Nieuwsbrief Zuidelijk Westerkwartier
April 2019
In deze editie vindt u een verslag van de ondertekening van de opdracht voor de gebiedsontwikkeling en daarmee de start van de uitvoering, en leest u over de succesvolle start van het nieuwe evenement Parels in het Westerkwartier.
Verder is in het artikel 'Voortgang en planning Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier' de stand van zaken in de verschillende deelgebieden uiteengezet, vindt u in deze nieuwsbrief een toelichting op het EU-project TOPSOIL en vindt u een interessante stagevacature.
Nieuws

 

Uitvoering Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier van start

Op woensdag 24 april tekende waterschap Noorderzijlvest de opdracht aan Prolander voor de uitvoerende werkzaamheden van de gebiedsinrichting in het Zuidelijk Westerkwartier. 

Lees meer...

 

100 bezoekers voor Parels in het Westerkwartier

Op Tweede Paasdag (22 april) vond het nieuwe evenement Parels in het Westerkwartier plaats in het Zuidelijk Westerkwartier. Ongeveer 100 belangstellenden kwamen op dit gezellige evenement af. 

Lees meer...

 

Voortgang en planning Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier

Binnen het Projectbureau wordt gewerkt aan het uitvoeringsgereed maken van de natuur en waterbergingsgebieden, en zes landbouwpolders met een NBW-opgave. De stand van zaken vundt u hier.

Lees meer...

 

TOPSOIL-Dwarsdiep

Voor het EU-project TOPSOIL is een afvaardiging van waterschap Noorderzijlvest in Brussel geweest. 

Lees meer...

 

Vacature: Stage over waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier

Voor een afstudeeropdracht in het studiejaar 2019/2020 zoekt waterschap Noorderzijlvest naar een enthousiaste en leergierige vierdejaars student HBO Civiele Techniek. 

Lees meer...

Overig
Vergadering Gebiedscommissie op 6 mei gaat niet door

Na overleg met de opdrachtgevers en voorzitter is besloten om de vergadering van de Gebiedscommissie, die stond gepland op 6 mei, niet door te laten gaan.

Redenen hiervoor zijn:
  • De coalitiegesprekken bij de provincie en de waterschappen zijn nog niet (geheel) afgerond, waardoor nog niet duidelijk is welke bestuurders aanblijven/terugkomen. Nieuw aangestelde bestuurders (i.i.g. bij het waterschap Noorderzijlvest) hebben voorafgaand aan hun eerste vergadering tevens inwerktijd nodig. 6 mei is daardoor te kortdag. 
  • Eind mei worden de eerste definitieve ontwerpen voor de uitvoering uitgewerkt en besproken binnen het Projectbureau. Dit houdt in dat er begin mei geen/weinig inhoudelijke agendapunten zijn.
De eerstvolgende openbare vergadering van de Gebiedscommissie vindt plaats tijdens de reguliere vergadering van de Gebiedscommissie van 1 juli (19.00 uur – 21.00 uur).

Wist je dat... 

wij het laatste nieuws ook regelmatig delen op Twitter?

Volg ons!
Copyright © 2019 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp