Copy
View this email in your browser
Beste lezer,
Graag willen we u kennis laten maken met onze vernieuwde nieuwsbrief. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De fysiotherapeuten van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt
Gerard, Marc, Sophie, Annegien, Anita, Judith, Carina
 
SPIERSPANNINGSHOOFDPIJN


Spierspanningshoofdpijn is een veel voorkomende klacht in de praktijk. Spierspanningshoofdpijn is hoofdpijn die wordt toegeschreven aan overmatige spanning in schouder- en of nekspieren. Het is verreweg de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. De pijn is mild tot hevig en drukkend of klemmend van aard. De pijn is vrijwel altijd aan beide zijden van het hoofd en kan enkele minuten tot dagen duren. De pijn wordt niet erger bij inspanning.
Meestal zijn er meerdere factoren verantwoordelijk voor spanningshoofdpijn. De precieze oorzaak van spanningshoofdpijn is echter vooralsnog onduidelijk. Meestal komt het spontaan opzetten. Bij patiënten in de huisartsenpraktijk die klagen over hoofdpijn, wordt 11% gediagnosticeerd met spierspanningshoofdpijn. Spierspanningshoofdpijn komt het meest voor bij personen in de leeftijdsgroep 25-44 jaar.
Spierspanningshoofdpijn ontstaat vaak door voortdurend gespannen spieren in de nek en het achterhoofd, veelal de monnikskapspier.
Lichamelijke oefeningen waarbij de spieren van nek en schouders bewegen en sterker gemaakt worden hebben een positief effect. Tevens wordt er gekeken naar eventuele stressfactoren, die van invloed kunnen zijn. Daar kan de psychosomatisch fysiotherapeut goed helpen.
Daarnaast is gebleken dat manuele therapie een goede behandelvorm is bij spierspanningshoofdpijn. Niet alleen de frequentie van hoofdpijn neemt af, maar ook het dagelijks functioneren verbeterd.
In onze praktijk wordt een combinatie van therapievormen gegeven om zo tot de meest efficiënte behandeling en gewenste resultaat te komen.
Naast het behandelen van de spieren, is preventie belangrijk. Houdingen die belastend zijn voor de nek en kunnen leiden tot extra spierspanningen dienen zo veel mogelijk vermeden te worden. Patiënten krijgen daarom houdingsgerichte oefentherapie om in de toekomst klachten te voorkomen.
Vermoed u dat u last heeft van spierspanningshoofdpijn en gaat deze niet vanzelf weg? Neem dan contact  op met een van onze fysio-, phychosomatisch of manueeltherapeut.
Wilt u thuis alvast een nuttige oefening doen?

Ga zitten op een stoel. Zorg ervoor dat je kin en je voorhoofd in een lijn zijn. Maak dan je nek lang alsof er een touwtje boven aan je hoofd vast zit. Je mag een kleine knik maken 'hoog' in je nek maar trek je kin niet teveel op je borst. Herhaal dit 15x en doe dit elk uur.
Als het goed gaat kun je deze oefening ook in stand doen.
 
BEWEEG JE FIT!


Beweeg  je fit! is een programma voor kinderen met overgewicht . Kinderen worden hier in een  periode van 2,5 jaar begeleid op het gebied van voeding, beweging en sport. De kinderen sporten 6 maanden onder leiding van een kinderfysiotherapeut, er zijn kookworkshops begeleid door de kinderdietist en natuurlijk maken we een individueel plan op maat passend bij het kind en zijn/haar gezin.  De eigen bijdrage is 25,- voor het hele programma. En het leuke is, het kind kan direct instromen in de sportgroep, wachten tot er een nieuwe groep start hoeft niet meer.
 
Aanmelden kan bij schoolverpleegkundige Merit Boulen, zij komt dan bij u thuis voor de intake. Mail naar MBoelevanHensbroek@ggdgelderlandzuid.nl of bel naar  024 - 329 71 11.
 
KINDERFYSIOTHERAPIE OP SCHOOL


Per 1 april 2015 is Wijkgezondheidscentrum Lindenholt gestart met kinderfysiotherapeutische behandelingen op school. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met 3 scholen in de wijk Lindenholt: de Luithorst, Montessorischool Lindenholt en de Lindenhoeve. Op deze scholen zijn wij een dagdeel per week aanwezig.
 
Wanneer ouders/verzorgers zorgen hebben over de motorische ontwikkeling van hun kind overleggen zij eerst met de leerkracht. Daarna kunnen zij rechtstreeks contact met ons opnemen. Dit kan gaan om schrijfproblemen of motorische ontwikkelingsproblemen. Het eerste intake gesprek en onderzoek vindt altijd plaats in onze praktijk. Als er vervolg behandelingen uit voortkomen, kijken we in overleg met de ouders of het mogelijk is het kind op school te behandelen. Ouders mogen hierbij altijd aanwezig zijn. Het slotgesprek over de behandelingen vindt daarna weer plaats op de praktijk. Hierbij moeten de ouders/verzorgers aanwezig zijn. Dit zijn voorschriften van de zorgverzekeraars.
Een kind dat is doorverwezen door huisarts, schoolarts of specialist van het ziekenhuis, kan ook op school behandeld worden, als dat voor ouders en kind makkelijker is.
 
De meerwaarde van het werken op scholen voor ons is dat er korte lijnen zijn met de leerkrachten. En we kunnen het kind goed observeren: hoe functioneert het in de klas, hoe verloopt het buitenspelen of de gymles. Dit geeft vaak een ander beeld dan de één-op-één benadering bij de behandelingen in het Wijkgezondheidscentrum.
 
We zijn nu enkele maanden bezig, en de samenwerking tussen scholen en fysiotherapeuten verloopt steeds beter en efficiënter. Leerkrachten raken gewend aan onze aanwezigheid en de kinderfysiotherapeuten ervaren deze extra werkplekken als positief.
 
Ons emailadres is:
fysio@wgclindenholt.nl

Wil je veranderen hoe en of je deze email krijgt?
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of uitschrijven uit deze lijst