Copy
Extra Nieuwsbrief vrijwilligerswerk Reinier van Arkel jaargang 6 nr 2, 2020
View this email in your browser
Welkom bij de nieuwsbrief van Vrijwilligerswerk oktober 2020. 
De beperkende maatregelen die deze week zijn afgekondigd door premier Rutte stemmen makkelijk somber. De herfst en winter voor de boeg en geen concreet einde aan de duur van maatregelen, maken het voor veel mensen letterlijk en figuurlijk een donkere periode. We hopen dat iedereen manieren weet te vinden in verbinding te blijven met familie, vrienden en naasten én gezond blijft natuurlijk.
We houden jullie op de hoogte met deze nieuwsbrief en andere mail. Mocht je vragen hebben of contact willen opnemen met ons, dat kan bijna altijd. We werken veel vanuit huis maar zijn wel gewoon bereikbaar.

Klik op dit adres vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl als je tips hebt of iets wilt vertellen wat in de nieuwsbrief zou moeten verschijnen.

In deze nieuwsbrief


- We praten je graag even bij!
- Landelijke informatie en hulplijnen
- Inspiratiegroepjes voor vrijwilligers met maatjescontact
- Verklaring omtrent gedrag en waardering
- Wat kan er nog wel
- Kerstgeschenk
 
We praten je graag even bij!
Corona maatregelen

De persconferentie van dinsdag 13 oktober heeft voor veel mensen een grote impact. De afgelopen maanden zijn er bij Reinier van Arkel al veel maatregelen genomen en zaken anders georganiseerd zodat we nu niet al te veel hoeven aan te passen.
Alert zijn op ons gedrag en de anderhalve meter regel naleven doen we met elkaar nog meer. Mondkapjes dragen is in alle publieke ruimtes verplicht. We spreken elkaar er ook op aan. Als je niet in de directe zorg werkt, wordt je geacht zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Zo mogelijk geen of zo weinig mogelijk kruisbestuivingen.
Dagbestedingen blijven open zo lang het kan en ook maatjes contacten zijn toegestaan met in acht neming van de maatregelen en de meest actuele afspraken met begeleiders.

Voor vrijwilligers is de situatie niet veel veranderd. Helaas zijn er nog steeds veel activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Hoe blijf je verbonden? Wat doe je met de vrijgekomen tijd? Hoe houden wij je betrokken en wil je dat nog wel? Vragen die bij ons leven. Voel je vrij ons erover te spreken als je daar behoefte aan hebt. Mocht je voor je vrijwilligerswerk bij Reinier van Arkel een mondkapje nodig hebben, laat het weten. Wij sturen je een uitwasbaar exemplaar naar je huisadres. 

Even kort en bondig de situatie nu, vrijdag 16 oktober:

Heb altijd vooraf contact met degene met wie je werkt, maatje bent, de afdeling of locatie. De situatie op de plek of de maatregelen kunnen zomaar gewijzigd zijn. Informeer je zelf.

Leef alle veiligheidsmaatregelen na. Ben solidair en je bewust van de risico’s die jij met je meebrengt.

Maatjescontacten als het even kan buiten. Zoek in ieder geval de ruimte en ben je bewust van afstand en nabijheid. Mocht het directe contact niet meer mogelijk zijn, bespreek het dan ook met de begeleider of andere manieren zoals bellen of schrijven op een bepaalde manier mogelijk zijn. Het contact behouden zal dan om creatieve oplossingen vragen. We denken graag mee als het nodig is!

Ondersteunende activiteiten zijn zo divers. Of waren. We weten niet wanneer een en ander weer wél mogelijk is. Je hebt hier al contact over met de aandachtsfunctionaris van de locatie, afdeling of activiteit. Gelukkig als het nog wel mogelijk is, heel jammer als het niet mogelijk is.
 
Landelijke informatie en hulplijnen
Misschien overbodig, maar we willen in deze nieuwsbrief ook nog een keer de belangrijke landelijke nummers onder de aandacht brengen. 

Landelijke publieksinformatienummer van het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. 

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn via 070-4455888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

De Luisterlijn staat klaar voor mensen die zich eenzaam voelen en graag een praatje willen maken en hun verhaal willen delen. Voor een luisterend oor zijn zij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0900-0767. Daarnaast is het ook mogelijk om ze via de chat of e-mail te bereiken. 

Wil jij graag met iemand praten omdat je misschien bang of verdrietig bent of omdat er iets anders aan de hand is? Bel met de Kindertelefoon op telefoonnummer 0800 - 0432 of chat met iemand via de website. 

MIND Korrelatie staat klaar voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisatie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Deze hulpverleners zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag 09:00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 0900-1450 en via de chatfunctie op de site, Whatsapp en e-mail. 

Voor mensen uit niet-Nederlandse culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over zorg is de Mikado Helpdesk bereikbaar via de website. http://www.mikadohelpdesk.nl/

De Mantelzorglijn is beschikbaar voor informatie over mantelzorg en het coronavirus via de website en op telefoonnummer 030–7606055.
 
Inspiratiegroepjes voor vrijwilligers met maatjescontact
Inspiratiegroepjes voor Vrijwilligers
Ben jij een vrijwillig maatje van iemand met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid en heb je behoefte om ervaringen uit te wisselen met andere vrijwilligers? Elkaar te inspireren en van elkaar te leren? Maar ook handvaten aangereikt te krijgen om je werk beter te kunnen doen?

Reinier van Arkel en Farent, bieden vrijwillige maatjes van mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid werkzaam in Den Bosch Noord (Farent) of Den Bosch (Reinier van Arkel) de mogelijkheid om deel te nemen aan inspiratiegroepjes.
De groepjes bestaan uit het maximale toegestane aantal personen conform RIVM vrijwilligers, die naar behoefte samenkomen en samen invulling gaan geven aan de bijeenkomsten.
Doel van de bijeenkomsten is elkaar te inspireren, te leren en daardoor je zelf te ontwikkelen als maatje. Mogelijke onderwerpen van gesprek: hoe spreek ik het gezonde stuk van de hulpvrager aan; hulpvrager in hier en nu houden; grenzen aangeven etcetera. 

Ja, ik wil deelnemen als het kan!
Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een inspiratiegroepje en maatje van een cliënt in Den Bosch? Neem dan contact met ons op via vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl of bel ons.

Ja, ik wil mijn ervaring en kennis graag delen en gelijkwaardig gespreksleider zijn!
Neem ook dan contact met ons op.

Natuurlijk zijn ook bij dit initiatief de actuele veiligheidsmaatregelen leidend. We willen echter niet met alles wachten ‘tot het over is’ en al wel initiatieven in gang zetten. Dus geef het aan als je geïnteresseerd bent en op de hoogte gehouden wil worden.
 
Verklaring Omtrent Gedrag en waardering
Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Sinds 2016 is een VOG (verklaring omtrent gedrag) verplicht als je als vrijwilliger wil werken bij Reinier van Arkel. Bij controle is gebleken dat er nogal wat VOG’s ontbraken. Er is een inhaalslag gaande de komende tijd. Vrijwilligers die, sommigen al heel lang!, vóór 2016 ingeschreven staan, zijn dit jaar niet aan de beurt.
We hopen dat deze administratieve rompslomp gezien kan worden als administratieve verplichtingen die nageleefd moeten worden. Het doet niets af aan het vertrouwen en de waardering die we hebben voor al onze vrijwilligers. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of andere gedachten, laat het ons weten.  
Waardering
 
Een andere inhaalslag die gemaakt wordt is die van de overeenkomsten. De AVG wet die sinds een paar jaar van kracht is, dwingt ons om voortaan met overeenkomsten voor bepaalde tijd te werken. Een van de redenen is dat sommige vrijwilligers meer rechten hebben op ons netwerk. Doordat er een einddatum op de overeenkomst staat, wordt dit automatisch gesloten mits wij het niet verlengen. Dit heeft als voordeel dat niemand tot in den eeuwigheid bij gegevens kan waar diegene niet meer bij hoeft.

Tot nu toe was iedere overeenkomst zonder einddatum. Dat is vanaf heden veranderd in de duur van één jaar na aanvang. Dit is een administratieve wijziging die voor jullie in de praktijk niets hoeft te veranderen, op 1 positieve verandering na:

Het waarderingsgesprek!

Vóór dat het jaar verstreken is, ontvang je een uitnodiging voor een zogenaamd waarderingsgesprek. Gewoon, wat tijd en aandacht voor jouw werkzaamheden, wat je van de samenwerking vindt en eventuele plannen voor de toekomst. Het is een open en ontspannen gesprek. De overeenkomst kan in openheid besproken en met bewuste instemming verlengd worden. Wij vinden het belangrijk om jullie de waardering te geven die eenieder verdiend, en gezien en gehoord worden is een van de manieren om onze betrokkenheid te tonen. Het gesprek zal met de begeleider of aandachtsfunctionaris en/of iemand van ons zijn.

We gaan het maand voor maand aanpakken. Degenen die ingeschreven staan in de maand december of januari gaan de eerste uitnodigingen krijgen. Zo zijn we over een jaar rond en heeft iedere vrijwilliger de gevraagde einddatum bij de personeelsadministratie.

Mocht je vragen hierover hebben, neem dan contact met ons op.


 
Wat kan er WEL
Wat kan er wél!

Vaak zijn vrijwilligers zeer druk bezette mensen met heel veel bezigheden. Maar misschien ben je al een tijdje zonder je vertrouwde werkzaamheden en ziet het er naar uit dat dat voorlopig ook niet zal starten. Misschien heb je tijd en zin over of ken je iemand die dat heeft. Er zijn nog wel altijd veel aanvragen voor maatjes. 

Misschien is het iets voor jou om een tijdje maatje te zijn. Een wandelingetje, een praatje, het hoeft voor veel mensen niet ingewikkeld te zijn.

Er zijn ook hele bijzondere aanvragen zoals iemand die graag vogels kijkt in de natuur bijvoorbeeld, graag met paarden in de weer is of met de racefiets er op uit wil.
Wie weet kun je met iemand een klik hebben en zo de komende periode wat lichter maken voor iemand. Je kunt ook een bepaalde periode afspreken of samen met de begeleider een bepaald doel.

Beweegmaatjes is een nieuw initiatief. Hieronder de vacaturetekst zoals die op Vught voor elkaar en Galant staat. 

Het Sportloket en Vrijwilligerswerk van Reinier van Arkel hebben de handen ineen geslagen om het project ‘Beweegmaatjes’ te creëren.
Via het project ‘Beweegmaatjes’ kunnen cliënten van Reinier van Arkel op zoek naar een persoon die hem / haar helpt op het gebied van sport, beweging en leefstijl. 
Ben jij die motiverende vrijwilliger die zich voor een bepaalde periode wil inzetten en iemand mee wil helpen in beweging te komen en/of te blijven? 
Het kan gaan om cliënten die het moeilijk vinden om alleen te gaan bewegen of wandelen. Soms is de drempel voor de cliënt te groot om alleen naar een sportvereniging te gaan. Of een cliënt zou graag gezonder willen leven, maar weet hij of zij niet hoe dat aan te pakken. Met een maatje kan dat nét wat makkelijker gaan.
Het sportloket onderzoekt wat er nodig is en Vrijwilligerswerk maakt de afspraken concreet met de vrijwilliger.

Wat je er voor krijgt
Goede begeleiding, waarderingsgesprekken, reiskostenvergoeding en de gelegenheid cursussen/ workshops te volgen. Maar vooral geeft het je voldoening en vele ervaringen die je rijker maken. 
Wij vragen;
Een VOG, een luisterende en stimulerende houding, begrip en respect voor de mensen die je ontmoet, dat je openstaat voor en nieuwsgierig bent naar ontwikkeling en herstel, een goed humeur meebrengt en vooral dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

Wil je beweegmaatje worden van één van onze cliënten van Reinier van Arkel of ken je iemand in je familie-, vrienden- of kenniskring? Er zijn zo veel verschillende aanvragen, locaties en situaties, dus bel of mail ons en maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak via vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl.
Noot: Natuurlijk zijn de maatregelen en afspraken rondom Covid altijd leidend bij de mogelijkheden! 


Wat kan er nog meer?!
Als coördinatoren vrijwilligerswerk horen we graag wat vrijwilligers van nieuwe initiatieven vinden en horen we graag terug wat er leeft bij vrijwilligers. We kunnen onze activiteiten daarop afstemmen. Daarvoor is de klankbordgroep. Ongeveer drie keer per jaar komen we met een aantal vrijwilligers bij elkaar die de vrijwilliger vertegenwoordigen. We wisselen van gedachten en ideeën en dat leidt altijd tot meer inzicht. Waardevol dus. Er kunnen nog twee nieuwe vrijwilligers meedoen. We vragen een coöperatieve houding en dat je overstijgend kunt denken. Spreekt dit je aan, ben je benieuwd, laat het ons weten. 
Kerstgeschenk
Kerstgeschenk

Nu we pas net de herfst instappen lijkt het wellicht nog ver weg, maar voor je het weet staan de kerstdagen voor de deur. Nog in de maand oktober ontvang je als vrijwilliger van Reinier van Arkel een mail over de kerstgeschenken. In deze mail wordt je gevraagd om zelf een voorkeur een keuze te maken uit bepaalde geschenken. Beschik je niet over e-mail of voel je jezelf digitaal minder vaardig? Neem dan vóór 1 november contact op telefonisch of via vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet gewaardeerd worden met een kerstgeschenk.   
  
Copyright © 2018 Reinier van Arkel|, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u vrijwilliger bent bij Reinier van Arkel of heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen|.

Ons adres is:
Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211LJ 's Hertogenbosch
Nederland

Niet meer deze mails ontvangen?
Klik hier om u voorkeur te veranderen update your preferences 
Of klik hier om uit te schrijven unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp