Nieuwsbrief Zuidelijk Westerkwartier
Maart 2019
In deze editie vindt u een column van wethouder Bert Nederveen over zijn rol in de Gebiedscommissie en een interview met Carla Alma, tot voor kort lid van de Gebiedscommissie vanuit het waterschap. Verder leest u over een kredietverlening van het waterschap, twee terinzageleggingen en meer.
Column: 'Van randstad naar het hoge noorden'

Door wethouder Bert Nederveen

Sinds 2 januari 2019 mag ik als wethouder van de nieuwe gemeente Westerkwartier verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles Plattelandsbeleid, Landbouw, Landschap en Natuur. Daarbij horen natuurlijk ook de ‘landschapselementen’ in het Zuidelijk Westerkwartier.

Lees verder

Nieuws

 

Waterschap verleent uitvoeringskrediet voor maatregelen Zuidelijk Westerkwartier

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 13 maart besloten om een uitvoeringskrediet van 17,6 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van waterbergingen en andere maatregelen voor de waterkwaliteit en kwantiteit. 

Lees meer...

 

Interview: Een terugblik op 4 jaar Zuidelijk Westerkwartier

Vier jaar lang was Carla Alma, bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest, lid van de Gebiedscommissie van het Zuidelijk Westerkwartier. We interviewden haar en keken terug op deze bijzondere periode.

Lees meer...

Agenda
Terinzagelegging en inloopbijeenkomst ontwerp-peilbesluit NBW-polders

Waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de NBW-polders. Deze kan worden ingezien tot en met 23 april 2019.
Ook is er een informatiebijeenkomst op 9 april 2019.

Lees meer...
Besluit Ontgrondingsvergunning ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben op 8 maart 2019 besloten de door Prolander aangevraagde vergunning voor de ontgronding van diverse percelen in de gemeente Westerkwartier te verlenen. Deze ligt ter inzage tot en met 23 april 2019.

Lees meer...
Foto: Mark Schuurman
Opening
Vogelkijkhut De Stins


Op vrijdag 29 maart opent de nieuwe vogelkijkhut in de Marumerlage. Staatsbosbeheer, NDCE Westerkwartier en werkgroep Marumerlage nodigen u van harte uit om dit te komen vieren.

Tijd: Aanvang 14:00, einde 15:15
Locatie: Folkersma Routing en Sign, Transportweg 22,9363 TL Marum.

Tip: Neem laarzen of wandelschoenen mee!

Kunt u er niet bij zijn? Een verslag van de opening zal binnenkort verschijnen op de website van het Zuidelijk Westerkwartier!
Foto: Mark Schuurman

Wist je dat... 

wij het laatste nieuws ook regelmatig delen op Twitter?

Volg ons!
Copyright © 2019 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp