Copy
Acousoft Nieuwsbrief - 29/12/2015

Laatste Nieuwsbrief van 2015

Nog net voor het einde van het jaar 2015 nog even een kort bericht van AcouSoft.

Namens deze nieuwsbrief willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u en de uwen een heel goed eindejaar toe te wensen en dat het nieuwe jaar 2016 voor u en de uwen al het goeds mag brengen wat wenselijk is.

Voor ons is dit tegelijk een goede gelegenheid om samen met u het afgelopen jaar te analyseren en om tot een overzicht  te komen van een globale weergave van onze nieuwe geplande activiteiten in het nieuwe jaar.  

In deze nieuwsbrief die wat langer is dan u van ons gewend bent willen wij u graag door de volgende highlites loodsen. Deze zijn:

 1. Laatste Release AA en eDeclaratie 2015
 2. Gerealiseerde ontwikkelingen 2015
 3. Kleine greep uit de ontwikkelingen 2016

Laatste Release AudicienAssist en eDeclaratie

Binnenkort ontvangt  u nog een nieuwe release van zowel AA als eDeclaratie die beiden nog betrekking hebben op restant werkzaamheden 2015.  Deze nieuwe release bevat o.a.

1. Overgangsregeling declaraties 2016

Een aantal verzekeraars stellen u als zorgverlener de gelegenheid om gedurende een periode in 2016  declaraties in te dienen tegen de condities van 2015. Hierbij zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • Niet alle zorgverzekeraars bieden u deze gelegenheid. (Op dit moment krijgen wij veel contract data van zowel Hoorprofs als CVZA leden). Wij zullen u hierover informeren. De aanpassingen in de software zijn al gerealiseerd.
 • Alleen die declaraties komen in aanmerking om tegen de condities van 2015 te declareren, wanneer de proef gestart is in 2015.
 • Er zijn verzekeraars (Menzis bijvoorbeeld), die in die gevallen willen dat de verkoopdatum (in 2016) in de declaratie vervangen gaat worden door de proefdatum (2015).

2. Verzekeringen Hoortoestellen Sync

Veel audiciens sluiten verlies en diefstal verzekeringen af voor zowel tijdens de proef als een vijf jaren verzekering.
Het verzekeringsbedrijf dat dat voor u regelt is SYNC.
Met SYNC hebben we afgesproken dat de noodzakelijke data (Klant en hoortoestel gegevens) vanuit AA d.m.v. een knop naar SYNC geüpload kan worden.
Sync levert u dan ook een PDF bestand terug met de ingevulde polis.

3. Begin volgend jaar krijgt u uit naam van CVZA / Hoorprofs afhankelijk bij wie u bent aangesloten een zorgverzekeraars update waarin alle contracten met de 2016 condities zijn bijgewerkt. (Dit ook zoals u van ons gewend bent).

4. Toevoegen nieuwe Rol Specsavers (Optiek)

5. T.b.v. Specsavers in Specsavers Intake uitbreiding Otoscopie  

Overzicht activiteiten 2015

Hieronder volgt een kort overzicht van naast het reguliere onderhoud, een aantal hoofdontwikkelingen die wij het afgelopen jaar gerealiseerd hebben

Introductie nieuwe website AcouSoft

Halverwege het tweede kwartaal is onze nieuwe website operationeel gekomen.
Deze nieuwe site is naast de aanpassing van een aantal visuele veranderingen en verbeteringen ook voorbereid voor de overgang naar de zgn. Web-based ontwikkelingen. Deze zullen gedurende het jaar 2016 een steeds belangrijker plaats gaan innemen.

Gekoppeld hieraan is de AcouSoft Online mogelijkheid. AcouSoft online fungeert als een Portal waar u als gebruiker in de nabije toekomst op gaat inloggen. Het Portal (AcouSoft Online) controleert en valideert de aanvraag. Bij akkoord wordt de verbinding vrijgegeven tussen uw Smartphone / Tablet, etc en uw database. Deze Portal is van levensbelang bij het werken in web- based omgevingen.

Oplevering eDeclaratie als vervanger van ENV.NET

Halverwege het jaar zijn wij begonnen met het opleveren van het nieuwe product eDeclaratie die als vervanger van het ENV.NET systeem gaat dienen.

Met eDeclaratie kunnen we binnenkort naast de klassieke wijze van declareren ook prima gebruik gaan maken van de zgn.  web services met Vecozo, Optitrade en Famed.
Web services moet men zien als on line programmaonderdelen die direct vanuit  eDeclararie declaraties op de bewuste portals (Vecozo, Optitrade en Famed) kan plaatsen.
Wanneer eDeclraratie geopend is, zal deze automatisch op zoek gaan naar de vrijgekomen Retour informatie (Pull effect).

Daarnaast is eDeclaratie ook prima in staat om de particuliere declaraties van Famed te kunnen verwerken.

Noah as a Webservice

Begin 2015 zijn we gestart met de ontwikkeling van Noah as a Webservice, waarmee wij begin derde kwartaal klaar waren.
Noah as a webservice is ontwikkeld voor die omgevingen die te maken met zeer slechte internet verbindingen, waardoor de communicatie met de Noah Data nog wel eens tot Noah fouten kon leiden. Kenmerkend van de webservice is dat de uitwisseling van de gewenste Noah data op bestands niveau gebeurt. (in plaats van de huidige data streaming). Als er tijdens de overdracht een hick-up in de lijn optreedt, zal noah as a webservice het bestand nogmaals versturen. Hierdoor is aankomst van data altijd gegarandeerd.

Deze service kan prima gebruikt worden in zowel een web als in een Windows based omgeving. Het is dus ook te beschouwen als voorbereidend werk voor de bouw van het nieuwe op web-based AA.

Deze handeling verhoogt de betrouwbaarheid van de Noah acties aanzienlijk dit zowel in Windows als in de web-based omgeving.

Web-based AA agenda.

Als vingeroefening voor web ontwikkelingen, zijn  wij in het tweede kwartaal 2015 begonnen aan de realisatie van de huidige AA Agenda naar een AA Web Agenda. Na voltooiing hebben we deze aan alle AA leden gratis ter beschikking gesteld. Hoewel deze versie alleen nog maar geschikt is om te kijken, komt ook binnenkort de versie vrij waarin de gebruiker afspraken in kan gaan maken en of muteren.

Zoals met alle web toepassingen is de eis dat uw database online (in de cloud) te benaderen moet zijn.  

Web Rapportage AA online  

In het laatste kwartaal hebben wij na een lange testperiode onze nieuwste aanwinst de “rapportage tool” online geplaatst. Net als met de agenda kunt u deze waar dan ook met uw pc, tablet of smartphone benaderderen.  

eRapportage kan u op dit moment op 10 verschillende activiteiten rapporteren. Deze worden op een zodanige wijze aan u gepresenteerd dat een analyse van uw cijfers kinderspel wordt. Zo kunt u door een muisklik een steeds verfijndere verbijzondering van uw gegevens krijgen. Hierbij een greep uit enkele rapportages: 

 • Verkopen per filiaal / Medewerk(st)er
 • Aantal  categorie verkopen per Uzovi zowel in aantallen als percentages
 • Toename klanten.
 • Gemiddelde proefperiode met daaraan gekoppeld verkoop verwachtingen.
 • Etc..  

Wilt u me weten verwijzen wij u graag naar de website waarin een uitgebreide omschrijving van het product beschreven staat.

Diverse HL7 koppelingen gerealiseerd

Voor met name ziekenhuizen hebben wij het afgelopen jaar een groot aantal HL7 koppelingen gerealiseerd. Deze kunnen naast de bestaande A19 Query (Opvragen van demografische gegevens van een patiënt) prima gebruikt worden.  Een aantal voordbeelden hiervan zijn:

 1. ORU koppelingen

Dit zijn berichten die men vanuit onze applicatie (Easi-Data) kan sturen naar het ziekenhuis informatie systeem of het elektronische patiënten dossier van het ziekenhuis. Deze berichten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit Audiogrammen, tekst, etc..

 1. ORM koppelingen

Behoort tot de groep unsolicited berichten. ORM berichten bevatten een Order. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een ordernummer, datum, tijd, klantID en activiteit.

Door het opvangen  van een ORM bericht kan easi-data haar werklijst voor de betreffende medewerk(st)er of meetkamer klaarzetten.

De gebruiker hoeft dan in veel gevallen slechts de werklijst te volgen

 1. SIU koppelingen

SIU koppelingen bevatten Agenda afspraken die centraal in het ziekenhuis gemaakt zijn en als service beschikbaar komen aan Easi-Data. Easi-Data vangt deze op en zal op basis hiervan een werklijst genereren.

 1. ADT A8

Een patiënt kan meerdere patiëntennummers hebben. Dit heeft natuurlijk een negatieve invloed op het elektronische patiënten dossier (EPD) van de arts. Hij krijgt immers data te zien op basis van 1 patiëntennummer.
Deze opdracht vervangt patiëntennummers met een opgegeven preferente patiëntennummer. Waarbij alle metingen samengevoegd moeten worden naar dit ene preferente nummer. 

 1. ADT A40

Met behulp van deze opdracht worden bestaande patiëntennummers overschreven door nieuwe patiëntennummers. Zowel het oude als het nieuwe patiëntennummer bevindt zich in het bericht.

 1. ADT A24

Deze is vergelijkbaar met de ADT^A8 bericht.

Daarnaast heeft de arts de keuze om in de uitdraai van de Reflex metingen te kunnen kiezen uit:

 • Alle reflexmetingen behorende bij 1 frequentie in één assenstelsel te tekenen. Of

Per frequentie de gevonden reflex meting te kunnen tonen. . 

Nieuwe ontwikkelingen in 2016

Welke activiteiten kunt u van AcouSoft in het nieuwe jaar verwachten:

1. Oprichten van een Gebruikersgroep.

Eind eerste kwartaal begin tweede kwartaal gaan we starten met het bouwen van de User Interface voor AA als webpagina’s.

Voor deze ontwikkelingen gaan wij begin volgend jaar een gebruikersgroep oprichten die zich o.a. bezig gaat houden met het bijstaan van onze ontwikkelaars met wensen, afhandelingsprocedures, etc binnen de audicien branche. Het doel is om gezamenlijk tot een web-based product te komen die uitstekend gaat passen binnen de wel of niet verplichte  procedure stromen van onze branche. 

2. Koppelingen en samenwerking met diverse externe systemen.

Denk hierbij aan koppelingen op o.a. luisterzuilen waarop een screening audiogram gemaakt kan worden en die de audicien kan voorzien van zowel audiologische als demografische data van de (toekomstige) klant. De audicien kan deze data gebruiken om contact te leggen met deze prospect voor verdere afhandeling.

Verdere uitbreiding met koppelingen met financiële systemen zoals Exact Online. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Inkopen en Budgeten.

Daarnaast gaan wij met een bedrijf in optiek software meer samenwerken, waarbij de nadruk komt te liggen op het automatisch kunnen delen van elkaars data. Het product is dan ideaal voor combizaken, waarbij optiek en audiologie een hoofdrol spelen.

3. Verdere uitbreiding Rapportage.

Begin 4de kwartaal 2015 hebben wij een geheel nieuw product eRapportage gelanceerd. Deze is prima te gebruiken in een web-based omgeving en is in staat om uw bedrijf op verkopen prima te analyseren.
In het 1e kwartaal van 2016 gaan wij bijeenkomsten organiseren waarbij o.a. dit product weer aan de orde komt.

Ook uitbereidingen in de rapportages behoren tot de mogelijkheden. 

4. Web ontwikkeling AA.

Dit wordt één van de belangrijkste ontwikkelingen van het komende jaar. Tijdens de zomermaanden gaan wij het huidige product AA volledig omzetten naar een Webbased omgeving. Dit gaan wij niet alleen doen. Speciaal voor schermen en scherm afhandelingen (User Interface) willen wij uit onze klanten kring een gebruikers groep gaan formeren die onze ontwikkelaars zullen bijstaan met hun ervaringen.

5. Easi-Data Interactieve View audiometrische metingen in EPD

Naast de reguliere HL7 koppelingen op o.a. het EPD en Easi-Data van het ziekenhuis gaat AcouSoft haar huidige Easi-View systeem (Deze is gebaseerd op een statische presentatie in de vorm van een PDF)  meer dynamischer maken, zodat de arts keuze vrijheden heeft in volgorde van metingen en van lijnen binnen die metingen.

Al met al begint 2016 al aardig vol te raken met al deze nieuwe ontwikkelingen en zoals u ziet zijn we volop bezig met de evaluatie van onze producten. Wij zullen op de website u geregeld van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Reden te meer om de website van AcouSoft goed in de gaten te blijven houden.

Rest ons nog u en de uwen een hele fijne jaarwisseling toe te wensen en dat het jaar 2016 voor ons allen een prima jaar gaat worden. 

 

Copyright © 2015 AcouSoft Informatisering, All rights reserved.

Contact
076 5012336
support@acousoft.nl
www.acousoft.nl