Copy
Newsletter RNDR nr.2/2018
View this email in your browser
                            
CUPRINS

 INFORMAȚII UTILE

EVENIMENTE NAȚIONALE

EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
     MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ PNDR 2014 – 2020: NOUTĂȚI PENTRU CAMPANIA 2018


Începând cu data de 1 martie 2018, MADR invită fermierii care utilizează terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă (M.10), în zonele afectate de constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), dar și fermierii care utilizează terenuri aflate în conversie sau terenuri certificate în agricultura ecologică (M.11) să solicite la APIA plățile compensatorii de dezvoltare rurală prin cererea unică de plată. Alocările acestor măsuri depășesc 2,6 mld. EUR.

Elementele de noutate aduse de către MADR măsurilor de mediu și climă începând cu anul 2018 sunt:
 • introducerea a 3 noi pachete în cadrul Măsurii 10 - Agro-mediu și climă aplicabile pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) și dropia (Otis tarda), precum și pe terenuri arabile pentru protejarea speciilor de păsări comune;
 • includerea posibilității de a cumula pe aceeași suprafață plățile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajiști permanente, atât prin Măsura 11 - agricultura ecologică, cât și prin Măsura 10 – agro-mediu și climă. Astfel, în funcție de combinația de pachete accesate, nivelul plăților cumulate poate fi cuprins între 119 - 449 euro/ha/an pentru perioada de conversie și între 153 - 483 euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică;
 • creșterea nivelului plăților compensatorii acordate la nivel național pe pajiști permanente fără angajament de agro-mediu și climă cu 19 euro/ha/an pentru perioada de conversie și cu 18 euro/ha/an pentru perioada de menținere a practicilor de agricultură ecologică, față de anul 2017.
Cererile unice de plată pentru aceste măsuri se pot depune până la jumătatea lunii mai la Centrele Județene și Centrele Locale ale APIA. Informații detaliate privind accesarea acestor măsuri şi regulile pentru derularea în bune condiţii a angajamentelor sunt disponibile pe site-urile MADR – link http://ow.ly/VgUz30iDDxt , APIA - www.apia.org.ro  și AFIR - www.afir.info, precum și la toate Centrele Locale și Centrele Județene APIA în format tipărit.
Fermierii pot adresa întrebări la care vor primi răspunsul experţilor APIA pe forumul de discuţii care se poate accesa de pe site-ul APIA - http://forum.apia.org.ro . 
RNDR prezintă primul clip privind proiecte finanțate prin măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală (inclusiv perioada de tranziție).
INFORMAȚII UTILE
  LANSAREA SESIUNII DE ÎNREGISTRARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
 
Furnizorii de formare profesională interesaţi de înregistrarea în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională" precum şi de depunerea de Cereri de finanţare pot accesa următorul link în vederea înscrierii: https://m01.afir.info .

Astfel, furnizorii de formare profesională înregistraţi în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională" pot încărca Cereri de finanţare după primirea Notificării privind declararea eligibilităţii includerii în Registrul menţionat.

Alocarea financiară este de 46.313. 707,00 euro, dintre care 11.100.000,00 euro pentru domeniul 1 şi 35.213.707,00 euro pentru domeniul 2.

Domeniile de formare profesională din cadrul sM 1.1 sunt:
 1.  Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice, specifice pentru practicarea şi gestionarea activităţilor în domeniul agricol şi agroalimentar ale fermierilor, precum şi a managementului general al fermei;
 2. Dobândirea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor privind aspectele de mediu, schimbări climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum şi implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă şi agricultură ecologică
Mai multe informații aici: http://ow.ly/oROL30iCHmK
  INIȚIATIVE INOVATOARE PENTRU UN ORAȘ DURABIL
 
Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Business France și Camera franceză de Comerț și Industrie din România au lansat prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunităților – județe, municipii, orașe, comune – care premiază inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltării sustenabile.
Data limită de înscriere în competiție este 30 martie 2018.
 
Formularul de candidatură, precum și regulamentul concursului sunt disponibile la următorul link: https://ro.ambafrance.org/Lansarea-concursului-Ora%C8%99ul-durabil
  ACTUALIZĂRI SITEURI MADR ȘI AFIR: RAPOARTE DE SELECȚIE ŞI CONTESTAȚIE 
 
Au fost publicate următoarele rapoarte de selecție, evaluare și de contestație:
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastucturii de bază la scară mică”, componenta educaţională - naţional, etapa 1, sesiunea 01/2017
 • Raportul de Contestații lunar aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, etapa 2, non-montan, S01/2017
 • Raport de Selecție aferent submăsurii 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării – componenta apă/ apă uzată, etapa lunară 3, S01/2017
 • Raport de Selecție aferent submăsurii 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării - componenta apă/ apă uzată, etapa lunară 4, S01/2017
 • Raport de Selecție aferent submăsurii 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica, componenta rutier – montan, etapa lunară 2, S01/2017
 • Raport Selecție aferent submăsurii 4.1a Investiții în exploatații pomicole, etapa lunară 3, S01/2017
 • Erată Raport Contestații aferent submăsurii 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, național, S01/2017
 • Raportul de Selecție lunar aferent submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, componenta apă/apă uzată - montan, etapa 3, sesiunea 01/2017
 • Raport Selecție aferent submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”- Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării - etapa lunară 4, S01/2017
 • Raport Selecție aferent submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” - etapa lunară 4, S01/2017
 • Raport Selecție aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” - Aria de aplicabilitate teritoriul ITI - Delta Dunării - etapa lunară 7, S01/2017
 • Raportul de Contestații aferent submăsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” componenta infrastructura de IRIGAȚII, etapa 4, S01/2017
 Acestea se află în cadrul secţiunii „Rapoarte și liste”, respectiv Rapoarte de contestații .

Alte documente de interes publicate pe site-ul AFIR:
 • Manual operațional de procedură privind tranziția angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 pentru finanțare din PNDR 2014-2020, V10
 • Instrucţiune modificare Manual tranzitie V10
 • Instrucţiuni plată aferente sM 6.1
 • Instrucţiuni plată aferente sM 6.3
 • Informare privind publicarea fișelor de verificare a conformității DCP sM 19.2 investiții M07, sM 4.3
 • Fișa de verificare administrativă a DCP - pentru avans - Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată;
 • Fișa de verificare administrativă a DCP - pentru tranșe de plată - Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată;
 • Fișa de verificare administrativă a DCP - pentru TVA conform OUG nr. 49/ 2015 - Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată.
 Acestea se află în cadrul secţiunii „Informatii utile”, subsecţiunea Proceduri de lucru pentru PNDR.
 
Documente de interes publicate pe site-ul MADR:
 • ANUNȚ privind înregistrarea furnizorilor de formare profesională în vederea înscrierii în „Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională” precum și selecția Cererilor de finanțare depuse în cadrul sM 1.1”Sprijin pentru formarea profesională și dobandirea de competente”, utilizând costul unitar standard poate fi consultat pe site-ul MADR.
Link aici: https://goo.gl/JzpwNs
EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
  CONSILIUL AGRIFISH DIN 19 FEBRUARIE 2018
 

În cadrul consiliului AGRIFISH din data de 19 februarie 2018, miniștrii au purtat un schimb de opinii referitor la viitorul politicii agricole comune și în special în ceea ce privește sprijinul direct acordat fermierilor europeni, aspecte referitoare la mediu în cadrul PAC și dezvoltarea rurală.
 
Astfel, în cadrul dezbaterii, a fost subliniată importanța plăților directe,  considerându-se că modul în care acestea sunt concepute ar putea fi îmbunătățit în continuare, făcându-le mai echitabilemai direcționate și eficace pentru fermierii din întreaga UE.
 
Totodată, miniștrii au subliniat și contribuția fermierilor la protecția mediului și la atenuarea schimbărilor climatice, solicitând un nivel mai înalt în materie de mediu a PAC, cu condiția ca fermierii să fie răsplătiți în mod corespunzător pentru furnizarea acestor bunuri publice.
 
De asemenea, miniștrii au subliniat necesitatea de a menține zone rurale reziliente și pline de vitalitate, în special prin crearea de locuri de muncă, promovarea creșterii și favorizarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.

În plus, a fost confirmată eficacitatea pilonului II din cadrul PAC și solicitată o simplificare reală a programelor de dezvoltare rurală.

Mai multe informații privind reuniunea Consiliului AGRIFISH aici: http://ow.ly/O45t30iCwJV
   BUGETUL PE TERMEN LUNG AL UE POST 2020: OPȚIUNI POSIBILE


În 14 februarie și înaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeană a prezentat diversele opțiuni posibile – și consecințele financiare ale fiecăreia – pentru un buget al UE pe termen lung nou și modern, care să asigure îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020.
 
Un buget nu este un exercițiu contabil, ci o reflecție a priorităților și a ambițiilor, care traduce viitorul în cifre. Prin urmare, să discutăm mai întâi despre ce fel de Europă ne dorim. Ulterior, statele membre vor trebui să își susțină ambițiile cu finanțarea necesară. Trebuie să înțelegem cu toții că în discuțiile care ne așteaptă nu vom mai putea continua ca până acum și în același timp sunt ferm convins că putem reuși imposibilul, putem conveni în privința unui buget în care toți să fie beneficiari neți.” – declara președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
 
În cadrul întâlnirii informale a celor 27 de șefi de stat sau de guvern din 23 februarie, discuțiile au vizat teme precum bugetul UE pe termen lung, aspecte instituționale, Siria, Brexit, precum și relațiile cu Turcia.
 
În ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, președintele Tusk a declarat că unii lideri au subliniat importanța permanentă a politicii de coeziune, a politicii agricole comune, a investițiilor în cercetare și inovare, precum și a infrastructurii paneuropene. Prioritățile sunt legate de dimensiunea bugetului și, în acest context, UE trebuie să abordeze lipsa de venituri generată de Brexit.
 
Posibila limitare a bugetului Uniunii Europene la 1% din PIB al UE27, în loc de actualul 1,13% s-ar traduce prin reducerea fondurilor pentru coeziune și agricultura cu 15% sau reducerea altor politici cu 45%” - declara președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
 
Comunicat de presă anunțarea opțiunilor privind bugetul UE post 2020: 
http://ow.ly/1FL630iDSjT

Comunicat de presă privind reuniunea informală a celor 27 șefi de stat sau de guvern – 23.02:
http://ow.ly/HBV230iDSx1
   EUROBAROMETRU PRIVIND IMPORTANȚA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

În data de 20 februarie a.c, au fost publicate rezultatele Eurobarometrului privind agricultura la nivel european și Politica Agricolă Comună (PAC).
Rezultatele sondajului la nivel european privind impactul PAC vin ca urmare a publicării în noiembrie 2017 a Comunicării privind Viitorul PAC și indică că peste 60% din respondenți consideră importantă politica agricolă comună – de aceasta beneficiind nu doar fermierii ci toți cetățenii europeni.
Sondajul a însumat răspunsurile a 28.000 respondenți din 28 state membre și a cuprins întrebări privind conștientizarea sprijinului oferit prin PAC, performanța, importanța priorităților, beneficiile la nivel european și standardele UE.
 
Fișa-rezumat pentru România (descărcare automată): http://ow.ly/4InN30iAPXZ 

Raportul și rezumatul (inclusiv fișele per stat membru): http://ow.ly/5J7Z30iBXu7
 EVALUAREA ŞI GESTIONAREA RISCULUI ÎN CADRUL LANȚULUI ALIMENTAR
 
 
Reamintim că până la data de 20 martie a.c, Comisia Europeană desfășoară consultarea publică privind evaluarea şi gestionarea riscului în cadrul lanțului alimentar.
 
Regulamentul privind legislația generală în domeniul alimentar (normele UE privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale de-a lungul lanțului de producție) reprezintă piatra de temelie a cadrului de reglementare al UE, care acoperă întregul lanț alimentar: „de la producător la consumator”.
 
Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, iar răspunsurile pot fi transmise în oricare din cele 23 de limbi oficiale. Recomandarea este ca totuși răspunsurile să fie formulate în engleză, întrucât acest lucru va ajuta la o procesare mai ușoară.

Chestionarul poate fi accesat, în limba engleză, aici: http://ow.ly/t5q730iCEUe
 
Mai multe detalii despre consultarea publică aici: http://europa.eu/!Mv49rU
 STUDIUL BĂNCII MONDIALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PAC
 

În 19 februarie a.c., Banca Mondială a publicat raportul privind impactul politicii agricole comune în statele membre.
 
Raportul arată că jumatate din statele membre UE direcționează sprijinul PAC spre reducerea sărăciei și creșterea veniturilor în agricultură, în timp ce alte state au încă întârzieri în acest sens.
 
Ungaria, Slovacia, Estonia, Danemarca și Olanda sunt exemple de state membre care reușesc să modernizeze sectorul agricol prin furnizarea serviciilor de consiliere, infrastructură de drumuri, asigurarea drepturilor de proprietate și accesului la educație și servicii de sănătate în mediul rural.
 
Alte state, precum Bulgaria, Portugalia, România, Slovenia și Grecia, mai au de parcurs în ceea ce privește reducerea sărăciei și asigurarea veniturilor din activități agricole.
O opțiune pentru remedierea acestor probleme ar fi asigurarea condițiilor de bază – pentru un sector agricol activ, ceea ce ar putea conduce la îmbunătățirea rezultatelor investițiilor financiare disponibile prin Politica Agricolă Comună.

Raportul poate fi citit accesând: http://ow.ly/PeZi30ivb81
 EVALUAREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE EVALUARE PDR 2014-2020
 
Biroul European pentru Dezvoltare Rurală (Evaluation Helpdesk) a elaborat și publicat rezumatul Raportului implementării Planurilor de Evaluare a Programelor de Dezvoltare Rurală 2014-2020: Capitolul 2 al RIA depuse în 2017.

Raportul poate fi consultat pe websiteul Evaluation Helpdesk – aici și pe website-ul RNDR – secțiunea Evaluare PNDR  în limba engleză.
 CEA DE-A 3-A REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU SATE INTELIGENTE


În data de 21 februarie a.c, la Bruxelles, a avut loc cea de-a 3-a reuniune a Grupului de Lucru ENRD privind satele inteligente.

Tematica celei de-a 3-a reuniuni a vizat integrarea tehnologiei digitale și inovarea socială în revitalizarea serviciilor rurale de bază, fiind o continuare a discuțiilor din cadrul celor două reuniuni anterioare, din 7 decembrie și 26 octombrie, în cadrul cărora au fost tratate subiecte precum inovarea socială în mediul rural și integrarea inovării, tehnologiei și gestionarea serviciilor de bază la nivel local.
 
Utilizarea serviciilor digitale în mediul rural poate contribui la analiza în detaliu a problemelor și punctelor slabe identificate la nivelul comunității și identificarea unor soluții existente, fie crearea acestora, cât și la dezvoltarea competențelor și în special îmbunătățirea calității vieții în rural.
 
Informații privind Grupul de Lucru Tematic Sate inteligente din 21 februarie (site ENRD):
http://ow.ly/DTpe30iD57B
 
Bază de date bune practici broadband în rural: http://ow.ly/9MOm30iDznq  
 DEZVOLTAREA RURALĂ SUB MICROSCOP – PROGRAMAREA 2007-2013


Reamintim că până pe 20 aprilie 2018, cetățenii din întreaga Uniune Euroeană au ocazia să îmbunătățească modul în care UE sprijină dezvoltarea rurală,  prin intermediul consultării publice lansate de Comisia Europeană în data de 22 ianuarie.
 
Consultarea permite participanților interesați să își exprime feedbackul cu privire la eficacitatea programelor de dezvoltare rurală, la nivel european, finanțate din bugetul politicii agricole comune pentru perioada 2007-2013.

Scopul este de a evalua ce a funcționat bine și ce a funcționat mai puțin bine în această perioadă și de a îmbunătăți programarea dezvoltării rurale în viitor.
 
Chestionarul se găsește aici: http://ow.ly/BHEQ30iDzPE
sau
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PerformanceOf2007-2013RDPs 
 FINANȚARE PENTRU PROGRAME DE INFORMARE ȘI PROMOVARE
 
Pentru anul 2018, Comisia Europeană a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse în aplicare.
 
Campania 2018 vine cu o noutate, reprezentată de programele de informare și promovare de pe piața UE, destinate să evidențieze aspectul durabil al producției de carne de oaie și capră, care este considerat cel mai extins sistem de producție animalieră și care joacă un rol important în protejarea naturii și păstrarea biodiversității.
 
Scopul acestui program este, pe de o parte, de a crește numărul de activități destinate țărilor terțe, în care există cel mai mare potențial de dezvoltare, iar pe de altă parte, de a informa consumatorii de pe piața internă cu privire la standardele produselor UE.
Link aici: https://goo.gl/cduVFb
EVENIMENTE NAȚIONALE
  ÎNTÂLNIREA MINISTRULUI AGRICULTURII CU COMISARUL EUROPEAN RESPONSABIL PENTRU MEDIU, AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT
 

În 22 februarie 2018,  Petre DAEA - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, a primit vizita domnului Karmenu VELLA - comisarul european responsabil pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit.
Alături de delegația comisarului european s-au aflat și oficiali ai Reprezentanței Comisiei Europene în România, din partea MADR fiind prezenți secretarul de stat Alexandru Potor, Nicolae Dimulescu –Director General Președinte ANPA, precum și directori și experți din cadrul direcțiilor de specialitate ai MADR.
 
Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au vizat pescuitul sustenabil în Marea Neagră – prioritățile pentru anul 2018, obiectivele României pentru viitoarea Politică Comună în domeniul pescuitului, aspecte privind sistemul de control al pescuitului, implementarea Planului de Acțiune pentru reformarea acestui sistem, implementarea FEPAM post 2020 – elemente de poziție ale României.

Cu ocazia întâlnirii, ministrul Agriculturii a enumerat câteva din prioritățile țării noastre pentru anul 2018, printre acestea numărându-se și atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în activitățile comune de inspecție, continuarea misiunilor comune de inspecție și control România – Bulgaria; respectarea nivelului de cote alocate - pe specii, cât și obiectivele României pentru viitoarea Politică Comună în domeniul Pescuitului, respectiv modernizarea și creșterea capacității flotei de pescuit la Marea Neagră.  

Comisarul Vella a afirmat că una dintre problemele deosebite cu care se confruntă Uniunea Europeană este acvacultura, în sensul că 60% din peștele aflat pe piață se importă, 32% provine din pescuit și doar 8% din acvacultură. Comisarul și-a manifestat aprecierea față de poziția României privind dezvoltarea acvaculturii, ținând să reitereze sprijinul său.

România consideră că pentru următoarea perioadă, acvacultura trebuie să beneficieze de fonduri consistente și de creșterea intensității sprijinului pentru acest tip de proiecte.
Întreg comunicatul întâlnirii din 22 februarie aici (site MADR): http://ow.ly/KTK030iD3i4  

 CEA DE-A 7-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER
 
În perioada 22-23 februarie 2018, la București, s-a desfășurat cea de-a 7-a întâlnire a Grupului de lucru LEADER (GLL), organizată de Unitatea de Sprijin al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (US RNDR) din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, în cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
 
Evenimentul de la București s-a bucurat de prezența domnului Alexandru POTOR – Secretar de Stat în cadrul MADR, domnului Daniel CHIȚOI – șef serviciu în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), a reprezentanților Autorității de Management pentru PNDR, ai Agenției de Plăți pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) de la nivel central și local și a reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).
 
În cadrul reuniunii a fost prezentat ghidul măsurii 5.2 – Axa 5 a Programului Operațional Capital Uman de către reprezentantul AM POCU, iar subiectele dezbătute au vizat clarificarea unor aspecte privind realizarea proiectelor de infrastructură socială prin LEADER și complementaritatea acestora cu POCU. Un aspect important de menționat a fost necesitatea flexibilizării sistemului de evaluare al proiectelor finanțate prin POCU și aplicarea acestuia în mod unitar, în ceea ce privește conformitatea și eligibilitatea proiectelor de infrastructură socială.
Mai multe informații privind GLL în cadrul comunicatului RNDR: http://ow.ly/i4iV30iCHLG

05-06 martie 2018
Grupul de Lucru LEADER
Piatra Neamț-România
detalii aici...
5 - 7 martie 2018 
Congresul mondial despre agricultură și horticultură
Paris - Franța
detalii aici...
6 martie 2018 
Sprijinirea zonelor și cetățenilor vulnerabili: Amplificarea creșterii durabile și coeziunii
Sofia - Bulgaria
detalii aici...
8 martie 2018 
Cea de-a 5a reuniune a sub-grupului  LEADER/CLLD
Bruxelles - Belgia 
detalii aici...
14 - 16 martie 2018
Summitul privind sectorul agro-alimentar inteligent
Malaga - Spania
detalii aici...
Editat de: 
Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR)
Contact:
E-mail: rndr@madr.ro
Website: www.rndr.ro
Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, cod 030163, București
Tel.: 021 307 23 91,
        021 307 86 79/24
Fax: 021. 307 86 06
12 martie 2018
Productivitatea agricolă - Inovare, investiții și transfer de cunoștințe
Londra - Regatul Unit
detalii aici...
Copyright © 2016, RNDR. All rights reserved.


Our mailing address is: usr.rndr@madr.ro

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp