează inclusiv teme precum restructurarea sectorului agricol, îmbătrânirea populației din mediul rural, identificarea și diferențierea nou-veniților în agricultură și reînnoirea generaților.

Recomandările și alte concluzii ale studiului accesând:
http://bit.ly/studiu-sprijin-tineri-fermieri A 5-A REUNIUNE A SUBGRUPULUI LEADER/CLLDÎn data de 8 martie 2018 , la Bruxelles a avut loc cea de-a 5-a reuniune a Subgrupului LEADER/CLLD, eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute și analizate  recomandările și acțiunile prioritare privind elemente-cheie referitoare la îmbunătățirea implementării LEADER/CLLD.

Reuniunea a adunat reprezentanți ai Autorităților de Management, Unităților de Sprijin a Rețelelor, Grupurilor de Acțiune Locală, organizațiilor nonguvernamentale, asociațiilor și alte entității implicate în dezvoltare locală.

Astfel, în cadrul grupurilor de lucru,  teme dezbătute au vizat:
 • Prioritățile cele mai importante identificate de GAL-urile la nivel UE: simplificarea normelor ce contribuie la eficientizarea cheltuielilor,  networking și cooperare între Gal-uri și susținerea inovării în abordarea Leader;
 • Importanța autoevaluării Strategiilor de dezvoltare locală  pentru a îmbunătăți funcționarea GAL-urilor;
 • Avantajul CLLD presupune o  dezvoltarea integrată cu un impact puternic asupra dezvoltării economice a teritoriilor și cu accent pe diversitate;
În vederea stabilirii noii Politici Agricole Comune, concluziile au aspecte, precum:
 • Comisia Europeană ar trebui să găsească modalități de a simplifica şi mai mult accesul la fondurile și instrumentele UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020;
 • Consolidarea întreținerii mediului înconjurător, acționarea împotriva schimbărilor climatice și contribuția la realizarea obiectivelor europene privind mediu și climă;
 • Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
 • Simplificarea planului strategic PAC, care va acoperi intervenții din ambii piloni;
 • La nivel național vor fi stabilite intervențiile prioritare pentru fiecare stat membru, alocările bugetare, indicatorii și cerințele specifice, în acord cu obiectivele UE și evaluarea nevoilor;
 • La nivel european: vor fi stabilite obiective generale și specifice, structura de guvernare, cerințe de bază și un set comun de indicatori;
 • Cel mai important aspect este legat de asigurarea performanței proiectelor finanțate prin FEADR, care va fi în responsabilitatea statului membru, și nu în responsabilitatea beneficiarului.
În acest sens, rambursarea din partea Uniunii Europene se va realiza în baza operațiunilor reflectate în indicatori de rezultat.

Mai multe informații aici: 
http://bit.ly/a5areuniune-subgrup-LEADER

EVENIMENTE NAȚIONALE
  CONFERINȚA „DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN INTERMEDIUL PAC”

 
                                                                                               Euractiv România
În data de 26 martie 2018 EURACTIV România a organizat conferința „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC. Oportunități de finanțare din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale”.
 
La eveniment au fost prezenți domnii  Mihail Dumitru, director general adjunct, DG AGRI, Comisia Europeană și Petre Daea - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, APIA, AFIR, AM PNDR, ai organizațiilor non-guvernamentale care activează în domeniu, beneficiari de fonduri europene prin PNDR și ai sponsorului evenimentului.

 
                                                                    
Evenimentul a vizat discuții referitoare la facilitarea dezvoltării economice și sociale a zonelor rurale din statele membre este una dintre cele mai complexe inițiative ale UE, cât și în ccea ce privește diferențele structurale între regiuni, variațiile geografice sau eterogenitatea socială și economică.
 
Uniunea Europeană a reformat Politica Agricolă Comună (PAC) pentru a se asigura că aceasta răspunde mai bine nevoilor diferitelor regiuni. Planul reformat oferă resurse financiare pentru agricultură, propune măsuri pentru protejarea piețelor comune vulnerabile și avansează programe de dezvoltare rurală concentrate pe urgențele specifice ale regiunilor. 
 
Detalii și prezentările susținute în cadrul evenimentului, accesând:
http://bit.ly/conferinta-euractiv-dezvoltare-zone-ruralePAC


 A 8-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - NEAMȚ

 
În perioada 5-6 martie 2018, la Piatra Neamț, s-a desfășurat cea de-a 8-a întâlnire a Grupului de lucru LEADER (GLL), organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, în cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Subiectele dezbătute au vizat identificarea și clarificarea unor aspecte importante privind realizarea proiectelor de cooperare prin LEADER, un aspect important menționat de GAL-uri fiind necesitatea definirii poziției de GAL coordonator și stabilirea unor activități comune tuturor partenerilor în cadrul unui proiect de cooperare.
Mai multe detalii la următorul link:
http://bit.ly/GLL8-Neamt-5603


 MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ  FINANȚATE PRIN PNDR 2014-2020

 
Vă reamintim că, începând din luna martie și până în luna mai, fermierii, prin cererea unică de plată, pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015.
 
Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole și pe UVM beneficiază de alocări financiare consistente în perioada de programare 2014 - 2020, sumele disponibile fiind de cca. 2,629 mld. euro (Măsura 10 – 1,072 mld. euro, Măsura 11 – 236 mil. euro, Măsura 13 – 1,321 mld. euro).
 
Informații suplimentare și hărțile privind pachetele măsurilor, accesând:
http://bit.ly/pndr-mediu-clima2018 


 ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND SISTEMUL INFORMATIC ÎN GESTIONAREA FONDURILOR EUROPENE


AFIR a organizat în data de 22 martie, la București, o întâlnire de lucru și schimb de experiență cu reprezentanți ai Microsoft România și din alte instituții ale administrației publice centrale. 

Acțiunea vine ca o confirmare a faptului că gestionarea sistemului informatic complex care asigură procesarea cererilor de finanțare, dar și a tuturor fluxurilor adiacente acestui domeniu, este făcută de către Agenție la cele mai înalte standarde. 

La întâlnire au participat domnul Alexandru POTOR - Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Adrian CHESNOIU, Director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, domnul Adrian MARINESCU, Director pentru Sectorul Public din cadrul Microsoft România, precum și experți IT din cadrul AFIR, Microsoft România, MADR și din alte instituții ale administrației publice centrale.
 „AFIR a reușit să valorifice resursele oferite de Microsoft, ceea ce a dus la o amplificare a capacității instituționale de absorbție a fondurilor europene. Sunt convins că o mare parte din succesul MADR în ceea ce privește rata de absorbție se datorează și acestei utilizări a ultimelor tehnologii informatice. Am avut o colaborare excelentă cu furnizorul nostru Microsoft pentru soluțiile de stocare a datelor de tip cloud.” – a declarat Alexandru POTOR, Secretar de Stat în cadrul MADR.


  CEA DE-A 9-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - ORADEA


În perioada 12-13 martie 2018, la Oradea - Hotel Continental Forum, s-a desfășurat cea de-a 9-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL), organizată de Unitatea de Sprijin a Rețelei de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR.

 
În cadrul reuniunii au fost prezentate submăsura 19.3 - Sprijin pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL și submăsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare și au fost dezbătute subiecte care au vizat rolul rețelelor rurale (REDR și RNDR) în cadrul cooperării LEADER, principiile generale ale sM 19.3, condițiile specifice componentei A - asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare, implementarea acțiunilor prevăzute în planul de acțiune, etc.
 
De asemenea, au mai fost dezbătute subiecte privind submăsura 19.4 – evaluările proiectelor la OJFIR/AFIR, proceduri, încadrările proiectelor, probleme întâmpinate la nivel de activitate a GAL –urilor.

Întreg comunicatul și mai multe detalii la următorul link:
http://bit.ly/GLL9-12-1303


 SELECTAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI ÎN CADRUL INSTRUMENTULUI FINANCIAR DE CREDITARE
Vineri, 16 martie 2018, Fondul European de Investiții (FEI) a publicat Apelul de expresii de interes pentru selectarea intermediarilor financiari care vor oferi finanțare fermierilor din România în cadrul instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului prevăzut în PNDR.

Publicarea Apelului a fost făcută ca urmare a semnării Acordului de finanțare cu MADR şi AFIR, la sfârșitul lunii noiembrie 2017.
 
Bugetul alocat pentru acest instrument prin PNDR este de 93,87 mil Euro din FEADR şi de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în cadrul sub-măsurilor 4.1 şi 4.1a – Sprijin pentru investiții în exploatații agricole şi pomicole, 4.2 şi 4.2a – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole şi pomicole, 6.4 – Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de activități neagricole în spațiul rural şi a proiectelor Leader care vizează investiții similare acestor măsuri.
 
Link aici: http://bit.ly/apel-instrument-financiar


 A 10-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - PLOIEȘTI

 


În perioada 19-20 martie 2018, la Ploiești, s-a desfășurat cea de-a 10-a întâlnire a Grupului de Lucru LEADER (GLL), eveniment organizat de Unitatea de Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, activitate din cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (RNDR).

 
Evenimentul de la Ploiești s-a bucurat de prezența domnului Alexandru POTOR – Secretar de Stat în cadrul MADR, domnului Daniel CHIȚOI – șef serviciu în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), a reprezentanților Autorității de Management pentru PNDR, ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) de la nivel central și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
 
În cadrul primei zile au fost prezentate:
 • Activitățile RNDR, stadiul proiectelor în curs de elaborare și implementate de RNDR;
 • Ghidul măsurii 5.2 – Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman de către reprezentantul AM POCU.
Citiți mai multe accesând:
http://bit.ly/GLL10-Ploiesti19-20mart2018


 PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI BAZNA ȘI MANGALIȚA

 
Prima livrare de purcei din rasele Bazna și Mangalița, a fost realizată în prezența ministrului Petre Daea care s-a aflat în comuna Roșia, satul Nou, în județul Sibiu, în data de 6 martie 2018,și s-a efectuat către un crescător de porci din satul Bradu.
 
Tot astăzi, au mai fost preluați 10 purcei din rasa Mangalița din comuna Moșna și livrați către alt producător agricol din aceeași comună și încă 8 purcei din rasa Mangalița au fost preluați de la un producător din comuna Roșia și livrați către alt crescător din comuna Roșia, județul Sibiu.
 
Purceii pentru creştere şi îngrăşare sunt preluaţi de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa si sunt transportați la crescătorii de porci grași, ocazie cu care se încheie contractul de livrare între procesator și crescătorul de porci.
 
Ajutorul de minimis reprezintă 250 lei/cap este acordat furnizorului de purcei livrați la greutatea minimă de 10 kg fiecare.
 
Mai multe detalii accesând:
http://bit.ly/program-porci-bazna-mangalita


  TÂRGUL GRĂDINARULUI - A 10-A EDIȚIEWeek-end-ul 23-25 martie 2018, toate cele necesare într-ale grădinăritului au putut fi găsite la Alba Iulia.
Consiliul Judeţean Alba a organizat manifestarea devenită deja tradiție şi ajunsă la cea de a X-a ediţie – Târgul Grădinarului.
Acesta s-a desfășurat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, între orele 10.00 – 18.00.  

Evenimentul a reunit  şi promovat producători şi distribuitori din domeniul horticulturii şi peisagisticii care au expus de la seminţe de flori şi legume, bulbi, butaşi de trandafiri şi viţă de vie, la flori, plante decorative, arbuşti, pomi fructiferi şi ornamentali, precum şi din domeniul protecţiei plantelor.

Partenerii Consiliului Judeţean Alba la acest eveniment au fost Primăria Municipiului Alba Iulia și Grupurile de acţiune locală Pe Mureş şi Pe Târnave, Ţara Secaşelor Alba-Sibiu şi Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare.

Reprezentanţii CDRJ Alba, au facilitat prin participarea la acest târg, întâlniri între producători, precum si dialoguri cu publicul interesat de accesarea măsurilor din PNDR.


  SĂRBĂTOAREA MIERII BLAJ  LA A 11-A EDIȚIECel mai mare târg apicol din România, ajuns la cea de-a XI-a ediție, și-a deschis porțile la Blaj, sâmbătă 24.03.2018.
Reprezentanți din mai multe țări, peste 150 de expozanți și mii de vizitatori au participat la aceast eveniment dedicat apicultorilor și consumatorilor de produse apicole.
 
Ediția din acest an a adus numeroase noutăţi şi surprize, pe lângă programul oficial care a cuprins târgul cu vânzare, secțiunea de comunicări științifice, mai multe lansări de carte, de apicultură şi apinutriţie, dar și tradiţionalul program artistic.
 
Organizatorii ediţiei a XI-a a „Sărbătorii Mierii” sunt Apidava Blaj, Primăria şi Consiliul Local Blaj, Consiliul Judeţean Alba.
Reprezentanţii CDRJ Alba au facilitat  dialoguri cu publicul interesat de accesarea măsurilor din PNDR și au distribuit materiale informative privind accesarea.

9-12 aprilie 2018
Conferința OECD privind inovarea în zonele rurale
Edinburgh - Scoția
detalii aici...
19-20 aprilie 2018
Summitul mondial despre Bioeconomie 
Berlin – Germania
detalii aici...
3 mai 2018 
Atelierul ENRD privind creșterea atractivității zonelor rurale în rândul tinerilor
Bruxelles – Belgia
detalii aici...
17-18 mai 2018 
Atelier de bune practici "Valoarea adăugată a abordării LEADER prin evaluare"
Helsinki – Finlanda
detalii aici...
-
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79/24
Fax: 021. 307 86 06
-
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp