Copy
Newsletter RNDR nr. 8/2019 (39)
View this email in your browser
                            
    Copertă: RNDR
 
CUPRINS                                                             NEWSLETTER AUGUST 2019
 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

EVENIMENTE NAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
PNDR A ATINS OBIECTIVELE DE ETAPĂ


Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că, în urma transmiterii de către Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală a Raportului Anual de Implementare pentru anul 2018, Comisia Europeană a certificat faptul că în implementarea PNDR 2014-2020 au fost îndepliniți cu succes toți indicatorii, în acest sens fiind emisă Decizia C (2019) 5766.
 
Potrivit regulamentelor europene, toate Statele Membre sunt evaluate la jumătatea implementării programelor cu privire la performanțele atinse în implementare, conform indicatorilor stabiliți.
 
Sunt active 44 de (sub)măsuri/componente/scheme, din care 37 sunt implementate de AFIR/AM PNDR, 6 măsuri de către APIA și o măsură de întărire a capacității administrative la nivelul autorităților responsabile de implementarea PNDR, respectiv Asistența tehnică, gradul de absorbție FEADR fiind de 53,27%.
Informații despre PNDR 2014-2020 sunt disponibile pe:

SESIUNI SUBMĂSURA 19.3 COMPONENTELE A ȘI B


În perioada 19 august-31 ianuarie 2020, se derulează sesiunile de depunere a proiectelor aferente submăsurii 19.3- Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală , componentele A și B.
Ghidurile solicitantului pentru accesarea componentelor A și B sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, în cadrul secțiunii ”Dezvoltare rurală”: https://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html
SESIUNI PNDR 2014-2020 ÎN DERULARE
  • Din 19 august și până în 31 ianuarie 2020, se desfășoară sesiunea de depunere proiecte aferentă submăsurii 4.2a - Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol.
Detalii aici
  • Începând din 22 iulie și până pe 31 decembrie 2019 are loc sesiunea de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării)
Detalii aici
  • În perioada 26 iunie-30 septembrie 2019, se derulează sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsurile 9.1 - Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol și 9.1a - Sprijin pentru înființareagrupurilor de producători în sectorul pomicol.
Detalii aici .
  • Până pe 30 noiembrie 2019 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor,a animalelor și a plantelor.
Detalii aici
EDIȚIE NOUĂ A NEWSLETTERULUI EIP AGRI ÎN ROMÂNĂ

Pe siteul rndr.ro - secțiunea PEI AGRI, cât și pe siteul eip-agri – secțiunea newsletter, a fost publicat noul număr al newsletterului, în limba română.

Din cuprins:
  • Elaborarea programului Horizon Europe (termen limita consultare 15 septembrie);
  • Premiul European Albina 2019 (termen înscriere 6 septembrie);
  • Îmbunătățirea sistemelor alternative pentru cereale și alimentație și multe alte subiecte de interes.
Versiunea în limba română a numărului poate fi consultată aici și aici.

  CHESTIONAR RNDR – PĂREREA TA CONTEAZĂ
 
Pentru a îmbunătăți și adapta newsletter-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală la preferințele voastre - ale membrilor și cititorilor noștri, vă rugăm să completați chestionarul de mai jos cu opinii și sugestii. Răspunsurile sunt confidențiale, anonime și vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității newsletter-ului RNDR.
Click aici
EVENIMENTE EUROPENE
NOI OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU ZONELE RURALE

Banca Europeană de Investiții a aprobat 4,8 miliarde Euro pentru finanțarea proiectelor în zone rurale, broadband, mobilitate, managementul apei și sprijinirea tinerilor fermieri.

Proiectele vor viza îmbunătățirea comunicării în zonele rurale, creșterea investițiilor sectorului privat în ceea ce privește schimbările climatice și accelerarea tranziției către o energie curată (cu impact negativ redus asupra mediului).
Mai multe aici .
Via ENRD

CONCURSUL FOTO EUROPA RURALĂ

Foto: Nextvoyage/Pixabay

Ești fotograf sau pasionat de fotografie și ajungi adesea în zonele rurale?
Suntem interesați să vedem fotografiile de vacanță, din rural!

Fotografiile voastre de la țară pot să ajungă în publicațiile Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (ENRD)! Folosiți #RuralEurope și etichetați European Network for Rural Development - ENRD pe instagram, facebook sau twitter.

Competiția și înscrierea fotografiilor se încheie pe 15 septembrie 2019!

EVENIMENTE NAȚIONALE
CONFERINȚA TEMATICĂ RNDR DE LA BUCUREȘTI

În data de 29 august 2019, ministrul Petre DAEA a participat la conferința tematică ”Politica Agricolă Comună – Prezent și viitor”, organizată la București, de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, din cadrul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Scopul conferinței a vizat informarea partenerilor sociali din sectorul agricultură, dezvoltare rurală și cercetare cu privire la prioritățile României pentru următoarea perioadă de programare și consultarea publicului țintă în vederea asigurării transparenței și participării active în procesul de elaborare a noului Plan Național Strategic în contextul noii Politici Agricole Comune (PAC) 2021-2027.
 
În deschiderea evenimentului, ministrul Petre DAEA a vorbit despre pașii parcurși până în prezent către noua PAC, pachetul de reformă PAC, rezultatele obținute în cadrul Președinției României la Consiliul UE, obiectivele comune ale PAC, precum și despre principalele direcții de acțiune avute în vedere în următoarea perioadă de programare.
 
De asemenea, în cadrul evenimentului, reprezentanții MADR au prezentat cadrul general al Planului Național Strategic PAC, oportunitățile de finanțare în sectorul agricol și cele de finanțare a intervențiilor care vizează mediul și clima în contextul Planului Național Strategic, precum și Instrumente financiare – sprijin complementar pentru dezvoltarea spațiului rural.

Se schimbă total conceptul noii PAC, se va trece de la conformitate la performanță. Sunt câteva principii valoroase de flexibilitate, de subsidiaritate pe care trebuie să le prelucrăm astfel încât să le folosim în sprijinul fermierilor noștri, pentru etapa următoare, a afirmat ministrul Petre DAEA. 
 
Conferința a fost prima din seria de patru astfel de evenimente, organizate în acest an, prin proiectul “Organizarea de Conferințe Tematice în cadrul Planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, finanțat prin măsura de asistență tehnică din cadrul PNDR 2014-2020.
Întreg comunicatul de presă aici .

ULTIMA INSTRUIRE PRIVIND PROGRAMELE DE SPRIJIN PENTRU CRESCĂTORII DE SUINE ȘI PĂSĂRI

În data de 6 august 2019, la sediul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a desfășurat ultima sesiune de instruire a personalului din cadrul direcțiilor pentru agricultură din județele Mehedinți, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Călărași, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Gorj de către specialiști ai Direcției Politici în Zootehnie privind implementarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, dar și a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducție, incubație în sectorul creșterii păsărilor. 

Programele urmăresc creșterea și stabilizarea cantitativă şi calitativă a producțiilor de carne și produse din carne, echilibrarea balanţei veniturilor şi a cheltuielilor producătorilor agricoli.

În perioada 30 iulie - 6 august 2019 au avut loc instruiri de pregătire a personalului din cadrul tuturor direcțiilor pentru agricultură județene din țară, pentru asigurarea unei aplicări cât mai corecte, eficiente, transparente și unitare a celor două noi programe.

Prin aceste programe ne dorim sprijinirea crescătorilor de porcine și păsări, în vederea asigurării necesarului de material biologic pentru popularea fermelor, sporirea veniturilor, iar ca efect direct îmbunătățirea nivelului de trai al acestora.- Daniel BOTĂNOIU, Secretar de Stat MADR.
Întreg comunicatul aici .
 LANSAREA RUBRICII LA NOI ȘI PROIECȚIA VARZĂ, CARTOFI ȘI ALȚI DEMONI


În data de 31 iulie a.c, Mercato Comunale a găzduit proiecția filmului-documentar Varză, cartofi și alți demoni, eveniment prezentat de Decât o revistă (DoR).
Cu această ocazie, DoR a anunțat lansarea rubricii La noi, un proiect editorial dedicat zonelor rurale, agriculturii și dezvoltării rurale, dar mai ales satului românesc.

În ceea ce privește documentarul, sub semnătura regizorului Șerban Georgescu, poate fi considerat o analiză asupra problemelor cu care fermierii (în special micii fermieri/fermele de (semi)-subzistență) se confruntă, a agriculturii înainte și după 1989, cât și ulterior aderării la Uniunea Europeană.
Filmul se concentrează asupra situației agricole din Lungulețu, însă aspectele și problemele prezentate pot fi considerate reprezentative la nivel național.
 
De asemenea, documentarul analizează în mod obiectiv problemele de la firul ierbii, cum ar fi lipsa adaptării la piață a producătorilor, riscurile activității agricole “după ureche”, lipsa asocierii între fermieri/producători.

În mod special, filmul prezintă legătura dintre agricultură, producție și impactul socio-economic asupra fermierilor și locuitorilor din mediul rural, timpul și resursele investite în activitățile agricole și percepția asupra agriculturii ca “afacere păguboasă, cu rezultate întârziate”.

Totodată, din punct de vedere critic, cât și constructiv, documentarul explică prezența redusă a produselor românești pe piață, importanța sprijinirii fermierilor locali și necesitatea recompensării muncii acestora.

Agricultura, ca activitate socială (și economică), face parte din ADN-ul național și este necesar să fie înțeleasă și apreciată în consecință.

Conform declarației regizorului, documentarul este și o lecție – adaptată vremii actuale - despre agricultură și rural, spusă tinerilor.

Trailerul documentarului aici .
Interviul cu regizorul Șerban Georgescu, în 2017, despre documentar.

  FESTIVALUL BRÂNZEI ȘI ȚUICII LA RĂȘINARI

În perioada 24-25 August 2019, la Valea Ștezii în comuna Rășinari județul Sibiu, s-a
desfășurat Festivalul Brânzei și Țuicii, ajuns la cea de-a 16-a ediție.
 
Festivalul a reunit, pe perioada celor 2 zile, producători din zona Rășinarului și Mărginimii Sibiului.

În plus, în cadrul festivalului au avut loc evenimente precum ateliere
gastronomice, degustări, ateliere tematice pentru copii și de țesut și pictură pe sticlă și multe alte activități de creștere a potențialului turistic al zonei.
 
De asemenea, festivalul s-a bucurat de participarea producătorilor slovaci.
 
Evenimentul a fost organizat și cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu în cadrul Agenda Comunității 2019, Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 și de Primăria Rășinari în cadrul Agendei Culturale 2019.

FESTIVALUL SCULPTORILOR ÎN LEMN LA A TREIA EDIȚIE

În perioada 25 iulie - 1 august 2019, comuna Vaideeni a găzduit cea de-a treia ediţie a Festivalului sculptorilor cu drujba, la care au participat 11 artişti din toate regiunile tării.
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Comunei Vaideeni, cu participarea pensiunii Cerna.
                           
Cu o tematică bogată, ediţia din acest an a urmărit realizarea unui parc de aventuri şi a unor elemente pentru muzeu, dar şi a unei saline artificiale, printre altele.
Toate creațiile se vor alătura parcului de joacă unic în România, cu personaje de basm în mărime naturală, de pe Valea Cernei.

Turismul culinar, artizanal şi cultural, au fost reprezentate de mâncarea făcută din ingrediente locale, atelierele de olărit, ţesut şi pictură, dar şi de dansuri populare şi focuri de tabără.

Festivalul a creat o imagine despre un loc în care se întâlnesc sculptori nu într-o competiţie, ci într-o familie. Este practic o imagine a unirii ţării prin artă şi sculptură. Nu creem o competiţie. Sculptorii sunt aleşi în mod direcţionat să realizeze prin suflet ceea ce fac, nu prin competiţie. Se ajută foarte mult între ei, prin idei, prin schimburi de păreri, solidaritate. – declară Adrian Mircea Bondoc, unul dintre organizatorii evenimtentului.
NEWSLETTER ALTE REȚELE
Acest newsletter vă este transmis de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR).
Adresa de e-mail a fost adăugată în baza de membri ai RNDR în urma participării la evenimentele organizate de  RNDR, pentru a permite o mai bună comunicare asupra evenimentelor și tematicilor privind agricultura și dezvoltarea rurală.
CALENDAR
10 septembrie 2019
Atelier tematic privind Inovarea socială și antreprenoriatul
Lisabona - Portugalia
detalii aici...
04-06 octombrie 2019
Festivalul Filmului Rural
Orta - Italia

detalii aici...
10 septembrie 2019
Conferința LINC 2019

Pärnu - Estonia
detalii aici...
29-30 octombrie 2019
Atelierul EIP-AGRI Ferma mică - ferma inteligentă
București - România

detalii aici...
11 septembrie 2019
Forumul Mondial de Bioeconomie

Ruka - Finlanda
detalii aici...
29 octombrie -3 noiembrie 2019
Târgul internațional INDAGRA
București (Romexpo)
detalii aici...
-
-
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 24
Fax: 021 307 86 06
Copyright © 2019, RNDR. All rights reserved.

Adresa noastră de mailing: usr.rndr@madr.ro

Vreți să schimbați modul de primire al acestor e-mailuri?
 update your preferences sau unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp