Copy
Newsletter RNDR nr.10/2017
View this email in your browser
                                   
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
INFORMAȚII UTILE
  PUBLICAREA PRIMULUI STUDIU DE EVALUARE AL PNDR 2014-2020
Primul studiu de evaluare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 
elaborat în cadrul "Evaluarea ongoing a PNDR 2014-2020 în perioada 2017-2020", 
a fost publicat pe site-ul MADR, sub-secțiunea Rapoarte de evaluare (click pentru accesare)
La  nivelul  studiului  de  evaluare  sunt  detaliate,  printre  altele, informații  privind: 
 • contextul  implementării  PNDR  2014‐2020 (politici  naționale,  nevoi  relevante,  beneficiari  și  grupuri  țintă  etc.); 
 • principalele  elemente  și  instrumente  metodologice  aplicate  pe  parcursul procesului  de  evaluare; 
 • conținutul  PNDR  2014‐2020  din  perspectiva  strategiei  adoptate  și  alocărilor  financiare  planificate; 
 • indicatorii  comuni  și  adiționali  de  realizare  și  de  rezultat; 
 • calcularea  indicatorilor 
Studiul prezintă totodată o serie de concluzii și recomandări, structurate pe submăsuri și domenii de intervenție, fiind publicat atât în română cât și în engleză pe site-ul MADR - link 


  PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE A CERERILOR DE SPRIJIN PENTRU ÎMPĂDURIRE
 
Cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 17.11.2017, ora 14.30.
Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, sunt publicate pe pagina de internet a APIA, www.apia.org.ro , la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR.​

 PRELUNGIRE SESIUNE DEPUNERE CERERI FINANȚARE SCHEMA GBER sM 4.2
Sesiunea de primire a proiectelor pentru Schema de ajutor de stat aferentă submăsurii 4.2  a fost prelungită până la  30 noiembrie 2017, ora 16:00.
Detalii (anunțul prelungirii) aici: https://goo.gl/LSVC2Y
 
  RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE PUBLICATE PE SITEUL AFIR


Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”;
 • Raportul de Selecție aferent submăsurii 4.1Investiții în exploatații agricole” - componenta zootehnic, (aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile), sesiunea 02 din 2016;
 • Raportul de Selecție Intermediar aferent submăsurii 4.1Investiții în exploatații agricole” - componenta zona montană, etapa lunară 2, sesiunea 01 din 2017;
 • Raport de Contestații aferent submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole”, componenta vegetal, etapa lunară 2, sesiunea 01 din 2017;
 • Raportul de Contestații lunar aferent submăsurii 7.6Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului culturaletapa 1, S01/2017
 • Raportul de Contestații lunar aferent submăsurii 7.2Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”-  Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării, Infrastructura rutieră, etapa 1, S01/2017,
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI - Delta Dunării, etapa lunară 1, S01 din 2017
Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv „Rapoarte de contestații”:  https://goo.gl/psphxT

  CALENDAR ACTUALIZAT PRIVIND SUB-MĂSURILE  PNDR 2014-2020 CE URMEAZĂ A FI LANSATE ÎN 2017 ȘI  ALOCĂRI AFERENTE


EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
 SUMMITUL AGRI INOVARE

AIS Lisbon 2017 - copyright European Commission

În perioada 11-12 octombrie, în Oeiras - Portugalia, a avut loc summit-ul de Agri-inovare (AIS 2017), eveniment organizat de guvernul portughez, Rețeaua PEI - AGRI și Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală.
Evenimentul a reunit peste 500 de persoane, printre care fermieri, consultanți, cercetători, ONG-uri, Autorități de Management pentru Programele Naționale de Dezvoltare Rurală, Rețele Naționale Rurale, Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), întreprinderi rurale și start-up-uri.


Scopul a fost promovarea inițiativelor inovatoare inplementate de parteneriate (în special Grupuri Operaționale și proiecte Orizont 2020), de a sensibiliza opinia publică cu privire la oportunitățile de inovare și digitizare pentru agricultură și a oferi contribuții pentru politicile UE în materie de inovare pentru agricultură și zonele rurale după perioada de programare 2020.

Mai multe detalii și prezentările susținute în cadrul evenimentului aici: http://ow.ly/sl1U30g2S9u
Sursă fotografii: AIS Lisbon 2017 - copyright European Commission

  A TREIA CONFERINȚĂ ANUALĂ PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE PRIN FEADR

În data de 10 octombrie 2017, la Paris, a avut loc cea de-a Treia conferință anuală cu privire la instrumentele financiare finanțate din FEADR pentru agricultură și dezvoltare rurală în perioada 2014-2020.

Rolul acestor evenimente, organizate de Comisia Europeană în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții prin platforma fi-compass, este de a aduce în atenția statelor membre și a autorităților de management modalități prin care instrumentele financiare pot contribui la realizarea obiectivelor FEADR.

Conferința s-a bucurat de o participare numeroasă din majoritatea statelor membre, în deschidere luând cuvântul comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil HOGAN, alături de reprezentanți ai Grupului Băncii Europene de Investiții și ai autorităților franceze, gazde ale evenimentului.

În cadrul conferinței, Adela ȘTEFAN - reprezentanta AM PNDR,  a susținut o prezentare referitoare la instrumentul financiar prevăzut în PNDR pentru a sprijini accesul la finanțare al fermierilor și al antreprenorilor din mediul rural în perioada actuală de programare, un instrument de creditare cu partajarea riscului, care oferă instituțiilor finanțatoare posibilitatea acoperirii parțiale a riscului de credit.  

În continuare, câteva detalii privind scopul instrumentului de creditare cu partajarea riscului și opțiunile de implementare:
 • combinarea resurselor PNDR cu cele ale instituțiilor de creditare din piață pentru a sprijini finanțarea în agricultură și în mediul rural;
 • facilitarea accesului fermierilor și al întreprinderilor din mediul rural la finanțare, furnizând instituțiilor de credit o partajare a riscului și, prin urmare, oferind solicitanților mai multe fonduri în condiții atractive în ceea ce privește reducerea costurilor de finanțare (dobânzi, comisioane, gradul de acoperire cu garanții).
Două opțiuni de implementare:
 • cofinanțarea grant-urilor pentru investiții agricole și neagricole în mediul rural; 
 •  instrument financiar autonom, credit de sine stătător, fără cofinanțare prin grant.
Alocarea publică pentru instrumentul financiar este de 93.8 mil. euro.
Prin acest instrument financiar se va acorda sprijin în cadrul sub-măsurilor PNDR: 4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole (inclusiv 4.1a - componenta pentru pomicultură); 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole (inclusiv 4.2a - componenta pentru pomicultură); 6.4 - Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltare de activități neagricole, inclusiv pentru proiectele derulate prin LEADER care contribuie la realizarea acestor sub-măsuri. 
Alte informații privind instrumentele financiare aici: http://ow.ly/b6bw30g4lAF
Mai multe detalii despre eveniment: http://ow.ly/4s0K30g2LU7 

 CEA DE-A TREIA REUNIUNE A  PARLAMENTULUI RURAL EUROPEAN


În perioada 18-21 octombrie 2017 a avut loc la Venhorst, Ţările de Jos, reuniunea celui de-al treilea Parlament Rural European. La reuniune au fost prezenţi fermieri, consultanți, cercetători, ONG-uri, Autorități de Management pentru Programele Naționale de Dezvoltare Rurală, Rețele Naționale Rurale, Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), întreprinderi rurale și start-up-uri, reprezentanţi a 40 de state din Europa care au contribuit la schimbul de informaţii privind activităţile parlamentelor rurale europene şi măsurile fiecărui stat privind dezvoltarea spaţiului rural.
 
Delegaţia României a susţinut prezentări privind situaţia fermelor mici din România.
Tot în cadrul evenimentului au fost prezentate modalităţile de funcţionare şi înfiinţare a altor parlamente rurale europene, statele reprezentate la întrunire fiind încurajate să formeze astfel de parlamente rurale în vederea schimburilor de idei şi de experienţe privind mediul rural, pentru dezvoltarea acestuia.
 
Un mesaj important al organizatorilor pentru statele membre a fost acela de a nu repeta greşeala Olandei, respectiv aceea de a practica agricultură intensivă la scară largă, deoarece solurile au devenit neproductive, astfel Olanda fiind nevoită să dezvolte noi metode de fertilizare a solurilor, restaurare a râurilor şi lacurilor, pentru a continua să practice agricultura.


  CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ  „10 YEARS OF LEADER/CLLD IN BULGARIA


În perioada 10-13 octombrie 2017, la Pravets – Bulgaria, s-a desfășurat conferința internațională “10 years of LEADER/CLLD in Bulgaria”.
La conferință au participat reprezentanți ai Comisiei Europene DG AGRI, ai ELARD, delegații ale Autorităților de Management, agențiilor de plăți, Rețelelor Naționale Rurale, asociații ale GAL-urilor precum și GAL-uri din peste 18 țări cum ar fi: România, Polonia, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Cehia, Grecia, Franța, Italia, Germania, fiind prezenți peste 200 participanți.

De asemenea la Conferință au participat Ministrul adjunct al Agriculturii și Alimentației din Bulgaria, Dl. Stefan Spasov- Directorul Direcției LEADEAR și Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii de la Sofia, Președintele Asociației GAL-urilor din Bulgaria precum și numeroase GAL-uri din Bulgaria.
Mare parte dintre participanți au susținut prezentări care au cuprins evoluția LEADER/CLLD în țările pe care le-au reprezentat, stadiul actual al implementării, probleme întâmpinate, lecții învățate și posibile evoluții ale abordării LEADER/CLLD.

Principalele teme dezbătute au fost:
 • Evoluția implementării LEADER/CLLD
 • Finanțarea multi-fond: modele de implementare, probleme întâmpinate și posibile soluții
 • Dezvoltarea de mecanisme de implementare eficiente prin reglementarea și simplificarea procedurilor
 • Evoluția LEADER/CLLD în perspectiva viitoarei perioade de programare și asumarea de către GAL-uri a unor responsabilități în concordanță cu principiile CLLD/LEADER.
 • Declarația de le Tartu privind perspectiva 2020

Text: Alexandru Groșeanu - GAL Cociovaliștea Ilfov Nord-Vest
Sursă fotografii: Rețeaua Națională Rurală a Bulgariei

 GRUPUL TEMATIC ENRD MANAGEMENTUL DURABIL AL  APEI ȘI SOLULUI
Managementul durabil al apei și solului - ENRD CP, 2017

Prima reuniune a grupului tematic a prezentat obiectivele și a analizat propunerile privind temele care pot face subiectul grupului de lucru și adăugarea de plus valoare lucrărilor elaborate în cadrul grupului de lucru anterior – Eficientizarea resurselor.
În plus, analiza și sondajul realizate de Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală au contribuit la identificarea sub-temelor specifice privind gestionarea durabilă a apei și a solului, concluziile desprinse în urma acestora vizând:
 • Sinergii între diversele politici UE (protecția solului, managementul apei în agricultură) și  măsurile din cadrul PNDR;
 • O mai bună integrare a politicilor publice referitoare la apă în cadrul PNDR (măsuri dedicate privind managementul apei);
 • Ghiduri privind managementul durabil al apei și solului și obiectivele acestora;
 • Îmbunătățirea măsurilor existente în PNDR cu privire la managementul apei și solului.
Totodată, a fost anunțată publicarea Raportului final asupra Inventarului actualizat și evaluarea instrumentelor aferente politicii privind protecția solului în Statele Membre ale UE, potrivit căruia au fost identificate 35 instrumente la nivel UE printre care strategiile biodiversitate, economia circulară, programul de acțiune pentru mediu, directiva nitrați, directiva energie regenerabilă, PAC și 671 instrumente ale Statelor Membre, respectiv decrete pentru acțiuni de protecția solului, pentru terenurile cultivate, terenuri contaminate și multe altele, unele în directă legătură cu politica UE în domeniu, altele specifice statului membru respectiv.
Mai multe detalii privind lucrările grupului tematic aici: http://ow.ly/sfGk30gf7QX


 GRUPUL TEMATIC ENRD SATE INTELIGENTE

Sate inteligente - ENRD CO, 2017
 

Prima întâlnire a grupului de lucru tematic privind satele inteligente a vizat și prezentat atât inițiative existente în cadrul statelor membre, privind inovarea serviciilor în mediul rural, cât și identificarea măsurilor din cadrul Programelor de Dezvoltare Rurală (PDR) care pot sprijini aplicarea conceptului de sate inteligente - inclusiv prin intermediul altor finanțări europene.

Astfel, este necesară o abordare integrată, complementară și adaptată nevoilor locale, cât și elaborarea unor indicatori privind impactul social. 
Alte aspecte vizează comunicarea, implicarea și aplicarea conceptului și măsurilor care pot sprijiini "satele inteligente" și acțiuni la nivelul comunităților.
Mai multe detalii privind lucrările grupului tematic aici: http://ow.ly/es6s30gf827
  O NOUĂ BAZĂ DE DATE PRIVIND ACȚIUNI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

SIMRA - Inovare socială în zone rurale marginalizate/izolate a publicat o nouă bază de date privind acțiunile de incluziune socială.
Consultați sau propuneți exemple de bune practici de incluziune socială în agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală în zonele rurale izolate: http://ow.ly/ToIC30g2N9F
 NOI INSTRUMENTE PRIVIND COOPERAREA ÎN CADRUL LEADER/CLLD

Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală - ENRD a elaborat și publicat noi instrumente și ghiduri privind cooperarea transfrontalieră Leader/CLLD: de la proiect, implementare, la evaluare și comunicare.
Mai multe informații aici: http://ow.ly/XN2f30g2Rpi
și http://ow.ly/dTQO30g2RqD De asemenea, a fost lansat un nou instrument dedicat Grupurilor de Acțiune Locală , privind identificarea partenerilor pentru derularea proiectelor CLLD: http://ow.ly/283A30gfdbJ​
 CONFIRMAREA ACORDULUI PRIVIND ASPECTELE LEGATE DE AGRICULTURĂ ALE REGULAMENTULUI OMNIBUS

Pe 16 octombrie 2017, statele membre reprezentate în cadrul Comitetului special pentru agricultură au aprobat acordul privind așa-numitul regulament Omnibus.
Regulamentul Omnibus modifică regulamentul financiar care reglementează execuția bugetului UE, precum și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv din domeniul agriculturii.
Președinția ajunsese la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind regulamentul Omnibus la 12 octombrie.
Normele convenite vor simplifica politica agricolă comună (PAC) printr-o serie de îmbunătățiri tehnice la cele patru regulamente PAC: plățile directe, dezvoltarea rurală, organizarea comună a piețelor și reglementarea orizontală:

Plăți directe
 • fermier activ: distincția dintre fermierii activi și cei inactivi devine opțională, permițând astfel statelor membre în care aceasta a dus la o sarcină administrativă excesivă să renunțe la utilizarea ei
 • pășuni permanente: se modifică normele actuale în așa fel încât să li se ofere statelor membre mai multă flexibilitate în punerea în aplicare a cerinței
 • reducerea plăților: acordul confirmă posibilitatea ca statele membre să își reexamineze anual deciziile privind reducerea plăților directe
 • ecologizare: suprafețele cultivate cu soiuri de plante precum iarba elefantului (miscanthus) și planta cupă (silphium perfoliatum), precum și terenurile lăsate pârloagă pentru plante melifere vor fi, de asemenea, considerate zone de interes ecologic
 • tinerii fermieri: plățile pentru tinerii fermieri vor fi acordate pentru o perioadă de cinci ani începând de la data depunerii cererii, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de cinci ani de la înființarea fermei. În plus, statele membre pot majora plățile pentru tinerii fermieri în cadrul primului pilon până la 50 % în limitele plafoanelor existente
 • sprijinul cuplat facultativ: statele membre vor putea să își revizuiască decizia anual
 Organizarea comună a piețelor
 • repartizarea valorii: posibilitatea de a negocia în mod colectiv clauzele din contracte privind repartizarea valorii va fi extinsă și la alte sectoare decât zahărul și va avea un caracter facultativ
 • organizație de producători (OP): instituțiile au decis să mențină situația actuală în ceea ce privește recunoașterea voluntară a OP-urilor, cerința ca activitatea economică a acestora să fie reală, precum și derogarea prevăzută pentru sectorul laptelui.
 • OP-uri și norme privind concurența: unele prerogative ale OP-urilor, cum ar fi planificarea producției, optimizarea costurilor de producție, introducerea pe piață și negocierea contractelor pentru furnizarea de produse agricole în numele membrilor, deja existente în sectoare precum uleiul de măsline, carnea de vită și culturile arabile, vor fi extinse la toate sectoarele în vederea îmbunătățirii poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare.
 • programe operaționale pentru fructe și legume, vinuri și contingente de import: normele convenite prevăd o simplificare, precum și îmbunătățiri tehnice în aceste domenii
 • gestionarea crizelor: propunerea privind un sistem facultativ de reducere a producției în perioade de criză nu a fost reținută, dezbaterea pe această temă fiind astfel amânată până la viitoarea revizuire a PAC de după 2020
 Dezvoltare rurală
 • instrumentul de stabilizare a veniturilor: în timp ce sprijinul legat de instrumentul general de stabilizare a veniturilor va continua să poată fi accesat atunci când venitul unui fermier scade cu mai mult de 30 % din venitul său anual mediu, pragul pentru noul instrument sectorial va fi de 20 %. În mod similar, sprijinul pentru contracte de asigurare care acoperă, printre altele, pierderile cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile va deveni disponibil dacă este distrusă peste 20 % din producția medie anuală a fermierului.
 • instrumente financiare: au fost făcute mai multe modificări la normele care trebuie respectate de instrumentele financiare, în scopul de a promova utilizarea acestora și de a le armoniza cu alte fonduri structurale și de investiții ale UE
Textul în totalitate poate fi consultat aici: http://ow.ly/JWMj30g4pay
EVENIMENTE NAȚIONALE
 CONFERINȚA “PNDR 2014-2020 ÎN SPRIJINUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIN ROMÂNIA” ÎN CADRUL TÂRGULUI INTERNAȚIONAL INDAGRA

În perioada 25-29 octombrie s-a desfășurat ediția aferentă anului 2017 a Târgului internațional  de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - INDAGRA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale participând pe toată durata evenimentului prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Agricole (AFIR), Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț și Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

În cadrul INDAGRA, în data de 26 octombrie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a organizat conferința ”PNDR 2014-2020 în sprijinul agriculturii şi dezvoltării rurale din România".  

La conferinţă au participat Alexandru Potor, Secretar de Stat, Florentina Tudor, Director General al Direcției Generale Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR, Adrian Ionuț Chesnoiu, Director General al AFIR, Constantin Bîrcă – Director General Adjunct al APIA, , precum și alți directori din cadrul DGDR și ai agențiilor de plăți din subordine – AFIR și APIA.

În deschiderea conferinței, secretarul de stat Potor a subliniat impactul major al Programului Național de Dezvoltare Rurală asupra dezvoltării spațiului rural românesc, asupra agriculturii și a serviciilor conexe sectorului agricol.

Secretarul de Stat a declarat că, deși accentul se pune pe gradul de absorbție financiară a fondurilor, se acordă importanță și măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală care pot aduce calitate investițiilor din mediul rural, așa numitele măsuri soft.

Secretarul de Stat a reiterat faptul că obiectivul MADR și al structurilor din subordine este de menținere a ritmului actual de implementare a PNDR care, potrivit cifrelor disponibile la luna iunie, indică faptul că România ocupă locul trei la nivel european din 28 țări membre în ceea ce privește volumul nominal absolut de surse financiare absorbite din pilonul II.

Dintre subiectele abordate menționăm: punctarea obiectivelor MADR legate de absorbția cât mai mare a fondurilor europene într-un ritm cât mai accelerat, analiza importanței Programului Național de Dezvoltare Rurală, bilanțul gradului de absorbție, elementele cheie pentru atingerea obiectivelor propuse și anume echipa, simplificarea procedurilor interne, stimularea direcțiilor strategice - propuneri legate de modificarea PNDR. 
Printre alte teme de interes dezbătute în cadrul conferinței amintim măsurile de prevenire a riscurilor în agricultură, plățile pe suprafață și schemele de calitate.
Mai multe detalii aici: http://ow.ly/4iAf30gfkT2  REUNIUNEA COMITETULUI DE MONITORIZARE AL PNDR

În data de 29 septembrie 2017, a avut loc, în prezența reprezentanților Comisiei Europene - Direcția generală pentru agricultură, a VI-a întâlnire a Comitetului de monitorizare pentru PNDR 2014-2020, organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Astfel, au fost prezentate și discutate cu partenerii sociali o serie întreagă de modificări, reglaje aplicabile măsurilor PNDR care vin în sprijinul beneficiarilor și care vor contribui la creșterea absorbției programului.

A fost propusă cea mai importantă modificare a PNDR din 2015 până în prezent, modificare strategică ce vizează reactivarea Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor și introducerea submăsurii 17.1 - Contribuții la primele de asigurare, care au presupus realocări importante. Toate aspectele menționate au fost discutate cu membrii Comitetului de Monitorizare și validate în unanimitate de către aceștia.

De asemenea, s-a propus introducerea unor pachete noi în cadrul măsurii 10 - Agromediu și climă, care vizează măsuri de biodiversitate axate pe protecția unor specii de păsări dar și o modificare a măsurii 11 - Agricultura ecologică, modificări solicitate de partenerii sociali.

În cadrul întâlnirii, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au prezentat stadiul implementarii PNDR 2014-2020.
Discuțiile purtate au fost constructive, aducând plus valoare pentru reprezentanții autorităților, finalizându-se cu o serie de concluzii pozitive și punerea de acord asupra tuturor modificărilor propuse de către toți partenerii sociali.ZIUA NAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEȘTI

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Primăria Municipiului București a organizat, în perioada 10-15 octombrie, în Parcul Herăstrău, Târgul de produse agroalimentare românești la care au participat peste 100 de producători autohtoni din mai multe regiuni ale ţării. 
Anul acesta s-a sărbătorit pentru prima dată, pe 10 octombrie„Ziua națională a produselor agroalimentare românești”, ca urmare a adoptării Legii nr. 168/2017 de către Parlamentul României în scopul promovării produselor obţinute pe teritoriul României din materii prime de bază provenite de la producători români.

“Ziua Națională a produselor agroalimentare românești” a fost marcată în toată țara prin organizarea de programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social și științific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti şi câştigării încrederii consumatorului, în conformitate cu prevederile Legii 168/2017.

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a participat la eveniment cu un stand cu broșuri, pliante și alte materiale informative privind PNDR 2014-2020 și RNDR.


Pentru mai multe detalii, puteți accesa: http://ow.ly/pxwQ30g4KGC


PÂINEA LUI PITIȘ - PRIMUL ATESTAT DE PRODUS TRADIȚIONAL DIN VRANCEA

În cadrul Festivalului Viei și Vinului Bachus 2017, Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, i-a acordat lui Bogdan-Ionuț Tuchiluș primul atestat pentru un produs tradițional din județul Vrancea, mai exact pentru "Pâinea lui Pitiș".
"Pâinea lui Pitiș" poartă numele unui brutar din perioada interbelică, fiind astfel un produs local cu tradiție îndelungată. Pâinea împletită la tavă se remarcă prin gustul deosebit dat în special de coacerea sa în cuptorul de șamotă ars cu lemne de fag.
"Brutarul Pitiş era cunoscut de toată această zonă, pentru pâinea pe care o făcea pe vatră.
Era o pâine împletită făcută doar cu făină, apă, sare şi drojdie şi o cumpărau până şi soldaţii germani care se aflau pe front aici
", precizează Bogdan Tuchiluş.


SIBIU 2019 – REGIUNE GASTRONOMICĂ EUROPEANĂ

Juriul Institutului internațional pentru gastronomie, cultură, arte şi turism (IGCAT) a desemnat județul Sibiu drept Regiune Gastronomică Europeană în 2019.
Dosarul de candidatură al Sibiului a fost depus în iulie 2016, iar titlulatura va fi împărțită cu regiunea Egeea de Sud, din Grecia.
Grecii s-au pregătit foarte intens pentru obținerea acestei titulaturi, inițiind chiar premii pentru restaurantele care folosesc produse tradiționale în meniurile zilnice și programe de etichetare și marketing pentru micii producători, astfel încât produsele lor să ajungă la cât mai mulți clienți.
Pentru anul 2019, dosarul de candidatură al Regiunii Sibiu enumeră mai multe programe care se vor desfășura sub titulatura de Regiune Gastronomică Europeană.
Astfel, Agenda Culturală și Agenda Comunității ale municipiului Sibiu au creat programul ”Origini”.

Patrimoniul culinar va fi în continuare cercetat pentru înţelegerea specificităţii bucătăriilor istorice, a condiţiilor care le-au generat şi a rolului pe care care îl au în noua bucătărie transilvăneană. Ingrediente, tehnici de producţie şi de conservare, instrumentar, reţete, amprente gastronomice, obiceiuri de consum, tradiții, credințe, comunități şi poveşti vor fi aduse în prim-plan”, este descrierea programului Origini.
Sunt propuse ateliere tematice și degustări de fructe pentru susținerea alimentației în școli, dar și un program de promovare a alimentației sănătoase în instituții - prin intermediul “Program de modernizare a infrastructurii şi de regândire a meniurilor din spaţiile colective de servire a mesei, adaptate pentru toate vârstele sau persoanelor cu restricţii alimentare”.
Fotografii: Gabriela Cuzepan, sursă fotografii .


PRIMA EDIȚIE A FESTIVALUL CASTANELOR - POLOVRAGI

În perioada 14-16 octombrie a.c, la Polovragi, a fost organizată prima ediţie a Festivalului Castanelor, eveniment organizat de autoritățile locale în parteneriat cu pensiunile din zonă.
La eveniment a participat și prefectul județului Gorj, care a transmis celor prezenți susținerea sa pentru astfel de evenimente care contribuie la promovarea și dezvoltarea potențialului turistic al zonei.
Astfel de festivaluri în zone precum Polovragi nu fac decât să crească potenţialul turistic prin creşterea ofertei de manifestări şi evenimente care pot să îi atragă pe turişti. Susţinem organizarea de acţiuni care să promoveze tradiţiile locale,chiar și cele cu tematică culinară“, a declarat Ciprian Florescu, prefectul de Gorj.

 

  ZIUA RECOLTEI LA GEOAGIU
Sute de oameni s-au adunat la Geoagiu, pentru a participa la un eveniment special: Ziua Recoltei. Menit să sărbătorească oamenii și roadele pământului obținute din munca lor, evenimentul de la Geoagiu a adunat producători locali care s-au întrecut cu rezultatele muncii lor și cei mai buni au fost premiați de organizatori.

Aflată la a treia ediție, Ziua recoltei reprezintă un moment important pentru comunitate, fiind așteptată cu mare drag atât de producătorii agricoli, care vin să-și prezinte frumoasele recolte obținute cât și de restul populației care vine să-și facă aprovizionarea pentru iarna.
Geoagiu, o localitate cu potențial agricol important pentru județul Hunedoara este situată în depresiunea omonimă de la poalele de Sud-Est ale Munților Metaliferi, la confluența râului Geoagiu cu Mureșul. Geoagiu este de asemenea cunoscută prin Stațiunea de Cercetări Pomicole, care până acum câțiva ani reprezenta o emblemă pentru județul Hunedoara, pentru soiurile de nuc create aici și recunoscute atât pe plan național cât și internațional.

8-10 noiembrie 2017
Maximizarea experiențelor CLLD, crearea comunităților locale flexibile
Gyor, Ungaria
detalii aici
14-15 noiembrie
Perspective rurale
Belfast, Regatul Unit
detalii aici
14-17 noiembrie 2017
Info-săptămâna privind sesiunile Horizon 2020
Bruxelles, Belgia
detalii aici
15-17 noiembrie 2017
Cea de-a 9-a reuniune a Rețelelor Naționale Rurale și seminarul privind incluziunea socială
Nicosia, Cipru
detalii aici
27-28 noiembrie 2017
Conferința de Inovare Socială
Lisabona, Portugalia
detalii aici
29 noiembrie 2017
Forum Regional privind Viitorul Agriculturii
Sofia, Bulgaria

detaii aici
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp