Lees deze nieuwsbrief online
In deze nieuwsbrief:
  • Terugkoppeling schetssessie Bombay, De Jouwer en 't Faan
  • De basisschetsen
  • Samenhang waterpeil
  • Reacties bezoekers
  • Reacties bestuurders
  • Het vervolg

Uitkomsten van de schetssessie
Bombay, De Jouwer en 't Faan

Bombay, De Jouwer en 't Faan gaan in de toekomst veranderen. Om bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden te betrekken bij de plannen, was er in september een schetssessie. Deze nieuwsbrief gaat over de terugkoppeling ervan. Deze terugkoppeling was 10 oktober in herberg In de Grootegast. Ruim 40 mensen waren aanwezig. 
 
Bezoek ook eens onze site voor meer informatie over dit project

Alle belanghebbenden aan tafel 

Ernstjan Cornelius, secretaris van de gebiedscommissie, heette de belangstellenden welkom. "Er liggen verschillende gebiedsopgaven voor het Zuidelijk Westerkwartier. We willen u daar bij betrekken, we horen graag uw mening erover. De streek wordt meegenomen in het proces. Dat doen we onder andere middels de schetssessies."
Tijdens de schetssessies wordt nadrukkelijk naar de mening van bewoners, betrokkenen en belanghebbenden gevraagd. De sessies geven inzicht, begrip en informatie. Belangen, wensen, ideeën en knelpunten komen op tafel. Evenals de tegenstellingen. Een professionele ontwerper vat het samen op een kaart van het gebied.
"Zijn alle partijen daarbij aanwezig, zijn de belangen evenwichtig verdeeld?" luidde een vraag uit de zaal. Cornelius: "Wij proberen om alle belangen en partijen gezamenlijk aan tafel te krijgen."
De schetssessie van Bombay, De Jouwer en 't Faan heeft geleid tot de volgende grootste gemene delers:

Deze schetsen zijn geen definitieve plannen. Het is een basis voor verdere uitwerking en onderzoek. 

Bombay en 't Faan: De huidige situatie is al heel goed. De diversiteit, het reliëf en het verschil tussen open en besloten delen zouden we iets kunnen versterken. Wellicht dat de historische bebouwing beter zichtbaar kan worden.
De Jouwer: een mozaïek van verschillende soorten graslanden. Het open karakter wordt genoemd als belangrijke waarde, deze omstandigheden kunnen ook goed zijn voor de weidevogels.

Mooie natuur hangt samen met het waterpeil 


Voor de drie gebieden klonk de wens om het oude cultuurhistorische landschap te behouden en te versterken. "Er zit heel veel potentie voor de natuur in de Bombay," gaf landschapsarchitect Martin van Dijken aan. Het waterpeil moet daarvoor wel iets hoger, zodat het peil door het hele jaar heen stabieler blijft. 
Om dezelfde reden zou het peil van De Jouwer en 't Faan ook iets omhoog moeten. De openstaande onderzoeksvragen gaan met name om de praktische kant van het waterpeil. Wat moet daar precies voor gebeuren?

"Mooie plaatjes"


De presentatie van de gebiedscommissie bevat prachtige voorbeeldfoto's van landschappen. Uit de zaal kwam de vraag: "Als het er zo uit gaat zien als op de plaatjes, dan teken ik er direct voor. Maar de werkelijkheid is anders. Krijgen we echt zo'n mooi land?" Cornelius antwoordde: "Niemand kan een garantie geven dat het er precies zo uit komt te zien. Maar ik kan wel zeggen: bij het opstellen van deze inrichtingsplannen houden we er rekening mee dat het te beheren moet zijn."

Wat versta je onder natuur?


Bets Mooijman heeft als hobbyboer in totaal 3 hectare. "Voor hooiwinning, voor onze schapen en paarden." Een rijke, afwisselende natuur met weidevogels is haar ideaalbeeld. "Maar wat versta je onder natuur? Je ziet hier geen weidevogel, geen haas meer. Het verarmt hier zo erg. Heel veel russen, ongelooflijk veel berenklauw, zuring, distels. Ik zie liever een boer die zijn land goed verzorgd dan deze 'natuur'."

Achtergronden van klei, veen en zand


Tijdens de terugkoppeling gaf landschapsarchitect Martin van Dijken een presentatie over de totstandkoming van het landschap. De ondergrond van het Zuidelijk Westerkwartier bestaat uit een mix van bodemtypes. Van de IJstijd tot de veenwinning: voor de nieuwe plannen is het noodzakelijk de grond tot op de bodem uit te zoeken en te begrijpen. Bij de diverse kaarten gaf hij antwoord op vragen van bezoekers. 

Bestuurders aan het woord:

Alex Datema, voorzitter Boer & Natuur ZWK: "Als we iets gaan veranderen, dan moeten we het zo doen dat alle mensen er beter van worden. Niet alleen de natuurliefhebbers, iedereen mag meepraten. We zijn samen eigenaar van een stuk cultuurlandschap. Dat moeten we duurzaam inrichten, zodat we er over honderd jaar nog van kunnen genieten."
Mark de Haan, wethouder Grootegast: "Ideeën zijn welkom. Als je het met elkaar doet, dan is het ook van ons allemaal. Daarbij moet er rekening gehouden worden met alle belangen. Realiseren van iets is één, onderhoud is twee. We moeten het borgen voor de toekomst, ervoor zorgen dat het mooi blijft."

Het vervolg

Veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Hiervoor is begin vorig jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een conceptinrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon- en/of werkgebied.
Copyright © 2016 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp