Copy
Nieuwsbrief september 2016
View this email in your browser
Dit is de eerste nieuwsbrief die u vanuit Beschermd Wonen ontvangt in deze vorm. We willen u vier keer per jaar op de hoogte brengen van ontwikkelingen binnen onze eenheid en met name Beschermd wonen. Als u zelf nieuwtjes heeft of tips dan kunt u dit doorgeven via de mail of persoonlijk. Aanmelden voor de nieuwsbrieven van de eenheid Wonen, Zorg en Participatie kan via https://www.reiniervanarkel.nl/nieuwsbriefwzp.

Cliënten waarderen behandeling en zorg

Cliënten zijn tevreden tot zeer tevreden met de behandeling en zorg geboden door Reinier van Arkel, zo blijkt uit de resultaten van de CQ-index. De gemiddelde rapportcijfers per zorgtype tonen een lichte verbetering ten opzichte van eerder uitgevoerde metingen. Op het thema ‘Woon- en leefomstandigheden’ scoort Reinier van Arkel landelijk bovengemiddeld. Reinier van Arkel is trots op het behaalde resultaat. Vanzelfsprekend hebben cliënten ook kritische opmerkingen gemaakt, zo blijft de tevredenheid over onze informatievoorziening relatief laag.  Lees meer op de website

Zorg omvormen in Schijndel en Den Bosch

Kwetsbare burgers willen net als iedereen het liefst zo zelfstandig mogelijk wonen. In februari 2016 hebben de gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard hiervoor een plan gemaakt en vastgesteld: de Regiovisie beschermd wonen. De gemeenten en partners hebben de visie nu vertaald in een concreet plan.

Het scheiden van zorg en wonen brengt grote veranderingen met zich mee voor cliënten en hun naasten maar ook voor de hulpverleners. Samen met cliënt, familie, naastbetrokkenen en hulpverlening wordt gekeken wat de zorgbehoefte van de individuele cliënt is, op welke manier hieraan tegemoet kan worden gekomen en welke partij deze zorg gaat bieden. De gespecialiseerde ggz-begeleiding wordt flexibel aangeboden door het FACT-team van Reinier van Arkel.
lees het artikel over woonvormen in magazine Reinier

Sluiting locatie Pater van de Elzenstraat

De locatie Pater van de Elzenstraat 6 en 8 is met ingang van 15 september 2016 gesloten. Een deel van de cliënten is verhuisd naar een andere locatie van Beschermd Wonen in de regio. Een ander deel van de cliënten verhuist naar de locatie Klimop op het Zorgpark Voorburg te Vught. Een aantal medewerkers van het huidige team verhuist met de cliënten mee.

Aanleiding en overwegingen
Er is steeds minder vraag naar beschermd wonen. Dit wordt veroorzaakt door een verminderde aanmelding van cliënten die behoefte hebben aan zorg in een dergelijke setting. Daarnaast heeft deze groep steeds meer mogelijkheden om (ambulante-) zorg in de eigen omgeving te ontvangen. 
De locatie Pater van de Elzenstraat is gekozen omdat vanuit Reinier van Arkel in deze wijk (Zuid-Oost Den Bosch) relatief veel locaties zijn ondergebracht: het Hostel, de Seringenstraat, het Trefpunt en de Pater van de Elzenstraat. Eerder heeft Reinier van Arkel de gemeente Den Bosch toegezegd de (onevenredige-) belasting in deze wijk te zullen verlagen. Met de sluiting van de Pater van den Elzenstraat, komen wij de gemeente en omwonenden hierin tegemoet.
 

Training voor mantelzorgers

Welzijnsonderneming Divers en Reinier van Arkel bieden de training “omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid” aan mantelzorgers in Den Bosch en omgeving.
De training omvat twee dagdelen waarbij tijdens het eerste dagdeel verschillende ziektebeelden besproken worden. Het tweede deel staat in het teken van communicatie met aandacht voor actief luisteren en verbale en non verbale communicatie. Familie en naasten van cliënten zijn van harte welkom.
De training wordt gegeven op woensdagavond 19 oktober en woensdagavond 2 november in het Maatschappelijk Steunpunt De Stijl, Taxandriaplein 1D, 5212 TW 's-Hertogenbosch.

meer informatie en inschrijfformulier

Plannen openen nieuw hostel

De voorbereidingen om een nieuw hostel te openen in Den Bosch Zuid (Zuiderparkweg) zijn in volle gang. Op dit moment is de verwachting dat eind 2017 de bouw hiervan klaar zal zijn.

Een hostel is een woonvoorziening voor mensen met een dubbele diagnose: langdurige verslaving (drugs en/of alcohol) en een psychiatrische ziekte. Het begeleid wonen biedt rust en regelmaat. De bewoners van het hostel krijgen 24 uur per dag zorg, intensieve begeleiding en toezicht van Reinier van Arkel en Novadic-Kentron.
In mei 2014 is aan de Broeckhovenlaan in Den Bosch het eerste hostel geopend.

Bijeenkomst Beschermd Wonen 21 juni

Op 21 juni is er voor alle cliënten en familie/naastbetrokkenen een informatiebijeenkomst geweest in de Stenen Hut. De opkomst was groot. Op korte termijn kunt u een uitnodiging verwachten voor een tweede bijeenkomst.
Met deze uitnodiging wordt ook het verslag van de eerste bijeenkomst verstuurd. 

Familie-/ en betrokkenenraad (FBR) viert 1ste lustrum 

Woensdag 9 november houdt de FBR een bijeenkomst met als thema 'Verbinden als succesfactor'. De bijeenkomst vindt plaats in de Kapel in Den Bosch en duurt van 13.30 tot 16.00 uur. Deelname is gratis, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan communicatie@reiniervanarkel.nl. In de uitnodiging leest u meer informatie. 
Copyright © *| 2016| Reinier van Arkel, eenheid Wonen, Zorg & Participatie. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld nieuws te ontvangen van de woonafdelingen van de eenheid Wonen, Zorg & Participatie van Reinier van Arkel

Ons adres is:
Reinier van Arkel
Bethaniestraat 2
5211 LJ, 's-Hertogenbosch

communicatie@reiniervanarkel.nl

Pas hier uw voorkeuren aan
Afmelden van deze nieuwsbrief/lijst

 


This email was sent to <<E-mail Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Reinier van Arkel · Bethaniestraat 2 · 's-Hertogenbosch, Nb 5211 LJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp